Keď sa oboznámite s funkciami schôdze cez Lync, rýchlo nájdete požadované možnosti, čo zaručí plynulý chod schôdze, a to dokonca aj pri používaní viacerých ponúk.

Nezabudnite, že väčšina ponúk sa otvorí, keď podržíte ukazovateľ na ikone. Potom môžete kliknúť na požadovanú možnosť.

Pozrime sa na to bližšie.

Poznámka: Interaktívnu príručku týkajúcu sa úloh prezentujúceho v schôdzi cez Lync nájdete v téme Spravovanie schôdze cez Skype for Business (Lync).

Ovládacie prvky zvuku

Najskôr by ste sa mali oboznámiť s ovládacími prvkami zvuku, ktoré sa zobrazia, keď podržíte ukazovateľ na ikone telefónu/mikrofónu. Umožňujú stlmiť alebo podržať zvuk, zmeniť zariadenia alebo prepojiť schôdzu na ďalšie číslo.

Ďalšie informácie nájdete v témach Nastavenie a testovanie zvuku v Lyncu a riešenie problémov s ním a Zmena zvuku počas schôdze cez Lync.

Snímka obrazovky s možnosťami zvuku

Ovládacie prvky videa

Schôdzu možno vylepšiť pridaním videa. Účastníkom to uľahčí komunikáciu a schôdza sa potom už nebude líšiť od bežnej osobnej schôdze.

Najprv skontrolujte, či je zapojená a nastavená kamera. Podržte ukazovateľ na ikone kamery na zobrazenie ukážky a môžete spustiť video.

Ďalšie informácie nájdete v témach Nastavenie videa v Lyncu a riešenie problémov s ním a Používanie videa počas schôdze cez Lync.

Snímka obrazovky so spustením videa prostredníctvom okamžitej správy

Ovládacie prvky prezentácie

Ak na schôdzi prezentujete, podržte ukazovateľ na ikone prezentácie (monitora) a vyberte niektorú z týchto možností:

Možnosti na karte Prezentovať

Ovládacie prvky účastníkov

V ponuke ľudí sa zobrazuje zoznam účastníkov. Kliknutím pravým tlačidlom myši na jednotlivé mená zobrazíte príslušnú kartu kontaktu. Ak ste prezentujúci, máte prístup aj k ďalším ovládacím prvkom, ako je napríklad možnosť stlmiť poslucháčov alebo pozvať ďalších ľudí.

Ak chcete spravovať účastníkov jednotlivo alebo skupinovo, podržte ukazovateľ na ikone ľudí:

 • Ak chcete pridať ďalších účastníkov, kliknite na položku Pozvať viac ľudí a vyberte osoby, ktoré chcete pozvať.

 • Ak chcete stlmiť alebo zrušiť stlmenie poslucháčov, vybrať prezentujúceho a účastníkov schôdze alebo ich zo schôdze odstrániť, na karte Účastníci kliknite pravým tlačidlom myši na meno danej osoby a vyberte príslušné možnosti.

 • Ďalšie možnosti zobrazíte kliknutím na kartu Akcie a následným výberom niektorej z možností:

  • Stlmiť poslucháčov – stlmí šum v pozadí.

  • Bez okamžitých správ na schôdzi – vypne okamžité správy počas schôdze.

  • Vypnúť video účastníkov – zablokuje účastníkom spustenie videa.

  • Skryť mená – skryje mená na obrázkoch.

  • Všetci ako účastníci – zníži počet prezentujúcich, ak ich je príliš veľa.

  • Pozvať e-mailom – odošle e-mailové pozvánky ďalším ľuďom.

Možnosti na karte Akcie

Možnosti rozloženia

V závislosti od typu schôdze môžete vybrať určité zobrazenie obsahu, prezentujúceho alebo účastníkov.

Kliknite na položku Vybrať rozloženie v pravej dolnej časti schôdze:

 • Zobrazenie galérie – zobrazuje obrázky alebo videá všetkých účastníkov spolu s obsahom schôdze.

 • Zobrazenie reproduktora – zobrazuje video alebo obrázok prezentujúceho v pravom dolnom rohu okna schôdze spolu s obsahom schôdze.

 • Zobrazenie prezentácie – zobrazuje iba obsah schôdze.

 • Kompaktné zobrazenie – zobrazuje dlaždice s obrázkami účastníkov v kompaktnom okne.

Snímka obrazovky s možnosťou výberu zobrazenia a vybratým zobrazením galérie

Ďalšie možnosti (...)

V ponuke Ďalšie možnosti nájdete informácie, ako napríklad Vstupné informácie schôdze (prepojenie na schôdzu a čísla na zvukový prenos) a Pomocník pre Lync.

Ak ste prezentujúci, zobrazia sa vám tiež možnosti Spustiť nahrávanie záznamov, Spravovať záznamy, Možnosti schôdze cez Lync a Ukončiť schôdzu.

Ďalšie informácie o nahrávaní záznamu nájdete v téme Zaznamenávanie a prehrávanie schôdze cez Lync.

Odosielanie okamžitých správ

Užitočnou funkciou schôdzí cez Lync je možnosť odosielať okamžité správy všetkým účastníkom schôdze (za predpokladu, že táto možnosť nie je vypnutá). (Podrobné informácie nájdete v téme Vypnutie okamžitých správ v schôdzi cez Lync (Zapnutie stlmenia okamžitých správ)). Ak chcete prejsť do okna, podržte ukazovateľ na ikone okamžitých správ. Ak chcete okno ukotviť v rámci schôdze, kliknite na ikonu.

Po ukotvení okna sa zobrazia ďalšie možnosti, napríklad výber písma alebo pridávanie emotikonov. Po kliknutí pravým tlačidlom myši na okno okamžitých správ získate prístup k ďalším možnostiam.

Každá okamžitá správa sa zobrazuje všetkým účastníkom schôdze. Ak chcete niekomu odoslať súkromnú správu, kliknite na ikonu ľudí, kliknite pravým tlačidlom myši na meno a vyberte možnosť okamžitých správ.

Snímka obrazovky s oknom okamžitých správ v rámci schôdze

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo a čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×