Príbuzné témy
×
Vylepšenie zjednodušenia ovládania a jednoduchšie používanie
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.
Vylepšenie zjednodušenia ovládania a jednoduchšie používanie

Úvodné informácie o používaní čítačky obrazovky vo Worde

Ak používate čítačku obrazovky, napríklad Moderátora alebo JAWS vo Windowse, pomocou klávesnice prechádzajte Word a čítačka obrazovky vám oznámi, kde sa nachádzate.

Otvorenie naposledy použitého dokumentu

 1. Stlačte kombináciu klávesov Alt + F a potom O.

 2. Jedným stlačením klávesu Tab prejdite do zoznamu naposledy použitých dokumentov a potom ešte dvakrát stlačte kláves Tab a otvorte zoznam.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve názov požadovaného dokumentu, a potom stlačte kláves Enter.

Create nový prázdny dokument

 1. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + N.

 2. Ozve sa predvolený názov dokumentu (napríklad Dokument 1) a "Editing" (Úpravy).

Uloženie dokumentu

Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + S.

Tipy: 

 • Uloženie do iného umiestnenia trikrát stlačte kombináciu klávesov Shift + Tab a potom stláčajte šípku nahor alebo nadol, kým sa neozve požadované umiestnenie. Potom stlačte kláves Enter.

 • Uložte súbor pod novým názvom stláčaním klávesu Tab, kým sa neozve "File name" (Názov súboru) a názov súboru. Zadajte požadovaný názov a stlačte kláves Enter.

Čítanie dokumentu

Keď je zameranie na hlavnom dokumente, použite nasledujúce kombinácie klávesnice. Ak chcete zastaviť čítanie dokumentu, stlačte kláves Ctrl.

Ak si chcete prečítať toto...

Stlačte klávesy

Od umiestnenia kurzora po koniec

Caps Lock + M

Aktuálny odsek

Caps Lock + Ctrl + L

Nasledujúci alebo predchádzajúci riadok

Kláves so šípkou nadol alebo nahor

Nasledujúce alebo predchádzajúce slovo

Ctrl + šípka doprava alebo Ctrl + šípka doľava

Vyhľadanie slova

 1. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F. Ozve sa: "Navigation, Search a document" (Navigácia, vyhľadávanie v dokumente).

 2. Zadajte vyhľadávané výrazy. Počas písania sa zoznam výsledkov vyhľadávania aktualizuje.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Search results list" (Zoznam výsledkov hľadania) a potom prvý výsledok.

 4. Stláčaním klávesu so šípkou nadol sa môžete posúvať v zozname.

Tlač dokumentov

Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + P. Ak chcete tlačiť s predvolenými nastaveniami, stlačte kláves Enter.

Tipy: Ak chcete zmeniť nastavenia tlače, stláčaním klávesu Tab sa môžete presúvať medzi možnosťami.

 • V rámci každého zoznamu možností stlačte kláves Tab a pomocou klávesov so šípkami nadol a nahor sa presuňte z jednej možnosti na druhú. Ak chcete vybrať možnosť, stlačte kláves Enter.

 • Ak chcete tlačiť s novými nastaveniami, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Print button" (Tlačidlo Tlačiť), a potom stlačte kláves Enter.

Preskúmanie ďalších možností

Ďalšie pokyny na čítanie obrazovky vrátane krokov na používanie Word vo Windowse, Macu, iOS a Androide nájdete v téme Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky s Word

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×