Animácia alebo zobrazenie slov v jednom riadku naraz

Možnosť efektu animácie s názvom Podľa odseku umožňuje zobrazovať položky zoznamu po jednom. Tento typ animácie sa niekedy nazýva build slide

Zobrazovanie textu po jednom riadku

 1. Na snímke vyberte pole, ktoré obsahuje text.

 2. Vyberte kartu Animácie a potom vyberte animáciu, ako napríklad Zobrazenie ,Zosunutiealebo Letieť.

  Výber animácie z galérie

  V prípade niektorých animácií, ako je napríklad Fly In (Fly In), vyberte položku Možnostiefektu, pretože budete musieť vybrať smer, ktorým majú odrážky priletiť, napríklad zdola, zhora, zľava alebo doprava.

 3. Ak chcete, abysa odseky textu zobrazili po jednom, vyberte položku Možnosti efektu a potom vyberte položku Podľa odseku. (Druhá možnosť Celý naraz znamená, že sa všetky riadku textu zobrazia naraz.)

  Kliknite na položku Možnosti efektu

  PowerPoint zobrazí ukážku animácie.

Pri zobrazení prezentácie sa po každom kliknutí predvolene zobrazí jeden odsek. Môžete tak ovládať, kedy sa zobrazí príslušný odsek. Toto nastavenie môžete upraviť pomocou ovládacíchprvkov Štart , Trvaniea Oneskorenie na pravom konci karty Animácia na páse s nástrojmi.

Zobrazovanie textu po jednotlivých písmenách

Vytvorením znakov v odseku po jednom môžete vytvoriť vizuálny efekt písania.

 1. Na snímke vyberte pole, ktoré obsahuje text.

 2. Vyberte kartu Animácie a potom výberom rozbaľovacej ponuky Pridať animáciu vyberte animáciu, napríklad Zobraziť.

  Výber animácie z galérie

 3. Vyberte kartu Animácie a potom vyberte položku Tabla animácií.

  Kliknutie na tablu animácií

  Tabla animácií sa otvorí na pravej strane okna programu PowerPoint.

 4. Na table animácií vyberte šípku vedľa animácie a potom vyberte položku Možnosti efektu.

 5. V dialógovom okne na karte Efekt v časti Vylepšeniavyberte šípku vedľa položky Animovať texta vyberte položku Po písmenách. Potom môžete zmeniť čas oneskorenia v poli s oneskorením medzi písmenami v sekundách.

  Na karte Efekt kliknite na položku Po písmenách

  PowerPoint okamžite zobrazí ukážku animácie, takže uvidíte načasovanie pri zobrazovaní znakov po jednom. Ukážku môžete zopakovať výberom animácie na table animácií a výberom položky Prehrať vybraté.

Pozrite tiež

Vytvorenie zostavy snímky

Zmena, odstránenie alebo vypnutie efektov animácie

Zobrazovanie textu po jednom riadku

 1. Na snímke vyberte pole, ktoré obsahuje text.

 2. Vyberte kartu Animácie a potom vyberte animáciu, napríklad Zobrazenie, Rozplynutie alebo Letieť.

  Výber animácie

  V prípade niektorých animácií, ako je napríklad Fly In (Fly In)vyberte položku Effects Options (Možnosti efektov) na karte Animation (Animácia), ak chcete vybrať smer, ktorým majú odrážky priletiť, napríklad zdola, zhora, zľava alebo doprava.

 3. Znova vyberte položku Možnosti efektu a potom vyberte položku Podľa odseku, aby sa odseky textu zobrazili po jednom. (Druhá možnosť Celý naraz animácia všetkých riadkov textu v zástupnom objekte alebo textovom poli v rovnakom čase.)

  Výber možnosti Podľa odseku

  PowerPoint zobrazí ukážku animácie.

Pri zobrazení prezentácie sa po každom kliknutí predvolene zobrazí jeden odsek. Môžete tak ovládať, kedy sa zobrazí príslušný odsek. Toto nastavenie môžete upraviť aj pomocou možností Štart, Trvaniea Oneskorenie natable Animácia.

Zobrazovanie textu po jednotlivých písmenách

Vytvorením znakov v odseku po jednom môžete vytvoriť vizuálny efekt písania.

 1. Na snímke vyberte pole, ktoré obsahuje text.

 2. Na karte Animácie vyberte rozbaľovaciu položku Pridať animáciu a vyberte animáciu, napríklad Zobrazenie, Postupné zosilňovanie alebo Prílet.

  Výber animácie

 3. Vyberte kartu Animácie a potom vyberte položku Tabla animácií.

  Kliknutie na tablu animácií

  (V PowerPoint for Mac 2011: V ponuke Zobraziť vyberte položku Vlastná animácia).

  Tabla animácií sa otvorí na pravej strane okna programu PowerPoint.

  Tabla animácií obsahuje možnosti efektov, možnosti časovania a možnosti textových efektov
 4. Na table animácií vyberte efekt animácie, ktorý chcete upraviť, a potom vyberte šípku vedľa položky Animácie textu.

 5. V textovom poli Animovať vyberte položku Po písmenách.

  Výber možnosti Po písmenách

  Predvolená hodnota oneskorenia medzi zobrazujúými sa písmenami je 0,5 sekundy, môžete to však zmeniť výberom šípky vedľa položky Časovanie a výberom novej hodnoty v poli Oneskorenie.

  PowerPoint okamžite zobrazí ukážku animácie, takže uvidíte načasovanie pri zobrazovaní znakov po jednom. Ukážku môžete zopakovať výberom animácie na table animácií a výberom položky Prehrať vybraté.

Animácia textu v tvare

Pridajme do textu animácie Fly in (Odlet) a Spin (Zaostreť).

 1. Vyberte text tvaru a potom kartu Animácie.

 2. Vyberte položku Fly in in Entrance Effects (Efekty na vstup).

  Časť Nastavenia tlače zobrazenia Backstage
 3. Znova vyberte text a potom položku Otočenie vefektoch zvýraznenia. Tabla vlastností Animácie teraz vyzerá takto:

  Nastavenie možností animácie na table Vlastnosti
 4. (Voliteľné) Na table vlastností Animácie vyberte každý krok animácie a podľa potreby upravte možnosti efektov a nastavenia časovania. Ďalšie informácie

 5. Ak chcete zobraziť ukážku animácie, vyberte prvú animáciu a potom položku Prehrať od.

Pozrite tiež

Animovanie slova na snímke

Zmena alebo odstránenie efektov animácie

Zobrazovanie textu po jednom riadku

 1. Na snímke vyberte pole, ktoré obsahuje text.

 2. Vyberte kartu Animácie a potom vyberte animáciu, ako napríklad Zobrazenie ,Zosunutiealebo Letieť.

  Výber animácie z galérie

  V prípade niektorých animácií, ako je napríklad Fly In (Fly In), vyberte položku Možnostiefektu, pretože budete musieť vybrať smer, ktorým majú odrážky priletiť, napríklad zdola, zhora, zľava alebo doprava.

 3. Ak chcete, abysa odseky textu zobrazili po jednom, vyberte položku Možnosti efektu a potom vyberte položku Podľa odseku. (Druhá možnosť Celý naraz znamená, že sa všetky riadku textu zobrazia naraz.)

  Kliknite na položku Možnosti efektu

 4. Ak chcete zobraziť ukážku animácie, na páse s nástrojmi na karte Zobraziť vyberte v skupine Spustiť prezentáciu položku Od aktuálnej snímky a potom vyberte, či sa jednotlivé odseky textu zobrazujú po jednom.

  Spustenie prezentácie od aktuálnej snímky.

Pri zobrazení prezentácie sa po každom kliknutí predvolene zobrazí jeden odsek. Môžete tak ovládať, kedy sa zobrazí príslušný odsek.

Pozrite tiež

Animácia obrázka na snímke

Efekty animácie dostupné v PowerPointe pre web

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×