Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Mnohé efekty animácie dostupné v počítačovej aplikácii PowerPoint sú k dispozícii aj v aplikácii PowerPoint na webe. PowerPoint na webe tiež dokáže prehrávať efekty animácie, ktoré boli použité v počítačovej aplikácii PowerPoint.

Animácie v službe PowerPoint Online

V službe PowerPoint na webe sú momentálne k dispozícii nasledujúce efekty animácie a väčšina z nich sa dá použiť na obrázky, tvary a text:

Efekt animácie

Funkcia

Úvod Zobrazenie

Text alebo objekt sa rýchlo zobrazí

Úvod Postupné

Text alebo objekt sa postupne zobrazí

Úvod Prílet

Text alebo objekt priletí zdola, zhora, zľava alebo sprava

Úvod Rozdelenie

Text alebo objekt sa stane celým, keď sa jeho polovice spoja zo stanoveného smeru

Úvod Rolovanie

Text alebo objekt sa naroluje na miesto zo stanoveného smeru

Úvod Pásiky

Text alebo objekt sa zobrazí spoza pásikov, ktoré sa otočia a zmiznú

Úvod Zväčšenie a otočenie

Text alebo objekt sa otáčavým pohybom približuje z diaľky

Úvod Lupa

Text alebo objekt sa postupne približuje z diaľky

Úvod Základná lupa

Text alebo objekt sa postupne približuje z diaľky menej jemne ako pri úvode Lupa

Úvod Roleta

Text alebo objekt sa zobrazí spoza zvislej alebo vodorovnej rolety

Úvod Obdĺžnik

Text alebo objekt má tvar obdĺžnika, ktorý sa zväčšuje buď od okrajov alebo od stredu

Šachovnica

Text alebo objekt sa zobrazuje šachovnicovým štýlom

Rozšírenie

Text alebo objekt rastie od stredu smerom von

Postupne dnu

Text alebo objekt sa nasunie do zobrazenia zo stanoveného smeru

Zdvihnutie

Text alebo objekt priletí zdola, potom sa usadí na mieste

Roztiahnutie

Text alebo objekt sa roztiahne na miesto zo stanoveného smeru

Úvod Rez

Text alebo objekt sa nasunie na miesto zo stanoveného smeru

Zvýraznenie Otočenie

Text alebo objekt sa otáča v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek

Zvýraznenie Zväčšenie a zmenšenie

Text alebo objekt sa najskôr zväčšuje a potom sa zmenší na určenú veľkosť

Zvýraznenie Priehľadnosť

Text alebo objekt sa zobrazuje na stanovenej úrovni priehľadnosti

Zvýraznenie Farba čiary

Farba okraja textu alebo objektu sa mení na určenú farbu

Zvýraznenie Farba výplne

Text alebo objekt je viditeľný a zároveň sa zobrazuje stanovený farebný blok

Zvýraznenie Farba písma

Text sa zmení na stanovenú farbu

Záver Stratenie

Text alebo objekt rýchlo zmizne

Záver Zmiznutie

Text alebo objekt zmizne zo zobrazenia

Záver Vyletenie

Text alebo objekt odletí stanoveným smerom

Záver Rozdelenie

Text alebo objekt sa rozdelí napoly zo stanoveného smeru a zmizne

Záver Rolovanie

Text alebo objekt sa zroluje zo stanoveného smeru a zmizne

Záver Pásiky

Text alebo objekt zmizne za pásikmi, ktoré následne tiež zmiznú

Záver Lupa

Text alebo objekt sa postupne odďaľuje a zmizne

Záver Základná lupa

Text alebo objekt sa postupne odďaľuje (menej jemne ako pri závere Lupa) a zmizne

Záver Roleta

Text alebo objekt zmizne za zvislú alebo vodorovnú roletu

Záver Obdĺžnik

Text alebo objekt zmizne v tvare obdĺžnika, pričom mizne od okrajov alebo zo stredu

Záver Šachovnica

Text alebo objekt mizne šachovnicovým štýlom

Záver Postupne von

Text alebo mizne zo zobrazenia stanoveným smerom

Záver Roztiahnutie

Text alebo objekt sa vodorovne rozťahuje, až zmizne

Záver Rez

Text alebo objekt sa odsunie stanoveným smerom

Poznámka: Možnosť Existujúca prehrá efekt animácie, ktorý sa použil na obrázok, tvar alebo text v počítačovej aplikácii PowerPoint.

Ďalšie informácie o používaní efektov animácie v prezentácii:

Pravidelne aktualizujeme aplikácie Microsoft 365 pre web tak, aby obsahovali nové a vylepšené funkcie, preto si pozrite naše blogy o Službe Microsoft 365 , kde nájdete oznámenia. 

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×