Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie EOMONTH v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti poradové číslo posledného dňa v mesiaci, ktorý je o uvedený počet mesiacov pred alebo po dátume počiatočný_dátum. Funkciu EOMONTH použite na výpočet dátumov splatnosti alebo termínov plnenia, ktoré pripadajú na posledný deň v mesiaci.

Syntax

EOMONTH(počiatočný_dátum; mesiace)

Syntax funkcie EOMONTH obsahuje nasledovné argumenty:

  • Počiatočný_dátum    Povinný argument. Dátum, ktorý predstavuje počiatočný dátum. Dátumy by sa mali zadávať pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií. Pre 23. Ak zadáte dátumy ako text, môžu sa vyskytnúť problémy.

  • Mesiacov    Povinný argument. Počet mesiacov pred alebo po start_date. Kladná hodnota pre mesiace prináša budúci dátum; záporná hodnota vráti dátum v minulosti.

    Poznámka: Ak argument mesiace nie je celé číslo, skráti sa.

Poznámky

  • Microsoft Excel ukladá dátumy ako poradové čísla, aby ich bolo možné použiť vo výpočtoch. Predvolene je 1. január 1900 poradové číslo 1 a 1. január 2008 poradové číslo 39448, pretože je to 39 448 dní po 1. januári 1900.

  • Ak start_date nie je platný dátum, funkcia EOMONTH vráti #NUM! .

  • Ak start_date plus mesiace vráti neplatný dátum, funkcia EOMONTH vráti #NUM! .

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Dátum

1. januára 2011

Vzorec

Popis

Výsledok

=EOMONTH(A2;1)

Posledný deň v mesiaci, ktorý nasleduje mesiac po dátume v bunke A2.

28.2.2011

=EOMONTH(A2;-3)

Posledný deň v mesiaci, ktorý je tri mesiace pred dátumom v bunke A2.

31.10.2010

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×