Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.
Formátovanie textu e-mailu v aplikácii Pošta pomocou čítačky obrazovky

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým alebo kognitívnym postihnutím, ktorí používajú program na čítanie obrazovky, ako je napríklad Moderátor od spoločnosti Microsoft, JAWS alebo NVDA s produktmi Microsoft 365. Tento článok je súčasťou balíka obsahu podpory čítačiek obrazovky v službe Microsoft 365, kde nájdete ďalšie informácie o zjednodušení ovládania v našich aplikáciách. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory spoločnosti Microsoft.

Pomocou Pošta pre Windows 10 s klávesnicou a čítačkou obrazovky môžete pridať alebo upraviť text v e-mailovej správe. Testovali sme ho s čítačkami Moderátor, JAWS a NVDA, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania. Naučíte sa zmeniť písmo a veľkosť písma a pomocou nadpisov zlepšiť čitateľnosť správy.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Pridanie textu do novej e-mailovej správy

 1. Pri vytváraní e-mailovej správy stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: "Message, editing" (Správa, úpravy). Zameranie je na tele správy.

  Poznámka: Informácie o tom, ako začať vytvárať e-mail v Pošta pre Windows 10, nájdete v časti Vytvorenie a odoslanie e-mailu v základných úlohách pomocou čítačky obrazovky s aplikáciou Pošta.

 2. Napíšte správu.

Úprava textu v e-mailovej správe

 1. Pri vytváraní e-mailovej správy presuňte zameranie na základný text správy.

 2. Ak chcete vyhľadať časť textu, ktorú chcete upraviť, stláčajte kombináciu klávesov SR + kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve vhodný režim navigácie, napríklad "Words" (Slová) alebo "Lines" (Riadky).

 3. Stláčajte kláves SR + kláves so šípkou doprava alebo doľava, kým sa neozve časť textu, ktorú chcete upraviť, alebo miesto, kde chcete pokračovať vo vytváraní správy.

 4. Upravte text.

Výber textu v e-mailovej správe

Môžete vybrať časť textu v e-maile alebo celý text v tele správy, ktorý sa má naformátovať naraz.

 1. V tele správy vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete vybrať všetok obsah v tele správy, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + A.

  • Ak chcete pracovať iba na časti textu, vyhľadajte text podľa pokynov v časti Úprava textu v e-mailovej správe. Potom stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + šípka doľava alebo doprava vyberte textové slovo po slovách.

Zmena písma

 1. V tele správy stlačením klávesu Alt presuňte zameranie na riadok kariet na páse s nástrojmi. Ozve sa názov aktuálne vybratej karty na páse s nástrojmi.

 2. Stláčajte kláves so šípkou doľava, kým sa neozve: "Selected, Format tab item" (Vybraté, položka karty Formát).

 3. Ak sa chcete presunúť na pás s nástrojmi, raz stlačte kláves so šípkou nadol. Ozve sa prvá možnosť na páse s nástrojmi, napríklad "Off, bold button" (Vypnuté, tučné tlačidlo).

 4. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve "Font, button collapsed" (Písmo, zbalené tlačidlo), a potom stlačením kombinácie klávesov Alt + šípka nadol rozbaľte ponuku. Ozve sa "Pop up, font" (Kontextové okno, písmo) a aktuálne písmo.

 5. Stláčaním klávesu so šípkou nahor alebo nadol sa presúvajte medzi možnosťami. Čítačka obrazovky ich pri presúvaní oznamuje.

 6. Keď sa nachádzate na písme, ktoré chcete použiť, stlačte kláves Enter.

Zmena veľkosti písma

 1. V tele správy stlačením klávesu Alt presuňte zameranie na riadok kariet na páse s nástrojmi. Ozve sa názov aktuálne vybratej karty na páse s nástrojmi.

 2. Stláčajte kláves so šípkou doľava, kým sa neozve: "Selected, Format tab item" (Vybraté, položka karty Formát).

 3. Ak sa chcete presunúť na pás s nástrojmi, raz stlačte kláves so šípkou nadol. Ozve sa prvá možnosť na páse s nástrojmi, napríklad "Off, bold button" (Vypnuté, tučné tlačidlo).

 4. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve "Font, button collapsed" (Písmo, zbalené tlačidlo), a potom stlačením kombinácie klávesov Alt + šípka nadol rozbaľte ponuku. Ozve sa "Pop up, font" (Kontextové okno, písmo) a aktuálne písmo.

 5. Stlačte raz kláves Tab. Ozve sa: "Font size" (Veľkosť písma).

 6. Stláčaním klávesu so šípkou nahor alebo nadol sa presúvajte medzi možnosťami. Čítačka obrazovky ich pri presúvaní oznamuje.

 7. Keď sa nachádzate na veľkosti písma, ktorú chcete použiť, stlačte kláves Enter.

Použitie tučného písma, kurzívy alebo podčiarknutia

 1. V tele správy vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete použiť tučné písmo, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + B.

  • Ak chcete použiť kurzívu, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + I.

  • Ak chcete podčiarknuť text, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + U.

Pridanie nadpisov

 1. V tele správy stlačením klávesu Alt presuňte zameranie na riadok kariet na páse s nástrojmi. Ozve sa názov aktuálne vybratej karty na páse s nástrojmi.

 2. Stláčajte kláves so šípkou doľava, kým sa neozve: "Selected, Format tab item" (Vybraté, položka karty Formát).

 3. Ak sa chcete presunúť na pás s nástrojmi, raz stlačte kláves so šípkou nadol. Ozve sa prvá možnosť na páse s nástrojmi, napríklad "Off, bold button" (Vypnuté, tučné tlačidlo).

 4. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve "Styles, button collapsed" (Štýly, zbalené tlačidlo), a potom stlačením medzerníka rozbaľte ponuku.

 5. Stláčaním klávesu so šípkou nadol sa presúvajte medzi možnosťami. Čítačka obrazovky ich pri presúvaní oznamuje.

 6. Keď sa nachádzate na štýle nadpisu, ktorý chcete použiť, stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Práca s priečinkami v aplikácii Pošta pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v aplikácii Pošta

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v aplikácii Pošta

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Prehľadávanie a navigácia v aplikácii Pošta pomocou čítačky obrazovky

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie

Spýtať sa komunity >

Získať podporu

KONTAKTUJTE NÁS >

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×