Vráti hodnotu funkcie hypergeometrického rozdelenia. Funkcia HYPGEOMDIST vráti pravdepodobnosť, že bude práve daný počet úspešných pozorovaní vo vzorke, ak je daná veľkosť vzorky, počet úspešných pozorovaní v základnom súbore a veľkosť základného súboru. Funkcia HYPGEOMDIST sa používa pri problémoch týkajúcich sa konečného základného súboru, pričom môžu byť jednotlivé pozorovania úspešné alebo neúspešné a kde je pravdepodobnosť vybratia každej podmnožiny danej veľkosti rovnaká.

Dôležité: Táto funkcia bola nahradená novými funkciami s vylepšenou presnosťou, ktorých názvy lepšie odrážajú používanie. Hoci je táto funkcia naďalej k dispozícii na účely zachovania spätnej kompatibility, odporúčame vám používať nové funkcie už odteraz, pretože táto funkcia už nemusia byť k dispozícii v budúcich verziách programu Excel.

Ďalšie informácie o tejto novej funkcii nájdete v téme HYPGEOM.DIST (funkcia).

Syntax

HYPGEOMDIST(vzorka_s;počet_vzorka;populácia_s;počet_pop)

Syntax funkcie HYPGEOMDIST obsahuje nasledovné argumenty:

 • Vzorka_s     Povinný argument. Počet úspešných pozorovaní v základnom súbore.

 • Počet_vzorka     Povinný argument. Počet prvkov vo výberovom súbore.

 • Populácia_s     Povinný argument. Počet úspešných pozorovaní vo vzorke.

 • Počet_pop     Povinný argument. Počet prvkov základného súboru.

Poznámky

 • Hodnoty všetkých argumentov sa skrátia na celé čísla.

 • Ak niektorý z argumentov nie je číselná hodnota, funkcia HYPGEOMDIST vráti #VALUE! .

 • Ak sample_s < číslo 0 alebo sample_s väčšie než menšie z number_sample alebo population_s, funkcia HYPGEOMDIST vráti #NUM! .

 • Ak sample_s menšia ako väčšia z 0 alebo (number_sample - number_population + population_s), funkcia HYPGEOMDIST vráti #NUM! .

 • Ak number_sample ≤ 0 alebo number_sample > number_population, funkcia HYPGEOMDIST vráti #NUM! .

 • Ak population_s ≤ 0 alebo population_s > number_population, funkcia HYPGEOMDIST vráti #NUM! .

 • Ak number_population ≤ 0, funkcia HYPGEOMDIST vráti #NUM! .

 • Rovnica na výpočet hypergeometrického rozdelenia je:

  Hypgeomdist

  kde:

  x = počet_úspešných

  n = rozsah_výberu

  M = základ_úspech

  N = celkový_rozsah

  Funkcia HYPGEOMDIST sa používa pri výbere vzoriek bez náhrady z konečného základného súboru.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

1

Počet úspešných pozorovaní vo vzorke

4

Veľkosť vzorky

8

Počet úspešných pozorovaní v základnom súbore

20

Veľkosť základného súboru

Vzorec

Popis

Výsledok

=HYPGEOMDIST(A2;A3;A4;A5)

Hypergeometrické rozdelenie pre vzorku a základný súbor v bunkách A2, A3, A4 a A5.

0,3633

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×