Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Funkcia PMT, jedna z finančných funkcií, vypočíta splátku pôžičky pri konštantných platbách a konštantnej úrokovej sadzbe.

Tréner vzorcov Excelu

Ak chcete zistiť mesačnú splátku pôžičky, použite možnosť Tréner vzorcov Excelu. Zistíte aj to, ako sa funkcia PMT používa vo vzorci.

Syntax

PMT(sadzba; pobd; sh; [bh]; [typ])

Poznámka: Podrobnejší popis argumentov funkcie PMT nájdete pri popise funkcie PV.

Syntax funkcie PMT obsahuje nasledovné argumenty:

  • Sadzba    Povinný argument. Ide o úrokovú sadzbu pôžičky.

  • Pobd    Povinný argument. Ide o celkový počet splátok pôžičky.

  • Sh    Povinný argument. súčasná hodnota alebo celková suma, ktorá má teraz hodnotu série budúcich platieb; známy aj ako subjekt.

  • Bh    Voliteľný argument. Budúca hodnota alebo hotovostný zostatok, ktorý chcete dosiahnuť po zaplatení poslednej platby. Ak je tento argument vynechaný, predpokladá sa, že má hodnotu 0 (budúca hodnota pôžičky je 0).

  • Typ    Voliteľný argument. Číslo 0 (nula) alebo 1 a označuje, kedy sú platby splatné.

Hodnota argumentu typ

Znamená, že platby sú splatné

0 alebo vynechané

Na konci obdobia

1

Na začiatku obdobia

Poznámky

  • Výška platby, ktorú vráti funkcia PMT, zahŕňa istinu a úrok, ale nie dane, rezervné platby ani poplatky, ktoré sú občas spojené s pôžičkami.

  • Dajte pozor, aby ste pri špecifikácii argumentov sadzba a pobd použili rovnaké jednotky. Ak je doba splácania pôžičky štyri roky, splácate ju formou mesačných splátok a ročná úroková sadzba je 12%, zadajte pre sadzbu hodnotu 12%/12 a pre počet období zadajte hodnotu 4*12. Ak splácate tú istú pôžičku ročne, potom sadzba = 12% a pobd = 4.

Tip    Ak chcete zistiť celkovú sumu zaplatenú počas trvania pôžičky, vynásobte hodnotu vrátenú funkciou PMT hodnotou argumentu pobd.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

8 %

Ročná úroková sadzba

10

Počet mesiacov splátok

10 000 EUR

Výška pôžičky

Vzorec

Popis

Výsledok

=PMT(A2/12;A3;A4)

Mesačná splátka pôžičky pri podmienkach stanovených ako argumenty v rozsahu A2:A4.

(1 037,03 EUR)

=PMT(A2/12;A3;A4;;1)

Mesačná splátka pôžičky pri podmienkach stanovených ako argumenty v rozsahu A2:A4 s výnimkou prípadov, keď sú splátky splatné na začiatku obdobia.

(1 030,16 EUR)

Údaje

Popis

6 %

Ročná úroková sadzba

18

Počet mesiacov splátok

50 000 EUR

Výška pôžičky

Vzorec

Popis

Aktuálny výsledok

PMT(A9/12;A10*12; 0;A11)

Suma, ktorú je potrebné usporiť každý mesiac, ak chcete za 18 rokov nasporiť 50 000 EUR.

(129,08 EUR)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×