Funkcia PMT

Funkcia PMT, jedna z finančných funkcií, vypočíta splátku pôžičky pri konštantných platbách a konštantnej úrokovej sadzbe.

Tréner vzorcov Excelu

Ak chcete zistiť mesačnú splátku pôžičky, použite možnosť Tréner vzorcov Excelu. Zistíte aj to, ako sa funkcia PMT používa vo vzorci.

Syntax

PMT(sadzba; pobd; sh; [bh]; [typ])

Poznámka: Podrobnejší popis argumentov funkcie PMT nájdete pri popise funkcie PV.

Syntax funkcie PMT obsahuje nasledovné argumenty:

  • Sadzba    Povinný argument. Ide o úrokovú sadzbu pôžičky.

  • Pobd    Povinný argument. Ide o celkový počet splátok pôžičky.

  • Sh    Povinný argument. Súčasná hodnota, prípadne celková suma, ktorá je v súčasnosti hodnotou série budúcich platieb. označuje sa aj ako istina.

  • Bh    Voliteľný argument. Budúca hodnota alebo hotovostný zostatok, ktorý chcete dosiahnuť po zaplatení poslednej platby. Ak je tento argument vynechaný, predpokladá sa, že má hodnotu 0 (budúca hodnota pôžičky je 0).

  • Typ    Voliteľný argument. Číslo 0 (nula) alebo 1 a označuje, kedy sú platby splatné.

Hodnota argumentu typ

Znamená, že platby sú splatné

0 alebo vynechané

Na konci obdobia

1

Na začiatku obdobia

Poznámky

  • Výška platby, ktorú vráti funkcia PMT, zahŕňa istinu a úrok, ale nie dane, rezervné platby ani poplatky, ktoré sú občas spojené s pôžičkami.

  • Dajte pozor, aby ste pri špecifikácii argumentov sadzba a pobd použili rovnaké jednotky. Ak je doba splácania pôžičky štyri roky, splácate ju formou mesačných splátok a ročná úroková sadzba je 12%, zadajte pre sadzbu hodnotu 12%/12 a pre počet období zadajte hodnotu 4*12. Ak splácate tú istú pôžičku ročne, potom sadzba = 12% a pobd = 4.

Tip    Ak chcete zistiť celkovú sumu zaplatenú počas trvania pôžičky, vynásobte hodnotu vrátenú funkciou PMT hodnotou argumentu pobd.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

8 %

Ročná úroková sadzba

10

Počet mesiacov splátok

10 000 EUR

Výška pôžičky

Vzorec

Popis

Výsledok

=PMT(A2/12;A3;A4)

Mesačná splátka pôžičky pri podmienkach stanovených ako argumenty v rozsahu A2:A4.

(1 037,03 EUR)

=PMT(A2/12;A3;A4;;1)

Mesačná splátka pôžičky pri podmienkach stanovených ako argumenty v rozsahu A2:A4 s výnimkou prípadov, keď sú splátky splatné na začiatku obdobia.

(1 030,16 EUR)

Údaje

Popis

6 %

Ročná úroková sadzba

18

Počet mesiacov splátok

50 000 EUR

Výška pôžičky

Vzorec

Popis

Aktuálny výsledok

=PMT(A12/12;A13*12; 0;A14)

Suma, ktorú je potrebné usporiť každý mesiac, ak chcete za 18 rokov nasporiť 50 000 EUR.

(129,08 EUR)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

×