Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Funkcia FV, jedna z finančných funkcií, vypočíta budúcu hodnotu investície na základe konštantnej úrokovej sadzby. Funkciu FV môžete použiť pri pravidelných konštantných platbách alebo pri jednorazovej platbe.

Tréner vzorcov Excelu

Pomocou možnosti Tréner vzorcov v Exceli môžete vyhľadať budúcu hodnotu série platieb. Dozviete sa aj to, ako sa funkcia FV používa vo vzorci.

Prípadne pomocou trénera vzorcov Excelu nájdite budúcu hodnotu jednorazovej platby.

Syntax

FV(sadzba;pobd;plt;[sh];[typ])

Podrobnejší popis argumentov funkcie FV a ďalšie informácie o funkciách anuity nájdete pri funkcii PV.

Syntax funkcie FV obsahuje nasledovné argumenty:

  • Sadzba    Povinný argument. Úroková sadzba za dané obdobie.

  • Pobd    Povinný argument. Celkový počet platobných období v danom intervale.

  • Plt    Povinný argument. Platba (splátka) uskutočnená v jednotlivých obdobiach, ktorá sa nemení počas daného intervalu. V typickom prípade splátka obsahuje hodnotu istiny a úrokov, ale neobsahuje iné poplatky ani dane. Ak sa argument plt vynechá, musíte zadať argument sh.

  • Sh    Voliteľný argument. Súčasná hodnota, čiže celková čiastka, určujúca súčasnú hodnotu budúcich platieb. Ak sa tento argument vynechá, predpokladá sa, že má hodnotu 0 (nula) a musíte zadať argument plt.

  • Typ    Voliteľný argument. Číslo 0 alebo 1, ktoré vyjadruje, kedy sú sumy splatné. Ak sa tento argument vynechá, predpokladá sa, že má hodnotu 0.

Hodnota argumentu typ

Znamená, že platby sú splatné

0

Na konci obdobia

1

Na začiatku obdobia

Poznámky

  • Dajte pozor, aby ste pri špecifikácii argumentov sadzba a pobd použili rovnaké jednotky. Ak mesačne splácate štvorročnú pôžičku pri ročnom úroku 12 %, potom sadzba = 12%/12 a pobd = 4*12. Ak splácate tú istú pôžičku ročne, potom sadzba = 12% a pobd = 4.

  • Pre všetky argumenty platí, že suma, ktorú zaplatíte, ako napríklad vklady pri úsporách, je vyjadrená záporným číslom, a suma, ktorú dostanete, ako napríklad dividendy, je vyjadrená kladným číslom.

Príklady

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

0.06

Ročná úroková sadzba

10

Počet splátok

-200

Čiastka splátky

-500

Súčasná hodnota

1

Splátka je splatná na začiatku obdobia (číslo 0 udáva splatnosť na konci obdobia).

Vzorec

Popis

Výsledok

=FV(A2/12; A3; A4; A5; A6)

Budúca hodnota investície pri podmienkach uvedených v rozsahu A2:A5.

2 581,40 EUR

Príklad č. 2

Údaje

Popis

0,12

Ročná úroková sadzba

12

Počet splátok

-1 000

Čiastka splátky

Vzorec

Popis

Výsledok

=FV(A2/12; A3; A4)

Budúca hodnota investície pri podmienkach uvedených v rozsahu A2:A4.

12 682,50 EUR

Príklad 3

Údaje

Popis

0,11

Ročná úroková sadzba

35

Počet splátok

-2 000

Čiastka splátky

1

Splátka je splatná na začiatku roka (číslo 0 udáva splatnosť na konci roka).

Vzorec

Popis

Výsledok

=FV(A2/12; A3; A4;; A5)

Budúca hodnota investície pri podmienkach uvedených v rozsahu A2:A4.

82 846,25 EUR

Príklad 4

Údaje

Popis

0.06

Ročná úroková sadzba

12

Počet splátok

-100

Čiastka splátky

-1 000

Súčasná hodnota

1

Splátka je splatná na začiatku roka (číslo 0 udáva splatnosť na konci roka).

Vzorec

Popis

Výsledok

=FV(A2/12; A3; A4; A5; A6)

Budúca hodnota investície pri podmienkach uvedených v rozsahu A2:A5.

2 301,40 EUR

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×