Outlook má Sprievodcu pre import a export, ktorý uľahčuje import kontaktov zo súboru vo formáte CSV.

 1. V hornej časti pása s nástrojmi Outlooku vyberte položku Súbor.

  Ak pás s nástrojmi neponúka možnosť Súbor v ľavom hornom rohu, používate staršiu verziu Outlooku. Pozrite si tému Akú verziu Outlooku používam?, kde nájdete pokyny na importovanie pre svoju verziu programu Outlook.

  Takto vyzerá pás s nástrojmi v Outlooku 2016.
 2. Vyberte položky Otvoriť a exportovať > Importovať alebo exportovať. Spustí sa Sprievodca.

  Otáčanie tvaru

 3. Vyberte možnosť Importovať z iného programu alebo súboru a potom vyberte tlačidlo Ďalej.

  Sprievodca importom a exportom – Importovať z iného programu alebo súboru

 4. Vyberte položku Hodnoty oddelené čiarkou a potom vyberte tlačidlo Ďalej.

  Sprievodca exportom v Outlooku – výber CSV súboru

 5. V poli Import súboru vyhľadajte súbor s kontaktmi a dvojitým kliknutím ho vyberte.

  Prejdite na súbor .csv s kontaktmi a vyberte spôsob spracovania duplicitných kontaktov

 6. Výberom jednej z nasledujúcich možností určite, ako má Outlook spracovať duplicitné kontakty:

  • Duplikáty nahrádzať importovanými položkami   Ak sa kontakt už nachádza v programe Outlook aj v súbore s kontaktmi, Outlook údaje, ktoré o kontakte má, zahodí a použije údaje zo súboru s kontaktmi. Túto možnosť použite, ak údaje o kontakte sú v súbore s kontaktmi úplnejšie alebo aktuálnejšie ako tie, čo máte v programe Outlook.

  • Povoliť vytváranie duplikátov   Ak sa kontakt nachádza v programe Outlook a zároveň v súbore s kontaktmi, program Outlook vytvorí duplicitné kontakty, jeden s pôvodnými informáciami programu Outlooka druhý s informáciami, ktoré ste importovali zo súboru s kontaktmi. Ak chcete eliminovať duplicitné kontakty, tieto informácie môžete neskôr kombinovať. Toto je predvolená možnosť.

  • Duplikované položky neimportovať    Ak sa kontakt nachádza v programe Outlook aj v súbore s kontaktmi, Outlook si údaje, ktoré o kontakte má, ponechá a zahodí tie zo súboru s kontaktmi. Túto možnosť použite, ak sú údaje o kontakte v programe Outlook úplnejšie alebo aktuálnejšie ako tie, čo máte v súbore s kontaktmi.

 7. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 8. Ak je to potrebné, v poli Vyberte cieľový priečinok prejdite na začiatok a vyberte priečinok Kontakty > Ďalej. Ak máte viacero e-mailových kont, vyberte priečinok Kontakty, ktorý sa nachádza pod e-mailovým kontom, ktorého kontakty chcete priradiť.

  .

 9. Vyberte možnosť Dokončiť.

  Pri importovaní kontaktov z Gmailu do poštovej schránky služieb Office 365 spustite migráciu kliknutím na tlačidlo Dokončiť

  Outlook začne import kontaktov okamžite. Import je hotový, keď sa zatvorí pole priebehu importovania.

 10. Ak chcete zobraziť kontakty, v dolnej časti programu vyberte ikonu OutlookĽudia.

  Vyberte ikonu Ľudia v dolnej časti stránky.

 1. V hornej časti pása s nástrojmi programu Outlook vyberte kartu Súbor.

  Ak pás s nástrojmi neponúka možnosť Súbor v ľavom hornom rohu, nepoužívate Outlook 2010. Pozrite si tému Akú verziu Outlooku používam?, kde nájdete pokyny na importovanie pre svoju verziu programu Outlook.

  V Outlooku 2010 vyberte kartu Súbor.

 2. Vyberte položky Otvoriť > Importovať. Spustí sa Sprievodca.

  Vyberte položku Otvoriť a potom položku Importovať.

 3. V Sprievodcovi importom a exportom kliknite na položku Importovať z iného programu alebo súboru a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Vyberte položku Importovať z iného programu alebo súboru.

 4. Ak chcete importovať súbor CSV, vyberte položku Hodnoty oddelené čiarkou (systém Windows).

  Vyberte import súboru .pst

 5. Vyberte položku Prehľadávať, potom vyberte súbor .csv, ktorý chcete importovať, a vyberte tlačidlo Ďalej.

  Poznámky: 

  • Ak chcete, aby importované informácie nahradili duplicitné položky v programe Outlook, vyberte túto možnosť v ponuke Možnosti. V opačnom prípade vyberte možnosť Duplikované položky neimportovať.

  • Vyberte súbor .pst, ktorý chcete importovať

 6. Nastavte možnosti na importovanie položiek. Ak chcete importovať iba určité e-maily, vyberte položku Filter. Ak chcete importovať len e-maily, ktoré sú prečítané alebo neprečítané, vyberte kartu Ďalšie možnosti.

  Predvolené nastavenia zvyčajne netreba meniť. Vrchný priečinok – zvyčajne osobné priečinky, údajový súbor programu Outlook alebo vaša e-mailová adresa – je vybratý automaticky.

  Ak chcete importovať iba určité e-maily, vyberte položku Filter.

 7. Možnosť Vrátane podpriečinkov je vybratá predvolene. Importujú sa všetky priečinky nachádzajúce sa vo vybratom priečinku.

 8. Možnosť Položky importovať do rovnakého priečinka v, ktorá je vybratá predvolene, priradí priečinky z importovaného súboru k priečinkom v Outlooku. Priečinky, ktoré v Outlooku neexistujú, sa automaticky vytvoria.

 9. Vyberte možnosť Dokončiť. Outlook spustí import údajov okamžite. Import je hotový, keď sa zatvorí pole s jeho priebehom.

 10. Ak chcete zobraziť kontakty, v dolnej časti navigačného panela Outlooku vyberte položku Kontakty.

  Ak chcete zobraziť kontakty, prejdite na položku Kontakty v dolnej časti navigačnej ponuky Outlooku.

Importujte kontakty do svojho konta pomocou súboru s hodnotami oddelenými čiarkou (CSV).

Tip: Uistite sa, že súbor CSV má kódovanie UTF-8, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky. Toto kódovanie je kompatibilné so všetkými jazykmi a abecedami.

 1. V dolnej časti stránky vyberte položku Ľudia a prejdite na stránku Ľudia.

 2. Na paneli s nástrojmi vyberte položky Spravovať > Importovať kontakty.

  V ponuke Spravovanie vyberte možnosť na importovanie kontaktov
 3. Vyberte položku Prehľadávať, vyberte súbor CSV a kliknite na položku Otvoriť.

 4. Vyberte tlačidlo Importovať.

Poznámka: Ak súbor nemá kódovanie UTF-8, nástroj na import pravdepodobne nerozozná a nezobrazí správne celý text. V takom prípade vám nástroj na import zobrazí niektoré kontakty z vášho súboru, aby ste mohli skontrolovať čitateľnosť a správnosť textu. Ak sa text nezobrazuje správne, vyberte položku Zrušiť. Pokračovať budete môcť, len ak budete mať súbor s kódovaním UTF-8. Konvertujte súbor CSV na kódovanie UTF-8 a znovu spustite import. Pre ďalšie informácie o kódovaní UTF-8 si pozrite tému Prečo by ma malo zaujímať kódovanie UTF-8?

Prečo je pre mňa kódovanie UTF-8 dôležité?

Zvyčajne môžete kontakty zdieľať bez toho, aby ste sa museli zaoberať základnými podrobnosťami týkajúcimi sa spôsobu uloženia textu v súboroch CSV. Ak ale informácie v kontaktoch zahŕňajú znaky, ktoré sa v anglickej abecede nepoužívajú, ako napríklad znaky z gréčtiny, cyriliky, arabčiny či japončiny, môžu pri importe kontaktov nastať problémy. Ak teda máte pri exporte možnosť uložiť kontakty s kódovaním UTF-8, mali by ste tak urobiť.

Ak nemáte možnosť exportovať svoje kontakty s kódovaním UTF-8 priamo, môžete konvertovať exportovaný súbor CSV pomocou Excelu alebo použitím aplikácie tretej strany. Postup sa bude líšiť v závislosti od použitej aplikácie a verzie aplikácie.

Ako konvertovať súbor CSV na kódovanie UTF-8 pomocou Microsoft Excelu 2016:

 1. V Exceli vytvorte nový prázdny dokument (zošit).

 2. V ponuke Údaje vyberte možnosť Z textu/CSV súboru. Nájdite exportovaný súbor CSV (možno ho uvidíte až po výbere zobrazenia Textové súbory (....csv)). Vyberte tlačidlo Importovať.

 3. V dialógovom okne, ktoré sa zobrazí v časti Pôvod súboru, vyberte kódovanie, pri ktorom sa znaky v texte zobrazujú správne, napríklad Cyrilika Windows 1251, a potom vyberte položku Načítať.

 4. Skontrolujte, či sa znaky zobrazujú v Exceli správne.

 5. Vyberte položky Súbor > Uložiť ako. Zadajte názov súboru a ako typ súboru vyberte možnosť CSV UTF-8 (oddelený čiarkami) (*.csv).

 6. Vyberte položku Uložiť.

Nefunguje to?

Pozrite si tému Riešenie problémov s importom kontaktov do Outlooku.

Pozrite tiež

Importovanie a exportovanie outlookových e-mailov, kontaktov a kalendára

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo a čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×