Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Funkcia INDEX vráti hodnotu alebo odkaz na hodnotu z tabuľky alebo rozsahu.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Funkciu INDEX môžete použiť dvomi spôsobmi:

 • Ak chcete vrátiť hodnotu danej bunky alebo poľa buniek, informácie nájdete v časti Forma poľa.

 • Ak chcete vrátiť odkaz na dané bunky, informácie nájdete v časti Forma odkazu.

Forma poľa

Popis

Vráti hodnotu prvku v tabuľke alebo poli vybratú indexmi čísel riadkov a stĺpcov.

Formu poľa použite, ak je prvý argument funkcie INDEX konštanta poľa.

Syntax

INDEX(pole; číslo_riadka; [číslo_stĺpca])

Forma poľa funkcie INDEX obsahuje nasledovné argumenty:

 • pole    Povinný argument. Predstavuje rozsah buniek alebo konštantu poľa.

  • Ak pole obsahuje iba jeden riadok alebo stĺpec, zodpovedajúci argument row_num alebo column_num je voliteľný.

  • Ak má pole viac ako jeden riadok a viac ako jeden stĺpec a použije sa iba row_num alebo column_num, funkcia INDEX vráti pole celého riadka alebo stĺpca v poli.

 • číslo_riadka    Povinné, pokiaľ nie je prítomný column_num. Umožňuje vybrať číslo riadka, z ktorého sa vráti hodnota. Ak row_num vynecháte, vyžaduje sa column_num.

 • číslo_stĺpca    Voliteľný argument. Umožňuje vybrať číslo stĺpca, z ktorého sa vráti odkaz. Ak column_num vynecháte, vyžaduje sa row_num.

Poznámky:

 • Ak sa použijú argumenty row_num aj column_num, funkcia INDEX vráti hodnotu v bunke v priesečníku row_num a column_num.

 • row_num a column_num musia odkazovať na bunku v poli; V opačnom prípade funkcia INDEX vráti #REF! Ak je zadané umiestnenie pred prvou alebo za poslednou položkou v poli, výsledkom vzorca bude chybová hodnota #ODKAZ!.

 • Ak nastavíte row_num alebo column_num na hodnotu 0 (nula), funkcia INDEX vráti pole hodnôt pre celý stĺpec alebo riadok. Ak chcete použiť hodnoty vrátené ako pole, zadajte ako vzorec poľa funkciu INDEX.

  Poznámka: Ak máte aktuálnu verziu služby Microsoft 365, môžete vzorec zadať do ľavej hornej bunky výstupného rozsahu a potom stlačením klávesu ENTER potvrdiť vzorec ako vzorec dynamického poľa. V opačnom prípade sa vzorec musí zadať ako starší vzorec poľa tak, že najprv vyberiete výstupný rozsah, zadáte vzorec do ľavej hornej bunky výstupného rozsahu a potom ho potvrďte stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + ENTER . Excel vloží zložené zátvorky na začiatok a koniec vzorca za vás. Ďalšie informácie o vzorce polí nájdete v téme Vzorce poľa – pokyny a príklady.

Príklady

Príklad 1

Tieto príklady používajú funkciu INDEX na hľadanie hodnoty v priesečníku bunky, kde sa stretajú riadok a stĺpec.

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter.

Údaje

Údaje

Jablká

Citróny

Banány

Hrušky

Vzorec

Popis

Výsledok

=INDEX(A2:B3;2;2)

Hodnota prieniku druhého riadka a druhého stĺpca v rozsahu A2:B3.

Hrušky

=INDEX(A2:B3;2;1)

Hodnota prieniku druhého riadka a prvého stĺpca v rozsahu A2:B3.

Banány

Príklad 2

Tento príklad používa funkciu INDEX vo vzorci poľa na hľadanie hodnôt v dvoch bunkách určených v poli 2 x 2.  

Poznámka: Ak máte aktuálnu verziu služby Microsoft 365, môžete vzorec zadať do ľavej hornej bunky výstupného rozsahu a potom stlačením klávesu ENTER potvrdiť vzorec ako vzorec dynamického poľa. V opačnom prípade sa vzorec musí zadať ako starší vzorec poľa tak, že najprv vyberiete dve prázdne bunky, zadáte vzorec do ľavej hornej bunky výstupného rozsahu a potom ho potvrďte stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + ENTER . Excel vloží zložené zátvorky na začiatok a koniec vzorca za vás. Ďalšie informácie o vzorce polí nájdete v téme Vzorce poľa – pokyny a príklady.

Vzorec

Popis

Výsledok

=INDEX({1;2;3;4};0;2)

Hodnota v prvom riadku a druhom stĺpci poľa. Pole obsahuje hodnoty 1 a 2 v prvom riadku a hodnoty 3 a 4 v druhom.

2

Hodnota v druhom riadku a druhom stĺpci v poli (rovnaké pole ako v príklade vyššie).

4

Na začiatok stránky


Formulár odkazu

Popis

Vráti adresu bunky ležiacej v priesečníku daného riadka a stĺpca. Ak sa odkaz skladá z nesúvislých výberov, môžete vybrať výber, ktorý chcete vyhľadať.

Syntax

INDEX(odkaz; číslo_riadka; [číslo_stĺpca]; [číslo_plochy])

Forma odkazu funkcie INDEX obsahuje nasledovné argumenty:

 • Referenčné    Povinný argument. Predstavuje odkaz na jeden alebo viaceré rozsahy buniek.

  • Ak zadávate nesusediaci rozsah odkazu, uzavrite odkaz do zátvoriek.

  • Ak každá oblasť v odkaze obsahuje iba jeden riadok alebo stĺpec, argument row_num alebo column_num je voliteľný. Ak napríklad odkazujete na jeden riadok, použite syntax INDEX(odkaz; číslo_stĺpca).

 • číslo_riadka    Povinný argument. Predstavuje číslo riadka v odkaze, z ktorého sa má vrátiť odkaz.

 • číslo_stĺpca    Voliteľný argument. Predstavuje číslo stĺpca v odkaze, z ktorého sa má vrátiť odkaz.

 • area_num    Voliteľný argument. Vyberie rozsah v odkaze, z ktorého sa má vrátiť priesečník row_num a column_num. Prvá vybratá alebo zadaná oblasť má číslo 1, druhá číslo 2 a tak ďalej. Ak area_num nezadáte, funkcia INDEX použije oblasť 1.  Oblasti uvedené vo funkcii sa musia nachádzať na jednom hárku.  Ak zadáte oblasti, ktoré nie sú na tom istom hárku ako ďalšie, zobrazí sa chyba #VALUE! .  Ak chcete použiť rozsahy, ktoré sa nachádzajú v rôznych hárkoch, odporúča sa použiť formu funkcie INDEX s poľom a použiť inú funkciu na výpočet rozsahu, ktorý tvorí pole.  Na výpočet rozsahu môžete použiť napríklad funkciu CHOOSE.

Ak napríklad argument Odkaz popisuje bunky (A1:B4;D1:E4;G1:H4), area_num 1 je rozsah A1:B4, area_num 2 je rozsah D1:E4 a area_num 3 je rozsah G1:H4.

Poznámky:

 • Keď odkaz a area_num vybrali konkrétny rozsah, row_num a column_num vybrať konkrétnu bunku: row_num 1 je prvý riadok v rozsahu, column_num 1 je prvý stĺpec atď. Odkaz vrátený funkciou INDEX je prienikom row_num a column_num.

 • Ak nastavíte row_num alebo column_num na hodnotu 0 (nula), funkcia INDEX vráti odkaz na celý stĺpec alebo riadok.

 • row_num, column_num a area_num musia odkazovať na bunku v odkaze; V opačnom prípade funkcia INDEX vráti #REF! Ak je zadané umiestnenie pred prvou alebo za poslednou položkou v poli, výsledkom vzorca bude chybová hodnota #ODKAZ!. Ak row_num a column_num nezadáte, funkcia INDEX vráti odkaz na oblasť určenú area_num.

 • Výsledkom funkcie INDEX je odkaz, ktorý môžu použiť iné funkcie (vzorce). V závislosti od vzorca vráti funkcia INDEX hodnotu, ktorú možno použiť ako hodnotu alebo odkaz. Napríklad vzorec CELL("šírka";INDEX(A1:B2;1;2)) zodpovedá vzorcu CELL("šírka";B1). Funkcia CELL použije hodnotu vrátenú funkciou INDEX ako odkaz na bunku. Na druhej strane napríklad vzorec 2*INDEX(A1:B2;1;2) spôsobí, že funkcia INDEX vráti hodnotu, ktorou je číslo v bunke B1.

Príklady

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter.

Ovocie

Cena

Množstvo

Jablká

0,69 EUR

40

Banány

0,34 EUR

38

Citróny

0,55 EUR

15

Pomaranče

0,25 EUR

25

Hrušky

0,59 EUR

40

Mandle

2,80 EUR

10

Kešu

3,55 EUR

16

Arašidy

1,25 EUR

20

Vlašské orechy

1,75 EUR

12

Vzorec

Popis

Výsledok

=INDEX(A2:C6; 2; 3)

Prienik druhého riadka a tretieho stĺpca v rozsahu A2:C6, čiže obsah bunky C3.

38

=INDEX((A1:C6; A8:C11); 2; 2; 2)

Prienik druhého riadka a druhého stĺpca v druhej oblasti rozsahu A8:C11, čiže obsah bunky B9.

1,25

=SUM(INDEX(A1:C11; 0; 3; 1))

Súčet hodnôt v treťom stĺpci v prvej oblasti rozsahu A1:C11, čiže súčet hodnôt v rozsahu buniek C1:C11.

216

=SUM(B2:INDEX(A2:C6; 5; 2))

Súčet hodnôt v rozsahu, ktorý sa začína bunkou B2 a končí sa prienikom piateho riadka a druhého stĺpca rozsahu A2:A6, čiže súčet hodnôt v rozsahu B2:B6.

2,42

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Funkcia VLOOKUP

MATCH (funkcia)

INDIRECT (funkcia)

Vzorce poľa - pokyny a príklady

Vyhľadávacie a referenčné funkcie (odkaz)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×