Dôležité: Vyskúšajte novú funkciu XLOOKUP, vylepšenú verziu funkcie VLOOKUP, ktorá funguje v ľubovoľnom smere a predvolene vráti presné zhody, čo uľahčuje a pohodlnejšie používanie ako predchádzajúca funkcia.

Ak chcete získať podrobné informácie o funkcii, kliknite na jej názov nachádzajúci sa v prvom stĺpci.

Poznámka: Označenia verzií predstavujú verziu Excelu, v ktorej bola funkcia predstavená. Tieto funkcie nie sú k dispozícii v starších verziách. Značka verzie 2013 napríklad označuje, že táto funkcia je k dispozícii v Exceli 2013 a všetkých novších verziách.

Funkcia

Popis

Funkcia ADDRESS

Vráti odkaz vo forme textu na jednu bunku v hárku

Funkcia AREAS

Vráti počet oblastí v odkaze

Funkcia CHOOSE

Vyberie hodnotu v zozname hodnôt

Funkcia COLUMN

Vráti číslo stĺpca odkazu

Funkcia COLUMNS

Vráti počet stĺpcov v odkaze

FILTER (funkcia)

Tlačidlo Office 365

Umožňuje filtrovať rozsah údajov na základe definovaných kritérií

FORMULATEXT (funkcia)
Excel 2013

Vráti vzorec v danom odkaze vo forme textu

GETPIVOTDATA (funkcia)
Excel 2010

Vráti údaje uložené v zostave kontingenčnej tabuľky

Funkcia HLOOKUP

Prehľadá horný riadok poľa a vráti hodnotu označenej bunky

Funkcia HYPERLINK

Vytvorí odkaz alebo skok, ktorý otvorí dokument uložený na sieťovom serveri, na intranete alebo na internete

Funkcia INDEX

Pomocou indexu vyberie hodnotu z odkazu alebo poľa

Funkcia INDIRECT

Vráti odkaz určený textovou hodnotou

Funkcia LOOKUP

Vyhľadá hodnoty vo vektore alebo poli

Funkcia MATCH

Vyhľadá hodnoty v odkaze alebo poli

Funkcia OFFSET

Vráti odsadenie odkazu od zadaného odkazu

Funkcia ROW

Vráti číslo riadka odkazu

Funkcia ROWS

Vráti počet riadkov v odkaze

Funkcia RTD

Načíta údaje v reálnom čase z programu, ktorý podporuje automatizáciu COM.

SORT (funkcia)

Tlačidlo Office 365

Umožňuje zoradiť obsah rozsahu alebo poľa

SORTBY (funkcia)

Tlačidlo Office 365

Umožňuje zoradiť obsah rozsahu alebo poľa na základe hodnôt v zodpovedajúcom rozsahu alebo poli

Funkcia TRANSPOSE

Vráti transponovanú maticu poľa

UNIQUE (funkcia)

Tlačidlo Office 365

 Vracia zoznam jedinečných hodnôt v zozname alebo rozsahu

Funkcia VLOOKUP

Prehľadáva prvý stĺpec poľa a presunie sa cez riadky, aby sa vrátila hodnota bunky

XLOOKUP (funkcia)

Tlačidlo Office 365

Vyhľadá rozsah alebo pole a vráti položku zodpovedajúcu prvej nájdenej zhode. Ak zhoda neexistuje, funkcia XLOOKUP môže vrátiť najbližšiu (približnú) zhodu. 

XMATCH (funkcia)

Tlačidlo Office 365

Vráti relatívnu pozíciu položky v poli alebo rozsahu buniek. 

Dôležité: Vypočítané výsledky vzorcov a niektoré funkcie excelových hárkov sa v počítačoch s Windowsom používajúcich architektúru x86 alebo x86-64 a počítačoch s Windowsom RT používajúcich architektúru ARM môžu mierne líšiť. Ďalšie informácie o odlišnostiach.

Pozrite tiež

Zoznam funkcií Excelu (podľa kategórie)

Zoznam funkcií Excelu (podľa abecedy)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×