Všetky programy balíka Microsoft Office dokážu skontrolovať pravopis a takmer všetky aj gramatiku.

Používate Microsoft 365? Možno by vás mohla zaujímať nová užitočná funkcia Editor vo Worde. Ďalšie informácie nájdete v téme Editor – váš asistent pre písanie.

Spustenie kontroly pravopisu a gramatiky

Ak chcete spustiť kontrolu pravopisu a gramatiky v dokumente, stlačte kláves F7.

Ďalšie informácie získate kliknutím na nadpis uvedený nižšie

Väčšina programov balíka Office počas písania automaticky kontroluje možné pravopisné a gramatické chyby, takže na zobrazenie chýb počas práce nemusíte urobiť nič. 

Poznámky: 

 • Automatická kontrola pravopisu a gramatiky nie je dostupná v Accesse, Exceli ani Projecte. Kontrolu pravopisu môžete manuálne spustiť stlačením klávesu F7.

 • Automatická kontrola gramatiky je k dispozícii len v Outlooku, Worde a PowerPointe 2013 (alebo novších verziách).

V Office sa možné pravopisné chyby označujú červenou vlnovkou a možné gramatické chyby modrou vlnovkou.

Ak pravopisné alebo gramatické chyby nie sú označené, automatická kontrola môže byť vypnutá. Môžete zapnúť automatickú kontrolu pravopisu a gramatiky.

Ak text obsahuje pravopisnú alebo gramatickú chybu, s ktorej odstránením chcete pomôcť, pravým tlačidlom myši kliknite na podčiarknuté slovo alebo slovné spojenie a výberom niektorej z možností chybu opravte.

Ak Office označuje slová ako nesprávne napísané, hoci sú napísané správne, vyberte položku Pridať do slovníka a naučte tak Office, aby v budúcnosti toto slovo neoznačoval ako nesprávne napísané. Ďalšie informácie nájdete tu: Pridanie alebo úprava slov v slovníku na kontrolu pravopisu.

Ak nechcete, aby Office počas vašej práce označoval možné chyby vlnovkami, môžete automatickú kontrolu pravopisu a gramatiky vypnúť:

 1. Otvorenie možností kontroly pravopisu a gramatiky:

  • Pre OneNote, PowerPoint, Publisher, Visio a Word: V ponuke Súbor kliknite na položku Možnosti a potom kliknite na položku Korektúra.

  • Pre InfoPath: Na karte Domov kliknite na šípku vedľa alebo pod položkou Pravopis a potom kliknite na položku Možnosti pravopisu.

  • Pre Outlook: V ponuke Súbor kliknite na položky Možnosti, Pošta a nakoniec na položku Kontrola pravopisu a automatické opravy.

 2. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Automatická kontrola pravopisu. V programoch, ktoré majú automatickú kontrolu pravopisu, môžete tiež začiarknuť alebo zrušiť začiarknutie políčka Označovať gramatické chyby pri písaní.

  Začiarkavacie políčko Automatická kontrola pravopisu
   

  Poznámka: Vo Worde môžete zapnúť alebo vypnúť kontrolu pravopisu iba pre dokument, v ktorom práve pracujete, alebo pre všetky nové dokumenty. Vyberte možnosť v zozname Výnimky pre a potom začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Skryť pravopisné chyby len v tomto dokumente a Skryť gramatické chyby len v tomto dokumente

  Snímka obrazovky znázorňujúca možnosť skrytia pravopisných a gramatických chýb len v tomto dokumente.

Ak chcete, aby Office vôbec nekontroloval gramatiku (počas kontroly pravopisu alebo automaticky počas písania), môžete túto funkciu vypnúť:

 1. Otvorenie možností kontroly pravopisu a gramatiky:

  • Pre OneNote, PowerPoint, Publisher, Visio a Word: V ponuke Súbor kliknite na položku Možnosti a potom kliknite na položku Korektúra.

  • Pre InfoPath: Na karte Domov kliknite na šípku vedľa alebo pod položkou Pravopis a potom kliknite na položku Možnosti pravopisu.

  • Pre Outlook: V ponuke Súbor kliknite na položky Možnosti, Pošta a nakoniec na položku Kontrola pravopisu a automatické opravy.

 2. Zrušte začiarknutie políčok Označovať gramatické chyby pri písaní a S pravopisom kontrolovať aj gramatiku.

  Začiarkavacie políčka Gramatika

  Poznámka: Nie každý program balíka Office bude obsahovať obe možnosti.

Vo Worde, Outlooku a PowerPointe 2013 (alebo novších verziách) môžete vynútiť opätovnú kontrolu slov a gramatiky, ktorú ste predtým preskočili, vykonaním nasledujúcich krokov:

 1. Otvorte dokument alebo položku, ktorú chcete skontrolovať.

 2. V ponuke Súbor kliknite na položky Možnosti > Korektúra> Znova skontrolovať dokument. V Outlooku nájdete túto možnosť po kliknutí na položky Súbor > Možnosti > Pošta > Kontrola pravopisu a automatické kontroly.

 3. Keď sa zobrazí hlásenie s upozornením o obnovení kontroly pravopisu a gramatiky, kliknite na položku Áno.

 4. Kliknutím na položku OK v dialógovom okne sa vráťte späť do dokumentu a potom znova spustite kontrolu pravopisu a gramatiky.

Pozrite tiež

kontrolou pravopisu a gramatiky v inom jazyku.

Kontrola čitateľnosti dokumentu

Kontrola pravopisu a gramatiky nefunguje podľa očakávania

Možnosti gramatiky a štýlu písania v Office 2013 a starších verziách

Pridanie slov do slovníka pre kontrolu pravopisu

Kontrola pravopisu alebo gramatiky nekontroluje správne slová v inom jazyku

Výber možností automatických opráv veľkých písmen, kontroly pravopisu a symbolov

Kontrola pravopisu pred odoslaním správy v Outlooku

Zistite, ako využívať Editor naplno so službou Microsoft 365

Aplikácie balíka Office pre Mac automaticky kontrolujú možné pravopisné a gramatické chyby, keď píšete. Ak chcete pravopis a gramatiku skontrolovať až po dokončení písania, prípadne naraz, môžete automatickú kontrolu pravopisu a gramatiky vypnúť.

Word

Automatická kontrola pravopisu a gramatiky pri písaní

Vo Worde sa možné pravopisné chyby označujú červenou vlnovkou a možné gramatické chyby zelenou vlnovkou.

Tip: Ak sa pravopisné alebo gramatické chyby neoznačujú, pravdepodobne bude potrebné zapnúť automatickú kontrolu pravopisu a gramatiky, čo je popísané v ďalšom postupe.

Ak text obsahuje pravopisnú alebo gramatickú chybu, stlačte tlačidlo Ctrl a kliknite na slovo alebo frázu pravým tlačidlom myši a vyberte si niektorú z možností.

Ak Word nesprávne označil slovo ako chybne napísané a vy ho chcete pridať do slovníka, aby ho Word v budúcnosti riadne rozpoznal, pozrite si tému Pridanie alebo úprava slov v slovníku na kontrolu pravopisu

 1. V ponuke Word kliknite na položky Predvoľby > Pravopis a gramatika.

 2. V dialógovom okne Pravopis a gramatika v časti Pravopis začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Automatická kontrola pravopisu.

 3. V časti Gramatika začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Automatická kontrola gramatiky.

 4. Zatvorením dialógového okna uložíte zmeny.

 1. Na karte Revízia kliknite na tlačidlo Pravopis a gramatika.

 2. Ak Word nájde možnú chybu, otvorí sa dialógové okno Pravopis a gramatika a pravopisné chyby sa zobrazia ako červený text. Gramatické chyby sa zobrazia ako zelený text.

 3. Ak chcete chybu opraviť, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Zadajte opravu do poľa a potom kliknite na položku Zmeniť.

  • V časti Návrhy kliknite na slovo, ktoré chcete použiť, a potom kliknite na položku Zmeniť.

  Ak chcete chybu preskočiť, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Kliknite na položku Ignorovať, ak chcete vynechať iba daný výskyt chyby.

  • Kliknite na položku Ignorovať všetko, ak chcete vynechať všetky výskyty chyby.

  • V prípade gramatickej chyby kliknite na položku Ďalšia veta, ak chcete preskočiť daný výskyt chyby a presunúť sa na ďalšiu chybu.

  Ak chcete preskočiť nesprávne napísané slovo vo všetkých dokumentoch, kliknite na položku Pridať a pridajte ho do slovníka. Táto možnosť je k dispozícii iba pri slovách s pravopisnou chybou. Do slovníka nie je možné pridať vlastnú gramatiku.

 4. Po opravení, ignorovaní alebo vynechaní chyby Word prejde na ďalšie slovo. Keď Word dokončí kontrolu dokumentu, zobrazí sa hlásenie, že kontrola pravopisu a gramatiky je dokončená.

 5. Kliknutím na tlačidlo OK sa vrátite do dokumentu.

Zoznam ignorovaných slov a gramatiky môžete vymazať alebo resetovať, aby Word kontroloval aj pravopisné a gramatické chyby, ktoré sa v minulosti mali ignorovať.

Poznámka: Keď resetujete zoznam ignorovaných slov a gramatiky, zoznam sa zruší len pre aktuálne otvorený dokument. Gramatické a pravopisné chyby, ktoré má Word ignorovať v ostatných dokumentoch, sa budú ignorovať aj naďalej.

 1. Otvorte dokument, ktorý chcete skontrolovať.

 2. V ponuke Nástroje ukážte na položku Pravopis a gramatika a potom kliknite na položku Resetovať ignorované slová a gramatiku.

  Ak chcete vymazať zoznamy slov a gramatiky, ktoré Word ignoruje, kliknite na položku Resetovať ignorované slová a gramatiku.

  Pred resetovaním kontroly pravopisu a gramatiky sa vo Worde zobrazí upozornenie.

  Kliknutím na tlačidlo Áno bude Word kontrolovať aj predtým ignorovaný pravopis a gramatiku.
 3. Pokračujte kliknutím na tlačidlo Áno.

 4. Ak chcete kontrolovať pravopis a gramatiku, kliknite na položku Revízia a potom na položku Pravopis a gramatika.

Outlook

Automatická kontrola pravopisu a gramatiky pri písaní

Outlook je predvolene nastavený na kontrolu pravopisných chýb počas písania. Na označenie možných pravopisných chýb sa v Outlooku používa prerušovaná červená vlnovka. Možné gramatické chyby sú označované zelenou prerušovanou čiarou.

 1. Ak zbadáte slovo podčiarknuté prerušovanou vlnovkou, stlačte tlačidlo Ctrl, kliknite na slovo alebo frázu pravým tlačidlom myši a vyberte niektorú z možností.

 2. V kontextovej ponuke vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Kliknite na jednu z ponúkaných opráv v hornej časti kontextovej ponuky.

  • Kliknite na položku Ignorovať pravopis, čím sa bude ignorovať jeden výskyt slova.

  • Kliknite na položku Naučiť sa pravopis, čím sa slovo pridá do slovníka na kontrolu pravopisu.

Po otvorení e-mailovej správy:

 • Ak chcete, aby Outlook opravoval pravopisné chyby automaticky, v ponuke Outlook kliknite na položku Predvoľby. Kliknite na položku Pravopis a gramatika v časti Osobné nastavenia. Kliknite na políčko vedľa položky Automatickákontrolapravopisu.

 • Ak chcete zapnúť alebo vypnúť automatickú kontrolu gramatiky, v ponuke Outlook kliknite na položku Predvoľby. Kliknite na položku Pravopis a gramatika v časti Osobné nastavenia. Kliknite na políčko vedľa položky Automatická kontrola gramatiky.

Predvoľba Automatická kontrola pravopisu

Pravopis a gramatiku môžete opraviť naraz po dopísaní správy alebo dokončení inej práce.

 1. V ponuke Upraviť ukážte na položku Pravopis a gramatika a potom kliknite na položku Pravopis a gramatika.

 2. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Kliknite v zozname návrhov na slovo, ktoré chcete použiť, alebo zadajte do poľa v hornej časti nové znenie a kliknite na položku Zmeniť.

  • Ak chcete ignorovať toto slovo a presunúť sa na ďalšie nesprávne napísané slovo, kliknite na položku Ignorovať.

  • Ak chcete slovo pridať do slovníka na kontrolu pravopisu, kliknite na položku Pridať.

Tip: Klávesová skratka preskočenia na ďalšiu pravopisnú alebo gramatickú chybu je COMMAND + ; .

PowerPoint

V PowerPointe môžete skontrolovať pravopis, nie však gramatiku.

Automatická kontrola pravopisu počas písania

PowerPoint automaticky kontroluje možné chyby pravopisu a podčiarkuje ich červenou vlnovkou.

Tip: Ak sa pravopisné chyby neoznačujú, pravdepodobne bude potrebné zapnúť automatickú kontrolu pravopisu, čo je popísané v ďalšom postupe.

Ak text obsahuje pravopisnú chybu, stlačte kláves Ctrl a kliknite alebo kliknite pravým tlačidlom myši na slovo alebo frázu a vyberte niektorú z navrhovaných možností.

 1. V ponuke PowerPoint kliknite na položky Predvoľby > Pravopis.

 2. V dialógovom okne Pravopis začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Automatická kontrola pravopisu.

 1. Na karte Revízia kliknite na položku Pravopis.

 2. Ak PowerPoint nájde možnú chybu, otvorí sa tabla Pravopis a zobrazia sa pravopisné chyby.

 3. Ak chcete chybu opraviť, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Opravte chybu na snímke.

  • Kliknite na niektoré z navrhovaných slov na table Pravopis a potom kliknite na položku Zmeniť.

  Ak chcete chybu preskočiť, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Kliknite na položku Ignorovať, ak chcete vynechať iba daný výskyt chyby.

  • Kliknite na položku Ignorovať všetko, ak chcete vynechať všetky výskyty chyby.

  • Kliknite na položku Pridať, ak chcete preskočiť nesprávne napísané slovo vo všetkých dokumentoch a pridať ho do slovníka.

 4. Po opravení, ignorovaní alebo vynechaní chyby PowerPoint prejde na ďalšie slovo. Keď PowerPoint dokončí kontrolu prezentácie, zobrazí sa hlásenie, že kontrola pravopisu je dokončená.

 5. Kliknite na tlačidlo OK, ak sa chcete vrátiť do prezentácie. 

Excel

V programe Excel môžete kontrolovať pravopis, nie však gramatiku.

Kontrola pravopisu naraz

 1. Na karte Revízia kliknite na položku Pravopis.

  Poznámka: Dialógové okno Pravopis sa neotvorí, ak sa nenájdu žiadne pravopisné chyby alebo ak sa slovo, ktoré sa pokúšate pridať, v slovníku už nachádza.

 2. Použite niektorý z nasledujúcich postupov.

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Zmena slova

  V časti Návrhy kliknite na slovo, ktoré chcete použiť, a potom kliknite na položku Zmeniť.

  Zmena všetkých výskytov tohto slova v dokumente

  V časti Návrhy kliknite na slovo, ktoré chcete použiť, a potom kliknite na položku Zmeniť všetko.

  Ak chcete ignorovať toto slovo a presunúť sa na ďalšie nesprávne napísané slovo,

  Kliknite na príkaz Ignorovať raz.

  Ignorovanie všetkých výskytov tohto slova v dokumente a prechod na ďalšie nesprávne napísané slovo

  Kliknite na príkaz Ignorovať všetky.

Pozrite tiež

Kontrola pravopisu a gramatiky v inom jazyku

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti

PRESKÚMAŤ ŠKOLENIE >

Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie

Pripojiť k Microsoft insiderov chcú >

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×