Príkaz Otvoriť v programe Prieskumník je k dispozícii len v Internet Exploreri v klasickom SharePoint prostredie. Príkaz sa už neodporúča. Ak máte moderné prostredie SharePoint máte k dispozícii, existuje jednoduchší spôsob kopírovania alebo premiestňovania súborov bez Internet Explorera. Súbory môžete synchronizovať SharePoint pomocou aplikácie synchronizačná aplikácia OneDrivu . Synchronizácia je rýchlejší a spoľahlivejší spôsob na vložením súborov SharePoint do priečinkov, ktoré sa vám môžu zobraziť v Prieskumníkovi.

 • Nepoužívate prehliadač, ktorý podporuje technológia ActiveX ovládacie prvky.    Príkaz Otvoriť v programe Prieskumník funguje len v Internet Exploreri 10 alebo 11. Pre Windows 10 je predvolene nainštalovaný Edge, ale nainštalovaný je aj Internet Explorer 11. Funkcia Otvoriť v programe Prieskumník nefunguje s prehliadačmi Edge, Chrome alebo FireFox. Na prenos súborov môžete použiť Internet Explorer a potom sa vrátiť späť do preferovaného prehliadača (ak ním nie je IE).

 • Ovládacie prvky ActiveX alebo doplnky sú v Internet Exploreri blokované.    V Internet Exploreri 11 stlačte klávesy ALT + T na klávesnici. Ak je v ponuke Nástroje znak začiarknutia vedľa položky Filtrovanie prvkov ActiveX, stlačením klávesu X ho vypnite. Môžete tiež kliknúť na položku Nástroje, kliknúť na položku Bezpečnosťa potom kliknúť na položku Filtrovanie prvkov ActiveX.

 • Používate 64-bitovú verziu Internet Explorera.    Ovládacie prvky ActiveX sú len 32-bitovou technológiou. Nefungujú v 64-bitovej verzii Internet Explorera. Internet Explorer 11 je len jeden prehliadač a pre ovládacie prvky ActiveX sa automaticky prepne na 32-bitovú verziu. Ak však používate 64-bitovú verziu balíka Internet Explorer 10, prepnite na 32-bitovú verziu. Ak chcete skontrolovať verziu, stlačte klávesy ALT + Ha potom stlačením klávesu A vyberte položku Čo je Internet Explorer.

 • Doplnky pre SharePoint nie sú nainštalované.    V Internet Exploreri kliknite na ponuku Nástroje a potom na položku Spravovať doplnky. V závislosti od verzie SharePoint by sa mal pri spustení otvorenia v programe Prieskumník zobraziť niektorý z týchto doplnkov nainštalovaný a zapnutý.

  Názov

  Vydavateľ

  Stav

  SharePoint Export Database Launcher

  Microsoft Corporation

  Zapnuté

  SharePoint OpenDocuments Class

  Microsoft Corporation

  Zapnuté

  SharePoint Stssync Handler

  Microsoft Corporation

  Zapnuté

 • Windows WebClient nie je spustený    Windows WebClient poskytuje podporu pre knižnice Windows a technológia ActiveX ovládanie služby talk to SharePoint libraries. Predvolene je vo Windowse zapnutý a spustený. Ak nie je spustený, môžete mať problémy s používaním príkazu Otvoriť v programe Prieskumník. WebClient je súčasťou Internet Explorera. Ak ako klientsky počítač používate Windows Server 2012 R2 alebo 2016, musíte nainštalovať funkciu Skúsenosti s počítačom zo servera Server Manager. Ak chcete skontrolovať WebClient, postupujte podľa krokov uvedených vyššie.

Ak sa pri používaní príkazu Otvoriť v programe Prieskumník vyskytnú problémy, presvedčte sa, že v klientskom počítači je nainštalovaný a spustený nevyhnutný softvér:

 • Internet Explorer 10.0 alebo novšia verzia. Okrem toho technológia ActiveX musia byť povolené iné ovládacie prvky.

 • Služba webového klienta, ktorá musí byť spustená. Ak ako klientsky počítač používate Windows Server 2012 alebo 2016, je potrebné nainštalovať funkciu Skúsenosti s počítačom zo servera Server Manager.

Službu webového klienta povolíte pomocou týchto krokov.

 • Stlačte kláves Windows + R

 • Napíšte services.msc a stlačte kláves Enter.

 • Posuňte sa v zozname na položku WebClient. Na opačné zoradenie stĺpca môžete kliknúť na záhlavie Názov.

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na položku WebClienta potom kliknite na položku Automaticky. Ak momentálne hovoríte na príručku (spustenie spúšťača),všetko je v poriadku.

 • V tomto bode skúste otvoriť v programe Prieskumník SharePoint. WebClient by sa mal spustiť automaticky a v stĺpci stavu sa zobrazí stav Running (Spustené).

  Ak sa nespustí, kliknite pravým tlačidlom myši na položku WebClient apotom kliknite na položku Spustiť.

  Services.msc so zvýraznenou položku WebClient

Poznámka: História verzií sa neskopíruje pri použití synchronizácie alebo funkcie Otvoriť v programe Prieskumník. Skopírujú alebo premiestnia sa iba najnovšie alebo publikované verzie dokumentov. Ďalšie informácie nájdete v téme Prečo sa nesynchronizuje alebo sa pomocou možnosti Otvoriť v programe Prieskumník skopíruje alebo premiestnia informácie o zosynchronizovaní verzií?

Prieskumník je systém Windows súborov, ktorý používate v počítači. Knižnice služby SharePoint môžete otvoriť v Prieskumníkovi a premiestňovať alebo kopírovať súbory a priečinky z priečinkov na pracovnej ploche do služby SharePoint. Môžete tiež otvoriť viaceré knižnice SharePoint v Prieskumníkovi a kopírovať alebo presúvať medzi priečinkami.

Poznámka: Ak je zapnutá možnosť Vyžadovanie vzatia z projektu, možno ju budete musieť dočasne vypnúť, aby ste mohli sťahovať viacero súborov. Ďalšie informácie nájdete v téme Nastavenie knižnice na vyžadovanie vzatia súborov z projektu.

 1. V službe SharePoint otvorte knižnicu dokumentov so súborom alebo priečinkami, ktoré chcete premiestniť alebo skopírovať.

 2. Použite jeden z týchto postupov:

  • V SharePoint Server 2016, SharePoint Server 2013 alebo SharePoint Server 2010 kliknite na kartu Knižnica a potom na položku Otvoriť v programe Prieskumník.
   Možnosť Otvoriť v programe Prieskumník v SharePointe 2016 v Internet Exploreri 11

  • V SharePoint Server 2007 kliknite na položku Obrázok ponukya potom na položku Otvoriť v Windows Prieskumníkovi.

   Možnosť ponuky Otvoriť v programe Windows Prieskumník v časti Akcie

  Poznámka: Príkazy Otvoriť v programe Prieskumník a Otvoriť Windows Prieskumníka fungujú len s Internet Explorer 10 alebo 11.

 3. Okrem otvorenia v Prieskumníkovi môže SharePoint knižnica otvoriť aj na inej karte v klasickom SharePoint okne. Toto okno knižnice môžete ignorovať alebo zavrieť.

  Môže sa zobraziť kontextové okno s otázkou, či chcete knižnicu radšej synchronizovať. Je to len na vás. Keď otvoríte knižnicu v Prieskumníkovi, priečinok na pracovnej ploche je dočasný. Ak používate synchronizáciu, získate trvalý priečinok, ktorý zostane synchronizovaný s knižnicou dokumentov. Ďalšie informácie nájdete v téme Synchronizácia súborov SharePointu pomocou synchronizačnej aplikácie OneDrivu.

 4. Ak sa zobrazí dialógové okno Zabezpečenie Internet Explorera, kliknite na položku Povoliť. Môžete tiež kliknúť na začiarkavacie políčko Pre tento program sa už zobrazovať upozornenie.

 5. Otvorte cieľový priečinok dokumentov a zopakujte krok 2. Môže to byť iný priečinok alebo knižnica na tej istej lokalite alebo knižnica na inej lokalite a kolekcii lokalít.

 6. Keď už máte v Prieskumníkovi otvorené obe knižnice dokumentov (zdroj a cieľ), môžete medzi nimi súbory a priečinky kopírovať alebo presúvať.

  Tieto dve okná môžete usporiadať tak, aby ste ich mohli kopírovať alebo medzi nimi presúvať. Obe okná môžete zobraziť na obrazovke pomocou týchto krokov:

  • Kliknite na zdrojové okno a stlačte tlačidlo kláves Windows Tlačidlo Štart Windowsu 10 + Šípka doľava. Okno by sa malo ukotviť na ľavej strane obrazovky.

  • Zopakujte tento postup s cieľovým oknom, ale stlačte kláves Windows Tlačidlo Štart Windowsu 10 + Šípka doprava , aby sa okno ukotvilo na pravej strane obrazovky. Obe okná by teraz mali byť viditeľné.

   Umiestnenie priečinkov Prieskumníka vedľa seba

  Môžete tiež len zmeniť veľkosť okien a prekrývať ich.

  Prekrývajúce sa priečinky vo Windowse
 7. Použite jeden z týchto postupov:

  • Ak chcete kopírovať, vyberte priečinky a súbory v zdroji , kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položkuKopírovať alebo skopírujte stlačením kombinácie klávesov Ctrl + C.

   Kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku Kopírovať
  • Ak chcete premiestniť, vyberte priečinky a súbory v zdroji, kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku Vystrihnúť alebovystrihnite stlačením kombinácie klávesov Ctrl + X.

   Kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku Vystrihnúť na premiestnenie súboru

   Ak premiestňujete súbory, môžete namiesto vystrihnutia a prilepenia tiež vybrať a presunúť súbory z jedného okna Prieskumníka do druhého.

  Poznámka: Ak knižnica používa tvorbu verzií, získate len publikované alebo najaktuálnejšie dokumenty. Predchádzajúce verzie nie je možné premiestniť ani skopírovať. Ďalšie informácie nájdete v téme Prečo sa nesynchronizuje alebo sa pomocou možnosti Otvoriť v programe Prieskumník skopíruje alebo premiestnia informácie o zosynchronizovaní verzií?

 8. V cieľovom priečinku kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku Prilepiťalebo stlačte kombináciu klávesov Ctrl + V.

  Kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku Prilepiť

  Poznámka: Ak sa položka Prilepiťnezobrazuje, vráťte sa do zdrojového priečinka, zvýraznite požadované súbory a priečinky, kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku Vystrihnúť alebo Kopírovať.

  kopírovanie súborov medzi dvoma oknami Prieskumníka
 9. Po skopírovaní alebo premiestnení všetkých požadovaných súborov zavrite obe okná Prieskumníka. Všetky vykonané zmeny súborov alebo priečinkov sa automaticky nahrajú do služby SharePoint.

 10. Vráťte sa do cieľovej knižnice v službe SharePoint. Ak sa nové súbory, priečinky alebo zmeny ešte nezobrazujú, obnovte stránku.

  Prázdna knižnica

  Pred kopírovaním súborov

  Knižnica so súbormi skopírovanými z Prieskumníka

  Po skopírovaní súborov

Okrem použitia príkazu Otvoriť v programe Prieskumník môžete tiež synchronizovať knižnicu s pracovnou plochou. Pri synchronizácii získate trvalú kópiu knižnice SharePoint na pracovnej ploche. Súbory môžete ukladať priamo do synchronizovaného priečinka a automaticky sa nahrajú do knižnice SharePoint, s ktorou sa synchronizujú.

Môžete synchronizovať zdrojovú alebo cieľovú knižnicu alebo obe a tiež pracovať medzi nimi. Ďalšie informácie nájdete v téme Synchronizácia súborov SharePointu pomocou synchronizačnej aplikácie OneDrivu.

Informácie o nahrávaní súborov nájdete v téme Nahratie priečinka alebo súborov do knižnice dokumentov.

Ak potrebujete mať informácie o verzii zahrnuté pri presune súboru z SharePoint knižnice do druhej, použite príkaz Premiestniť do. Ďalšie podrobnosti nájdete v ďalšom texte.

Tvorba verzií je súčasťou knižnice služby SharePoint. Verzie a sledovanie sa ukladá v samotných údajoch služby SharePoint, nie v súboroch. Namiesto prepísania starších súborov pri vracaní novej verzie do projektu SharePoint ukladá staršie aj novšie súbory a rozlišuje ich číslami verzií. Súbory sú stále samostatné a v knižnici sa sledujú, ale verzie sa nachádzajú len v knižnici služby SharePoint.

Diagram ukladacieho priestoru verzií

Prieskumník pracuje so súbormi, ktoré obsahujú iba metaúdaje potrebné pre tento súbor, napríklad dátum úpravy alebo autora. Pri kopírovaní pomocou Prieskumníka dokáže kopírovať alebo presúvať len súbory a ich okamžité informácie. Doplňujúce informácie a ďalšie súbory v službe SharePoint sa nezahrnú.

Ak používate SharePoint, príkaz Premiestniť do premiestni históriu verzií tak, ako to funguje v knižnici. Príkaz Premiestniť do zachováva verzie, pretože existuje len jedna kópia súboru a štruktúry. Pri SharePoint premiestni súbor medzi priečinkami alebo knižnicami pomocou funkcie Premiestniť do,obsahuje verzie a informácie o sledovaní.

Príkaz SharePointKopírovať do však skopíruje iba najnovší súbor. Tým sa zabráni rozdeleniu histórie medzi dve umiestnenia. Môžete aktualizovať ktorýkoľvek súbor, ale zmeny sa prejavia len v danom súbore.

Ak kopírujte súbory, aby ste si zachovali zálohu a chcete zachovať nastavenie verzií, namiesto manuálneho kopírovania zvážte použitie SharePoint servera. Týmto spôsobom sa zabezpečí, že ak sa niečo stane s aktuálnymi súbormi, bude možné načítať zálohu služby SharePoint. Pozrite si tému Najvhodnejšie postupy na zálohovanie a obnovenie v SharePoint Serveri.

Obe možnosti synchronizujú a možnosti Otvoriť v SharePoint pripoja knižnicu dokumentov k priečinku na pracovnej ploche, ale je medzi nimi rozdiel:

 • Príkaz Otvoriť v programe Prieskumník používa dočasný priečinok, ktorý sa otvorí v Prieskumníkovi. Tento priečinok pretrváva len dovtedy, kým ho nezavriete, a obsah sa uloží do služby SharePoint. Použitie príkazu Otvoriť v programe Prieskumník vám teda poskytuje jednosmerný prístup SharePoint knižnice pomocou priečinkov na pracovnej ploche.

 • Príkaz Synchronizovať používa Synchronizačná aplikácia pre OneDrive na vytvorenie trvalejšieho priečinka, ktorý môžete používať na každodennom základe. Všetok obsah, ktorý pridáte, upravíte alebo odstránite z online knižnice SharePointu alebo z priečinka na pracovnej ploche, sa automaticky zosynchronizuje s druhým umiestnením. Po synchronizácii knižnice môžete napríklad ukladať súbory priamo z Word alebo Excel do lokálneho priečinka a všetko sa automaticky nahrá do SharePoint knižnice. Ak pracujete offline, synchronizácia aktualizuje knižnicu SharePoint hneď po návrate do režimu online. Ďalšie informácie o synchronizácii nájdete v téme SharePoint súborov pomocou synchronizačná aplikácia OneDrivu aplikácie.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo a čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×