Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Vyhľadávaciu a referenčnú funkciu LOOKUP môžete použiť v prípade, že potrebujete prehľadať jeden riadok alebo stĺpec a vyhľadať hodnotu z rovnakej pozície v inom riadku alebo stĺpci.

Povedzme napríklad, že poznáte číslo súčiastky pre automatickú súčiastku, nepoznáte však cenu. Keď zadáte číslo automatickej súčiastky do bunky H1, funkcia LOOKUP vráti cenu v bunke H2.

Príklad možného použitia funkcie LOOKUP

Funkciu LOOKUP použite na vyhľadávanie v jednom riadku alebo stĺpci. V uvedenom príklade hľadáme ceny v stĺpci D.

Tipy: Zvážte jednu z novších vyhľadávacích funkcií v závislosti od toho, ktorú verziu používate.

 • Pomocou funkcie VLOOKUP môžete vyhľadávať v jednom riadku alebo stĺpci alebo vo viacerých riadkoch a stĺpcoch (napríklad tabuľku). Táto funkcia je vylepšená verzia funkcie LOOKUP. Pozrite si toto video o používaní funkcie VLOOKUP.

 • Ak používate Microsoft 365, použite funkciu XLOOKUP – nielenže je to rýchlejšie, ale aj vyhľadávanie v ľubovoľnom smere (nahor, nadol, doľava, doprava).

Funkciu LOOKUP môžete používať dvomi spôsobmi. Môžete použiť vektorovú formu a formu poľa

 • Vektorová forma: Túto formu funkcie LOOKUP použite na vyhľadávanie jedného riadka alebo stĺpca pre určitú hodnotu. Vektorovú formu použite,keď chcete určiť rozsah s hodnotami, ktoré sa majú zhodovať. Použite ju napríklad vtedy, keď chcete vyhľadať hodnotu v stĺpci A, zhora až po riadok 6.

  Príklad vektora

 • Forma poľa: Namiesto formy poľa vám dôrazne odporúčame používať funkciu VLOOKUP alebo HLOOKUP. Pozrite si toto video o používaní funkcie VLOOKUP. Forma poľa je k dispozícii z dôvodu kompatibility s inými tabuľkovými programami, funguje však obmedzene.

  Pole je súbor hodnôt v riadkoch a stĺpcoch (napríklad tabuľka), v ktorých chcete vyhľadávať. Túto možnosť použite napríklad vtedy, keď chcete vyhľadať hodnotu v stĺpci A a B, zhora až po riadok 6. Funkcia LOOKUP vráti najbližšiu zhodu. Formu poľa možno použiť len vtedy, keď sú údaje zoradené.

  Príklad tabuľky, ktorá je poľom

Vektorová forma

Vektorová forma funkcie LOOKUP vyhľadáva v rozsahu jedného riadka alebo stĺpca (vektor) a vráti hodnotu z tej istej pozície z rozsahu v druhom riadku alebo stĺpci.

Syntax

LOOKUP(vyhľadávaná_hodnota; vektor_vyhľadávania; [vektor_výsledkov])

Syntax vektorovej formy funkcie LOOKUP zahŕňa tieto argumenty:

 • vyhľadávaná_hodnota    Povinný argument. Hodnota, ktorú má funkcia LOOKUP vyhľadať v prvom vektore. Argument vyhľadávaná_hodnota môže byť číslo, text, logická hodnota, názov alebo odkaz na určitú hodnotu.

 • vektor_vyhľadávania    Povinná hodnota. Rozsah obsahujúci iba jeden riadok alebo iba jeden stĺpec. Hodnoty argumentu vektor_vyhľadávania môžu byť text, čísla alebo logické hodnoty.

  Dôležité: Hodnoty argumentu vektor_vyhľadávania musia byť zoradené vzostupne: ...;–2, -1, 0, 1, 2,..., A-Z, FALSE, TRUE, inak funkcia LOOKUP nemusí vrátiť správnu hodnotu. Nerozlišujú sa malé a veľké písmená.

 • vektor_výsledkov    Voliteľný argument. Rozsah obsahujúci iba jeden riadok alebo iba jeden stĺpec. Argument vektor_výsledkov musí mať rovnakú veľkosť ako argument vektor_vyhľadávania. Veľkosť sa musí zhodovať.

Poznámky

 • Ak funkcia LOOKUP nemôže nájsť hodnotu argumentu vyhľadávaná_hodnota, vráti najvyššiu hodnotu nájdenú v argumente vektor_vyhľadávania, ktorá je menšia alebo rovnaká ako hodnota argumentu vyhľadávaná_hodnota.

 • Ak je hodnota argumentu vyhľadávaná_hodnota menšia ako najmenšia hodnota v argumente vektor_vyhľadávania , funkcia LOOKUP vráti chybovú hodnotu #NEDOSTUPNÝ.

Príklady vektorov

Tieto príklady si môžete vyskúšať vo vlastnom excelovom hárku a zistiť, ako funkcia LOOKUP funguje. V prvom príklade skončíte s tabuľkovým hárkom, ktorý vyzerá podobne ako tento:

Príklad použitia funkcie LOOKUP

 1. Údaje z nasledujúcej tabuľky skopírujte a prilepte ich do nového excelového hárka.

  Tieto údaje skopírujte do stĺpca A

  Tieto údaje skopírujte do stĺpca B

  Frekvencia

  4,14

  Farba

  červená

  4,19

  oranžová

  5,17

  žltá

  5,77

  zelená

  6,39

  modrá

 2. Následne skopírujte vzorce funkcie LOOKUP z nasledujúcej tabuľky do stĺpca D v hárku.

  Tento vzorec skopírujte do stĺpca D

  Na čo slúži daný vzorec

  Výsledok, ktorý sa zobrazí

  Vzorec

  =LOOKUP(4,19; A2:A6; B2:B6)

  Vyhľadá hodnotu 4,19 v stĺpci A a vráti hodnotu zo stĺpca B v tom istom riadku.

  oranžová

  =LOOKUP(5,75; A2:A6; B2:B6)

  Vyhľadá hodnotu 5,75 v stĺpci A, nájde najbližšiu najmenšiu hodnotu (5,17) a vráti hodnotu zo stĺpca B v tom istom riadku.

  žltá

  =LOOKUP(7,66; A2:A6; B2:B6)

  Vyhľadá hodnotu 7,66 v stĺpci A, nájde najbližšiu najmenšiu hodnotu (6,39) a vráti hodnotu zo stĺpca B v tom istom riadku.

  modrá

  =LOOKUP(0; A2:A6; B2:B6)

  Vyhľadá hodnotu 0 v stĺpci A a vráti chybu, pretože 0 je menšia ako najmenšia hodnota (4,14) v stĺpci A.

  #NEDOSTUPNÝ

 3. Tieto vzorce zobrazia výsledky pravdepodobne až vtedy, keď ich vyberiete vo svojom excelovom hárku, stlačíte kláves F2 a následne stlačíte kláves Enter. V prípade potreby upravte šírku stĺpcov tak, aby sa zobrazovali všetky údaje.

Forma poľa

Tip: Namiesto formy poľa vám dôrazne odporúčame používať funkciu VLOOKUP alebo HLOOKUP. Pozrite si toto video o funkcii VLOOKUP, ktoré obsahuje príklady jej použitia. Forma poľa funkcie LOOKUP je zabezpečená z dôvodu kompatibility s inými tabuľkovými programami, jej funkčnosť je však obmedzená.

Forma poľa funkcie LOOKUP vyhľadá požadovanú hodnotu v prvom riadku alebo stĺpci pole a vráti hodnotu z rovnakej pozície v poslednom riadku alebo stĺpci poľa. Táto forma funkcie LOOKUP sa používa, ak sa požadované hodnoty nachádzajú v prvom riadku alebo stĺpci poľa.

Syntax

LOOKUP(vyhľadávaná_hodnota; pole)

Syntax formy poľa funkcie LOOKUP obsahuje tieto argumenty:

 • vyhľadávaná_hodnota    Povinný argument. Hodnota, ktorú má funkcia LOOKUP vyhľadať v poli. Argument vyhľadávaná_hodnota môže byť číslo, text, logická hodnota, názov alebo odkaz na hodnotu.

  • Ak funkcia LOOKUP nemôže nájsť hodnotu argumentu vyhľadávaná_hodnota, použije najväčšiu hodnotu v poli, ktorá je menšia alebo rovnaká ako hodnota argumentu vyhľadávaná_hodnota.

  • Ak je hodnota argumentu vyhľadávaná_hodnota menšia ako najmenšia hodnota v prvom riadku alebo stĺpci (v závislosti od rozmerov poľa), funkcia LOOKUP vráti chybovú hodnotu #NEDOSTUPNÝ.

 • pole    Povinný argument. Rozsah buniek obsahujúcich text, čísla alebo logické hodnoty, ktoré chcete porovnať s hľadanou hodnotou.

  Forma poľa funkcie LOOKUP je veľmi podobná funkciám HLOOKUPVLOOKUP. Rozdiel je v tom, že funkcia HLOOKUP vyhľadáva hodnotu argumentu vyhľadávaná_hodnota v prvom riadku, funkcia VLOOKUP vyhľadáva hodnotu v prvom stĺpci a vyhľadávanie funkcie LOOKUP závisí od dimenzií poľa.

  • Ak pole pokrýva oblasť, ktorá má väčšiu šírku než výšku (čiže obsahuje viac stĺpcov ako riadkov), funkcia LOOKUP vyhľadáva hodnotu argumentu vyhľadávaná_hodnota v prvom riadku.

  • Ak pole pokrýva štvorcovú oblasť alebo oblasť, ktorá má väčšiu výšku než šírku (čiže obsahuje viac riadkov ako stĺpcov), funkcia LOOKUP vyhľadáva v prvom stĺpci.

  • Vo funkciách HLOOKUP a VLOOKUP môžete vyhľadávať nadol alebo naprieč, ale funkcia LOOKUP vždy vyberie poslednú hodnotu v riadku alebo v stĺpci.

   Dôležité: Hodnoty argumentu pole musia byť zoradené vzostupne: ...,-2, -1, 0, 1, 2,..., A-Z, FALSE, TRUE, inak funkcia LOOKUP nemusí vrátiť správnu hodnotu. Nerozlišujú sa malé a veľké písmená.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×