Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Vráti vypočítané pole so zadanou veľkosťou riadkov a stĺpcov použitím funkcie LAMBDA.

Syntax

=MAKEARRAY(riadky; stĺpce; lambda(riadok; stĺpec))

Syntax funkcie MAKEARRAY obsahuje nasledovné argumenty a parametre:

  • riadky   Počet riadkov v poli. Musí byť väčší ako nula.

  • stĺpce   Počet stĺpcov v poli. Musí byť väčší ako nula.

  • lambda   LAMBDA, ktorá sa volá na vytvorenie poľa. LAMBDA má dva parametre: 

    • riadok   Index riadka poľa.

    • stĺpec   Index stĺpca poľa.

Chyby

Poskytnutie neplatnej funkcie LAMBDA alebo nesprávneho počtu parametrov vráti chybu #HODNOTA! s názvom Nesprávne parametre.

Nastavenie argumentu riadok alebo stĺpec na hodnotu < 1 alebo na nečíselnú hodnotu vráti chybu #HODNOTA! .

Príklady

Príklad 1: Vytvorenie 2D poľa predstavujúceho jednoduchú tabuľku násobenia

Skopírujte nasledujúci vzorec do bunky C2:

=MAKEARRAY(3, 3, LAMBDA(r,c, r*c))

Prvý príklad funkcie MAKEARRAY

Príklad 2: Vytvorenie náhodného zoznamu hodnôt

Zadajte vzorové údaje do buniek D1:E3 a potom skopírujte vzorec do bunky D4:

=MAKEARRAY(D2,E2,LAMBDA(row,col,CHOOSE(RANDBETWEEN(1,3),"Red","Blue","Green")))

Druhý príklad funkcie MAKEARRAY

Pozrite tiež

LAMBDA (funkcia) 

MAP (funkcia)

REDUCE (funkcia)

SCAN (funkcia)

BYCOL (funkcia)

BYROW (funkcia)

ISOMITTED (funkcia)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×