Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Zmenší pole na akumulovanú hodnotu použitím funkcie LAMBDA na každú hodnotu a vrátením celkovej hodnoty v akumulátore.   

Syntax

=REDUCE([počiatočná_hodnota]; pole; lambda(akumulátor; hodnota))

Syntax funkcie REDUCE obsahuje nasledovné argumenty a parametre:

  • [počiatočná_hodnota]    Nastaví počiatočnú hodnotu pre akumulátor.

  • pole   Pole, ktoré sa má zmenšiť.

  • lambda   LAMBDA, ktorá sa volá na zmenšenie poľa. LAMBDA má dva parametre:

    • akumulátor   Hodnota súčtu vrátená ako konečný výsledok.

    • hodnota    Výpočet použitý na každý prvok v poli.

Poznámky

Argument počiatočná_hodnota sa používa na nastavenie počiatočnej hodnoty parametra akumulátor. V príklade 2, kde násobíte akumulátor, nastavte hodnotu na hodnotu 1, aby sa zabránilo násobeniu číslom 0.

Chyby

Poskytnutie neplatnej funkcie LAMBDA alebo nesprávneho počtu parametrov vráti chybu #HODNOTA! s názvom Nesprávne parametre.

Príklady

Príklad 1: Sčítanie druhých mocnín

Zadajte vzorové údaje do buniek A1:C2 a potom skopírujte vzorec do bunky D4:

=REDUCE(, A1:C2, LAMBDA(a,b,a+b^2))

Prvý príklad funkcie REDUCE

Príklad 2: Vytvorenie prispôsobenej funkcie PRODUCTIF na násobenie iba hodnôt väčších ako 50

Vytvorte tabuľku s názvom Table2 s jedným stĺpcom s názvom Nums od bunky E1. Skopírujte nasledujúci vzorec do bunky G2:

=REDUCE(1,Table2[Nums],LAMBDA(a,b,IF(b>50,a+b,a)))

Druhý príklad funkcie REDUCE

Príklad 3: Spočítanie iba párnych hodnôt

Vytvorte tabuľku s názvom Table4 s jedným stĺpcom s názvom Nums od bunky D1. Skopírujte nasledujúci vzorec do bunky F2:

=REDUCE(0,Table4[Nums],LAMBDA(a,n,IF(ISEVEN(n),1+a, a)))

Tretí príklad funkcie REDUCE

Pozrite tiež

LAMBDA (funkcia)

MAP (funkcia)

SCAN (funkcia)

MAKEARRAY (funkcia)

BYCOL (funkcia)

BYROW (funkcia)

ISOMITTED (funkcia)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×