Nastavenie časovania a rýchlosti prechodu

Môžete upraviť trvanie prechodu, upraviť efekt prechodu a dokonca určiť zvuk, ktorý sa má prehrať počas prechodu. Môžete tiež zadať dobu strávenú na snímke pred pokračovaním na ďalšej.

V poli Trvanie nastavte rýchlosť prechodu. Kratšie trvanie znamená, že posun snímky je rýchlejší a väčšie číslo urýchľuje posun snímky.

 1. Vyberte snímku s prechodom, ktorý chcete upraviť.

 2. Na karte prechody v skupine časovanie zadajte do poľa Trvanie požadovaný počet sekúnd.

Skupina Časovanie na karte Prechody na páse s nástrojmi programu PowerPoint 2010.

Tip: Ak chcete, aby všetky prechody prezentácie používali rovnakú rýchlosť, kliknite na položku použiť na všetky.

Veľa, ale nie všetky, prechody v PowerPoint je možné prispôsobiť.

 1. Vyberte snímku s prechodom, ktorý chcete upraviť.

 2. Na karte prechody v skupine prechod na túto snímku kliknite na položku Možnosti efektu a vyberte požadovanú možnosť.

  Možnosti efektu v skupine Prechod na túto snímku

V tomto príklade sa na snímke použije prechod v galérii a vybratá možnosť sprava sprava .

Prechod Galéria počas prezentácie

Prechod v galérii s vybratou možnosťou sprava počas prezentácie.

Na snímke dopredu sa nastavuje časovanie prechodu tak, že určíte, ako dlho zostane snímka v zobrazení pred začatím prechodu na ďalšiu snímku. Ak nie je vybraté žiadne časové načasovanie, snímky sa zálohujú po kliknutí myšou.

 1. Vyberte snímku, pre ktorú chcete nastaviť časovanie.

 2. Na karte Prechody vykonajte v skupine Časovanie v časti Ďalšia snímka niektorý z týchto krokov:

  Skupina Časovanie na karte Prechody na páse s nástrojmi programu PowerPoint 2010.

  • Ak chcete, aby sa snímka posunúť na ďalšiu snímku po kliknutí myšou, začiarknite políčko pri kliknutí myšou .

  • Ak chcete, aby bola snímka automaticky začiarknutá, začiarknite políčko po a potom zadajte požadovaný počet minút alebo sekúnd. Časovač sa spustí po dokončení poslednej animácie alebo iného efektu na snímke.

  • Ak chcete povoliť myš aj automatický postup, začiarknite políčko pri kliknutí myšou aj začiarkavacie políčko po . Potom do poľa Po zadajte požadovaný počet minút alebo sekúnd. Snímka sa prevedie automaticky, ale môžete ju urýchliť rýchlejšie kliknutím myšou.

Tip: Ak chcete, aby sa všetky snímky použili rovnako rýchlo, kliknite na položku použiť na všetky.

 1. Vyberte snímku s prechodom, ktorý chcete upraviť.

 2. Na karte prechody v skupine časovanie vyberte v zozname zvuk požadovaný zvuk.

  Skupina Časovanie na karte Prechody na páse s nástrojmi programu PowerPoint 2010.

  Poznámka: Ak chcete použiť vlastný zvuk, v zozname zvuk vyberte položku iný zvuk. V dialógovom okne Pridanie zvuku vyberte požadovaný zvuk a potom kliknite na tlačidlo OK .

Preskúšanie prezentácie

Počas preskúšania časovač zaznamená množstvo času stráveného na každej snímke a celkový čas vynaložený na všetky snímky. Časovač sa spustí automaticky pri zadaní možnosti Zobrazenie pre prezentujúceho.

 1. V najnovšom PowerPointe pre Mac: prechod na prezentáciu > Nastavenie >vyskúšanie časovania

  alternatívny text

  V PowerPointe pre Mac 2011: Na karte Prezentácia v poli Nástroje pre prezentujúceho kliknite na položku Vyskúšať.

  Karta Prezentácia, skupina Nástroje pre prezentujúceho

 2. Začnite skúšať svoju prezentáciu.

  Po dokončení skúšania obsahu pre každú snímku kliknite na tlačidlo šípky doprava alebo doľava Prejdite na tlačidlá pre ďalšiu alebo predchádzajúcu snímku a prejdite na ďalšiu alebo predchádzajúcu snímku.

 3. Keď sa dostanete na poslednú snímku alebo ukončíte zobrazenie pre prezentujúceho, PowerPoint zobrazí výzvu na uloženie časovania.

Pozastavenie, spustenie alebo vynulovanie časovača

Časovač sa spustí automaticky pri zadaní možnosti Zobrazenie pre prezentujúceho. Časovač však môžete pozastaviť a potom znova spustiť, ak sa potrebujete zastaviť a zapísať poznámky na aktuálnu snímku alebo dať si prestávku. Pozrite si podrobnosti v nasledujúcej tabuľke.

Požadovaná akcia

Vykonajte nasledovné

Pozastavenie časovača

Kliknite na položku Tlačidlo Pozastaviť časovač

Spustenie alebo opätovné spustenie časovača

Kliknite na položku Tlačidlo Spustiť časovač

Vynulovanie časovača pre aktuálnu snímku

Kliknite na položku Tlačidlo Vynulovať časovač

Poznámky: 

 • Keď sa dostanete na poslednú snímku alebo ukončíte zobrazenie pre prezentujúceho, PowerPoint zobrazí výzvu na uloženie časovania.

 • Naskúšané časovania snímok nie sú predvolene zapnuté. Ak chcete použiť časovania počas prezentovania, môžete zapnúť časovanie skôr než spustíte prezentáciu. Na karte Prezentácia v skupine Nastaviť začiarknite políčko Použiť časovania.

Pridanie poznámok lektora počas skúšky

Na ľavej strane tably s poznámkami môžete zobraziť všetky poznámky lektora, ktoré ste zadali pre aktuálnu snímku pri vytváraní prezentácie. Počas skúšky však môžete zadať aj ďalšie poznámky.

 1. Ak chcete časovač pozastaviť, kliknite na položku Tlačidlo Pozastaviť časovač.

 2. Stačí kliknúť na tablu poznámok na pravej strane a zadať poznámky zo schôdze.

  Poznámka: Po ukončení zobrazenia pre prezentujúceho sa ďalšie poznámky pripoja na koniec poznámok pre snímku, ktorá bola zobrazovaná, keď ste ich napísali.

Vypnutie časovania snímok

Ak ste už prezentáciu nahrali a uložili časovanie snímok, snímky možno nastaviť tak, aby automaticky prehrali v závislosti od uložených časovania pri prehrávaní prezentácie. Ak nechcete používať časovania počas prezentovania, môžete ich vypnúť.

Na karte prezentácia v časti nastaviťzrušte začiarknutie políčka použiť časovania .

Karta Prezentácia, skupina Nastaviť

Pozrite tiež

Pridanie, zmena alebo odstránenie prechodov medzi snímkami

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×