Príbuzné témy
×
Animácie, video a zvuk
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.
Animácie, video a zvuk

Pridanie, zmena alebo odstránenie prechodov medzi snímkami

Prechod snímok je vizuálny efekt, ktorý nastane pri prechode z jednej snímky na druhú počas prezentácie. Môžete ovládať rýchlosť, pridať zvuk a prispôsobiť vzhľad prechodových efektov.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Oživenie prezentácie pridaním prechodov snímok

 1. Vyberte snímku, na ktorú chcete pridať prechod.

 2. Vyberte kartu Prechody a vyberte prechod. Výberom prechodu zobrazíte ukážku.

 3. Ak chcete vybrať smer a povahu prechodu, vyberte položku Možnosti efektu.

 4. Výberom položky Ukážka zobrazíte, ako prechod vyzerá.

Výberom možnosti Použiť pri všetkých pridáte prechod do celej prezentácie.

Odstránenie prechodu

Prechod určuje, ako sa snímka objaví a ako predchádzajúca snímka zmizne. Ak by ste napríklad nechceli efekt prechodu medzi snímkami 2 a 3, odobrali by ste prechod zo snímky 3.

 1. Vyberte snímku, na ktorej máte nastavený prechod, ktorý chcete odstrániť.

 2. Na karte Prechody vyberte v galérii Prechody možnosť Žiadny.

  Ak chcete z prezentácie odstrániť všetky prechody, po výbere možnosti Žiadny vyberte možnosť Použiť pri všetkých

Zmena prechodu

Na snímku možno naraz použiť iba jeden efekt prechodu. Ak sa na snímke už použil efekt prechodu, môžete ho zmeniť na iný, a to prechodom na kartu Prechody a jednoduchým výberom požadovaného efektu. 

Ak chcete zmeniť existujúci efekt úpravou jeho časovania alebo smeru, môžete to urobiť pomocou možností na karte Prechody na páse s nástrojmi na ďalekom konci:

 1. Vyberte snímku s prechodom, ktorý chcete upraviť.

 2. Na karte Prechody vyberte položku Možnosti efektu a potom v zobrazenej ponuke vyberte niektorú z možností.

 3. V skupine Časovanie na karte Prechody môžete zmeniť trvanie efektu. Môžete tiež určiť, či sa efekt prejaví po kliknutí myšou alebo po určitom čase. K dispozícii sú aj možnosti na pridanie zvuku do efektu prechodu alebo použitie prechodu na všetky snímky v prezentácii.

Pozrite tiež

Nastavenie časovania a rýchlosti prechodu

Video: Pridanie zvukového efektu k prechodu

Používanie prechodu Morfing v PowerPointe (iba v službe Microsoft 365 alebo v PowerPointe 2019/2021)

Rozdiel medzi animáciami a prechodmi

Pridanie prechodu na snímku

 1. Na table miniatúr kliknite na snímku, na ktorú chcete použiť prechod. Nastavenie prechodu určuje, ako sa snímka objaví a ako zmizne predchádzajúca snímka. V príklade uvedenom nižšie použitie prechodu Zmiznutie na snímku č. 3 znamená, že snímka č. 2 bude postupne miznúť a snímka č. 3 sa bude postupne zosilňovať.

  Na table miniatúr vyberte snímku, na ktorú chcete použiť prechod
 2. Na karte Prechody vyhľadajte v galérii prechodov požadovaný efekt. Kliknutím na šípku nadol zobrazíte celú galériu. Kliknutím na efekt, ktorý chcete pre snímku použiť, zobrazíte ukážku.

 3. Kliknite na položky Prechody > Možnosti efektu a zmeňte možnosti prechodu, napríklad smer príchodu snímky.

 4. Zadajte čas do poľa Trvanie, čím nastavíte rýchlosť prechodu. Ak chcete, aby bol prechod pomalší, nastavte vyššie číslo.

 5. Kliknutím na tlačidlo Ukážka zobrazíte, ako prechod so všetkými nastaveniami vyzerá.

  Tlačidlo Ukážka na karte Prechody

  Tip: Ak chcete použiť rovnaký prechod na všetkých snímkach prezentácie, kliknite na páse s nástrojmi na položku Použiť na všetky.
  Tlačidlo Použiť na všetky na karte Prechody

Odstránenie prechodu

 • Kliknite na snímku s prechodom, ktorý chcete odstrániť. Potom na karte Prechody kliknite v galérii prechodov na položku Žiadny.

  Zvýraznené odstránenie prechodu

Nezabudnite, že prechod určuje, ako sa snímka objaví a ako predchádzajúca snímka zmizne. Takže ak (napríklad) nechcete, aby snímka č. 2 mala efekt miznutia, musíte odstrániť prechod zo snímky č. 3.

Tip: Ak chcete zistiť, ktoré snímky používajú efekt prechodu, pozrite si ikonu prechodu zobrazenú na table miniatúr.
Ikona kométy ukazuje, že pri snímke je použitý efekt prechodu

Pozrite tiež

Používanie prechodu Morfing v PowerPointe

Zaznamenanie prezentácie

Rozdiel medzi animáciami a prechodmi

Pridanie alebo zmena prechodu snímok

 1. Na table miniatúr vyberte snímku, na ktorej chcete použiť alebo zmeniť prechod. Prechod bude začínať na predchádzajúcej snímke a ukončí sa na snímke, ktorú vyberiete.

  Zobrazuje tablu Snímka s vybratou treťou snímkou v PowerPointe

 2. Na karte Prechody nájdite v galérii prechodov požadovaný efekt.

 3. Ak chcete určiť presný spôsob prechodu, kliknite na položku Možnosti efektu.

 4. Voliteľné:

  • Rýchlosť prechodu nastavíte tak, že do poľa Trvanie na páse s nástrojmi zadáte čas. Nastavením čísla na vyššiu hodnotu prechod spomalíte. Ďalšie informácie o časovaní prechodov nájdete v téme Nastavenie rýchlosti a časovania prechodov.

  • Ak chcete použiť rovnaký prechod na všetky snímky prezentácie, kliknite na položku Použiť na všetky.

 5. Ak chcete priamo sledovať prechod snímok, vyberte snímku, ktorou prechod začína, a potom kliknite na ikonu Prezentácia Tlačidlo Začať prezentáciu. v pravom dolnom rohu okna prehliadača.

  Ak chcete spustiť prezentáciu od aktuálnej snímky, kliknite na tlačidlo Prezentácia v pravom dolnom rohu prehliadača.

  (Toto tlačidlo spustí prezentáciu od aktuálne vybratej snímky, nie od začiatku prezentácie).

Nezabudnite, že prechod sa používa na vstúpenie snímky, nie na spôsob, akým vystúpi. Ak teda chcete odstrániť záverečný efekt pre snímku 2, odstráňte prechod pre snímku 3.

 • Kliknite na snímku, pre ktorú nechcete použiť žiaden prechod. Potom na karte Prechody v galérii prechodov kliknite na položku Žiadne.

  Karta Prechody na páse s nástrojmi v PowerPointe.

  V našom príklade by sa snímka 3, ak by nemala žiaden prechod, zobrazila hneď po zmiznutí snímky 2.

  Ak chcete odstrániť prechody zo všetkých snímok, kliknite najprv na položku Žiadne a potom na položku Použiť na všetky na páse s nástrojmi.

Zmena prechodu

Na snímku možno naraz použiť iba jeden efekt prechodu. Ak sa na snímke už použil efekt prechodu, môžete ho zmeniť na iný, a to prechodom na kartu Prechody a jednoduchým výberom požadovaného efektu. 

Ak chcete zmeniť existujúci efekt úpravou jeho časovania alebo smeru, môžete to urobiť pomocou možností na karte Prechody na páse s nástrojmi na ďalekom konci:

 1. Vyberte snímku s prechodom, ktorý chcete upraviť.

 2. Na karte Prechody vyberte položku Možnosti a potom v zobrazenej ponuke vyberte niektorú z možností.

 3. Môžete tiež zmeniť trvanie efektu. Časovanie sa meria v sekundách.

Ďalšie informácie o pridaní animácie do textových prvkov alebo objektov v rámci jednej snímky nájdete v téme Animácia textu alebo objektov.

Pozrite tiež

Rozdiel medzi animáciami a prechodmi

Pridanie prechodu

 1. Otvorte prezentáciu.

 2. V tablete s Androidom ťuknite na položku Prechody.

  Karta Prechody

  V telefóne s Androidom ťuknite na ikonu Upraviť Ikona Upraviť v pravej hornej časti obrazovky, ťuknite na položku Domov a potom ťuknite na položku Prechody.

 3. Ťuknutím na šípku nadol rozbaľte efekty prechodu. Zobrazí sa galéria efektov prechodu zoskupených do kategórií Jednoduché, Zložité a Dynamické.

  Efekty prechodu

 4. Vyberte prechod. Ťuknite napríklad na prechod Morfing, ak chcete, aby sa snímka postupne premenila na ďalšiu snímku.

 5. Ak chcete vybrať smer prechodu, ťuknite na položku Možnosti efektu.

  Možnosti efektu

 6. (Voliteľné) Ťuknite na položku Použiť na všetky, ak chcete použiť rovnaký prechod na všetky snímky v prezentácii.

Odstránenie prechodu

 1. V tablete s Androidom ťuknite na položku Prechody. V telefóne s Androidom ťuknite na ikonu Upraviť </c0> v pravej hornej časti obrazovky, ťuknite na položku Domov a potom ťuknite na položku Prechody.

 2. Rozbaľte položku Efekty prechodu.

 3. Ťuknite na položku Žiadny.

  Odstránenie prechodov

Pridanie prechodu

 1. Otvorte prezentáciu.

 2. V iPade ťuknite na kartu Prechody.

  Karta Prechody

  V iPhone ťuknite na ikonu Upraviť Ikona Upraviť, ťuknite na položku Domov a potom ťuknite na položku Prechody.

 3. Ťuknite na položku Efekt prechodu. Zobrazí sa galéria efektov prechodu zoskupených do kategórií Jednoduché a Zložité.

  Efekty prechodu

 4. Vyberte prechod. Ťuknite napríklad na prechod Morfing, ak chcete, aby sa snímka postupne premenila na ďalšiu snímku.

 5. Ťuknite na položku Možnosti efektu a vyberte efekt. (Tieto možnosti sa líšia v závislosti od vybratého prechodu.)

  Možnosti efektu

 6. (Voliteľné) Ťuknite na položku Použiť na všetky, ak chcete použiť rovnaký prechod na všetky snímky v prezentácii.

Odstránenie prechodu

 1. V iPade ťuknite na kartu Prechody. V iPhone ťuknite na ikonu Upraviť </c0>, ťuknite na položku Domov a potom ťuknite na položku Prechody.

 2. Ťuknite na položku Efekt prechodu.

 3. Ťuknite na položku Žiadny.

  Odstránenie prechodov

Pridanie prechodu

 1. Otvorte prezentáciu.

 2. Ťuknite na kartu Prechody.

  Karta Prechody

  V telefóne s Windowsom dvakrát ťuknite na požadovanú snímku, potom ťuknite na položku Viac Ďalšie v pravej dolnej časti obrazovky, ťuknite na položku Domov a potom ťuknite na položku Prechody.

 3. Ťuknutím na šípku nadol rozbaľte efekty prechodu. Zobrazí sa galéria efektov prechodu zoskupených do kategórií Jednoduché, Zložité a Dynamické.

  Efekty prechodu

 4. Vyberte prechod. Ťuknite napríklad na prechod Morfing, ak chcete, aby sa snímka postupne premenila na ďalšiu snímku.

 5. Ak chcete vybrať smer prechodu, ťuknite na položku Možnosti efektu.

  Možnosti efektu

 6. Ťuknutím na položku Ukážka zobrazte použitie efektu na snímku.

  Ukážka prechodov

 7. (Voliteľné) Ťuknite na položku Použiť na všetky, ak chcete použiť rovnaký prechod na všetky snímky v prezentácii.

Odstránenie prechodu

 1. Ťuknite na kartu Prechody. V telefóne s Windowsom dvakrát ťuknite na požadovanú snímku, potom ťuknite na položku ĎalšieViac v pravej dolnej časti obrazovky, ťuknite na položku Domov a potom ťuknite na položku Prechody.

 2. Rozbaľte položku Efekty prechodu.

 3. Ťuknite na položku Žiadny.

  Odstránenie prechodov

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×