Obsah
×
Animácie, video a zvuk
Animácie, video a zvuk

Pridanie, zmena alebo odstránenie prechodov medzi snímkami

Prechod snímok je vizuálny efekt, ktorý nastane pri prechode z jednej snímky na druhú počas prezentácie. Môžete ovládať rýchlosť, pridať zvuk a prispôsobiť vzhľad prechodových efektov.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Oživenie prezentácie pridaním prechodov snímok

 1. Vyberte snímku, na ktorú chcete pridať prechod.

 2. Vyberte kartu Prechody a vyberte prechod. Výberom prechodu zobrazíte ukážku.

 3. Ak chcete vybrať smer a povahu prechodu, vyberte položku Možnosti efektu.

 4. Výberom položky Ukážka zobrazíte, ako prechod vyzerá.

Výberom možnosti Použiť pri všetkých pridáte prechod do celej prezentácie.

Ak chcete odstrániť prechod, vyberte položky Prechody > Žiadny.

Pozrite tiež

Nastavenie časovania a rýchlosti prechodu

Video: Pridanie zvukového efektu k prechodu

Používanie prechodu Morfing v PowerPointe (iba v službe Microsoft 365 alebo v PowerPointe 2019/2021)

Pridanie alebo zmena prechodu snímok

 1. Na ľavej strane okna snímky na table, ktorá obsahuje karty Prehľad a Snímky, kliknite na kartu Snímky.

 2. Vyberte miniatúry snímok, v ktorých chcete použiť alebo zmeniť prechod snímky.

 3. Na karte Prechody v skupine Prechod na túto snímku kliknite na požadovaný efekt prechodu snímky.

  Ak chcete zobraziť ďalšie efekty prechodu, kliknite na tlačidlo Ďalšie Tlačidlo Viac.

 4. Ak chcete nastaviť trvanie prechodu medzi predchádzajúcou a aktuálnou snímkou, zadajte alebo vyberte požadovanú rýchlosť v poli Trvanie na karte Prechody v skupine Časovanie.

  Časový interval predtým, ako aktuálna snímka prejde na ďalšiu, stanovíte takto:

  • Ak chcete snímkami prechádzať hneď po kliknutí myšou, začiarknite v skupine Časovanie políčko Po kliknutí myšou.

  • Ak chcete snímkami prechádzať po určitom čase, zadajte v skupine Časovanie požadovaný počet sekúnd do poľa Po

 5. Voliteľné:

  • Ak chcete použiť rovnaký prechod v celej prezentácii, kliknite v skupine Časovanie na položku Použiť na všetky.

  • Ak chcete použiť prispôsobiteľné vlastnosti prechodu, ktoré sú dostupné pri väčšine prechodov (nie však pri všetkých), v skupine Prechod na túto snímku kliknite na položku Možnosti efektu a vyberte požadovanú možnosť.

 1. Na ľavej strane okna snímky na table, ktorá obsahuje karty Prehľad a Snímky, kliknite na kartu Snímky.

 2. Vyberte miniatúry snímok, v ktorých chcete pridať zvuk k prechodu snímky.

 3. Na karte Prechody v skupine Časovanie kliknite na šípku vedľa položky Zvuk a potom postupujte takto:

  • Ak chcete pridať zvuk zo zoznamu, vyberte požadovaný zvuk.

  • Ak chcete pridať zvuk, ktorý ste v zozname nenašli, vyberte položku Iný zvuk, vyhľadajte zvukový súbor, ktorý chcete pridať, a potom kliknite na položku Otvoriť.

 4. Voliteľné: Ak chcete pridať rovnaký zvuk prechodu na všetky snímky v prezentácii, kliknite v skupine Prechod na túto snímku na položku Použiť na všetky.

 1. Na ľavej strane okna snímky na table, ktorá obsahuje karty Prehľad a Snímky, kliknite na kartu Snímky.

 2. Vyberte miniatúry snímok, z ktorých chcete odstrániť prechod.

 3. Na karte Prechody v skupine Prechod na túto snímku kliknite na položku Žiadne.

 4. Voliteľné: Ak chcete odstrániť prechody z celej prezentácie, kliknite v skupine Prechod na túto snímku na položku Použiť na všetky.

Ďalšie informácie o pridaní prechodov do textových prvkov alebo objektov nájdete v téme Animácia textu alebo objektov.

Pridanie alebo zmena prechodu snímok

 1. Na ľavej strane okna snímky na table, ktorá obsahuje karty Prehľad a Snímky, kliknite na kartu Snímky.

 2. Vyberte miniatúry snímok, v ktorých chcete použiť alebo zmeniť prechod snímky.

 3. Na karte Animácie v skupine Prechod na túto snímku kliknite na požadovaný efekt prechodu snímky.

  Ak chcete zobraziť ďalšie efekty prechodu, kliknite na tlačidlo Ďalšie Tlačidlo Viac.

 4. Ak chcete nastaviť rýchlosť prechodu medzi snímkami, kliknite v skupine Prechod na túto snímku na šípku vedľa položky Rýchlosť prechodu a potom vyberte požadovanú rýchlosť.

  Časový interval predtým, ako aktuálna snímka prejde na ďalšiu, stanovíte takto:

  • Ak chcete snímkami prechádzať hneď po kliknutí myšou, začiarknite na karte Animácie v skupine Prechod na túto snímku políčko Po kliknutí myšou.

  • Ak chcete snímkami prechádzať po určitom čase, zadajte na karte Animácie v skupine Prechod na túto snímku požadovaný počet sekúnd do poľa Automaticky po.

 5. Voliteľné: Ak chcete použiť rovnaký prechod v celej prezentácii, kliknite v skupine Prechod na túto snímku na položku Použiť na všetky.

 1. Na ľavej strane okna snímky na table, ktorá obsahuje karty Prehľad a Snímky, kliknite na kartu Snímky.

 2. Vyberte miniatúry snímok, v ktorých chcete pridať zvuk k prechodu snímky.

 3. Na karte Animácie v skupine Prechod na túto snímku kliknite na šípku vedľa položky Zvuk prechodu a potom postupujte takto:

  • Ak chcete pridať zvuk zo zoznamu, vyberte požadovaný zvuk.

  • Ak chcete pridať zvuk, ktorý ste v zozname nenašli, vyberte položku Iný zvuk, vyhľadajte zvukový súbor, ktorý chcete pridať, a potom kliknite na položku OK.

 4. Voliteľné: Ak chcete pridať rovnaký zvuk prechodu na všetky snímky v prezentácii, kliknite v skupine Prechod na túto snímku na položku Použiť na všetky.

 1. Na ľavej strane okna snímky na table, ktorá obsahuje karty Prehľad a Snímky, kliknite na kartu Snímky.

 2. Vyberte miniatúry snímok, z ktorých chcete odstrániť prechod.

 3. Na karte Animácie v skupine Prechod na túto snímku kliknite na položku Bez prechodu.

 4. Voliteľné: Ak chcete odstrániť prechody z celej prezentácie, kliknite v skupine Prechod na túto snímku na položku Použiť na všetky.

Ďalšie informácie o pridávaní prechodov do textových prvkov alebo objektov nájdete v téme Animácia textu alebo objektov.

Pridanie prechodu na snímku

 1. Na table miniatúr kliknite na snímku, na ktorú chcete použiť prechod. Nastavenie prechodu určuje, ako sa snímka objaví a ako zmizne predchádzajúca snímka. V príklade uvedenom nižšie použitie prechodu Zmiznutie na snímku č. 3 znamená, že snímka č. 2 bude postupne miznúť a snímka č. 3 sa bude postupne zosilňovať.

  Na table miniatúr vyberte snímku, na ktorú chcete použiť prechod
 2. Na karte Prechody vyhľadajte v galérii prechodov požadovaný efekt. Kliknutím na šípku nadol zobrazíte celú galériu. Kliknutím na efekt, ktorý chcete pre snímku použiť, zobrazíte ukážku.

 3. Kliknite na položky Prechody > Možnosti efektu a zmeňte možnosti prechodu, napríklad smer príchodu snímky.

 4. Zadajte čas do poľa Trvanie, čím nastavíte rýchlosť prechodu. Ak chcete, aby bol prechod pomalší, nastavte vyššie číslo.

 5. Kliknutím na tlačidlo Ukážka zobrazíte, ako prechod so všetkými nastaveniami vyzerá.

  Tlačidlo Ukážka na karte Prechody

  Tip: Ak chcete použiť rovnaký prechod na všetkých snímkach prezentácie, kliknite na páse s nástrojmi na položku Použiť na všetky.
  Tlačidlo Použiť na všetky na karte Prechody

Odstránenie prechodu

 • Kliknite na snímku s prechodom, ktorý chcete odstrániť. Potom na karte Prechody kliknite v galérii prechodov na položku Žiadny.

  Zvýraznené odstránenie prechodu

Nezabudnite, že prechod určuje, ako sa snímka objaví a ako predchádzajúca snímka zmizne. Takže ak (napríklad) nechcete, aby snímka č. 2 mala efekt miznutia, musíte odstrániť prechod zo snímky č. 3.

Tip: Ak chcete zistiť, ktoré snímky používajú efekt prechodu, pozrite si ikonu prechodu zobrazenú na table miniatúr.
Ikona kométy ukazuje, že pri snímke je použitý efekt prechodu

Pozrite tiež

Používanie prechodu Morfing v PowerPointe

Zaznamenanie prezentácie

Prechody poskytujú dynamický spôsob prechodu z jednej snímky na druhú počas prezentácie. Môžete pridať prechod len na jednu snímku, použiť rôzne prechody na rôznych snímkach alebo použiť rovnaký prechod na všetkých snímkach.

Pridanie prechodu na snímku

 1. Na navigačnej table kliknite na snímku, na ktorú chcete použiť prechod. Ako na to:

  1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Normálne.

  2. V hornej časti navigačnej tably kliknite na kartu Snímky  Karta Snímky a potom kliknite na snímku. V závislosti od šírky navigačnej tably sa zobrazia karty Karta Snímky s názvom a Karta Prehľad s názvom alebo ikony kariet Snímky Karta Snímky a Prehľad Karta Prehľad.

 2. Na karte Prechody kliknite v časti Prechod na túto snímku na prechod, ktorý chcete použiť.

  Karta Prechody, skupina Prechod na túto snímku

  Ak chcete zobraziť ďalšie prechody, ukážte na prechod a potom kliknite na položku Šípka Posunúť nadol.

  Ak chcete použiť inú variáciu prechodu, napríklad zmeniť smer pohybu na obrazovke, kliknite na položku Možnosti efektu a potom vyberte požadovanú variáciu. Prípadne môžete zmeniť aj iné možnosti, ako je trvanie, zvuk alebo prechod na ďalšiu snímku.

  Sekcia potiahnutia

Použitie prechodu na všetky snímky

 1. Na karte Prechody kliknite v časti Prechod na túto snímku na požadovaný prechod, napríklad na možnosť Zmiznutie.

  Karta Prechody, skupina Prechod na túto snímku

  Ak chcete zobraziť ďalšie prechody, ukážte na prechod a potom kliknite na položku Šípka Posunúť nadol.

 2. Ak chcete prechod upraviť, napríklad smer pohybu na obrazovke, kliknite na položku Možnosti efektu a potom vyberte požadovanú variáciu. Prípadne môžete zmeniť aj iné možnosti, ako je trvanie, zvuk alebo prechod na ďalšiu snímku.

  Sekcia potiahnutia

 3. V časti Použiť na kliknite na položku Všetky snímky.

  Karta Prechody, skupina Použiť na

Zmena trvania prechodu

 1. Na navigačnej table vyberte snímku alebo snímky s prechodmi, ktoré chcete zmeniť. Ako na to:

  1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Normálne.

  2. V hornej časti navigačnej tably kliknite na kartu Snímky  Karta Snímky a potom kliknite na snímku. Ak chcete vybrať viacero snímok, podržte pri klikaní na snímky stlačený kláves PRÍKAZ. Alebo ak ste snímky usporiadali do sekcií, kliknutím na názov sekcie vyberte celú skupinu snímok. V závislosti od šírky navigačnej tably sa zobrazia karty Karta Snímky s názvom a Karta Prehľad s názvom alebo ikony kariet Snímky Karta Snímky a Prehľad Karta Prehľad.

 2. Na karte Prechody v časti Prechod na túto snímku zadajte do poľa Trvanie taký počet sekúnd alebo minút, ako dlho má prechod trvať.

  Karta Prechody, skupina Prechod na túto snímku

Pridanie zvuku

 1. Na navigačnej table vyberte snímku alebo snímky s prechodmi, ktoré chcete zmeniť. Ako na to:

  1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Normálne.

  2. V hornej časti navigačnej tably kliknite na kartu Snímky  Karta Snímky a potom kliknite na snímku. Ak chcete vybrať viacero snímok, podržte pri klikaní na snímky stlačený kláves PRÍKAZ. Alebo ak ste snímky usporiadali do sekcií, kliknutím na názov sekcie vyberte celú skupinu snímok. V závislosti od šírky navigačnej tably sa zobrazia karty Karta Snímky s názvom a Karta Prehľad s názvom alebo ikony kariet Snímky Karta Snímky a Prehľad Karta Prehľad.

 2. Na karte Prechody v časti Prechod na túto snímku kliknite v kontextovej ponuke Zvuk na zvukový efekt.

  Karta Prechody, skupina Prechod na túto snímku

  Tip: Ak chcete prehrať vlastný zvuk, kliknite v kontextovej ponuke na položku Iný zvuk a vyhľadajte zvukový súbor.

Výber prechodu na ďalšiu snímku

 1. Na navigačnej table vyberte snímku alebo snímky s prechodmi, ktoré chcete zmeniť. Ako na to:

  1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Normálne.

  2. V hornej časti navigačnej tably kliknite na kartu Snímky  Karta Snímky a potom kliknite na snímku. Ak chcete vybrať viacero snímok, podržte pri klikaní na snímky stlačený kláves PRÍKAZ. Alebo ak ste snímky usporiadali do sekcií, kliknutím na názov sekcie vyberte celú skupinu snímok. V závislosti od šírky navigačnej tably sa zobrazia karty Karta Snímky s názvom a Karta Prehľad s názvom alebo ikony kariet Snímky Karta Snímky a Prehľad Karta Prehľad.

 2. Na karte Prechody začiarknite v časti Prechod na ďalšiu snímku políčko Po kliknutí myšou alebo Po.

  Karta Prechody, skupina Ďalšia snímka

  Ak začiarknete políčko Po, zadajte počet sekúnd.

Odstránenie prechodov

 1. Na navigačnej table vyberte snímku alebo snímky s prechodmi, ktoré chcete odstrániť. Ako na to:

  1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Normálne.

  2. V hornej časti navigačnej tably kliknite na kartu Snímky  Karta Snímky a potom kliknite na snímku. Ak chcete vybrať viacero snímok, podržte pri klikaní na snímky stlačený kláves PRÍKAZ. Alebo ak ste snímky usporiadali do sekcií, kliknutím na názov sekcie vyberte celú skupinu snímok. V závislosti od šírky navigačnej tably sa zobrazia karty Karta Snímky s názvom a Karta Prehľad s názvom alebo ikony kariet Snímky Karta Snímky a Prehľad Karta Prehľad.

 2. Na karte Prechody kliknite v časti Prechod na túto snímku na položku Žiadne.

  Žiadne

Pozrite tiež

Použitie prechodu na všetky snímky

Prechody v starších verziách PowerPointu

Pridanie alebo zmena prechodu snímok

 1. Na table miniatúr vyberte snímku, na ktorej chcete použiť alebo zmeniť prechod. Prechod bude začínať na predchádzajúcej snímke a ukončí sa na snímke, ktorú vyberiete.

  Zobrazuje tablu Snímka s vybratou treťou snímkou v PowerPointe

 2. Na karte Prechody nájdite v galérii prechodov požadovaný efekt.

 3. Ak chcete určiť presný spôsob prechodu, kliknite na položku Možnosti efektu.

 4. Voliteľné:

  • Rýchlosť prechodu nastavíte tak, že do poľa Trvanie na páse s nástrojmi zadáte čas. Nastavením čísla na vyššiu hodnotu prechod spomalíte. Ďalšie informácie o časovaní prechodov nájdete v téme Nastavenie rýchlosti a časovania prechodov.

  • Ak chcete použiť rovnaký prechod na všetky snímky prezentácie, kliknite na položku Použiť na všetky.

 5. Ak chcete priamo sledovať prechod snímok, vyberte snímku, ktorou prechod začína, a potom kliknite na ikonu Prezentácia Tlačidlo Začať prezentáciu. v pravom dolnom rohu okna prehliadača.

  Ak chcete spustiť prezentáciu od aktuálnej snímky, kliknite na tlačidlo Prezentácia v pravom dolnom rohu prehliadača.

  (Toto tlačidlo spustí prezentáciu od aktuálne vybratej snímky, nie od začiatku prezentácie).

Nezabudnite, že prechod sa používa na vstúpenie snímky, nie na spôsob, akým vystúpi. Ak teda chcete odstrániť záverečný efekt pre snímku 2, odstráňte prechod pre snímku 3.

 • Kliknite na snímku, pre ktorú nechcete použiť žiaden prechod. Potom na karte Prechody v galérii prechodov kliknite na položku Žiadne.

  Karta Prechody na páse s nástrojmi v PowerPointe.

  V našom príklade by sa snímka 3, ak by nemala žiaden prechod, zobrazila hneď po zmiznutí snímky 2.

  Ak chcete odstrániť prechody zo všetkých snímok, kliknite najprv na položku Žiadne a potom na položku Použiť na všetky na páse s nástrojmi.

Ďalšie informácie o pridaní animácie do textových prvkov alebo objektov v rámci jednej snímky nájdete v téme Animácia textu alebo objektov.

Pridanie prechodu

 1. Otvorte prezentáciu.

 2. V tablete s Androidom ťuknite na položku Prechody.

  Karta Prechody

  V telefóne s Androidom ťuknite na ikonu Upraviť Ikona Upraviť v pravej hornej časti obrazovky, ťuknite na položku Domov a potom ťuknite na položku Prechody.

 3. Ťuknutím na šípku nadol rozbaľte efekty prechodu. Zobrazí sa galéria efektov prechodu zoskupených do kategórií Jednoduché, Zložité a Dynamické.

  Efekty prechodu

 4. Vyberte prechod. Ťuknite napríklad na prechod Morfing, ak chcete, aby sa snímka postupne premenila na ďalšiu snímku.

 5. Ak chcete vybrať smer prechodu, ťuknite na položku Možnosti efektu.

  Možnosti efektu

 6. (Voliteľné) Ťuknite na položku Použiť na všetky, ak chcete použiť rovnaký prechod na všetky snímky v prezentácii.

Odstránenie prechodu

 1. V tablete s Androidom ťuknite na položku Prechody. V telefóne s Androidom ťuknite na ikonu Upraviť </c0> v pravej hornej časti obrazovky, ťuknite na položku Domov a potom ťuknite na položku Prechody.

 2. Rozbaľte položku Efekty prechodu.

 3. Ťuknite na položku Žiadny.

  Odstránenie prechodov

Pridanie prechodu

 1. Otvorte prezentáciu.

 2. V iPade ťuknite na kartu Prechody.

  Karta Prechody

  V iPhone ťuknite na ikonu Upraviť Ikona Upraviť, ťuknite na položku Domov a potom ťuknite na položku Prechody.

 3. Ťuknite na položku Efekt prechodu. Zobrazí sa galéria efektov prechodu zoskupených do kategórií Jednoduché a Zložité.

  Efekty prechodu

 4. Vyberte prechod. Ťuknite napríklad na prechod Morfing, ak chcete, aby sa snímka postupne premenila na ďalšiu snímku.

 5. Ťuknite na položku Možnosti efektu a vyberte efekt. (Tieto možnosti sa líšia v závislosti od vybratého prechodu.)

  Možnosti efektu

 6. (Voliteľné) Ťuknite na položku Použiť na všetky, ak chcete použiť rovnaký prechod na všetky snímky v prezentácii.

Odstránenie prechodu

 1. V iPade ťuknite na kartu Prechody. V iPhone ťuknite na ikonu Upraviť </c0>, ťuknite na položku Domov a potom ťuknite na položku Prechody.

 2. Ťuknite na položku Efekt prechodu.

 3. Ťuknite na položku Žiadny.

  Odstránenie prechodov

Pridanie prechodu

 1. Otvorte prezentáciu.

 2. Ťuknite na kartu Prechody.

  Karta Prechody

  V telefóne s Windowsom dvakrát ťuknite na požadovanú snímku, potom ťuknite na položku Viac Viac v pravej dolnej časti obrazovky, ťuknite na položku Domov a potom ťuknite na položku Prechody.

 3. Ťuknutím na šípku nadol rozbaľte efekty prechodu. Zobrazí sa galéria efektov prechodu zoskupených do kategórií Jednoduché, Zložité a Dynamické.

  Efekty prechodu

 4. Vyberte prechod. Ťuknite napríklad na prechod Morfing, ak chcete, aby sa snímka postupne premenila na ďalšiu snímku.

 5. Ak chcete vybrať smer prechodu, ťuknite na položku Možnosti efektu.

  Možnosti efektu

 6. Ťuknutím na položku Ukážka zobrazte použitie efektu na snímku.

  Ukážka prechodov

 7. (Voliteľné) Ťuknite na položku Použiť na všetky, ak chcete použiť rovnaký prechod na všetky snímky v prezentácii.

Odstránenie prechodu

 1. Ťuknite na kartu Prechody. V telefóne s Windowsom dvakrát ťuknite na požadovanú snímku, potom ťuknite na položku ViacViac v pravej dolnej časti obrazovky, ťuknite na položku Domov a potom ťuknite na položku Prechody.

 2. Rozbaľte položku Efekty prechodu.

 3. Ťuknite na položku Žiadny.

  Odstránenie prechodov

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×