Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Skôr než začnete:

 • Ak máte problémy so synchronizáciou pri nastavovaní mobilného e-mailu po prvýkrát, ste na správnej stránke.

 • Ak s vyskytuje problém, pri ktorom sa e-mail, kalendár a kontakty prestali synchronizovať, pozrite si tému Riešenie problémov so synchronizáciou e-mailov lokality Outlook.com. Ak nepoužívate konto Outlook.com alebo konto služieb Microsoft 365 for Business, kontaktujte svojho poskytovateľa e-mailu.

Neprehliadnite:

 • POP a IMAP sú synchronizačné protokoly, ktoré kalendár, kontakty, atď. nedokážu synchronizovať. Synchronizovať môžu iba e-maily. Čo sú IMAP a POP?

 • Musíte mať poskytovateľa e-mailu, ktorý používa protokol Microsoft Exchange ActiveSync. Najbežnejší poskytovatelia, ako je napríklad Gmail, tento protokol poskytujú.

Ktorú e-mailovú aplikáciu používate?

Bežné otázky o aplikácii Outlook:

 • Môžem upraviť kontakty v Outlooku a synchronizovať si ich vo všetkých svojich zariadeniach? Áno. Pozrite si tento blogový príspevok o nových vylepšeniach funkcie Ľudia v Outlooku pre iOS a Android.

 • Nachádzajú sa moje udalosti kalendára v telefóne aj v kalendári aplikácie Outlook? Aby bolo možné udalosti kalendára v zariadení zobraziť aj v kalendári Outlooku, musíte ich pridať prostredníctvom konta, ktoré bolo s Outlookom zosynchronizované. Ak napríklad pridávate udalosti do kalendára v iPhone, musíte ich zosynchronizovať s kontom v službe iCloud a potom pridať konto služby iCloud do aplikácie Outlook.

Kontrola nastavení synchronizácie

Skontrolujte, či je Kalendár pre vaše konto povolený:

 1. Prejdite v aplikácii Outlook na položku Kalendár a ťuknite na tri čiary v ľavom hornom rohu.

 2. Skontrolujte, či je v časti s e-mailovými kontami vybratá položka Kalendár.

  Ak sa e-mailová adresa v zozname nezobrazuje, nie je nastavená na používanie protokolu Exchange ActiveSync. Budete musieť odstrániť a znova pridať svoje konto a skontrolovať, či nepoužívate protokol IMAP.

Skontrolovať synchronizáciu kalendára

Skontrolujte, či je v Outlooku povolený prístup k položke Kontakty:

Kroky sa môžu v rôznych zariadeniach alebo operačných systémoch líšiť. Ak nevlastníte zariadenie so systémom iOS alebo zariadenie Samsung so systémom Android, riaďte sa týmito pokynmi:

 • Pre iOS: Otvorte aplikáciu Nastavenie > prejdite nadol a ťuknite na položky Outlook > Kontakty. Položka Obnoviť aplikáciu na pozadí by mala byť zapnutá.

 • Pre Android: Otvorte v telefóne položky Nastavenie > Aplikácie > Outlook > a skontrolujte, či je položka Kontakty zapnutá.

  Potom otvorte aplikáciu Outlook a prejdite na položku Nastavenia, ťuknite na svoje konto a ťuknite na položku Synchronizovať kontakty.

Riešenie problémov s kalendárom a kontaktmi v mobilnej aplikácii Outlook

 • V aplikácii Outlook prejdite na položku Nastavenie Nastavenia aplikácie Outlook> ťuknite na konto, ktoré sa nesynchronizuje > ťuknite na položku Obnoviť konto. Skontrolujte, či sa vaše konto synchronizuje.

 • Ak to nepomôže, odstráňte a znova pridajte svoje e-mailové konto:

  V časti Nastavenie Nastavenia aplikácie Outlook ťuknite na konto, ktoré sa nesynchronizuje > ťuknite na položky Odstrániť konto > Odstrániť z tohto zariadenia.

  Potom znova pridajte svoje e-mailové konto do Outlooku pre Android alebo do Outlooku pre iOS.

  Poznámka: Ak sa zobrazí výzva na nastavenie e-mailu ako konta IMAP, poskytovateľovi e-mailu sa nemusí synchronizácia kalendára a kontaktov podariť. Kontaktujte ho alebo svojho správcu a požiadajte ich o pomoc. Ak sa zobrazí výzva na zadanie nastavení servera, budete potrebovať od poskytovateľa nastavenia servera.

 • Stále to nefunguje?

  1. Nastavte e-mail v klientovi Outlooku v PC pomocou protokolu Exchange. 

  2. Overte pripojenie, otestujte e-maily a vytvorte udalosti. Teraz zavrite Outlook.

  3. Reštartujte počítač.

  4. Otvorte Outlook v počítači, overte, či je testovacia udalosť vyplnená v kalendári, a potom skontrolujte svoje mobilné zariadenie. Zistíte, že teraz sa synchronizujú.

  5. Ak sa udalosť v mobilnom zariadení stále nezobrazuje, v aplikácii Outlook prejdite na položku Nastavenia a reštartujte aplikáciu.

Kontrola nastavení aplikácie

Prejdite na položky Nastavenie > Kontá > ťuknite na položku Exchange > ťuknite na e-mailovú adresu, ktorá sa nesynchronizuje.

Poznámka: Iné zariadenia s Androidom môžu vyzerať inak ako je zobrazené na týchto snímkach. Použite tento postup ako návod.

Výber konta

Uistite sa, že položka Synchronizovať kalendár je povolená. Počkajte a skontrolujte aplikáciu kalendára vo svojom zariadení.

Poznámka: Ak sa zobrazí termín IMAP namiesto termínu Exchange alebo informácia o chybe pri synchronizácii, pravdepodobne sa e-mailové konto pridalo nesprávne. Odstráňte ho ťuknutím na položky Ďalšie > Odstrániť konto.

Počkajte niekoľko minút a skontrolujte kalendár v zariadení.

Poznámka: Odporúčame tiež opätovne skontrolovať, či bolo konto pridané ako konto Exchange tak, že prejdete na položky Nastavenie > Kontá.

Synchronizácia povolená

Kontrola povolení aplikácie služby Gmail

Uistite sa, že Gmail má povolenie na prístup ku kalendáru a kontaktom:

 1. Potiahnutím prsta zhora nadol po obrazovke zariadenia obnovte panel oznámení Androidu.

 2. Ťuknite na položku Nepodarilo sa synchronizovať kalendár a kontakty.

  Poznámka: Ak sa nezobrazí oznámenie o chybe synchronizácie, všetko je hotové.

 3. Gmail požiada o prístup. Ťuknite na položku Ďalej a postupujte podľa zobrazených pokynov.

Otvorenie panela oznámení

Dôležité:  Spoločnosť Apple opravila problém vo verzii 11.0, ktorý v e-mailových kontách služby Outlook.com a služby Exchange spôsoboval chybu Pošta sa nedá odoslať. Ak používate iOS 11.0, problém vyriešite aktualizáciou systému na verziu iOS 11.0.1 alebo novšiu.

Kontrola nastavení aplikácie

V iPhone alebo iPade prejdite na položky Nastavenia > Účty a heslá a vyberte účet, ktorý sa pokúšate synchronizovať.

Poznámka: Ak používate iOS 10, prejdite na položky Nastavenia > Pošta > Účty.

Výber typu konta

Uistite sa, že položky Kalendáre a Kontakty sú povolené a potom znova skontrolujte synchronizáciu. Ak funguje, hotovo.

Ak sa možnosť kalendára nezobrazuje, e-mailová adresa bola možno pridaná ako konto IMAP. Prejdite na ďalší krok.

Nastavenia synchronizácie konta

Odstránenie, opätovné pridanie konta

Vyberte položku Odstrániť konto. Pri opätovnom pridaní e-mailu vyberte položku Exchange.

Podrobný postup nájdete v téme Nastavenie e-mailu v poštovej aplikácii systému iOS.

Poznámka: Ak nemáte bežného poskytovateľa e-mailu, ako napríklad Microsoft, Yahoo alebo Google, možno ho budete musieť kontaktovať a zistiť, či váš e-mail nie je obmedzený na protokoly IMAP alebo POP.

Kontrola nastavení aplikácie

Prejdite na položky Nastavenie > Kontá > Exchange > ťuknite na svoju e-mailovú adresu.

Poznámka: Ak je pridaná ako konto IMAP, bude potrebné ju odstrániť a opätovne pridať ako konto Exchange.

Uistite sa, že položka Synchronizovať kalendár je povolená. Počkajte chvíľu a potom aplikáciu kalendár skontrolujte.

Ak sa možnosť kalendára nezobrazuje alebo konto bolo uvedené ako konto IMAP, ťuknite na položku Ďalšie a vyberte položku Odstrániť konto. Potom prejdite na ďalší krok.

Kontrola nastavení synchronizácie

Opätovné pridanie konta

Opätovne pridajte e-mailové konto a vyberte protokol Exchange ActiveSync alebo Exchange.

Podrobné pokyny nájdete na karte Samsung v téme Nastavenie e-mailu v e-mailovej aplikácii v Androide.

Poznámka: Ak nemáte bežného poskytovateľa e-mailu, ako napríklad Microsoft, Yahoo alebo Google, možno ho budete musieť kontaktovať a zistiť, či je možné pridať e-mail, ktorý nepoužíva protokol IMAP alebo POP.

Ak používate tablet s obrazovkou, ktorá je väčšia ako 10,1 palca, ako napríklad Surface Pro, pravdepodobne používate počítačovú verziu Outlooku. Pozrite si tému Vyriešenie problémov so synchronizáciou v aplikáciách Pošta a Kalendár vo Windowse 10, ako aj tému Aplikácie Pošta a Kalendár pre Windows 10 – Najčastejšie otázky.

Kontrola nastavení aplikácie

 1. Otvorte aplikáciu Outlook Pošta. Ťuknite na tri bodky v dolnej časti, čím sa otvorí ponuka. Ťuknite na položku Nastavenia.

 2. Ťuknite na položku Kontá > ťuknite na konto, ktoré chcete synchronizovať.

 3. Ťuknite na položku Zmeniť nastavenie synchronizácie poštovej schránky. Skontrolujte, či sú nastavenia také, ako chcete.

 4. Zmeňte server na eas.outlook.com, ak používate konto Outlook.com, ako napríklad hotmail.com, alebo máte konto v službe Microsoft 365 for Business a používate outlook.office365.com. V prípade akéhokoľvek iného konta si pozrite tému Ktoré nastavenia servera potrebujem od poskytovateľa e-mailu?.

Odstránenie a opätovné pridanie konta

 1. V aplikácii Outlook Pošta otvorte ponuku a ťuknite na položky Nastavenie > Kontá > ťuknite na svoje e-mailové konto > Odstrániť.

 2. Prejdite späť na stránku Kontá a ťuknite na položku Pridať konto.

 3. Ťuknite na typ konta, ktorý chcete pridať:

  • Outlook.com – e-mailové kontá končiace reťazcom @outlook.com, @hotmail.com, @live.com alebo @msn.com.

  • Exchange – pre kontá služby Microsoft 365 for Business alebo kontá s použitím protokolu Exchange ActiveSync.

  • Iné konto – žiadna z uvedených možností. Takto by sa mohlo vaše e-mailové konto nastaviť ako IMAP alebo POP a v takom prípade nebude možné kalendár a kontakty synchronizovať.

Vyskytli sa problémy? Môžeme s tým pomôcť.

 • Ak máte pracovné alebo školské konto, ktoré používa kontá v službách Microsoft 365 for Business alebo Exchange, požiadajte o pomoc technickú podporu alebo správcu služieb Microsoft 365.

 • V prípade otázok, ktoré sa týkajú aplikácie Outlook alebo kont Outlook.com, kontaktujte technickú podporu spoločnosti Microsoft.

Ak ešte stále potrebujete pomoc so synchronizáciou kalendára alebo kontaktov v mobilnom zariadení, podrobne nám popíšte svoju otázku pomocou poľa komentára nižšie, aby sme ju mohli v budúcnosti riešiť. Najjednoduchším spôsobom správy e-mailu, kalendára a kontaktov je použitie mobilnej aplikácie Outlook pre Android alebo Outlook pre iOS.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Vyhľadajte riešenia bežných problémov alebo získajte pomoc od agenta podpory.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×