Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Dôležité: Funkcia Zdieľané zošity je staršia funkcia, ktorá umožňuje spolupracovať na zošite s viacerými ľuďmi. Táto funkcia má mnoho obmedzení a bola nahradená spolutvorbou. Spolutvorba v Exceli je k dispozícii v počítačovom klientovi Excel aplikácie Microsoft 365 Apps a Exceli pre web pre predplatiteľov služby Microsoft 365.

Kúpiť alebo vyskúšať Microsoft 365

Zapnutie funkcie Zdieľaný zošit

 1. Predtým, než budete pokračovať, sa uistite, že túto metódu chcete používať. Zdieľané zošity majú obmedzenia a jedným z nich je najmä neschopnosť upravovať pomocou Excel pre web. Preto dôrazne odporúčame spolutvorbu, ktorá je náhradou za zdieľané zošity.

 2. Vytvorte nový zošit alebo otvorte existujúci zošit. Umiestnite ho do sieťového umiestnenia. Môžete ho umiestniť do umiestnenia, ako je napríklad \\nazov_servera\nazov_priecinka. Neumiestňujte súbor do OneDrivu alebo SharePointu. Ak by ste radšej súbor umiestnili do týchto umiestnení, použite namiesto toho spolutvorbu zošita.

 3. Kliknite na položku Revízia > Zdieľať zošit.

  Všimnite si, že v novších verziách Excelu je tlačidlo Zdieľať zošit skryté. Takto je možné ho zobraziť.

 4. Na karte Upraviť kliknite na začiarkavacie políčko Povoliť zmeny viacerým používateľom... .

 5. Na karte Spresniť vyberte možnosti, ktoré chcete použiť na sledovanie a aktualizáciu zmien, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 6. Ak ide o nový zošit, zadajte názov do poľa Názov súboru. Ak prípadne ide o existujúci zošit, kliknutím na tlačidlo OK zošit uložte.

 7. Ak zošit obsahuje prepojenia na iné zošity alebo dokumenty, overte prepojenia a aktualizujte všetky poškodené prepojenia.

 8. Kliknite na položky Súbor > Uložiť.

 9. Po dokončení sa vedľa názvu súboru v hornej časti okna Excelu zobrazí koncovka – Zdieľané.

Ďalšie informácie

Majte na pamäti, že funkcia Zdieľané zošity je staršou metódou zdieľania. Mnohé položky a akcie preto pri použití tejto metódy nie sú podporované. V nasledujúcej tabuľke nájdete len neúplný zoznam nepodporovaných funkcií.

Nepodporované položky:

Nepodporované akcie:

Vytváranie alebo vloženie tabuľky

Vkladanie alebo odstraňovanie blokov buniek

Pridávanie a zmeny podmieneného formátovania

Odstraňovanie hárkov

Pridávanie alebo zmeny overovania údajov

Zlučovanie buniek alebo rozdeľovanie zlúčených buniek

Vytváranie či zmeny grafov alebo zostáv kontingenčnej tabuľky

Zoraďovanie a filtrovanie podľa formátu

Vkladanie alebo zmena obrázkov či iných objektov

Používanie nástrojov na kreslenia

Vkladanie alebo zmena hypertextových prepojení

Priraďovanie, zmeny alebo odstraňovanie hesiel

Vytváranie, zmeny alebo zobrazovanie scenárov

Zabezpečovanie alebo rušenie zabezpečenia hárkov alebo zošita

Vkladanie automatických medzisúčtov

Zoskupovanie alebo tvorba prehľadu údajov

Vytváranie tabuliek údajov

Písanie, zaznamenávanie, zmena, zobrazovanie alebo priraďovanie makier

Vytváranie alebo zmeny zostáv kontingenčnej tabuľky

Zmeny alebo odstraňovanie vzorcov poľa

Tvorba alebo používanie rýchlych filtrov

Pridávanie, premenúvanie alebo odstraňovanie máp XML

Tvorba alebo úprava kriviek

Mapovanie buniek do prvkov XML

Pridávanie alebo zmeny dialógových hárkov programu Microsoft Excel 4

Používanie pracovnej tably Zdroj údajov XML, panela s nástrojmi XML a príkazov XML v ponuke Údaje

Používanie údajového formulára na pridávanie nových údajov

Pridávanie zreťazených komentárov

Úprava alebo odstránenie zreťazených komentárov

Pred odpojením používateľov skontrolujte, či ukončili svoju prácu v zošite. Ak odstránite aktívnych používateľov, celá ich neuložená práca sa stratí.

 1. Kliknite na položku Revízia > Zdieľať zošit.

  Všimnite si, že v novších verziách Excelu je tlačidlo Zdieľať zošit skryté. Takto je možné ho zobraziť.

 2. Na karte Upraviť v zozname Tento zošit teraz používajú títo používatelia skontrolujte mená používateľov.

 3. Vyberte meno používateľa, ktorého chcete odpojiť, a potom kliknite na položku Odstrániť používateľa. Majte na pamäti, že hoci táto akcia odpojí používateľa od zdieľaného zošita, nezabráni mu znovu upravovať zdieľaný zošit.

 4. Ak chcete odstrániť osobné nastavenie zobrazenia odstráneného používateľa, kliknite na položku Zobrazenie > Vlastné zobrazenia a odstráňte všetky ostatné zobrazenia používateľov.

Pred vypnutím tejto funkcie môžete vytvoriť kópiu histórie zmien. Najprv sa uistite, že všetci ostatní používatelia ukončili svoju prácu.

 1. Kliknite na položky Revízia > Sledovať zmeny > Zvýrazniť zmeny.

  Všimnite si, že v novších verziách Excelu je tlačidlo Sledovať zmeny skryté. Takto je možné ho zobraziť.

 2. V zozname Kedy vyberte položku Všetky.

 3. Zrušte začiarknutie políčok Kto a Kde.

 4. Začiarknite políčko Vytvoriť zoznam zmien na nový hárok a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Teraz môžete hárok História vytlačiť, alebo môžete históriu skopírovať a prilepiť ju do iného zošita.

 1. Kliknite na položku Revízia > Zdieľať zošit.

  Všimnite si, že v novších verziách Excelu je tlačidlo Zdieľať zošit skryté. Takto je možné ho zobraziť.

 2. Na karte Upraviť musíte byť jedinou osobou v zozname Tento zošit teraz používajú títo používatelia.

 3. Kliknite na začiarkavacie políčko Povoliť zmeny viacerým používateľom... . Ak toto začiarkavacie políčko nie je k dispozícii, musíte najskôr zrušiť zabezpečenie zošita. Postupujte takto:

  1. Po kliknutí na tlačidlo OK sa zatvorí dialógové okno Zdieľať zošit.

  2. Na karte Revízia kliknite v skupine Zmeny na tlačidlo Zrušiť zabezpečenie zdieľaného zošita.

  3. Ak sa zobrazí výzva, zadajte heslo. Potom kliknite na tlačidlo OK.

  4. Na karte Revízia kliknite v skupine Zmeny na tlačidlo Zdieľať zošit.

  5. Na karte Upraviť zrušte začiarknutie políčka Povoliť zmeny viacerým používateľom....

  6. Keď sa zobrazí výzva týkajúca sa účinkov na ďalších používateľov, kliknite na tlačidlo Áno.

Zapnutie funkcie Zdieľaný zošit

 1. Predtým, než budete pokračovať, sa uistite, že túto metódu chcete používať. Zdieľané zošity majú obmedzenia, a preto dôrazne odporúčame spolutvorbu, ktorá je náhradou za Zdieľané zošity.

 2. Vytvorte nový zošit alebo otvorte existujúci zošit. Umiestnite ho do sieťového umiestnenia. Neumiestňujte súbor do OneDrivu alebo SharePointu. Ak by ste radšej súbor umiestnili do týchto umiestnení, použite namiesto toho spolutvorbu zošita.

 3. Kliknite na položku Revízia > Zdieľať zošit.

 4. Na karte Upraviť kliknite na začiarkavacie políčko Povoliť zmeny viacerým používateľom... .

 5. Na karte Spresniť vyberte možnosti, ktoré chcete použiť na sledovanie a aktualizáciu zmien, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 6. Ak ide o nový zošit, zadajte názov do poľa Uložiť ako . Ak prípadne ide o existujúci zošit, kliknutím na tlačidlo OK zošit uložte.

 7. Ak zošit obsahuje prepojenia na iné zošity alebo dokumenty, overte prepojenia a aktualizujte všetky poškodené prepojenia.

 8. Kliknite na položky Súbor > Uložiť.

 9. Po dokončení sa vedľa názvu súboru v hornej časti okna Excelu zobrazí koncovka – Zdieľané.

Ďalšie informácie

Majte na pamäti, že funkcia Zdieľané zošity je staršou metódou zdieľania. Mnohé položky a akcie preto pri použití tejto metódy nie sú podporované. V nasledujúcej tabuľke nájdete len neúplný zoznam nepodporovaných funkcií.

Nepodporované položky:

Nepodporované akcie:

Vytváranie alebo vloženie tabuľky

Vkladanie alebo odstraňovanie blokov buniek

Pridávanie a zmeny podmieneného formátovania

Odstraňovanie hárkov

Pridávanie alebo zmeny overovania údajov

Zlučovanie buniek alebo rozdeľovanie zlúčených buniek

Vytváranie či zmeny grafov alebo zostáv kontingenčnej tabuľky

Zoraďovanie a filtrovanie podľa formátu

Vkladanie alebo zmena obrázkov či iných objektov

Používanie nástrojov na kreslenia

Vkladanie alebo zmena hypertextových prepojení

Priraďovanie, zmeny alebo odstraňovanie hesiel

Vytváranie, zmeny alebo zobrazovanie scenárov

Zabezpečovanie alebo rušenie zabezpečenia hárkov alebo zošita

Vkladanie automatických medzisúčtov

Zoskupovanie alebo tvorba prehľadu údajov

Vytváranie tabuliek údajov

Písanie, zaznamenávanie, zmena, zobrazovanie alebo priraďovanie makier

Vytváranie alebo zmeny zostáv kontingenčnej tabuľky

Zmeny alebo odstraňovanie vzorcov poľa

Tvorba alebo používanie rýchlych filtrov

Pridávanie, premenúvanie alebo odstraňovanie máp XML

Tvorba alebo úprava kriviek

Mapovanie buniek do prvkov XML

Pridávanie alebo zmeny dialógových hárkov programu Microsoft Excel 4

Používanie pracovnej tably Zdroj údajov XML, panela s nástrojmi XML a príkazov XML v ponuke Údaje

Import, obnovovanie a export údajov XML

Používanie údajového formulára na pridávanie nových údajov

Pred odpojením používateľov skontrolujte, či ukončili svoju prácu v zošite. Ak odstránite aktívnych používateľov, celá ich neuložená práca sa stratí.

 1. Kliknite na položku Revízia > Zdieľať zošit.

 2. Na karte Upraviť v zozname Tento zošit teraz používajú títo používatelia skontrolujte mená používateľov.

 3. Vyberte meno používateľa, ktorého chcete odpojiť, a potom kliknite na položku Odstrániť používateľa. Majte na pamäti, že hoci táto akcia odpojí používateľa od zdieľaného zošita, nezabráni mu znovu upravovať zdieľaný zošit.

 4. Ak chcete odstrániť osobné nastavenie zobrazenia odstráneného používateľa, kliknite na položku Zobrazenie > Vlastné zobrazenia a odstráňte všetky ostatné zobrazenia používateľov.

Pred vypnutím tejto funkcie môžete vytvoriť kópiu histórie zmien. Najprv sa uistite, že všetci ostatní používatelia ukončili svoju prácu.

 1. Kliknite na položky Revízia > Sledovať zmeny > Zvýrazniť zmeny.

 2. V zozname Kedy vyberte položku Všetky.

 3. Zrušte začiarknutie políčok Kto a Kde.

 4. Začiarknite políčko Vytvoriť zoznam zmien na nový hárok a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Teraz môžete hárok História vytlačiť, alebo môžete históriu skopírovať a prilepiť ju do iného zošita.

 1. Kliknite na položku Revízia > Zdieľať zošit.

 2. Na karte Upraviť musíte byť jedinou osobou v zozname Tento zošit teraz používajú títo používatelia.

 3. Kliknite na začiarkavacie políčko Povoliť zmeny viacerým používateľom... . Ak toto začiarkavacie políčko nie je k dispozícii, musíte najskôr zrušiť zabezpečenie zošita. Postupujte takto:

  1. Po kliknutí na tlačidlo OK sa zatvorí dialógové okno Zdieľať zošit.

  2. Na karte Revízia kliknite na položku Zabezpečiť zošit.

  3. Ak sa zobrazí výzva, zadajte heslo. Potom kliknite na tlačidlo OK.

  4. Na karte Revíziazdieľať zošit.

  5. Na karte Upraviť zrušte začiarknutie políčka Povoliť zmeny viacerým používateľom....

Pred vypnutím tejto funkcie môžete vytvoriť kópiu histórie zmien. Najprv sa uistite, že všetci ostatní používatelia ukončili svoju prácu.

 1. Kliknite na položky Revízia > Sledovať zmeny > Zvýrazniť zmeny.

 2. V zozname Kedy vyberte položku Všetky.

 3. Zrušte začiarknutie políčok Kto a Kde.

 4. Začiarknite políčko Vytvoriť zoznam zmien na nový hárok a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Teraz môžete hárok História vytlačiť, alebo môžete históriu skopírovať a prilepiť ju do iného zošita.

 1. Kliknite na položku Revízia > Zdieľať zošit.

 2. Na karte Upraviť musíte byť jedinou osobou v zozname Tento zošit teraz používajú títo používatelia.

 3. Kliknite na začiarkavacie políčko Povoliť zmeny viacerým používateľom... . Ak toto začiarkavacie políčko nie je k dispozícii, musíte najskôr zrušiť zabezpečenie zošita. Postupujte takto:

  1. Po kliknutí na tlačidlo OK sa zatvorí dialógové okno Zdieľať zošit.

  2. Na karte Revízia kliknite na položku Zabezpečiť zošit.

  3. Ak sa zobrazí výzva, zadajte heslo. Potom kliknite na tlačidlo OK.

  4. Na karte Revíziazdieľať zošit.

  5. Na karte Upraviť zrušte začiarknutie políčka Povoliť zmeny viacerým používateľom....

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×