Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.
Obnovenie odstránených položiek z koša kolekcie lokalít 

Keď odstránite položky (vrátane OneDrive súborov) z SharePoint lokality, odošlú sa do Koša lokality (nazýva sa aj Kôš prvej fázy), kde ich môžete v prípade potreby obnoviť. Keď odstránite položky z Koša lokality, odošlú sa do Koša kolekcie lokalít (nazýva sa aj Kôš druhej fázy). Kôš prvej fázy prispieva k používanej metrike ukladacieho priestoru, zatiaľ čo Kôš druhej fázy nie.

Poznámka: Webové položky (podlokality) idú priamo do Koša druhej fázy a stále sa započítavajú do používanej metriky ukladacieho priestoru. Kvóta sa vráti, keď sa webové položky vymažú z Koša druhej fázy. 

Správca kolekcie lokalít služby SharePoint si môže prezerať odstránené položky v Koši kolekcie lokalít a obnovovať ich do pôvodného umiestnenia. Ak je položka odstránená z Koša kolekcie lokalít alebo ak prekročí čas uchovania, natrvalo sa odstráni.

Dôležité: Kôš služby SharePoint sa líši od Koša vo Windowse. Ak odstránite súbory alebo priečinky, ktoré ste synchronizovali, môžete ich obnoviť z Koša v systéme Windows v počítači. Ak chcete Kôš vo Windowse zobraziť na ploche, pozrite si tému Zobrazenie alebo skrytie Koša.

Obnovenie položky z Koša kolekcie lokalít SharePoint v službe Microsoft 365

 1. Na moderných tímových lokalitách a klasických lokalitách (podlokalitách) na ľavej table vyberte položku Kôš.

  V navigácii vľavo vyberte položku Kôš.

  Na moderných komunikačných lokalitách vyberte položku Obsah lokality a potom v hornom navigačnom paneli vyberte položku Kôš . Ak sa vám Kôš nezobrazuje, postupujte takto:

  1. Vyberte položku Nastavenia Tlačidlo Nastavenie v SharePointe Online a potom vyberte položku Nastavenie lokality.

   Poznámka: Ak sa nezobrazujú nastavenia lokality, vyberte položku Informácie o lokalite a potom vyberte položku Zobraziť všetky nastavenia lokality. Niektoré stránky môžu vyžadovať výber obsahu lokality a výber položky Nastavenie lokality.

  2. V časti Správa kolekcie lokalít vyberte položku Kôš.

   Nastavenia v časti hlavičky spravovania kolekcie lokalít so zvýrazneným Košom
 2. V dolnej časti stránky Kôš vyberte kôš druhej fázy.

  Kôš SharePointu Online so zvýrazneným prepojením druhej úrovne

  Poznámka: Na použitie Koša kolekcie lokalít potrebujete povolenia správcu alebo vlastníka. Ak sa nezobrazuje, pravdepodobne bola vypnutá alebo nemáte povolenie na prístup k nemu.

 3. Ukážte na položky, ktoré chcete obnoviť, vyberte ikonu začiarknutia napravo od každej z nich a potom vyberte položku Obnoviť.

  Zvýraznené tlačidlo obnovenia v SharePointe Online

  Poznámka: Ak obnovíte položku, ktorá bola pôvodne umiestnená v odstránenom priečinku, priečinok sa znova vytvorí vo svojom pôvodnom umiestnení a položka sa obnoví do tohto priečinka.

Obnova celej kolekcie lokalít

Ak ste globálnym správcom alebo správcom SharePoint v Microsoft 365, môžete tiež obnoviť celé kolekcie lokalít z Koša kolekcie lokalít. Informácie nájdete v téme Obnovenie odstránenej kolekcie lokalít.

Ako dlho sa odstránené položky uchovávajú v Koši?

V službe SharePoint v službe Microsoft 365 sa položky uchovávajú 93 dní od momentu, keď ich odstránite z ich pôvodného umiestnenia. Po celý čas zostávajú v Koši lokality, kým ich odtiaľ niekto neodstráni alebo nevyprázdni Kôš. Ak sa tak stane, položky prejdú do Koša kolekcie lokalít, kde zostanú do konca 93-dňovej lehoty, avšak iba vtedy, ak:

 • Kôš kolekcie lokalít prekračuje kvótu a začne vymazávať najstaršie položky.

 • Správca kolekcie lokalít manuálne odstráni položky z Koša kolekcie lokalít (informácie o tomto postupe nájdete v téme Odstránenie položiek z Koša kolekcie lokalít).

Kôš lokality sa započítava do kvóty ukladacieho priestoru kolekcie lokalít a doprahovej veľkosti zobrazenia zoznamu. Množstvo priestoru pridelené Košu kolekcie lokalít je 200 % kvóty kolekcie lokalít. Tieto hodnoty nie sú konfigurovateľné.

SharePoint Online uchováva zálohy všetkého obsahu počas ďalších 14 dní po samotnom odstránení. Ak obsah nie je možné obnoviť prostredníctvom Koša alebo obnovenia súborov, správca sa môže obrátiť na technickú podporu spoločnosti Microsoft a požiadať o obnovenie kedykoľvek v rámci 14-dňového okna.

Poznámka: Obnovenie záloh je možné vykonať len pre kolekcie lokalít, nie pre konkrétne súbory, zoznamy alebo knižnice. Ak potrebujete obnoviť konkrétnu položku, vyhľadajte ju v Koši, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a vyberte položku Obnoviť.

Okrem vyššie uvedených možností majú zákazníci tiež možnosť využiť Zálohovanie Microsoft 365 na obnovenie údajov. Zálohovanie Microsoft 365 ponúka dlhší čas ochrany a poskytuje jedinečne rýchle zotavenie zo scenárov bežnej podnikovej kontinuity a zotavenia po havárii (BCDR), ako je ransomware alebo náhodný/škodlivý obsah zamestnancov. Ďalšie ochrany scenárov BCDR sú tiež zabudované priamo do služby a ponúkajú zvýšenú úroveň ochrany údajov. 

Obnovenie položky zo stránky Kôš kolekcie lokalít SharePoint Server 2019 a 2016

 1. Na ľavom paneli Rýchle spustenie na stránke Lokalita vyberte položku Kôš.

  V navigácii vľavo vyberte položku Kôš.

  Ak sa Kôš nezobrazuje, vyskúšajte tieto kroky:

  1. Vyberte položku Nastavenia Tlačidlo Nastavenia v záhlaví okna v SharePointe 2016. a potom vyberte položku Nastavenie lokality.

  2. V časti Správa kolekcie lokalít vyberte položku Kôš.

   Nastavenia v časti hlavičky spravovania kolekcie lokalít so zvýrazneným Košom

  Dôležité: Na použitie Koša kolekcie lokalít potrebujete povolenia správcu alebo vlastníka. Ak sa nezobrazuje, pravdepodobne bola vypnutá alebo nemáte povolenie na prístup k nemu. Ak ste správcom SharePoint, pozrite si tému Konfigurácia nastavení Koša v SharePointe. Ak povolenia nemáte, kontaktujte správcu serverovej farmy alebo servera.

 2. V dolnej časti stránky Kôš vyberte kôš druhej fázy.

  Prepojenie na Kôš druhej úrovne v SharePointe 2016
 3. Vyberte pole vedľa položiek, ktoré chcete obnoviť, a potom vyberte položku Obnoviť.

  Kôš druhej úrovne v SharePointe so zvýrazneným tlačidlom obnovenia

  Poznámka: Ak obnovíte položku, ktorá bola pôvodne umiestnená v odstránenom priečinku, priečinok sa znova vytvorí vo svojom pôvodnom umiestnení a položka sa obnoví do tohto priečinka. 

 4. Vyberte položku OK.

Obnovenie odstránenej lokality

Odstránené lokality sa uchovajú v Koši kolekcie lokalít. Odtiaľ ich môže správca kolekcie lokalít obnoviť do pôvodnej kolekcie lokalít.

Poznámka: SharePoint Server 2019 používatelia môžu obnoviť položky, ktoré sami odstránili, ako aj položky, ktoré odstránili iní používatelia na lokalite. Používatelia potrebujú povolenie na úpravu odstránených položiek, aby boli viditeľné v Koši SharePointu.

Pred obnovou je potrebné mať na pamäti nasledovné:

 • Žiadne typy obsahu, ktoré sa pridajú, keď sa lokalita nachádza v Koši kolekcie lokalít, sa na túto lokalitu nepridajú. Definície polí preto nemusia byť aktuálne.

 • Nasadenie obsahu nemá vplyv na odstránenú lokalitu v Koši kolekcie lokalít. Ak chcete vyriešiť tento problém, spustite nasadenie v rozsahu pre lokalitu po jeho obnovení.

 • Po nainštalovaní balíkov aktualizácií vrátane aktualizácií qfe (quick fix engineering) spoločnosti Microsoft sa balíky aktualizácií nepoužijú na lokality v Koši kolekcie lokalít. Ak chcete tento problém vyriešiť, manuálne inovujte kolekciu lokalít pomocou rutiny typu cmdlet Upgrade-SPContentDatabase v databáze obsahu, ktorá obsahuje túto kolekciu lokalít.

Poznámka: Ak sa lokalita, ktorú chcete obnoviť, nezobrazuje, možno už bola natrvalo odstránená manuálne alebo automaticky. Ak máte otázky týkajúce sa nastavení automatického odstraňovania, obráťte sa na správcu farmy alebo servera.

Obnova celej kolekcie lokalít

Ak ste správcom SharePoint, môžete obnoviť kolekciu lokalít pomocou prostredia PowerShell. Informácie nájdete v téme Restore-SPDeletedSite.

Ako dlho sa odstránené položky uchovávajú v Koši?

Existujú dva Koše, Kôš lokality (prvá fáza) a Kôš kolekcie lokalít (druhá fáza). Predvolené obdobie uchovávania pre ľubovoľnú položku je 30 dní. Obdobie uchovávania údajov sa začína hneď po odstránení položky a nezmení sa ani v prípade, že sa premiestni z Koša lokality do Koša kolekcie lokalít. Tento čas je možné navýšiť až na 10 000 dní od dátumu pôvodného odstránenia.

Ak si neželáte, aby sa položky v Koši po uplynutí nastaveného obdobia automaticky vymazali, môžete to zmeniť v nastaveniach. Položky v Koši lokality sa započítavajú do kvóty ukladacieho priestoru lokality a doprahovej veľkosti zobrazenia zoznamu. Predvolené množstvo priestoru dostupného v Koši lokality je 50 % kvóty lokality, no je možné navýšiť ho až na 500 % kvóty lokality. Hodnoty môže nastaviť správca vašej serverovej farmy.

Ďalšie informácie nájdete v téme Konfigurácia nastavení Koša služby SharePoint.

Obnovenie položky zo stránky Kôš kolekcie lokalít pre SharePoint Server 2013

 1. Na ľavom paneli Rýchle spustenie na stránke Lokalita vyberte položku Kôš.

  Ak sa Kôš nezobrazuje, vyskúšajte tieto kroky:

  1. Vyberte položku Nastavenia Tlačidlo Nastavenia pre Office 365 a potom vyberte položku Nastavenie lokality.

  2. V časti Správa kolekcie lokalít vyberte položku Kôš.

   Nastavenia v časti hlavičky spravovania kolekcie lokalít so zvýrazneným Košom

  Dôležité: Na použitie Koša kolekcie lokalít potrebujete povolenia správcu alebo vlastníka. Ak sa nezobrazuje, pravdepodobne bola vypnutá alebo nemáte povolenie na prístup k nemu. Ak ste správcom SharePoint, pozrite si tému Konfigurácia nastavení Koša v SharePointe. Ak povolenia nemáte, kontaktujte správcu serverovej farmy alebo servera.

 2. V dialógovom okne Kôš vyberte položku Odstránené z Koša koncového používateľa.

  Kôš SharePointu 2013 so zvýraznenou položkou Odstrániť z používateľa
 3. Vyberte pole vedľa položiek, ktoré chcete obnoviť, a potom vyberte položku Obnoviť.

  Kôš druhej úrovne v SharePointe 2013 so zvýrazneným tlačidlom obnovenia

  Poznámka: Ak obnovíte položku, ktorá bola pôvodne umiestnená v odstránenom priečinku, priečinok sa znova vytvorí vo svojom pôvodnom umiestnení a položka sa obnoví do tohto priečinka.

 4. Vyberte položku OK.

Obnovenie odstránenej lokality

Odstránené lokality sa uchovajú v Koši kolekcie lokalít. Odtiaľ ich môže správca kolekcie lokalít obnoviť do pôvodnej kolekcie lokalít.

Pred obnovou je potrebné mať na pamäti nasledovné:

 • Žiadne typy obsahu, ktoré sa pridajú, keď sa lokalita nachádza v Koši kolekcie lokalít, sa na túto lokalitu nepridajú. Definície polí preto nemusia byť aktuálne.

 • Nasadenie obsahu nemá vplyv na odstránenú lokalitu v Koši kolekcie lokalít. Ak chcete vyriešiť tento problém, spustite nasadenie v rozsahu pre lokalitu po jeho obnovení.

 • Po nainštalovaní balíkov aktualizácií vrátane aktualizácií qfe (quick fix engineering) spoločnosti Microsoft sa balíky aktualizácií nepoužijú na lokality v Koši kolekcie lokalít. Ak chcete tento problém vyriešiť, manuálne inovujte kolekciu lokalít pomocou rutiny typu cmdlet Upgrade-SPContentDatabase v databáze obsahu, ktorá obsahuje túto kolekciu lokalít.

Poznámka: Ak sa lokalita, ktorú chcete obnoviť, nezobrazuje, možno už bola natrvalo odstránená manuálne alebo automaticky. Ak máte otázky týkajúce sa nastavení automatického odstraňovania, obráťte sa na správcu farmy alebo servera.

Obnova celej kolekcie lokalít

Ak ste správcom SharePoint, môžete obnoviť kolekciu lokalít pomocou prostredia PowerShell. Informácie nájdete v téme Restore-SPDeletedSite.

Ako dlho sa odstránené položky uchovávajú v Koši?

Existujú dva Koše, Kôš lokality (prvá fáza) a Kôš kolekcie lokalít (druhá fáza). Predvolené obdobie uchovávania pre ľubovoľnú položku je 30 dní. Obdobie uchovávania údajov sa začína hneď po odstránení položky a nezmení sa ani v prípade, že sa premiestni z Koša lokality do Koša kolekcie lokalít. Tento čas je možné navýšiť až na 10 000 dní od dátumu pôvodného odstránenia.

Ak si neželáte, aby sa položky v Koši po uplynutí nastaveného obdobia automaticky vymazali, môžete to zmeniť v nastaveniach. Položky v Koši lokality sa započítavajú do kvóty ukladacieho priestoru lokality a doprahovej veľkosti zobrazenia zoznamu. Predvolené množstvo priestoru dostupného v Koši lokality je 50 % kvóty lokality, no je možné navýšiť ho až na 500 % kvóty lokality. Hodnoty môže nastaviť správca vašej serverovej farmy.

Ďalšie informácie nájdete v téme Konfigurácia nastavení Koša služby SharePoint.

Niekoľko základných informácií o obnovovaní z Koša

 • Zabezpečiteľné objekty so sebou vezmú celý svoj obsah:    Keď obnovíte zabezpečiteľný objekt (akýkoľvek objekt, ku ktorému možno riadiť prístup), obnoví sa spolu so všetkými objektmi, ktoré obsahoval v čase odstránenia. Ak napríklad obnovíte zoznam, knižnicu, priečinok alebo súpravu dokumentov, obnovená verzia obsahuje všetky dokumenty a iné položky, ktoré obsahovala v čase odstránenia. Ak obnovíte súbor alebo inú položku, ktorá má viacero verzií, obnovený súbor alebo položka zahŕňajú všetky verzie, ktoré obsahovali v čase odstránenia.

 • Väčšinu objektov nemožno obnoviť, ak nie sú prítomné ich objekty kontajnerov:    Ak odstránite objekt a potom odstránite objekt, ktorý ho obsahoval, pred obnovou objektu je potrebné obnoviť kontajner. Ak napríklad odstránite súbor a potom knižnicu, v ktorej bol uložený, pred obnovou súboru je potrebné obnoviť knižnicu. Ak odstránite predchádzajúcu verziu súboru a potom samotnú aktuálnu verziu súboru, pred obnovou predchádzajúcej verzie súboru je potrebné obnoviť samotný súbor.

 • Výnimka: Objekt odstránený z priečinka možno obnoviť bez toho, aby ste najskôr obnovili priečinok:    Priečinok sa automaticky znova vytvorí v predchádzajúcom umiestnení, no bude obsahovať len obnovený objekt. (Prípadne tiež môžete obnoviť priečinok z Koša manuálne a v tomto prípade sa obnoví s celým obsahom, ktorý sa v ňom nachádzal v čase odstránenia.)

Odošlite nám komentár

Bol tento článok užitočný? Ak áno, dajte nám o tom vedieť v dolnej časti tejto stránky. Dajte nám vedieť, čo vám robilo problém alebo čo vám chýbalo. Ak ste sa sem dostali prostredníctvom hľadania a nenašli ste tu požadované informácie, dajte nám vedieť, čo ste hľadali. Uveďte aj svoju verziu služby SharePoint, operačného systému a prehliadača. Na základe vašich pripomienok skontrolujeme uvedené kroky a aktualizujeme tento článok.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×