Obnovenie odstránených položiek z koša kolekcie lokalít 

Obnovenie odstránených položiek z koša kolekcie lokalít 

Keď odstránite položky (vrátane OneDrive súborov) z SharePoint lokality, odošlú sa do Koša lokality (nazývané aj Kôš prvej fázy), kde ich môžete v prípade potreby obnoviť. Keď odstránite položky z Koša lokality, odošlú sa do Koša kolekcie lokalít (označuje sa aj ako kôš druhej fázy).

Správca kolekcie lokalít služby SharePoint si môže prezerať odstránené položky v Koši kolekcie lokalít a obnovovať ich do pôvodného umiestnenia. Ak je položka odstránená z Koša kolekcie lokalít alebo ak prekročí čas uchovania, natrvalo sa odstráni.

Dôležité: Kôš služby SharePoint sa líši od Koša vo Windowse. Ak odstránite súbory alebo priečinky, ktoré ste synchronizovali, môžete ich obnoviť z Koša v systéme Windows v počítači. Ak chcete Kôš vo Windowse zobraziť na ploche, pozrite si tému Zobrazenie alebo skrytie Koša.

Obnovenie položky z priečinka SharePoint v službe Microsoft 365 Kôš kolekcie lokalít

 1. Na moderných tímových lokalitách a klasických lokalitách (podlokalitách) kliknite na ľavej table na položku Kôš.

  V navigácii vľavo vyberte položku Kôš.

  Na moderných komunikačných lokalitách vyberte položku obsah lokalitya potom kliknite na položku Kôš na hornom navigačnom paneli. Ak sa vám Kôš nezobrazuje, postupujte takto:

  1. Kliknite na položku Nastavenie Tlačidlo Nastavenie v SharePointe Online a potom na možnosť Nastavenie lokality. Ak sa položka Nastavenie lokalitynezobrazuje, kliknite na položku informácie o lokalite a potom kliknite na položku Zobraziť všetky nastavenia lokality. Na niektorých stránkach môže byť potrebné vybrať obsah lokalitya potom položku Nastavenie lokality.

  2. Na stránke Nastavenie lokality kliknite v časti Správa kolekcie lokalítna položku Kôš.

   Nastavenia v časti hlavičky spravovania kolekcie lokalít so zvýrazneným Košom
 2. V dolnej časti stránky Kôš vyberte možnosť Kôš druhej fázy.

  Kôš SharePointu Online so zvýrazneným prepojením druhej úrovne

  Poznámka: Na použitie Koša kolekcie lokalít potrebujete povolenia správcu alebo vlastníka. Ak sa nezobrazuje, pravdepodobne je zakázaná alebo nemáte povolenie na prístup k nej.

 3. Ukážte na položky, ktoré chcete obnoviť, pri každej kliknite na ikonu začiarknutia a potom kliknite na položku Obnoviť.

  Zvýraznené tlačidlo obnovenia v SharePointe Online

  Ak obnovíte položku, ktorá bola pôvodne umiestnená v odstránenom priečinku, priečinok sa znova vytvorí vo svojom pôvodnom umiestnení a položka sa obnoví do tohto priečinka.

Obnova celej kolekcie lokalít

Ak ste globálnym správcom alebo správcom SharePoint v Microsoft 365, môžete obnoviť aj celú kolekciu lokalít z Koša kolekcie lokalít. Informácie nájdete v téme Obnovenie odstránenej kolekcie lokalít.

Ako dlho sa odstránené položky uchovávajú v Koši?

V službe SharePoint v službe Microsoft 365 sa položky uchovávajú 93 dní od momentu, keď ich odstránite z ich pôvodného umiestnenia. Po celý čas zostávajú v Koši lokality, kým ich odtiaľ niekto neodstráni alebo nevyprázdni Kôš. Ak sa tak stane, položky prejdú do Koša kolekcie lokalít, kde zostanú do konca 93-dňovej lehoty, avšak iba vtedy, ak:

 • kôš kolekcie lokalít nepresiahne svoj limit a nezačne vymazávať najstaršie položky,

 • položky manuálne odstráni správca kolekcie lokalít z Koša kolekcie lokalít (informácie o tomto postupe nájdete v téme Odstránenie položiek z Koša kolekcie lokalít)

Kôš lokality sa započítava do kvóty ukladacieho priestoru kolekcie lokalít a doprahovej veľkosti zobrazenia zoznamu. Množstvo priestoru pridelené Košu kolekcie lokalít je 200 % kvóty kolekcie lokalít. Tieto hodnoty nie sú konfigurovateľné.

SharePoint Online zachová zálohy všetkého obsahu po dobu 14 ďalších dní za skutočné odstránenie. Ak nie je možné obnoviť obsah prostredníctvom koša ani obnovenia súborov, správca sa môže obrátiť na oddelenie technickej podpory spoločnosti Microsoft a požiadať o obnovenie kedykoľvek v okne 14 dní.

Poznámka: Obnova zo zálohy sa môže dokončiť len pre kolekcie lokalít alebo podlokality, nie pre konkrétne súbory, zoznamy alebo knižnice. Ak potrebujete obnoviť konkrétnu položku, vyhľadajte ju v koši, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a vyberte položku obnoviť.

Pracujte odkiaľkoľvek z ľubovoľného zariadenia so službou Microsoft 365

Inovujte na Microsoft 365 a pracujte odkiaľkoľvek s najnovšími funkciami a aktualizáciami.

Inovovať

Obnovenie položky zo služby SharePoint Servers 2019 a 2016 Kôš kolekcie lokalít

 1. Na ľavom paneli Rýchle spustenie na stránke Lokalita vyberte položku Kôš.

  V navigácii vľavo vyberte položku Kôš.

  Ak sa Kôš nezobrazuje, vyskúšajte tieto kroky:

  1. Kliknite na položku Nastavenie Tlačidlo Nastavenia v záhlaví okna v SharePointe 2016. a potom na možnosť Nastavenie lokality.

  2. Kliknite na položku Kôš v časti Správa kolekcie lokalít.

   Nastavenia v časti hlavičky spravovania kolekcie lokalít so zvýrazneným Košom

  Dôležité: Na použitie Koša kolekcie lokalít potrebujete povolenia správcu alebo vlastníka. Ak sa nezobrazuje, pravdepodobne je zakázaná alebo nemáte povolenie na prístup k nej. Ak ste správcom SharePoint, prečítajte si tému Konfigurácia nastavení koša v SharePointe. Ak povolenia nemáte, kontaktujte správcu serverovej farmy alebo servera.

 2. V dolnej časti stránky Kôš vyberte možnosť Kôš druhej fázy.

  Prepojenie na Kôš druhej úrovne v SharePointe 2016
 3. Kliknite na políčka vedľa položiek, ktoré chcete obnoviť, a potom kliknite na položku Obnoviť.

  Kôš druhej úrovne v SharePointe so zvýrazneným tlačidlom obnovenia

  Ak obnovíte položku, ktorá bola pôvodne umiestnená v odstránenom priečinku, priečinok sa znova vytvorí vo svojom pôvodnom umiestnení a položka sa obnoví do tohto priečinka.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Obnovenie odstránenej lokality

Odstránené lokality sa zachovajú v koši kolekcie lokalít. Správca kolekcie lokalít ho môže obnoviť v pôvodnej kolekcii lokalít.

Poznámka: Používatelia SharePoint servera 2019 môžu obnoviť položky, ktoré ste odstránili, a tiež položky, ktoré boli odstránené ostatnými používateľmi lokality. Používatelia potrebujú na odstránené položky povolenie na úpravu, aby sa zobrazovali v koši SharePointu.

Pred obnovou je potrebné mať na pamäti nasledovné:

 • Všetky typy obsahu, ktoré sa pridávajú, keď sa lokalita nachádza v koši kolekcie lokalít, sa nepridajú do tejto lokality. Definície polí preto nemusia byť aktuálne.

 • Nasadenie obsahu nemá vplyv na odstránenú lokalitu v koši kolekcie lokalít. Ak chcete tento problém vyriešiť, spustite nasadenie rozsahu pre lokalitu po jeho obnovení.

 • Keď sú nainštalované balíky aktualizácií, vrátane aktualizácií balíka Microsoft Quick Fix Engineering (QFE), balíky aktualizácií sa nepoužijú na lokality v koši kolekcie lokalít. Ak chcete tento problém vyriešiť, manuálne inovujte kolekciu lokalít pomocou rutiny typu cmdlet Upgrade-SPContentDatabase v databáze obsahu, ktorá obsahuje túto kolekciu lokalít.

Poznámka: Ak sa lokalita, ktorú chcete obnoviť, nezobrazuje, môže byť už natrvalo odstránená manuálne alebo automaticky. Ak máte otázky týkajúce sa nastavení automatického odstraňovania, obráťte sa na správcu farmy alebo servera.

Obnova celej kolekcie lokalít

Ak ste správcom SharePoint, môžete obnoviť kolekciu lokalít pomocou prostredia PowerShell. Informácie nájdete v téme obnovenie – SPDeletedSite.

Ako dlho sa odstránené položky uchovávajú v Koši?

K dispozícii sú dva koše, Kôš lokality (prvá etapa) a Kôš kolekcie lokalít (druhá etapa). Predvolené obdobie uchovávania pre ľubovoľnú položku je 30 dní. Retenčné obdobie sa spustí hneď po odstránení položky a nezmení sa ani vtedy, keď sa presunie z Koša lokality do Koša kolekcie lokalít. Tento čas je možné navýšiť až na 10 000 dní od dátumu pôvodného odstránenia. Ak si neželáte, aby sa položky v Koši po uplynutí nastaveného obdobia automaticky vymazali, môžete to zmeniť v nastaveniach. Položky v Koši lokality sa započítavajú do kvóty ukladacieho priestoru lokality a doprahovej veľkosti zobrazenia zoznamu. Predvolené množstvo priestoru dostupného v Koši lokality je 50 % kvóty lokality, no je možné navýšiť ho až na 500 % kvóty lokality. Hodnoty môže nastaviť správca vašej serverovej farmy. Ďalšie informácie nájdete v téme Konfigurácia nastavení Koša služby SharePoint.

Pracujte odkiaľkoľvek z ľubovoľného zariadenia so službou Microsoft 365

Inovujte na Microsoft 365 a pracujte odkiaľkoľvek s najnovšími funkciami a aktualizáciami.

Inovovať

Obnovenie položky zo stránky Kôš kolekcie lokalít pre SharePoint Server 2013

 1. Na ľavom paneli Rýchle spustenie na stránke Lokalita vyberte položku Kôš.

  Ak sa Kôš nezobrazuje, vyskúšajte tieto kroky:

  1. Kliknite na položku Nastavenie Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 a potom na možnosť Nastavenie lokality.

  2. Kliknite na položku Kôš v časti Správa kolekcie lokalít.

   Nastavenia v časti hlavičky spravovania kolekcie lokalít so zvýrazneným Košom

  Dôležité: Na použitie Koša kolekcie lokalít potrebujete povolenia správcu alebo vlastníka. Ak sa nezobrazuje, pravdepodobne je zakázaná alebo nemáte povolenie na prístup k nej. Ak ste správcom SharePoint, prečítajte si tému Konfigurácia nastavení koša v SharePointe. Ak povolenia nemáte, kontaktujte správcu serverovej farmy alebo servera.

 2. V dialógovom okne Kôš kliknite na položku Odstránené z Koša koncového používateľa.

  Kôš SharePointu 2013 so zvýraznenou položkou Odstrániť z používateľa
 3. Kliknite na políčka vedľa položiek, ktoré chcete obnoviť, a potom kliknite na položku Obnoviť.

  Kôš druhej úrovne v SharePointe 2013 so zvýrazneným tlačidlom obnovenia

  Ak obnovíte položku, ktorá bola pôvodne umiestnená v odstránenom priečinku, priečinok sa znova vytvorí vo svojom pôvodnom umiestnení a položka sa obnoví do tohto priečinka.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Obnovenie odstránenej lokality

Odstránené lokality sa zachovajú v koši kolekcie lokalít. Správca kolekcie lokalít ho môže obnoviť v pôvodnej kolekcii lokalít.

Pred obnovou je potrebné mať na pamäti nasledovné:

 • Všetky typy obsahu, ktoré sa pridávajú, keď sa lokalita nachádza v koši kolekcie lokalít, sa nepridajú do tejto lokality. Definície polí preto nemusia byť aktuálne.

 • Nasadenie obsahu nemá vplyv na odstránenú lokalitu v koši kolekcie lokalít. Ak chcete tento problém vyriešiť, spustite nasadenie rozsahu pre lokalitu po jeho obnovení.

 • Keď sú nainštalované balíky aktualizácií, vrátane aktualizácií balíka Microsoft Quick Fix Engineering (QFE), balíky aktualizácií sa nepoužijú na lokality v koši kolekcie lokalít. Ak chcete tento problém vyriešiť, manuálne inovujte kolekciu lokalít pomocou rutiny typu cmdlet Upgrade-SPContentDatabase v databáze obsahu, ktorá obsahuje túto kolekciu lokalít.

Poznámka: Ak sa lokalita, ktorú chcete obnoviť, nezobrazuje, môže byť už natrvalo odstránená manuálne alebo automaticky. Ak máte otázky týkajúce sa nastavení automatického odstraňovania, obráťte sa na správcu farmy alebo servera.

Obnova celej kolekcie lokalít

Ak ste správcom SharePoint, môžete obnoviť kolekciu lokalít pomocou prostredia PowerShell. Informácie nájdete v téme obnovenie – SPDeletedSite.

Ako dlho sa odstránené položky uchovávajú v Koši?

K dispozícii sú dva koše, Kôš lokality (prvá etapa) a Kôš kolekcie lokalít (druhá etapa). Predvolené obdobie uchovávania pre ľubovoľnú položku je 30 dní. Retenčné obdobie sa spustí hneď po odstránení položky a nezmení sa ani vtedy, keď sa presunie z Koša lokality do Koša kolekcie lokalít. Tento čas je možné navýšiť až na 10 000 dní od dátumu pôvodného odstránenia. Ak si neželáte, aby sa položky v Koši po uplynutí nastaveného obdobia automaticky vymazali, môžete to zmeniť v nastaveniach. Položky v Koši lokality sa započítavajú do kvóty ukladacieho priestoru lokality a doprahovej veľkosti zobrazenia zoznamu. Predvolené množstvo priestoru dostupného v Koši lokality je 50 % kvóty lokality, no je možné navýšiť ho až na 500 % kvóty lokality. Hodnoty môže nastaviť správca vašej serverovej farmy. Ďalšie informácie nájdete v téme Konfigurácia nastavení Koša služby SharePoint.

Obnovenie položky zo stránky Kôš kolekcie lokalít pre SharePoint Server 2010

 1. Na ľavom paneli Rýchle spustenie na stránke Lokalita vyberte položku Kôš.

  Prepojenie na Kôš na paneli Rýchle spustenie lokality SharePoint 2010
 2. Kliknite na položku Kôš kolekcie lokalít v hornej časti stránky.

  Ak sa Kôš na paneli Rýchle spustenie nezobrazuje, vyskúšajte tieto kroky:

  1. Kliknite na položku Akcie lokality Ponuka Akcie lokality a potom na položku Nastavenie lokality.

  2. Kliknite na položku Kôš v časti Správa kolekcie lokalít.

   Sekcia správcu kolekcie lokalít SharePointu 2010 so zvýrazneným Košom

  Dôležité: Na použitie Koša kolekcie lokalít potrebujete povolenia správcu alebo vlastníka. Ak sa nezobrazuje, pravdepodobne je zakázaná alebo nemáte povolenie na prístup k nej. Ak ste správcom SharePoint, prečítajte si tému Konfigurácia nastavení koša v SharePointe. Ak povolenia nemáte, kontaktujte správcu serverovej farmy alebo servera.

 3. Na pravej strane obrazovky kliknite na položku Odstránené z Koša koncového používateľa.

  Prepojenie na Kôš druhej úrovne v SharePointe 2010
 4. Kliknite na políčka vedľa položiek, ktoré chcete obnoviť, a na položku Obnoviť výber.

  SharePoint 2010 s vybratými položkami a zvýrazneným tlačidlom obnovenia
 5. Kliknite na tlačidlo OK.

  Ak obnovíte položku, ktorá bola pôvodne umiestnená v odstránenom priečinku, priečinok sa znova vytvorí vo svojom pôvodnom umiestnení a položka sa obnoví do tohto priečinka.

Poznámka: Ak obnovíte súbor alebo priečinok, ktorý má rovnaké meno ako existujúci súbor alebo priečinok lokality servera SharePoint, existujúci súbor alebo priečinok bude premenovaný, aby bolo odstránenú položku možné obnoviť.

Obnovenie odstránenej lokality

Odstránené lokality sa zachovajú v koši kolekcie lokalít. Správca kolekcie lokalít ho môže obnoviť v pôvodnej kolekcii lokalít.

Pred obnovou je potrebné mať na pamäti nasledovné:

 • Všetky typy obsahu, ktoré sa pridávajú, keď sa lokalita nachádza v koši kolekcie lokalít, sa nepridajú do tejto lokality. Definície polí preto nemusia byť aktuálne.

 • Nasadenie obsahu nemá vplyv na odstránenú lokalitu v koši kolekcie lokalít. Ak chcete tento problém vyriešiť, spustite nasadenie rozsahu pre lokalitu po jeho obnovení.

 • Keď sú nainštalované balíky aktualizácií, vrátane aktualizácií balíka Microsoft Quick Fix Engineering (QFE), balíky aktualizácií sa nepoužijú na lokality v koši kolekcie lokalít. Ak chcete tento problém vyriešiť, manuálne inovujte kolekciu lokalít pomocou rutiny typu cmdlet Upgrade-SPContentDatabase v databáze obsahu, ktorá obsahuje túto kolekciu lokalít.

Poznámka: Ak sa lokalita, ktorú chcete obnoviť, nezobrazuje, môže byť už natrvalo odstránená manuálne alebo automaticky. Ak máte otázky týkajúce sa nastavení automatického odstraňovania, obráťte sa na správcu farmy alebo servera.

Obnova celej kolekcie lokalít

Ak ste správcom SharePoint, môžete obnoviť kolekciu lokalít pomocou prostredia PowerShell. Informácie nájdete v téme obnovenie – SPDeletedSite.

Ako dlho sa odstránené položky uchovávajú v Koši?

K dispozícii sú dva koše, Kôš lokality (prvá etapa) a Kôš kolekcie lokalít (druhá etapa). Predvolené obdobie uchovávania pre ľubovoľnú položku je 30 dní. Retenčné obdobie sa spustí hneď po odstránení položky a nezmení sa ani vtedy, keď sa presunie z Koša lokality do Koša kolekcie lokalít. Tento čas je možné navýšiť až na 10 000 dní od dátumu pôvodného odstránenia. Ak si neželáte, aby sa položky v Koši po uplynutí nastaveného obdobia automaticky vymazali, môžete to zmeniť v nastaveniach. Položky v Koši lokality sa započítavajú do kvóty ukladacieho priestoru lokality a doprahovej veľkosti zobrazenia zoznamu. Predvolené množstvo priestoru dostupného v Koši lokality je 50 % kvóty lokality, no je možné navýšiť ho až na 500 % kvóty lokality. Hodnoty môže nastaviť správca vašej serverovej farmy. Ďalšie informácie nájdete v téme Konfigurácia nastavení Koša služby SharePoint.

Niekoľko základných informácií o obnovovaní z Koša

 • Zabezpečiteľné objekty so sebou vezmú celý svoj obsah:    Keď obnovíte zabezpečiteľný objekt (akýkoľvek objekt, ku ktorému možno riadiť prístup), obnoví sa spolu so všetkými objektmi, ktoré obsahoval v čase odstránenia. Ak napríklad obnovíte zoznam, knižnicu, priečinok alebo súpravu dokumentov, obnovená verzia obsahuje všetky dokumenty a iné položky, ktoré obsahovala v čase odstránenia. Ak obnovíte súbor alebo inú položku, ktorá má viacero verzií, obnovený súbor alebo položka zahŕňajú všetky verzie, ktoré obsahovali v čase odstránenia.

 • Väčšinu objektov nemožno obnoviť, ak nie sú prítomné ich objekty kontajnerov:    Ak odstránite objekt a potom odstránite objekt, ktorý ho obsahoval, pred obnovou objektu je potrebné obnoviť kontajner. Ak napríklad odstránite súbor a potom knižnicu, v ktorej bol uložený, pred obnovou súboru je potrebné obnoviť knižnicu. Ak odstránite predchádzajúcu verziu súboru a potom samotnú aktuálnu verziu súboru, pred obnovou predchádzajúcej verzie súboru je potrebné obnoviť samotný súbor.

 • Výnimka: Objekt odstránený z priečinka možno obnoviť bez toho, aby ste najskôr obnovili priečinok:    Priečinok sa automaticky znova vytvorí v predchádzajúcom umiestnení, no bude obsahovať len obnovený objekt. (Prípadne tiež môžete obnoviť priečinok z Koša manuálne a v tomto prípade sa obnoví s celým obsahom, ktorý sa v ňom nachádzal v čase odstránenia.)

Odošlite nám komentár

Bol tento článok užitočný? Ak áno, dajte nám o tom vedieť v dolnej časti tejto stránky. Dajte nám vedieť, čo vám robilo problém alebo čo vám chýbalo. Ak ste sa sem dostali prostredníctvom hľadania a nenašli ste tu požadované informácie, dajte nám vedieť, čo ste hľadali. Uveďte aj svoju verziu služby SharePoint, operačného systému a prehliadača. Na základe vašich pripomienok skontrolujeme uvedené kroky a aktualizujeme tento článok.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×