Oprava nekonzistentného vzorca

Táto chyba znamená, že vzorec v tejto bunke nezodpovedá štruktúre vzorcov nablízku.

Riešenie problémov s nekonzistentnosťou

 1. Kliknite na položky Vzorce > Zobraziť vzorce.

 2. Týmto spôsobom uvidíte vo všetkých bunkách vzorce, nie vypočítané výsledky.

 3. Porovnajte nekonzistentný vzorec so vzorcom pred alebo za ním a opravte neželané nekonzistentnosti.

 4. Po skončení kliknite na položku Vzorce > Zobraziť vzorce. Tým sa obnoví zobrazenie vypočítaných výsledkov vo všetkých bunkách.

 5. Ak to nepomôže, vyberte bunku v blízkosti, ktorá nemá problém.

 6. Kliknite na položku Vzorce > Predchodcovia.

 7. Potom vyberte bunku, ktorá nemá problém.

 8. Kliknite na položku Vzorce > Predchodcovia.

 9. Porovnajte modré šípky alebo rozsahy modrou farbou. Potom opravte prípadné problémy s nekonzistentným vzorcom.

 10. Kliknite na položky Vzorce > Odstrániť šípky.

Ďalšie riešenia

Vyberte bunku obsahujúcu nekonzistentný vzorec a potom podržte stlačený kláves SHIFT a stláčajte jeden z klávesov so šípkou. Tým sa vyberú nekonzistentné bunky spolu s ostatnými. Potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • Ak ste vybrali bunky smerom nadol, stlačením kombinácie klávesov CTRL + D vyplňte vzorec nadol.

 • Ak ste vybrali bunky smerom nahor, kliknutím na položky Domov > Vyplniť > Nahor vyplňte vzorec nahor.

 • Ak ste vybrali bunky smerom doprava, stlačením kombinácie klávesov CTRL + R vyplňte vzorec doprava.

 • Ak ste vybrali bunky smerom doľava, kliknutím na položky Domov > Vyplniť > Doľava vyplňte vzorec doľava.

Ak máte viac buniek, ktoré potrebujú vzorec, zopakujte vyššie uvedený postup v ďalších smeroch.

 1. Vyberte bunku s problémom.

 2. Kliknite na toto tlačidlo:  Excelové tlačidlo upozorňujúce na chybu  a potom vyberte buď položku Kopírovať vzorec zhora or Kopírovať vzorec zľava.

 3. Ak to nepomôže a potrebujete vzorec z bunky nižšie, kliknite na položky Domov > Vyplniť > Nahor.

 4. Ak potrebujete vzorec z bunky napravo, kliknite na položky Domov > Vyplniť > Doľava.

Ak vzorec nie je chybný, môžete to ignorovať:

 1. Kliknite na položky Vzorce > Kontrola chýb.

 2. Potom kliknite na tlačidlo Ignorovať chybu.

 3. Kliknutím na tlačidlo OK alebo Ďalšia prejdite na ďalšiu chybu.

Poznámka: Ak nechcete, aby Excel vyhľadával nekonzistentné vzorce ako tento, zatvorte dialógové okno Kontrola chýb. Potom kliknite na položky Súbor > Možnosti>Vzorce. V spodnej časti zrušte začiarknutie políčka Nekonzistencia vzorca s inými vzorcami v oblasti.

Ak používate Mac, kliknite na položky Excel > Predvoľby > Kontrola chýb a potom zrušte začiarknutie políčka Vzorce, ktoré sa nezhodujú so vzorcami v blízkosti.

Indikátor chýb sa zobrazí vtedy, keď vzorec nezodpovedá štruktúre vzorcov nachádzajúcich sa v danej oblasti. Nie vždy to však znamená, že vzorec je nesprávny. Ak je vzorec nesprávny, vytvorenie konzistentného odkazu na bunku môže niekedy tento problém vyriešiť.

Ak chcete napríklad vynásobiť stĺpec A stĺpcom B, vzorce sú A1*B1, A2*B2, A3*B3 atď. Ak po vzorci A3*B3 nasleduje vzorec A4*B2, Excel ho identifikuje ako nekonzistentný. Ak by sa totiž pokračovalo v štruktúre, vzorec by mal byť A4*B4.

 1. Kliknite na bunku, ktorá obsahuje indikátor chyby, a v riadku vzorcov overte správnosť odkazov na bunky.

 2. Kliknite na šípku vedľa tlačidla, ktoré sa zobrazí.

  Nekonzistentný vzorec v bunke C4	mac_inconsistent_formula

  V kontextovej ponuke sa zobrazia možnosti, ktoré sú k dispozícii na vyriešenie tohto upozornenia.

 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Vyberte možnosť

Akcia

Kopírovať vzorec zhora

Skopírovaním štruktúry z vyššie uvedenej bunky zabezpečíte konzistentnosť vzorca. V našom prípade sa vzorec zmení na A4*B4, aby sa zhodoval so štruktúrou A3*B3 vo vyššie uvedenej bunke.

Ignorovať chyby

Indikátor chýb môžete odstrániť napríklad vtedy, keď je nekonzistentnosť vo vzorci úmyselná alebo je zmena vo vzorci prijateľná.

Upraviť v riadku vzorcov

Skontrolujte syntax vzorca a overte, či sú odkazy na bunky správne.

Možnosti kontroly chýb

Vyberte typy chýb, ktoré má Excel označiť. Ak napríklad nechcete zobraziť indikátory chýb v nekonzistentných vzorcoch, zrušte začiarknutie políčka Označiť vzorce, ktoré sú nekonzistentné so vzorcami v susediacich bunkách.

Tipy: 

  • Ak chcete ignorovať indikátory chýb vo viacerých bunkách naraz, vyberte rozsah obsahujúci chyby, ktoré chcete ignorovať. Ďalej kliknite na šípku vedľa zobrazeného tlačidla Tlačidlo upozornenia o nekonzistentnom vzorci a v kontextovej ponuke vyberte položku Ignorovať chybu.

  • Ak chcete ignorovať indikátory chýb v celom hárku, najprv kliknite na bunku, ktorá obsahuje indikátor chýb. Potom vyberte hárok stlačením kombinácie klávesov COMMAND + A. Ďalej kliknite na šípku vedľa zobrazeného tlačidla Tlačidlo upozornenia o nekonzistentnom vzorci a v kontextovej ponuke vyberte položku Ignorovať chybu.

Ďalšie zdroje informácií

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite Excel Tech alebo získať podporu v rámci komunity lokality Answers.

Pozrite tiež

Zisťovanie chýb vo vzorcoch

Skrytie chybových hodnôt a indikátorov chýb v bunkách

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×