Existuje viacero spôsobov, ako môžete pridať nadpisy k snímkam v PowerPoint. Možnosť Rozloženie môžete použiť na vytvorenie samostatnej titulnej snímky alebo na pridanie nadpisu k snímke, ktorá obsahuje iný text. Na vytváranie a aktualizáciu nadpisov snímok môžete použiť aj zobrazenie prehľadu alebo pás s nástrojmi Zjednodušenie ovládania. 

Výberom niektorého nadpisu ho otvorte a pozrite si podrobné pokyny.

Výberom niektorého nadpisu ho otvorte a pozrite si podrobné pokyny.

Pás s nástrojmi Zjednodušenie ovládania môžete použiť na pridanie alebo úpravu nadpisov snímok a na zjednodušenie ovládania snímok pre všetkých.

 1. Vyberte položky Revízia > Kontrola zjednodušenia ovládania. Zobrazí sa pás s nástrojmi Zjednodušenie ovládania a tabla Zjednodušenie ovládania sa otvorí napravo od vybratej snímky.

 2. Na páse s nástrojmi Zjednodušenie ovládania rozbaľte ponuku Nadpis snímky výberom šípky rozbaľovacieho zoznamu.Pás s nástrojmi zjednodušenia ovládania PowerPoint pre Windows.

 3. Vyberte jednu z týchto možností:

  Poznámka: Dostupné možnosti závisia od toho, či existuje alebo nie je zástupný symbol nadpisu a aký typ prvku je vybratý na snímke.

  • Ak chcete presunúť kurzor na zástupný objekt nadpisu, vyberte položku Upraviť nadpis snímky.

  • Ak chcete na snímku pridať zástupný objekt nadpisu a presunúť kurzor do zástupného objektu, vyberte položku Pridať nadpis snímky.

  • Ak chcete pridať zástupný symbol nadpisu snímky mimo snímky a presunúť kurzor do zástupného objektu, vyberte položku Pridať skrytý nadpis snímky. Keďže nadpis je umiestnený mimo snímky, počas prezentácie bude neviditeľný, no nadpis bude k dispozícii, aby sa používateľom pomohlo pohybovať sa v snímke alebo ju vybrať.

  • Ak na snímke nie je žiadny zástupný objekt nadpisu a chcete, aby funkcia Kontrola zjednodušenia ovládania začiarknula textové pole alebo tvar, ktorý sa najviac páči nadpisu, vyberte položku Nastaviť ako nadpis snímky. Takto sa vybratý objekt posunie na nadpis snímky. Ak chcete ako názov použiť ďalšie textové pole alebo tvar, vyberte objekt a potom vyberte túto možnosť. Do názvu možno vytvoriť iba objekty s textom, ktoré nie sú v skupinách.

  • Ak vyberiete tlačidlo Nadpis snímky bez rozbalenia rozbaľovacej ponuky, postupuje takto:

   • Ak je na snímke vybratý objekt, ktorý možno nastaviť ako nadpis, nastaví sa ako nadpis snímky(Nastaviť ako nadpis snímky).

   • Ak existuje nadpis, ale nie je vybratý žiadny objekt, kurzor sa presunie na zástupný objekt nadpisu(Upraviť nadpis snímky).

   • Ak nie je k dispozícii žiadny nadpis a nie je vybratý žiadny objekt, pridá sa zástupný objekt nadpisu a kurzor sa presunie na zástupný objekt(Pridať nadpis snímky).

 4. Zadajte alebo upravte nadpis snímky.

  Tip: Ak chcete v prezentácii skontrolovať chýbajúce alebo duplicitné nadpisy snímok, spustite kontrolu zjednodušenia ovládania a potom ich vyhľadajte na table Zjednodušenie ovládania.

Snímku môžete pomenovať alebo premenovať pomocou rozloženia snímky, ktoré obsahuje zástupný symbol nadpisu.

 1. Vyberte snímku, ktorej rozloženie sa zmení tak, aby mal nadpis.

 2. Kliknite na položky Domov > Rozloženie.

  Možnosť Rozloženie sa nachádza na karte Domov.
 3. Vyberte položku Nadpisová snímka pre samostatnú titulovú stranu alebo vyberte položku Nadpis a obsah pre snímku, ktorá obsahuje nadpis a textové pole pre celú snímku. Nadpisy obsahujú aj mnohé ďalšie možnosti rozloženia. Vyberte tú, ktorá vašej prezentácii vyhovuje najviac.

  V Ponuke Rozloženie vyberte motív.
 4. Vyberte textové pole Kliknite sem a zadajte nadpis. Zadajte nadpis pre danú snímku.

  Snímka s motívom, ktorý ste vybrali. Pridajte nadpis do horného textového poľa.

Nadpis snímky môžete vytvoriť aj v zobrazení prehľadu. Toto zobrazenie zobrazí aj nadpisy pre všetky ostatné snímky v prezentácii.

 1. Kliknite na položky Zobrazenie > Zobrazenie prehľadu.

  • V snímke bez nadpisu sa napravo od čísla snímky nebude zobrazovať žiadny text.

   Snímka 1 nemá žiadny nadpis.
  • Ak snímka už má nadpis, zobrazí sa vedľa čísla snímky.

   Snímka 2 má nadpis.
 2. Kliknite napravo od čísla snímky.

 3. Sem zadajte nový nadpis alebo aktualizujte existujúci nadpis snímky. Text sa zobrazí pri prechode na snímku.

  Tip: Pri prezentovaní prezentácie môžete ako poznámky použiť zobrazenie prehľadu. 

Nadpis môžete umiestniť mimo snímky. Snímka tak má názov z dôvodu zjednodušenia ovládania alebo zoradenia, ale ušetríte miesto na snímke pre iný obsah.

 1. Na karte Zobraziť vyberte položku Lupa a potom zmenšite percento priblíženia na približne 50 %, aby boli viditeľné okraje mimo snímky. 

 2. Do poľa Zástupný nadpis zadajte názov.

 3. Ukážte myšou na orámovanie zástupného poľa Názov, aby sa ukazovateľ zmení na štvorsúhlavný ukazovateľ premiestnenia.  Ukazovateľ premiestnenia

 4. Presuňte zástupný objekt Nadpis smerom nahor alebo nadol a potom ho presuňte mimo ohraničenia snímky. 

  Nadpis snímky umiestnený mimo viditeľného okraja snímky.

Výberom položky Prezentácia môžete potvrdiť, že nadpis bude počas prezentácie neviditeľný, a to tak, > položku Od aktuálnej snímky. 

Ak chcete skryť všetky alebo viaceré nadpisy snímok, použite na to zobrazenie predlohy snímky. Duplikujte rozloženie snímky, pre ktoré chcete mať skryté nadpisy. Potom v duplikanom rozložení presuňte zástupný objekt nadpisu mimo snímky. Potom použite nové rozloženie na príslušných snímkach.

Napríklad:

 1. Na karte Zobraziť na páse s nástrojmi v skupine Zobrazenia predlohy vyberte položku Predloha snímky.

 2. Na table miniatúr snímok na ľavej strane okna PowerPoint kliknite pravým tlačidlom myši na rozloženie snímky (napríklad Nadpis a Rozloženie obsahu),ktoré chcete zmeniť, a vyberte položku Duplikovať rozloženie.

 3. Vyberte duplikované rozloženie.

 4. Vyberte zástupný objekt nadpisu, presuňte ho nahor a pustite ho mimo ohraničenia viditeľnej snímky.

  Presuňte zástupný objekt Nadpis smerom nahor a presuňte ho mimo ohraničenia viditeľnej snímky.

  Ak PowerPoint objekt úplne nepovolí presunutie zástupného objektu, použite položku Zobrazenie > Lupa, aby sa plocha snímky zmenšila, aby bolo k dispozícii dostatočný priestor na presunutie zástupného objektu mimo snímky.

 5. Zavrite zobrazenie predlohy a vráťte sa do normálneho zobrazenia.

 6. Vyberte snímku, ktorej nadpis chcete skryť. Kliknite naň pravým tlačidlom myši a použite rozloženie snímky s skrytým nadpisom, ktoré ste práve vytvorili.

  Nadpis sa premiestni na pozíciu mimo snímky, ale stále existuje. Nadpis snímky môžete zobraziť prepnutím do zobrazenia prehľadu.

Ak chcete mať na každej snímke rovnaký nadpis, možno premýšľate nad tým, PowerPoint volá pätu. Pokyny na vkladanie piat na snímky nájdete v téme Vloženie alebo zmena piat PowerPoint snímkach.

Nadpisy snímok sú užitočné pre:

 • Zjednodušenie ovládania    Zrakovo postihnutá osoba, ktorá používa čítačku obrazovky, závisí od názvov snímok, aby vedela, ktorá snímka je ktorá.

 • Pomoc rôznymPowerPoint funkciám fungujú správne    Návrhy vzhľadu, použitie rozloženia a obnovenie snímky fungujú lepšie na snímkach s nadpismi. Vloženie hypertextového prepojenia, vloženie lupy a vlastné zobrazenie všetkých odkazov na snímky podľa ich nadpisov.

PowerPoint Geetesh Bajaj má na svojej lokalite článok o skrytí názvov snímok v programe PowerPoint.

Výberom niektorého nadpisu ho otvorte a pozrite si podrobné pokyny.

Snímku môžete pomenovať alebo premenovať pomocou rozloženia snímky, ktoré obsahuje zástupný objekt nadpisu

 1. Vyberte snímku, ktorej rozloženie sa zmení tak, aby mal nadpis.

 2. Kliknite na položky Domov > Rozloženie.

  Možnosť Rozloženie sa nachádza na karte Domov.
 3. Vyberte položku Nadpisová snímka pre samostatnú titulovú stranu alebo vyberte položku Nadpis a obsah pre snímku, ktorá obsahuje nadpis a textové pole pre celú snímku. Nadpisy obsahujú aj mnohé ďalšie možnosti rozloženia. Vyberte tú, ktorá vašej prezentácii vyhovuje najviac.

  V Ponuke Rozloženie vyberte motív.
 4. Vyberte textové pole Kliknite sem a zadajte nadpis. Zadajte nadpis pre danú snímku.

  Snímka s motívom, ktorý ste vybrali. Pridajte nadpis do horného textového poľa.

Nadpis snímky môžete vytvoriť aj v zobrazení prehľadu. Toto zobrazenie zobrazí aj nadpisy pre všetky ostatné snímky v prezentácii.

 1. Kliknite na položky Zobrazenie > Zobrazenie prehľadu.

  • V snímke bez nadpisu sa napravo od čísla snímky nebude zobrazovať žiadny text.

   Snímka 1 nemá žiadny nadpis.
  • Ak snímka už má nadpis, zobrazí sa vedľa čísla snímky.

   Snímka 2 má nadpis.
 2. Kliknite napravo od čísla snímky.

 3. Sem zadajte nový nadpis alebo aktualizujte existujúci nadpis snímky. Text sa zobrazí pri prechode na snímku.

  Tip: Pri prezentovaní prezentácie môžete ako poznámky použiť zobrazenie prehľadu.

Nadpis môžete umiestniť mimo snímky. Snímka tak má názov z dôvodu zjednodušenia ovládania alebo zoradenia, ale ušetríte miesto na snímke pre iný obsah.

 1. Na karte Zobraziť vyberte položku Lupa a potom zmenšite percento priblíženia na približne 50 %, aby boli viditeľné okraje mimo snímky. 

 2. Do poľa Zástupný nadpis zadajte názov.

 3. Ukážte myšou na orámovanie zástupného poľa Názov, aby sa ukazovateľ zmení na štvorsúhlavný ukazovateľ premiestnenia.  Ukazovateľ premiestnenia

 4. Presuňte zástupný objekt Nadpis smerom nahor alebo nadol a potom ho presuňte mimo ohraničenia snímky. 

  Nadpis snímky umiestnený mimo viditeľného okraja snímky.

Výberom položky Prezentácia môžete potvrdiť, že nadpis bude počas prezentácie neviditeľný, a to tak, > položku Od aktuálnej snímky. 

Ak chcete skryť všetky alebo viaceré nadpisy snímok, použite na to zobrazenie predlohy snímky. Duplikujte rozloženie snímky, pre ktoré chcete mať skryté nadpisy. Potom v duplikanom rozložení presuňte zástupný objekt nadpisu mimo snímky. Potom použite nové rozloženie na príslušných snímkach.

Napríklad:

 1. Na karte Zobraziť na páse s nástrojmi v skupine Zobrazenia predlohy vyberte položku Predloha snímky.

 2. Na table miniatúr snímok na ľavej strane okna PowerPoint kliknite pravým tlačidlom myši na rozloženie snímky (napríklad Nadpis a Rozloženie obsahu),ktoré chcete zmeniť, a vyberte položku Duplikovať rozloženie.

 3. Vyberte duplikované rozloženie.

 4. Vyberte zástupný objekt nadpisu, presuňte ho nahor a pustite ho mimo ohraničenia viditeľnej snímky.

  Presuňte zástupný objekt Nadpis smerom nahor a presuňte ho mimo ohraničenia viditeľnej snímky.

  Ak PowerPoint objekt úplne nepovolí presunutie zástupného objektu, použite položku Zobrazenie > Lupa, aby sa plocha snímky zmenšila, aby bolo k dispozícii dostatočný priestor na presunutie zástupného objektu mimo snímky.

 5. Zavrite zobrazenie predlohy a vráťte sa do normálneho zobrazenia.

 6. Vyberte snímku, ktorej nadpis chcete skryť. Kliknite naň pravým tlačidlom myši a použite rozloženie snímky s skrytým nadpisom, ktoré ste práve vytvorili.

  Nadpis sa premiestni na pozíciu mimo snímky, ale stále existuje. Nadpis snímky môžete zobraziť prepnutím do zobrazenia prehľadu.

Ak chcete mať na každej snímke rovnaký nadpis, možno premýšľate nad tým, PowerPoint volá pätu. Pokyny na vkladanie piat na snímky nájdete v téme Vloženie alebo zmena piat PowerPoint snímkach.

Nadpisy snímok sú užitočné pre:

 • Zjednodušenie ovládania    Zrakovo postihnutá osoba, ktorá používa čítačku obrazovky, závisí od názvov snímok, aby vedela, ktorá snímka je ktorá.

 • Pomoc rôznymPowerPoint funkcií funguje správne    Návrhy vzhľadu, použitie rozloženia a obnovenie snímky fungujú lepšie na snímkach s nadpismi. Vloženie hypertextového prepojenia, vloženie lupy a vlastné zobrazenie všetkých odkazov na snímky podľa ich nadpisov.

PowerPoint Geetesh Bajaj má na svojej lokalite článok o skrytí názvov snímok v programe PowerPoint.

Výberom niektorého nadpisu ho otvorte a pozrite si podrobné pokyny.

Pás s nástrojmi Zjednodušenie ovládania môžete použiť na pridanie alebo úpravu nadpisov snímok a na zjednodušenie ovládania snímok pre všetkých.

 1. Vyberte položky Revízia > Kontrola zjednodušenia ovládania. Zobrazí sa pás s nástrojmi Zjednodušenie ovládania a tabla Zjednodušenie ovládania sa otvorí napravo od vybratej snímky.

 2. Na páse s nástrojmi Zjednodušenie ovládania rozbaľte ponuku Nadpis snímky výberom šípky rozbaľovacieho zoznamu.Pás s nástrojmi Zjednodušenie ovládania v PowerPoint pre Mac.

 3. Vyberte jednu z týchto možností:

  Poznámka: Dostupné možnosti závisia od toho, či existuje alebo nie je zástupný symbol nadpisu a aký typ prvku je vybratý na snímke.

  • Ak chcete presunúť kurzor na zástupný objekt nadpisu, vyberte položku Upraviť nadpis snímky.

  • Ak chcete na snímku pridať zástupný objekt nadpisu a presunúť kurzor do zástupného objektu, vyberte položku Pridať nadpis snímky.

  • Ak chcete pridať zástupný symbol nadpisu snímky mimo snímky a presunúť kurzor do zástupného objektu, vyberte položku Pridať skrytý nadpis snímky. Keďže nadpis je umiestnený mimo snímky, počas prezentácie bude neviditeľný, no nadpis bude k dispozícii, aby sa používateľom pomohlo pohybovať sa v snímke alebo ju vybrať.

  • Ak na snímke nie je žiadny zástupný objekt nadpisu a chcete, aby funkcia Kontrola zjednodušenia ovládania začiarknula textové pole alebo tvar, ktorý sa najviac páči nadpisu, vyberte položku Nastaviť ako nadpis snímky. Takto sa vybratý objekt posunie na nadpis snímky. Ak chcete ako názov použiť ďalšie textové pole alebo tvar, vyberte tento objekt a potom vyberte položku Nastaviť ako nadpis snímky. Do názvu možno vytvoriť iba objekty s textom, ktoré nie sú v skupinách.

  • Ak vyberiete tlačidlo Nadpis snímky bez rozbalenia rozbaľovacej ponuky, postupuje takto:

   • Ak je na snímke vybratý objekt, ktorý možno nastaviť ako nadpis, nastaví sa ako nadpis snímky(Nastaviť ako nadpis snímky).

   • Ak existuje nadpis, ale nie je vybratý žiadny objekt, kurzor sa presunie na zástupný objekt nadpisu(Upraviť nadpis snímky).

   • Ak nie je k dispozícii žiadny nadpis a nie je vybratý žiadny objekt, pridá sa zástupný objekt nadpisu a kurzor sa presunie na zástupný objekt(Pridať nadpis snímky).

 4. Zadajte alebo upravte nadpis snímky.

  Tip: Ak chcete v prezentácii skontrolovať chýbajúce alebo duplicitné nadpisy snímok, spustite kontrolu zjednodušenia ovládania a potom ich vyhľadajte na table Zjednodušenie ovládania.

Snímku môžete pomenovať alebo premenovať pomocou rozloženia snímky, ktoré obsahuje zástupný symbol nadpisu.

 1. Vyberte snímku, ktorej rozloženie sa zmení tak, aby mal nadpis.

 2. Kliknite na položky Domov > Rozloženie.

  Možnosť Rozloženie sa nachádza na karte Domov.
 3. Vyberte položku Nadpisová snímka pre samostatnú titulovú stranu alebo vyberte položku Nadpis a obsah pre snímku, ktorá obsahuje nadpis a textové pole pre celú snímku. Nadpisy obsahujú aj mnohé ďalšie možnosti rozloženia. Vyberte tú, ktorá vašej prezentácii vyhovuje najviac.

  V Ponuke Rozloženie vyberte motív.
 4. Vyberte textové pole Kliknite sem a zadajte nadpis. Zadajte nadpis pre danú snímku.

  Snímka s motívom, ktorý ste vybrali. Pridajte nadpis do horného textového poľa.

Nadpis snímky môžete vytvoriť aj v zobrazení prehľadu. Toto zobrazenie zobrazí aj nadpisy pre všetky ostatné snímky v prezentácii.

 1. Kliknite na položky Zobrazenie > Zobrazenie prehľadu.

  • V snímke bez nadpisu sa napravo od čísla snímky nebude zobrazovať žiadny text.

   Snímka 1 nemá žiadny nadpis.
  • Ak snímka už má nadpis, zobrazí sa vedľa čísla snímky.

   Snímka 2 má nadpis.
 2. Kliknite napravo od čísla snímky.

 3. Sem zadajte nový nadpis alebo aktualizujte existujúci nadpis snímky. Text sa zobrazí pri prechode na snímku.

  Tip: Pri prezentovaní prezentácie môžete ako poznámky použiť zobrazenie prehľadu.

Nadpis môžete umiestniť mimo snímky. Snímka tak má názov z dôvodu zjednodušenia ovládania alebo zoradenia, ale ušetríte miesto na snímke pre iný obsah.

 1. Na karte Zobraziť vyberte položku Lupa a potom zmenšite percento priblíženia na približne 50 %, aby boli viditeľné okraje mimo snímky. 

 2. Do poľa Zástupný nadpis zadajte názov.

 3. Ukážte myšou na orámovanie zástupného poľa Názov, aby sa ukazovateľ zmení na štvorsúhlavný ukazovateľ premiestnenia.  Ukazovateľ premiestnenia

 4. Presuňte zástupný objekt Nadpis smerom nahor alebo nadol a potom ho presuňte mimo ohraničenia snímky. 

  Nadpis snímky umiestnený mimo viditeľného okraja snímky.

Výberom položky Prezentácia môžete potvrdiť, že nadpis bude počas prezentácie neviditeľný, a to tak, > položku Od aktuálnej snímky. 

Ak chcete skryť všetky alebo viaceré nadpisy snímok, použite na to zobrazenie predlohy snímky. Duplikujte rozloženie snímky, pre ktoré chcete mať skryté nadpisy. Potom v duplikanom rozložení presuňte zástupný objekt nadpisu mimo snímky. Potom použite nové rozloženie na príslušných snímkach.

Napríklad:

 1. Na karte Zobraziť na páse s nástrojmi v skupine Zobrazenia predlohy vyberte položku Predloha snímky.

 2. Na table miniatúr snímok na ľavej strane okna PowerPoint kliknite pravým tlačidlom myši na rozloženie snímky (napríklad Nadpis a Rozloženie obsahu),ktoré chcete zmeniť, a vyberte položku Duplikovať rozloženie.

 3. Vyberte duplikované rozloženie.

 4. Vyberte zástupný objekt nadpisu, presuňte ho nahor a pustite ho mimo ohraničenia viditeľnej snímky.

  Presuňte zástupný objekt Nadpis smerom nahor a presuňte ho mimo ohraničenia viditeľnej snímky.

  Ak PowerPoint objekt úplne nepovolí presunutie zástupného objektu, použite položku Zobrazenie > Lupa, aby sa plocha snímky zmenšila, aby bolo k dispozícii dostatočný priestor na presunutie zástupného objektu mimo snímky.

 5. Zavrite zobrazenie predlohy a vráťte sa do normálneho zobrazenia.

 6. Vyberte snímku, ktorej nadpis chcete skryť. Kliknite naň pravým tlačidlom myši a použite rozloženie snímky s skrytým nadpisom, ktoré ste práve vytvorili.

  Nadpis sa premiestni na pozíciu mimo snímky, ale stále existuje. Nadpis snímky môžete zobraziť prepnutím do zobrazenia prehľadu.

Ak chcete mať na každej snímke rovnaký nadpis, možno premýšľate nad tým, PowerPoint volá pätu. Pokyny na vkladanie piat na snímky nájdete v téme Vloženie alebo zmena piat PowerPoint snímkach.

Nadpisy snímok sú užitočné pre:

 • Zjednodušenie ovládania    Zrakovo postihnutá osoba, ktorá používa čítačku obrazovky, závisí od názvov snímok, aby vedela, ktorá snímka je ktorá.

 • Pomoc rôznymPowerPoint funkciám fungujú správne    Návrhy vzhľadu, použitie rozloženia a obnovenie snímky fungujú lepšie na snímkach s nadpismi. Vloženie hypertextového prepojenia, vloženie lupy a vlastné zobrazenie všetkých odkazov na snímky podľa ich nadpisov.

PowerPoint Geetesh Bajaj má na svojej lokalite článok o skrytí názvov snímok v programe PowerPoint.

Používanie pása s nástrojmi Zjednodušenie ovládania na nadpis snímky 

Pás s nástrojmi Zjednodušenie ovládania môžete použiť na pridanie alebo úpravu nadpisov snímok a na zjednodušenie ovládania snímok pre všetkých.

 1. Vyberte položky Revízia > Kontrola zjednodušenia ovládania. Zobrazí sa pás s nástrojmi Zjednodušenie ovládania a tabla Zjednodušenie ovládania sa otvorí napravo od vybratej snímky.

 2. Na páse s nástrojmi Zjednodušenie ovládania rozbaľte ponuku Nadpis snímky výberom šípky rozbaľovacieho zoznamu.Pás s nástrojmi zjednodušenia ovládania PowerPoint pre web.

 3. Vyberte jednu z týchto možností:

  Poznámka: Dostupné možnosti závisia od toho, či existuje alebo nie je zástupný symbol nadpisu a aký typ prvku je vybratý na snímke.

  • Ak chcete presunúť kurzor na zástupný objekt nadpisu, vyberte položku Upraviť nadpis snímky.

  • Ak chcete na snímku pridať zástupný objekt nadpisu a presunúť kurzor do zástupného objektu, vyberte položku Pridať nadpis snímky.

  • Ak chcete pridať zástupný symbol nadpisu snímky mimo snímky a presunúť kurzor do zástupného objektu, vyberte položku Pridať skrytý nadpis snímky. Keďže nadpis je umiestnený mimo snímky, počas prezentácie bude neviditeľný, no nadpis bude k dispozícii, aby sa používateľom pomohlo pohybovať sa v snímke alebo ju vybrať.

  • Ak na snímke nie je žiadny zástupný objekt nadpisu a chcete, aby funkcia Kontrola zjednodušenia ovládania začiarknula textové pole alebo tvar, ktorý sa najviac páči nadpisu, vyberte položku Nastaviť ako nadpis snímky. Takto sa vybratý objekt posunie na nadpis snímky. Ak chcete ako názov použiť ďalšie textové pole alebo tvar, vyberte tento objekt a potom vyberte položku Nastaviť ako nadpis snímky. Do názvu možno vytvoriť iba objekty s textom, ktoré nie sú v skupinách.

  • Ak vyberiete tlačidlo Nadpis snímky bez rozbalenia rozbaľovacej ponuky, postupuje takto:

   • Ak je na snímke vybratý objekt, ktorý možno nastaviť ako nadpis, nastaví sa ako nadpis snímky(Nastaviť ako nadpis snímky).

   • Ak existuje nadpis, ale nie je vybratý žiadny objekt, kurzor sa presunie na zástupný objekt nadpisu(Upraviť nadpis snímky).

   • Ak nie je k dispozícii žiadny nadpis a nie je vybratý žiadny objekt, pridá sa zástupný objekt nadpisu a kurzor sa presunie na zástupný objekt(Pridať nadpis snímky).

 4. Zadajte alebo upravte nadpis snímky.

Tip: Ak chcete v prezentácii skontrolovať chýbajúce alebo duplicitné nadpisy snímok, spustite kontrolu zjednodušenia ovládania a potom ich vyhľadajte na table Zjednodušenie ovládania.

Pomenovanie snímky pomocou možnosti rozloženia

Snímku môžete pomenovať alebo premenovať pomocou rozloženia snímky, ktoré obsahuje zástupný symbol nadpisu.

 1. Vyberte snímku, ktorej rozloženie sa zmení tak, aby mal nadpis.

 2. Kliknite na položky Domov > Rozloženie.

  Tlačidlo Rozloženie na karte Domov v PowerPoint pre web.
 3. Vyberte položku Nadpisová snímka pre samostatnú titulovú stranu alebo vyberte položku Nadpis a obsah pre snímku, ktorá obsahuje nadpis a textové pole pre celú snímku. Nadpisy obsahujú aj mnohé ďalšie možnosti rozloženia. Vyberte tú, ktorá vašej prezentácii vyhovuje najviac.

  Dialógové okno Rozloženie snímky v PowerPoint pre web.
 4. Vyberte textové pole Kliknite sem a zadajte nadpis. Zadajte nadpis pre danú snímku.

  Snímka s motívom, ktorý ste vybrali. Pridajte nadpis do horného textového poľa.

Umiestnite nadpis na snímku, ale urobte záhlavie neviditeľným

Nadpis môžete umiestniť mimo snímky. Snímka tak má názov z dôvodu zjednodušenia ovládania alebo zoradenia, ale ušetríte miesto na snímke pre iný obsah.

 1. Na karte Zobraziť vyberte položku Lupa a potom zmenšite percento priblíženia na približne 50 %, aby boli viditeľné okraje mimo snímky. 

 2. Do poľa Zástupný nadpis zadajte názov.

 3. Ukážte myšou na orámovanie zástupného poľa Názov, aby sa ukazovateľ zmení na štvorsúhlavný ukazovateľ premiestnenia.  Ukazovateľ premiestnenia

 4. Presuňte zástupný objekt Nadpis smerom nahor alebo nadol a potom ho presuňte mimo ohraničenia snímky. 

  Nadpis snímky umiestnený mimo viditeľného okraja snímky.

Výberom položky Prezentácia môžete potvrdiť, že nadpis bude počas prezentácie neviditeľný, a to tak,> položku Od aktuálnej snímky. 

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×