Pomenovanie snímky

Existuje viacero možností pridania nadpisov na snímky v PowerPoint. Možnosť Rozloženie môžete použiť na vytvorenie samostatnej titulnej snímky alebo na pridanie nadpisu k snímke, ktorá obsahuje iný text. Na vytváranie a aktualizáciu nadpisov snímok môžete použiť aj zobrazenie prehľadu. 

Výberom niektorého nadpisu ho otvorte a pozrite si podrobné pokyny.

Výberom niektorého nadpisu ho otvorte a pozrite si podrobné pokyny.

Vo PowerPoint pre Microsoft 365 vám Kontrola zjednodušenia ovládania pomôže vyhľadať chýbajúce nadpisy snímok a pridať ich.

 1. V otvorenej prezentácii vyberte položky Revízia a > Skontrolovať zjednodušenie ovládania.

  Kontrola zjednodušenia ovládania skontroluje súbor a otvorí sa na table na pravej strane okna s výsledkami kontroly.

  Kontrola zjednodušenia ovládania hlási, či v prezentácii chýbajú nadpisy snímok.
 2. Výberom kategórie Chýbajúci nadpis snímky otvorte zoznam.

 3. Ukážte na číslo snímky v zozname a potom vyberte susednú šípku rozbaľovacieho zoznamu. Zobrazí sa ponuka s jednou alebo viac možnosťami, ktoré sú vhodné pre vašu situáciu:

  Možnosť

  Popis

  Úprava nadpisu snímky

  Kurzor sa zobrazí v prázdnom zástupnom objekte Nadpis, aby ste mohli zadať názov.

  Pridanie nadpisu snímky

  PowerPoint na snímku zástupný objekt Nadpis a umiestni kurzor tam, aby ste mohli zadať nadpis.

  Pridanie skrytého nadpisu snímky

  PowerPoint na snímku pridá zástupný objekt Nadpis mimo snímky a umiestni kurzor tam, aby ste mohli zadať nadpis.

  Keďže nadpis je umiestnený mimo snímky, počas prezentácie bude neviditeľný, no nadpis bude k dispozícii na to, aby sa používateľom pomohlo snímkami pohybovať alebo ich vyberať.

  Nastaviť ako nadpis snímky

  Na snímke neexistuje zástupný objekt Nadpis, ale pomocou funkcie Kontrola zjednodušenia ovládania sa textové pole alebo tvar, ktorý sa najviac páči nadpisu. Ak chcete, aby bol vybratý objekt nadpis snímky, vyberte tento príkaz. Ak chcete ako názov použiť iné textové pole alebo tvar, vyberte ho a potom vyberte tento príkaz.

  Do názvu možno vytvoriť iba objekty s textom, ktoré nie sú v skupinách.

 4. Zadajte nadpis snímky.

Snímku môžete pomenovať alebo premenovať pomocou rozloženia snímky, ktoré obsahuje zástupný symbol nadpisu.

 1. Vyberte snímku, ktorej rozloženie sa zmení tak, aby ju bolo možné použiť ako nadpis.

 2. Kliknite na položky Domov > Rozloženie.

  Možnosť Rozloženie sa nachádza na karte Domov.
 3. Vyberte položku Nadpisová snímka pre samostatnú titulovú stranu alebo vyberte položku Nadpis a obsah pre snímku, ktorá obsahuje nadpis a textové pole pre celú snímku. Nadpisy obsahujú aj mnohé ďalšie možnosti rozloženia. Vyberte tú, ktorá vašej prezentácii vyhovuje najviac.

  V Ponuke Rozloženie vyberte motív.
 4. Vyberte textové pole Kliknite sem a zadajte nadpis. Zadajte nadpis pre danú snímku.

  Snímka s motívom, ktorý ste vybrali. Pridajte nadpis do horného textového poľa.

Nadpis snímky môžete vytvoriť aj v zobrazení prehľadu. Toto zobrazenie zobrazí aj nadpisy pre všetky ostatné snímky v prezentácii.

 1. Kliknite na položky Zobrazenie > Zobrazenie prehľadu.

  • V snímke bez nadpisu sa napravo od čísla snímky nebude zobrazovať žiadny text.

   Snímka 1 nemá žiadny nadpis.
  • Ak snímka už má nadpis, zobrazí sa vedľa čísla snímky.

   Snímka 2 má nadpis.
 2. Kliknite napravo od čísla snímky.

 3. Sem zadajte nový nadpis alebo aktualizujte existujúci nadpis snímky. Text sa zobrazí pri prechode na snímku.

  Tip: Pri prezentovaní prezentácie môžete ako poznámky použiť zobrazenie prehľadu.

Nadpis môžete umiestniť mimo snímky. Snímka tak má názov z dôvodu zjednodušenia ovládania alebo zoradenia, ale ušetríte miesto na snímke pre iný obsah.

 1. Na karte Zobraziť vyberte položku Lupa a potom zmenšite percento priblíženia na približne 50 %, aby boli viditeľné okraje mimo snímky. 

 2. Do poľa Zástupný nadpis zadajte názov.

 3. Ukážte myšou na orámovanie zástupného poľa Názov, aby sa ukazovateľ zmení na štvorsúhlavný ukazovateľ premiestnenia.  Ukazovateľ premiestnenia

 4. Presuňte zástupný objekt Nadpis smerom nahor alebo nadol a potom ho presuňte mimo ohraničenia snímky. 

  Nadpis snímky umiestnený mimo viditeľného okraja snímky.

Výberom položky Prezentácia môžete potvrdiť, že nadpis bude počas prezentácie neviditeľný, a to tak, > položku Od aktuálnej snímky. 

Ak chcete skryť všetky alebo viaceré nadpisy snímok, použite na to zobrazenie predlohy snímky. Duplikujte rozloženie snímky, pre ktoré chcete mať skryté nadpisy. Potom v duplikanom rozložení presuňte zástupný objekt nadpisu mimo snímky. Potom použite nové rozloženie na príslušných snímkach.

Príklad:

 1. Na karte Zobraziť na páse s nástrojmi v skupine Zobrazenia predlohy vyberte položku Predloha snímky.

 2. Na table miniatúr snímok na ľavej strane okna PowerPoint kliknite pravým tlačidlom myši na rozloženie snímky (napríklad Nadpis a rozloženie obsahu),ktoré chcete zmeniť, a vyberte položku Duplikovať rozloženie.

 3. Vyberte duplikované rozloženie.

 4. Vyberte zástupný objekt nadpisu, presuňte ho nahor a pustite ho mimo ohraničenia viditeľnej snímky.

  Presuňte zástupný objekt Nadpis smerom nahor a presuňte ho mimo ohraničenia viditeľnej snímky.

  Ak PowerPoint objekt zatiaľ nepovolí presunutie zástupného objektu, použite položku Lupa zobrazenia > zmenšite plochu snímky tak, aby bolo k dispozícii dostatočný priestor na presunutie zástupného objektu mimo snímky.

 5. Zavrite zobrazenie predlohy a vráťte sa do normálneho zobrazenia.

 6. Vyberte snímku, ktorej nadpis chcete skryť. Kliknite naň pravým tlačidlom myši a použite rozloženie snímky s skrytým nadpisom, ktoré ste práve vytvorili.

  Nadpis sa premiestni na pozíciu mimo snímky, ale stále existuje. Nadpis snímky môžete zobraziť prepnutím do zobrazenia prehľadu.

Ak chcete mať na každej snímke rovnaký nadpis, možno premýšľate nad tým, PowerPoint nazýva päta. Pokyny na vkladanie piat na snímky nájdete v téme Vloženie alebo zmena piat PowerPoint snímkach.

Nadpisy snímok sú užitočné pre:

 • Zjednodušenie ovládania    Osoba so zrakovým postihnutím, ktorá používa čítačku obrazovky, závisí od názvov snímok, aby vedela, ktorá snímka je ktorá.

 • Pomoc rôznymPowerPoint funkcií funguje správne    Návrhy vzhľadu, použitie rozloženia a obnovenie snímky fungujú lepšie na snímkach, ktoré majú nadpisy. Vloženie hypertextového prepojenia, vloženie lupy a vlastné zobrazenie všetkých odkazov na snímky podľa ich nadpisov.

PowerPoint Geetesh Bajaj má na svojej lokalite článok o skrytí nadpisov snímok v PowerPoint.

Výberom niektorého nadpisu ho otvorte a pozrite si podrobné pokyny.

Snímku môžete pomenovať alebo premenovať pomocou rozloženia snímky, ktoré obsahuje zástupný objekt nadpisu

 1. Vyberte snímku, ktorej rozloženie sa zmení tak, aby ju bolo možné použiť ako nadpis.

 2. Kliknite na položky Domov > Rozloženie.

  Možnosť Rozloženie sa nachádza na karte Domov.
 3. Vyberte položku Nadpisová snímka pre samostatnú titulovú stranu alebo vyberte položku Nadpis a obsah pre snímku, ktorá obsahuje nadpis a textové pole pre celú snímku. Nadpisy obsahujú aj mnohé ďalšie možnosti rozloženia. Vyberte tú, ktorá vašej prezentácii vyhovuje najviac.

  V Ponuke Rozloženie vyberte motív.
 4. Vyberte textové pole Kliknite sem a zadajte nadpis. Zadajte nadpis pre danú snímku.

  Snímka s motívom, ktorý ste vybrali. Pridajte nadpis do horného textového poľa.

Nadpis snímky môžete vytvoriť aj v zobrazení prehľadu. Toto zobrazenie zobrazí aj nadpisy pre všetky ostatné snímky v prezentácii.

 1. Kliknite na položky Zobrazenie > Zobrazenie prehľadu.

  • V snímke bez nadpisu sa napravo od čísla snímky nebude zobrazovať žiadny text.

   Snímka 1 nemá žiadny nadpis.
  • Ak snímka už má nadpis, zobrazí sa vedľa čísla snímky.

   Snímka 2 má nadpis.
 2. Kliknite napravo od čísla snímky.

 3. Sem zadajte nový nadpis alebo aktualizujte existujúci nadpis snímky. Text sa zobrazí pri prechode na snímku.

  Tip: Pri prezentovaní prezentácie môžete ako poznámky použiť zobrazenie prehľadu.

Nadpis môžete umiestniť mimo snímky. Snímka tak má názov z dôvodu zjednodušenia ovládania alebo zoradenia, ale ušetríte miesto na snímke pre iný obsah.

 1. Na karte Zobraziť vyberte položku Lupa a potom zmenšite percento priblíženia na približne 50 %, aby boli viditeľné okraje mimo snímky. 

 2. Do poľa Zástupný nadpis zadajte názov.

 3. Ukážte myšou na orámovanie zástupného poľa Názov, aby sa ukazovateľ zmení na štvorsúhlavný ukazovateľ premiestnenia.  Ukazovateľ premiestnenia

 4. Presuňte zástupný objekt Nadpis smerom nahor alebo nadol a potom ho presuňte mimo ohraničenia snímky. 

  Nadpis snímky umiestnený mimo viditeľného okraja snímky.

Výberom položky Prezentácia môžete potvrdiť, že nadpis bude počas prezentácie neviditeľný, a to tak, > položku Od aktuálnej snímky. 

Ak chcete skryť všetky alebo viaceré nadpisy snímok, použite na to zobrazenie predlohy snímky. Duplikujte rozloženie snímky, pre ktoré chcete mať skryté nadpisy. Potom v duplikanom rozložení presuňte zástupný objekt nadpisu mimo snímky. Potom použite nové rozloženie na príslušných snímkach.

Príklad:

 1. Na karte Zobraziť na páse s nástrojmi v skupine Zobrazenia predlohy vyberte položku Predloha snímky.

 2. Na table miniatúr snímok na ľavej strane okna PowerPoint kliknite pravým tlačidlom myši na rozloženie snímky (napríklad Nadpis a rozloženie obsahu),ktoré chcete zmeniť, a vyberte položku Duplikovať rozloženie.

 3. Vyberte duplikované rozloženie.

 4. Vyberte zástupný objekt nadpisu, presuňte ho nahor a pustite ho mimo ohraničenia viditeľnej snímky.

  Presuňte zástupný objekt Nadpis smerom nahor a presuňte ho mimo ohraničenia viditeľnej snímky.

  Ak PowerPoint objekt zatiaľ nepovolí presunutie zástupného objektu, použite položku Lupa zobrazenia > zmenšite plochu snímky tak, aby bolo k dispozícii dostatočný priestor na presunutie zástupného objektu mimo snímky.

 5. Zavrite zobrazenie predlohy a vráťte sa do normálneho zobrazenia.

 6. Vyberte snímku, ktorej nadpis chcete skryť. Kliknite naň pravým tlačidlom myši a použite rozloženie snímky s skrytým nadpisom, ktoré ste práve vytvorili.

  Nadpis sa premiestni na pozíciu mimo snímky, ale stále existuje. Nadpis snímky môžete zobraziť prepnutím do zobrazenia prehľadu.

Ak chcete mať na každej snímke rovnaký nadpis, možno premýšľate nad tým, PowerPoint nazýva päta. Pokyny na vkladanie piat na snímky nájdete v téme Vloženie alebo zmena piat PowerPoint snímkach.

Nadpisy snímok sú užitočné pre:

 • Zjednodušenie ovládania    Osoba so zrakovým postihnutím, ktorá používa čítačku obrazovky, závisí od názvov snímok, aby vedela, ktorá snímka je ktorá.

 • Pomoc rôznymPowerPoint funkcií funguje správne    Návrhy vzhľadu, použitie rozloženia a obnovenie snímky fungujú lepšie na snímkach, ktoré majú nadpisy. Vloženie hypertextového prepojenia, vloženie lupy a vlastné zobrazenie všetkých odkazov na snímky podľa ich nadpisov.

PowerPoint Geetesh Bajaj má na svojej lokalite článok o skrytí nadpisov snímok v PowerPoint.

Výberom niektorého nadpisu ho otvorte a pozrite si podrobné pokyny.

Snímku môžete pomenovať alebo premenovať pomocou rozloženia snímky, ktoré obsahuje zástupný symbol nadpisu.

 1. Vyberte snímku, ktorej rozloženie sa zmení tak, aby ju bolo možné použiť ako nadpis.

 2. Kliknite na položky Domov > Rozloženie.

  Možnosť Rozloženie sa nachádza na karte Domov.
 3. Vyberte položku Nadpisová snímka pre samostatnú titulovú stranu alebo vyberte položku Nadpis a obsah pre snímku, ktorá obsahuje nadpis a textové pole pre celú snímku. Nadpisy obsahujú aj mnohé ďalšie možnosti rozloženia. Vyberte tú, ktorá vašej prezentácii vyhovuje najviac.

  V Ponuke Rozloženie vyberte motív.
 4. Vyberte textové pole Kliknite sem a zadajte nadpis. Zadajte nadpis pre danú snímku.

  Snímka s motívom, ktorý ste vybrali. Pridajte nadpis do horného textového poľa.

Nadpis snímky môžete vytvoriť aj v zobrazení prehľadu. Toto zobrazenie zobrazí aj nadpisy pre všetky ostatné snímky v prezentácii.

 1. Kliknite na položky Zobrazenie > Zobrazenie prehľadu.

  • V snímke bez nadpisu sa napravo od čísla snímky nebude zobrazovať žiadny text.

   Snímka 1 nemá žiadny nadpis.
  • Ak snímka už má nadpis, zobrazí sa vedľa čísla snímky.

   Snímka 2 má nadpis.
 2. Kliknite napravo od čísla snímky.

 3. Sem zadajte nový nadpis alebo aktualizujte existujúci nadpis snímky. Text sa zobrazí pri prechode na snímku.

  Tip: Pri prezentovaní prezentácie môžete ako poznámky použiť zobrazenie prehľadu.

Nadpis môžete umiestniť mimo snímky. Snímka tak má názov z dôvodu zjednodušenia ovládania alebo zoradenia, ale ušetríte miesto na snímke pre iný obsah.

 1. Na karte Zobraziť vyberte položku Lupa a potom zmenšite percento priblíženia na približne 50 %, aby boli viditeľné okraje mimo snímky. 

 2. Do poľa Zástupný nadpis zadajte názov.

 3. Ukážte myšou na orámovanie zástupného poľa Názov, aby sa ukazovateľ zmení na štvorsúhlavný ukazovateľ premiestnenia.  Ukazovateľ premiestnenia

 4. Presuňte zástupný objekt Nadpis smerom nahor alebo nadol a potom ho presuňte mimo ohraničenia snímky. 

  Nadpis snímky umiestnený mimo viditeľného okraja snímky.

Výberom položky Prezentácia môžete potvrdiť, že nadpis bude počas prezentácie neviditeľný, a to tak, > položku Od aktuálnej snímky. 

Ak chcete skryť všetky alebo viaceré nadpisy snímok, použite na to zobrazenie predlohy snímky. Duplikujte rozloženie snímky, pre ktoré chcete mať skryté nadpisy. Potom v duplikanom rozložení presuňte zástupný objekt nadpisu mimo snímky. Potom použite nové rozloženie na príslušných snímkach.

Príklad:

 1. Na karte Zobraziť na páse s nástrojmi v skupine Zobrazenia predlohy vyberte položku Predloha snímky.

 2. Na table miniatúr snímok na ľavej strane okna PowerPoint kliknite pravým tlačidlom myši na rozloženie snímky (napríklad Nadpis a rozloženie obsahu),ktoré chcete zmeniť, a vyberte položku Duplikovať rozloženie.

 3. Vyberte duplikované rozloženie.

 4. Vyberte zástupný objekt nadpisu, presuňte ho nahor a pustite ho mimo ohraničenia viditeľnej snímky.

  Presuňte zástupný objekt Nadpis smerom nahor a presuňte ho mimo ohraničenia viditeľnej snímky.

  Ak PowerPoint objekt zatiaľ nepovolí presunutie zástupného objektu, použite položku Lupa zobrazenia > zmenšite plochu snímky tak, aby bolo k dispozícii dostatočný priestor na presunutie zástupného objektu mimo snímky.

 5. Zavrite zobrazenie predlohy a vráťte sa do normálneho zobrazenia.

 6. Vyberte snímku, ktorej nadpis chcete skryť. Kliknite naň pravým tlačidlom myši a použite rozloženie snímky s skrytým nadpisom, ktoré ste práve vytvorili.

  Nadpis sa premiestni na pozíciu mimo snímky, ale stále existuje. Nadpis snímky môžete zobraziť prepnutím do zobrazenia prehľadu.

Ak chcete mať na každej snímke rovnaký nadpis, možno premýšľate nad tým, PowerPoint nazýva päta. Pokyny na vkladanie piat na snímky nájdete v téme Vloženie alebo zmena piat PowerPoint snímkach.

Nadpisy snímok sú užitočné pre:

 • Zjednodušenie ovládania    Osoba so zrakovým postihnutím, ktorá používa čítačku obrazovky, závisí od názvov snímok, aby vedela, ktorá snímka je ktorá.

 • Pomoc rôznymPowerPoint funkcií funguje správne    Návrhy vzhľadu, použitie rozloženia a obnovenie snímky fungujú lepšie na snímkach, ktoré majú nadpisy. Vloženie hypertextového prepojenia, vloženie lupy a vlastné zobrazenie všetkých odkazov na snímky podľa ich nadpisov.

PowerPoint Geetesh Bajaj má na svojej lokalite článok o skrytí nadpisov snímok v PowerPoint.

Pomenovanie snímky pomocou možnosti rozloženia

Snímku môžete pomenovať alebo premenovať pomocou rozloženia snímky, ktoré obsahuje zástupný symbol nadpisu.

 1. Vyberte snímku, ktorej rozloženie sa zmení tak, aby ju bolo možné použiť ako nadpis.

 2. Kliknite na položky Domov > Rozloženie.

  Tlačidlo Rozloženie na karte Domov v PowerPoint pre web.
 3. Vyberte položku Nadpisová snímka pre samostatnú titulovú stranu alebo vyberte položku Nadpis a obsah pre snímku, ktorá obsahuje nadpis a textové pole pre celú snímku. Nadpisy obsahujú aj mnohé ďalšie možnosti rozloženia. Vyberte tú, ktorá vašej prezentácii vyhovuje najviac.

  Dialógové okno Rozloženie snímky v PowerPoint pre web.
 4. Vyberte textové pole Kliknite sem a zadajte nadpis. Zadajte nadpis pre danú snímku.

  Snímka s motívom, ktorý ste vybrali. Pridajte nadpis do horného textového poľa.

Umiestnite nadpis na snímku, ale urobte záhlavie neviditeľným

Nadpis môžete umiestniť mimo snímky. Snímka tak má názov z dôvodu zjednodušenia ovládania alebo zoradenia, ale ušetríte miesto na snímke pre iný obsah.

 1. Na karte Zobraziť vyberte položku Lupa a potom zmenšite percento priblíženia na približne 50 %, aby boli viditeľné okraje mimo snímky. 

 2. Do poľa Zástupný nadpis zadajte názov.

 3. Ukážte myšou na orámovanie zástupného poľa Názov, aby sa ukazovateľ zmení na štvorsúhlavný ukazovateľ premiestnenia.  Ukazovateľ premiestnenia

 4. Presuňte zástupný objekt Nadpis smerom nahor alebo nadol a potom ho presuňte mimo ohraničenia snímky. 

  Nadpis snímky umiestnený mimo viditeľného okraja snímky.

Výberom položky Prezentácia> Od aktuálnej snímky môžete potvrdiť, že nadpis bude počas prezentácie neviditeľný. 

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

×