Používanie čítačky obrazovky na vytvorenie priečinka v knižnici dokumentov v SharePointe Online

Ozdobná ikona. Obsah pre čítačku obrazovky

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú čítačku obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory spoločnosti Microsoft.

Používajte SharePoint v službe Microsoft 365 s klávesnicou a čítačkou obrazovky na vytváranie priečinkov a podpriečinkov v knižnici dokumentov. Testovali sme ju s čítačkami Moderátora a JAWS, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania. Pomocou priečinkov môžete súbory usporiadať do kategórií, ktoré majú zmysel pre vašu organizáciu. Môžete napríklad vytvoriť priečinky na ukladanie súborov pre každého klienta alebo na súbory, ktoré súvisia s určitým projektom.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate SharePoint v službe Microsoft 365, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže sa SharePoint v službe Microsoft 365 používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na SharePoint v službe Microsoft 365.

Vytvorenie priečinka

 1. Prihláste sa do konta Microsoft 365 svojej organizácie, spustite aplikáciu SharePoint a potom otvorte svoju knižnicu dokumentov.

  Tip: Knižnice dokumentov v SharePointe Online ponúkajú dve rôzne zobrazenia: klasické a zobrazenie SharePoint v službe Microsoft 365. Väčšina ľudí má ako predvolené zobrazenie nastavené zobrazenie SharePoint v službe Microsoft 365. Ak sa však pri prechádzaní knižnicou dokumentov ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to), znamená to, že používate klasické zobrazenie. Ak chcete zobraziť knižnice dokumentov služby SharePoint v službe Microsoft 365, stlačte kláves Enter, keď sa ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to). Keď sa zobrazenie knižnice zmení na zobrazenie SharePoint v službe Microsoft 365 a zameranie sa presunie z tlačidla Vyskúšajte to na prepojenie Nové, ozve sa názov vašej knižnice dokumentov a za ním slovo „New“ (Nové).

 2. Ak chcete prejsť do zoznamu priečinkov a súborov, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: "Table, list of folders, files, or items" (Tabuľka, zoznam priečinkov, súbory alebo položky).

 3. Na pohyb v zozname a výber priečinka, v ktorom chcete vytvoriť nový priečinok, použite klávesy so šípkami nahor a nadol. Vybratý priečinok otvoríte stlačením klávesu Enter.

 4. Ak sa chcete presunúť na panel s ponukami, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve: "Command bar" (Panel príkazov).

 5. Stláčajte kláves so šípkou doprava alebo doľava, kým sa neozve "New" (Nové), a potom stlačte kláves Enter.

  Tip: Ak sa na paneli s ponukami neozve "New" (Nové), znamená to, že je vybratý existujúci priečinok alebo súbor. Ak sa chcete presunúť na vybratú položku, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve názov položky. Ak chcete výber zrušiť, stlačte medzerník. Ak sa chcete vrátiť na panel s ponukami, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve: "Command bar" (Panel príkazov). K dispozícii bude príkaz Nové.

 6. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Folder" (Priečinok), a potom stlačte kláves Enter.

 7. Zadajte názov priečinka a stlačte kláves Enter. V knižnici dokumentov sa vytvorí nový priečinok. Môžete začať pridávať súbory alebo vytvárať podpriečinky.

Pozrite tiež

Nahratie súborov do knižnice dokumentov v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na premiestnenie alebo kopírovanie priečinka alebo súboru v knižnici dokumentov v SharePoint Online

Klávesové skratky v službe SharePointe Online

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v SharePointe Online

Používanie čítačky obrazovky na preskúmanie a navigáciu SharePoint Online

Používajte SharePoint v službe Microsoft 365 s klávesnicou a čítačkou obrazovky na vytváranie priečinkov a podpriečinkov v knižnici dokumentov. Testovali sme ju s čítačkami Moderátora a JAWS, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania. Pomocou priečinkov môžete súbory usporiadať do kategórií, ktoré majú zmysel pre vašu organizáciu. Môžete napríklad vytvoriť priečinky na ukladanie súborov pre každého klienta alebo na súbory, ktoré súvisia s určitým projektom.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate SharePoint v službe Microsoft 365, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže sa SharePoint v službe Microsoft 365 používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na SharePoint v službe Microsoft 365.

Vytvorenie priečinka

 1. Otvorte dialógové SharePoint v službe Microsoft 365 dokumentov, kde chcete vytvoriť nový priečinok.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Command bar" (Panel príkazov) a za tým položka, ktorá je práve v zameraní.

 3. Stláčajte kláves so šípkou doprava alebo doľava, kým sa neozve "New, menu item" (Nové, položka ponuky), a stlačte kláves Enter.

 4. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Folder" (Priečinok), a potom stlačte kláves Enter.

 5. Zadajte názov priečinka a stlačte kláves Enter. V knižnici dokumentov sa vytvorí nový priečinok. Môžete začať pridávať súbory alebo vytvárať podpriečinky.

Pozrite tiež

Nahratie súborov do knižnice dokumentov v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na premiestnenie alebo kopírovanie priečinka alebo súboru v knižnici dokumentov v SharePoint Online

Klávesové skratky v službe SharePointe Online

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v SharePointe Online

Používanie čítačky obrazovky na preskúmanie a navigáciu SharePoint Online

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×