Power Query 101

V tomto kurze použijete doplnok Power Query v Exceli na vytvorenie dotazu, ktorým sa importujú údaje z webovej stránky. V rámci tohto postupu prejdete cez tabuľky dostupné na webovej stránke a pomocou krokov na transformáciu údajov zobrazíte len tie údaje, ktoré chcete. Power Query zaznamenáva všetky vaše kroky a tieto kroky sa budú opakovať pri každom obnovení údajov.

Krok 1: Pripojenie k stránke lokality Wikipédia

Excel 2016: na karte údaje kliknite na položku nový dotaz > z iných zdrojov > z webu. Ak sa tlačidlo Nový dotaz nezobrazuje, kliknite na položky Údaje > Z webu.

Excel 2010-2013: na karte Power Query kliknite na položku z webu. Ak sa karta Power Query nezobrazuje, skontrolujte, či ste stiahli a nainštalovali doplnok Power Query.

 1. V dialógovom okne Z webu prilepte do poľa Adresa URL adresu URL stránky lokality Wikipédia (http://en.wikipedia.org/wiki/UEFA_European_Football_Championship).

  Power Query > Z webu > Dialógové okno Vstupná URL adresa
 2. Kliknite na tlačidlo OK.

  Po vytvorení pripojenia k webovej stránke sa na table Navigátor zobrazí zoznam tabuliek dostupných na stránke lokality Wikipédia. Kliknutím na jednotlivé tabuľky môžete zobraziť rýchlu ukážku na table na pravej strane.

  Power Query > Z webu > Zobrazenie tabuľky navigátora

 3. Dvakrát kliknite na položku Results[edit] (Výsledky[upraviť]) a otvorí sa editor dotazov s údajmi o turnaji.

Na začiatok stránky

Krok 2: Tvarovanie údajov

Po otvorení tabuľky v editore dotazov môžete údaje vyčistiť a zmeniť ich tvar tak, aby vyhovovali vašim potrebám. V tomto kroku zmeníte tvar údajov odstránením všetkých stĺpcov okrem stĺpcov Year (Rok) a Final Winners (Celkoví víťazi).

 1. V mriežke Ukážka dotazu s použitím kombinácie Ctrl + kliknutie vyberte stĺpce Year (Rok) a Final Winners (Celkoví víťazi).

 2. Kliknite na položky Odstrániť stĺpce > Odstrániť ostatné stĺpce.

  Power Query > Editor dotazov > Odstrániť stĺpce

Krok 3: Vyčistenie údajov

V tomto kroku vyčistíte údaje nahradením hodnôt a filtrovaním údajov.

 1. Vyberte stĺpec Year (Rok).

 2. V editore dotazov kliknite na položku Nahradiť hodnoty.

 3. V dialógovom okne Nahradenie hodnôt zadajte do textového poľa Hodnota, ktorá sa má vyhľadať slovo Details (Podrobnosti) a textové pole Nahradiť s nechajte prázdne.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

  Power Query > Editor dotazov > Nahradiť hodnoty

Krok 4: Filtrovanie hodnôt v stĺpci

Teraz budete filtrovať stĺpec Year (Rok) tak, aby sa zobrazovali riadky, ktoré neobsahujú výraz Year (Rok).

 1. Kliknite na rozbaľovaciu šípku nadol filtrovania v stĺpci Year (Rok).

 2. V rozbaľovacom zozname Filter zrušte začiarknutie políčka Year (Rok).

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Power Query – Editor dotazov > Filter na vyčistenie údajov

Krok 5: Pomenovanie dotazu

Teraz je čas zadať vytváranému dotazu názov.

Na table Nastavenia dotazu zadajte do textového poľa Názov výraz Euro Cup Winners (Víťazi Európskeho pohára). Ak kliknete na prepojenie Všetky vlastnosti, môžete do textového poľa Popis zadať aj popis dotazu.

Power Query > Editor dotazov > Nastavenia dotazu

Krok 6: Načítanie dotazu do hárka

Nakoniec načítate dotaz Euro Cup Winners (Víťazi Európskeho pohára) do hárka.

 1. V ľavom hornom rohu kliknite na položku Zavrieť a načítať.

  Power Query vráti výsledky dotazu do hárka.

  Ak budete neskôr potrebovať aktualizovať údaje, kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľné miesto v rozsahu údajov a potom kliknite na položku Obnoviť. Všetky nové informácie z webovej stránky sa automaticky aktualizujú.

Krok 7: Zisťovanie diania v zákulisí

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto v údajoch a na karte Dotaz kliknite na položku Upraviť.

 2. Na pravej strane si všimnite zoznam Použité kroky. Počas vykonávania činností dotazov sa vytvárali kroky dotazu. Každý krok dotazu má príslušný vzorec napísaný v jazyku M.

 3. Tu je vysvetlenie jednotlivých krokov:

Krok dotazu

Úloha

Vzorec

Source (Zdroj)

Pripojenie k webovému zdroju údajov

= Web.Page(Web.Contents("http://en.wikipedia.org/wiki/UEFA_European_Football_Championship"))

Navigation (Navigácia)

Výber tabuľky na pripojenie

= Source{2}[Data]

Changed Type (Zmenený typ)

Zmena typov – Power Query tento krok vykoná automaticky

= Table.TransformColumnTypes(Data2,{{"Year", type text}, {"Host", type text}, {"", type text}, {"Final Winner", type text}, {"Final Score", type text}, {"Final Runner-up", type text}, {"2", type text}, {"Third place match Third place", type text}, {"Third place match Score", type text}, {"Third place match Fourth place", type text}, {"3", type text}, {"Number of teams", type text}})

RemovedOtherColumns (OdstránenéOstatnéStĺpce)

Odstránenie ostatných stĺpcov, aby sa zobrazovali iba požadované stĺpce

Table. SelectColumns

= Table.SelectColumns(#"Changed Type",{"Final Winner", "Year"})

ReplacedValue (NahradenáHodnota)

Nahradenie hodnôt, aby sa vymazali hodnoty vo vybratom stĺpci

Table. ReplaceValue

= Table.ReplaceValue(#"Removed Other Columns","Details","",Replacer.ReplaceText,{"Year"})

FilteredRows (FiltrovanéRiadky)

Filtrovanie hodnôt v stĺpci

Table. vybraťriadky

= Table.SelectRows(#"Replaced Value", each ([Year] <> "Year"))

Kód M môžete zobraziť v celom rozsahu kliknutím na možnosť rozšíreného editora na páse s nástrojmi doplnku Power Query. Ďalšie informácie o jazyku vzorca doplnku Power Query nájdete v téme informácie o vzorcoch doplnku Power Query.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Pozrite tiež

Power Query sa v Exceli 2016 nazýva Získať a transformovať

Import údajov z externých zdrojov údajov

Tvarovanie údajov pomocou doplnku Power Query

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×