Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Keď používateľ spustí aplikáciu balíka Office, napríklad Word alebo Excel, diagnostické informácie sa zhromažďujú a ukladajú do súborov denníka v zariadení používateľa. Tieto súbory denníka obsahujú informácie o procesoch a súčastiach spustených v aplikácii a pomáhajú pri zisťovaní, diagnostike a riešení problémov a pri zlepšovaní balíka Office.

Tieto informácie sú veľmi podobné voliteľným diagnostickým údajom, ktoré už môžu byť zhromaždené v zariadení používateľa, a to v závislosti od vybratých nastavení ochrany osobných údajov. Tieto informácie sú však podrobnejšie a pomáhajú poskytnúť viac kontextu o technických problémoch, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní aplikácií balíka Office. Doplňujúce informácie v týchto súboroch denníka nám napríklad môžu pomôcť určiť základný dôvod, prečo má používateľ problém s ukladaním súboru do zariadenia so spusteným balíkom Office. V takýchto situáciách by bolo prospešné, aby sa súbory denníka odosielali spoločnosti Microsoft.

Odosielanie súborov denníka spoločnosti Microsoft

Ak ste sa rozhodli povoliť zhromažďovanie a spracúvanie voliteľných diagnostických údajov spoločnosťou Microsoft, tieto súbory denníka sa môžu odosielať spoločnosti Microsoft automaticky. Majte na pamäti, že aj keď ste povolili spracúvanie voliteľných diagnostických údajov, spoločnosť Microsoft nemusí tieto súbory denníka vždy zhromažďovať. Tieto súbory spracúvame len v tých situáciách, keď sa domnievame, že dodatočné informácie by mohli byť užitočné pri riešení problému.

V nasledujúcej tabuľke je uvedené, ktoré aplikácie balíka Office môžu odosielať tieto súbory diagnostických denníkov spoločnosti Microsoft.

Operačný systém

Aplikácie balíka Office

Verzia

Windows

 • Excel

 • OneNote

 • Outlook

 • PowerPoint

 • Project

 • Word

 • Visio

Verzia 2008 a novšia

Android

 • Excel

 • Aplikácia Office

 • OneNote

 • PowerPoint

 • Word

Verzia 16.0.13417.* a novšia

V najbližších mesiacoch budú zahrnuté aplikácie balíka Office spustené v zariadeniach so systémom macOS a iOS. Potom túto tabuľku aktualizujeme.

Zobrazenie súborov denníka

Pomocou Zobrazovača diagnostických údajov (DDV) môžete zistiť, kedy sa tieto súbory denníka odosielajú spoločnosti Microsoft. V zobrazovači diagnostických údajov sa zobrazí udalosť s názvom Office.Diagnostics.DiagnosticLogsUploaded. V udalosti sa zobrazuje aj umiestnenie v zariadení používateľa, v ktorom sa nachádza kópia súborov denníka odoslaných spoločnosti Microsoft. Tieto súbory denníka sa uchovávajú až 24 hodín. Ďalšie informácie o Zobrazovači diagnostických údajov nájdete v téme Používanie Zobrazovača diagnostických údajov s balíkom Office

Súbory denníka v zariadeniach s Windowsom

Pre každú aplikáciu balíka Office, napríklad Word alebo Excel, sa vytvárajú samostatné súbory denníka. Celková veľkosť všetkých súborov denníka pre každú aplikáciu nepresiahne 120 MB. Pri vytváraní nových súborov denníka sa staršie denníky odstránia.

Kópia súborov denníka, ktoré sa odosielajú spoločnosti Microsoft, sa zvyčajne nachádza v priečinku %temp%\Diagnostics\UploadCache.

Ide o textové súbory, ktoré možno zobraziť vo väčšine textových editorov.

Súbory denníka v zariadeniach s Androidom

Pre každú aplikáciu balíka Office, napríklad Word alebo Excel, sa vytvárajú samostatné súbory denníka. Umiestnenie kópie súborov denníka, ktoré sa odosielajú spoločnosti Microsoft, sa bude líšiť v závislosti od verzie operačného systému Android nainštalovaného v zariadení a tiež sa bude líšiť pre každú aplikáciu.

Umiestnenie môže byť napríklad:

 /storage/emulated/0/Android/data/<PackageName>/files/Diagnostics/UploadCache.

Na súbory môžete prejsť pomocou zobrazovača systému súborov, ktorý je súčasťou operačného systému Android.

Ide o textové súbory, ktoré možno zobraziť vo väčšine textových editorov.

Kópia súborov denníka, ktoré sa odosielajú spoločnosti Microsoft, sa po jednom dni odstráni. Veľkosť kópie môže byť v závislosti od dĺžky relácií používania aplikácií až niekoľko megabajtov.

Aké údaje sa odosielajú spoločnosti Microsoft?

Tieto súbory denníka neobsahujú meno používateľa ani e-mailovú adresu, obsah súborov používateľa ani informácie o aplikáciách, ktoré nesúvisia s balíkom Office.

Súbory diagnostických denníkov majú štruktúru tabuľky s nasledujúcimi hlavičkami stĺpcov pre každý riadok.

Pole

Popis

Príklad

Časová pečiatka

Dátum a čas konkrétnej zaznamenanej udalosti.

02/12/2020 20:05:02.17

Proces

Názov aplikácie, v ktorej sa udalosť vyskytla, spolu s číselným identifikátorom, ktorý určuje, z ktorej inštancie aplikácie táto udalosť pochádza (ak je spustených viacero inštancií aplikácie).

WINWORD (0x9D40)

TID

ID vlákna. Identifikačné číslo, ktoré identifikuje konkrétne vlákno v aplikácii, ktoré koreluje s touto udalosťou v procese.

0xa94

Oblasť

Dlhý názov aplikácie, v ktorej sa udalosť stala.

Microsoft Word

Kategória

Interná súčasť v rámci aplikácie, ktorá je priradená k tejto udalosti.

Udalosť telemetrie

EventID

Jedinečný identifikátor, ktorý identifikuje jednu udalosť v denníku.

b7vzq

Úroveň

Označuje úroveň závažnosti, ktorú táto konkrétna udalosť zrejme bude mať v správe o chybe.

Stredná

Správa

Skutočne zobrazená správa udalosti.

SendEvent {"EventName": "Office.FileSystem.File.CreateFileError", "Flags": 28147506277843457, "InternalSequenceNumber": 46, "Time": "2020-02-12T20:05:02Z", "Data.Error": 32}

Korelácia

Jedinečný identifikátor, ktorý sa používa na vytváranie súvislostí medzi jednotlivými udalosťami v denníku. Toto pole môže byť prázdne.

BCCE51EC-E7D7-4544-AD99-7216790952B6

Odosielanie súborov denníka pri odosielaní pripomienok spoločnosti Microsoft

Pre zariadenia s Windowsom

Pre balík Office verzie 2103 alebo staršej v zariadeniach s Windowsom môžete tieto súbory diagnostických denníkov zahrnúť, aj keď odosielate pripomienky z aplikácie balíka Office. Ak vyberiete možnosť Súbor Pripomienky > Niečo sa mi nepáči, môžete zahrnúť tieto súbory denníka začiarknutím políčka Priložiť moje denníky na pomoc s riešením problémov.

V niektorých prípadoch sa toto začiarkavacie políčko nezobrazuje. Napríklad ak ste vybrali možnosť vypnutia online funkcií. Alebo ak ste správcom organizácie a rozhodli ste sa neodosielať povinné alebo voliteľné diagnostické údaje spoločnosti Microsoft.

Pre balík Office verzie 2104 alebo novšej v zariadeniach s Windowsom sa tieto súbory denníka automaticky zahrnú do vašich pripomienok, keď vyberiete možnosť Niečo sa mi nepáči. Začiarkavacie políčko Priložiť moje denníky na pomoc s riešením problémov sa nezobrazí, zobrazí sa však hlásenie s informáciou, že tieto súbory denníka sa odošlú spoločnosti Microsoft. Tieto súbory denníka sa odošlú iba vtedy, ak ste sa vy alebo váš správca rozhodli odosielať voliteľné diagnostické údaje spoločnosti Microsoft. Ak ste sa rozhodli voliteľné diagnostické údaje spoločnosti Microsoft neodosielať alebo ak ste sa rozhodli vypnúť online funkcie, tieto súbory denníka sa neodošlú.

Pre zariadenia s Androidom

Pre balík Office verzie 16.0.14026.20298 alebo staršej v zariadeniach s Androidom môžete tieto súbory diagnostických denníkov zahrnúť, aj keď odosielate pripomienky z Wordu, Excelu alebo PowerPointu. Ak vyberiete možnosť Nastavenia Odoslať pripomienky spoločnosti Microsoft > Niečo sa mi nepáči, môžete zahrnúť tieto súbory denníka začiarknutím políčka Priložiť diagnostické denníky.

V niektorých prípadoch sa toto začiarkavacie políčko nezobrazuje. Napríklad ak ste vybrali možnosť vypnutia online funkcií. Alebo ak ste správcom organizácie a rozhodli ste sa neodosielať povinné alebo voliteľné diagnostické údaje spoločnosti Microsoft.

Pre balík Office verzie 16.0.14131.20180 alebo novšej v zariadeniach s Androidom sa tieto súbory denníka automaticky zahrnú do vašich pripomienok, keď vyberiete možnosť Niečo sa mi nepáči vo Worde, Exceli alebo PowerPointe. Začiarkavacie políčko Priložiť diagnostické denníky sa nezobrazí, zobrazí sa však hlásenie s informáciou, že tieto súbory denníka sa odošlú spoločnosti Microsoft. Tieto súbory denníka sa odošlú iba vtedy, ak ste sa vy alebo váš správca rozhodli odosielať voliteľné diagnostické údaje spoločnosti Microsoft. Ak ste sa rozhodli voliteľné diagnostické údaje spoločnosti Microsoft neodosielať alebo ak ste sa rozhodli vypnúť online funkcie, tieto súbory denníka sa neodošlú.

Odosielanie súborov denníka pri používaní prostredia podpory v aplikácii

Používateľom, ktorí majú možnosť otvárať žiadosti o podporu z aplikácií balíka Office (Pomocník > Kontaktovať podporu), sa diagnostické denníky niekedy zhromažďujú a odosielajú spoločnosti Microsoft. V takýchto prípadoch sa zobrazí výzva na prijatie odoslania týchto súborov.

Poznámka: V súčasnosti budú tieto súbory diagnostických denníkov zhromažďovať a odosielať iba verzie Outlooku s predplatným v zariadeniach s Windowsom.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×