Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Funkcia PV, jedna z finančných funkcií, vypočíta aktuálnu hodnotu pôžičky alebo investície na základe konštantnej úrokovej sadzby. Funkciu PV môžete použiť pri pravidelných konštantných platbách (ako je napríklad hypotéka alebo iná pôžička) alebo na vypočítanie budúcej hodnoty, ktorá je vašim investičným cieľom.

Tréner vzorcov Excelu

Pomocou možnosti Tréner vzorcov v Exceli môžete nájsť súčasnú hodnotu (sumu pôžičky), ktorú si môžete dovoliť, na základe nastavenej mesačnej splátky. Dozviete sa aj to, ako sa funkcia PV používa vo vzorci.

Alebo pomocou trénera vzorcov Excelu nájdite súčasnú hodnotu svojho finančného investičného cieľa.

Syntax

PV(sadzba; pobd; plt; [bh]; [typ])

Syntax funkcie PV obsahuje nasledovné argumenty:

 • Sadzba    Povinný argument. Úroková sadzba za dané obdobie. Ak napríklad získate pôžičku na automobil s ročnou úrokovou sadzbou 10 % a splácate ju mesačne, úroková sadzba za mesiac je 10 %/12 alebo 0,83 %. Ako rýchlosť by ste do vzorca zadali hodnotu 10 %/12, 0,83 % alebo 0,0083.

 • Pobd    Povinný argument. Celkový počet platobných období v danom intervale. Ak napríklad dostanete štvorročnú pôžičku na auto a splácate ju mesačne, potom má táto pôžička 4*12 (čiže 48) období. Preto by ste mali ako hodnotu argumentu pobd zadať číslo 48.

 • Plt    Povinný argument. Platba (splátka) uskutočnená v jednotlivých obdobiach, ktorá sa nemení počas daného intervalu. V typickom prípade hodnota argumentu plt obsahuje hodnotu istiny a úrokov, ale neobsahuje iné poplatky ani dane. Napríklad ak mesačne splácate štvorročnú pôžičku na auto vo výške 10 000 € s úrokovou mierou vo výške 12 %, potom budete mesačne platiť sumu 263,33 €. Preto by ste mali ako hodnotu argumentu plt zadať číslo -263,33. Ak nie je uvedený argument plt, musíte zadať argument bh.

 • Bh    Voliteľný argument. Budúca hodnota alebo hotovostný zostatok, ktorý chcete dosiahnuť po zaplatení poslednej platby. Ak je tento argument vynechaný, predpokladá sa, že má hodnotu 0 (budúca hodnota pôžičky pre uvedený príklad je 0). Napríklad ak chcete počas 18 rokov nasporiť sumu 50 000 € na špeciálny projekt, potom budúca hodnota je 50 000 €. Potom môžete urobiť konzervatívny odhad úrokovej sadzby a určiť, koľko musíte každý mesiac usporiť. Ak nie je uvedený argument bh, musíte zadať argument plt.

 • Typ    Voliteľný argument. Číslo 0 alebo 1, ktoré vyjadruje, kedy sú sumy splatné.

Hodnota argumentu typ

Znamená, že platby sú splatné

0 alebo vynechané

Na konci obdobia

1

Na začiatku obdobia

Poznámky

 • Dajte pozor, aby ste pri špecifikácii argumentov sadzba a pobd použili rovnaké jednotky. Ak mesačne splácate štvorročnú pôžičku pri ročnom úroku 12 %, potom sadzba = 12%/12 a pobd = 4*12. Ak splácate tú istú pôžičku ročne, potom sadzba = 12% a pobd = 4.

 • S anuitou pracujú nasledujúce funkcie:

CUMIPMT

PPMT

CUMPRINC

PV

FV

RATE

FVSCHEDULE

XIRR

IPMT

XNPV

PMT


 • Anuita je séria konštantných platieb v hotovosti, ktoré sa splácajú v istom súvislom období. Anuitou je napríklad pôžička na auto alebo hypotéka. Viac informácií získate v popisoch jednotlivých funkcií anuity.

 • Vo funkciách anuity platí, že hotovosť, ktorú zaplatíte, napríklad vklad do úspor, je vyjadrená záporným číslom; hotovosť, ktorú dostanete, ako je napríklad kontrola dividendy, je vyjadrená kladným číslom. Napríklad vklad vo výške 1 000 $ v banke by bol vyjadrený argumentom -1000, ak ste vkladateľom, a argumentom 1000, ak ste bankou.

 • Program Microsoft Excel hľadá hodnotu jedného finančného argumentu na základe ostatných argumentov. Ak má argument sadzba nenulovú hodnotu, potom:

  Rovnica

  Ak je argument sadzba 0, potom:

(plt * pobd) + sh + bh = 0

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

500,000 EUR

Suma vyplatená z poisťovacej anuity na konci každého mesiaca.

8 %

Úroková sadzba z vyplatených peňazí.

20

Počet rokov vyplácania peňazí.

Vzorec

Popis

Výsledok

=PV(A3/12; 12*A4; A2; ; 0)

Súčasná hodnota anuity pri podmienkach stanovených v bunkách A2:A4.

(59 777,15 EUR)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×