Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.
Spočítanie jedinečných hodnôt medzi duplikátmi

Predpokladajme, že chcete zistiť, koľko jedinečných hodnôt existuje v rozsahu, ktorý obsahuje duplicitné hodnoty. Ak napríklad stĺpec obsahuje:

 • Hodnoty 5, 6, 7 a 6, výsledkom sú tri jedinečné hodnoty – 5, 6 a 7.

 • Hodnoty Šimko, Horváth, Horváth, Horváth, výsledkom sú dve jedinečné hodnoty – Šimko a Horváth.

K dispozícii je niekoľko spôsobov na zistenie počtu jedinečných hodnôt medzi duplicitnými hodnotami.

Pomocou dialógového okna Rozšírený filter môžete vybrať jedinečné hodnoty zo stĺpca údajov a prilepiť ich na nové miesto. Potom môžete pomocou funkcie ROWS zistiť počet položiek v novom rozsahu.

 1. Vyberte rozsah buniek alebo skontrolujte, či je aktívna bunka v tabuľke.

  Skontrolujte, či sa v rozsahu buniek nachádza nadpis stĺpca.

 2. Na karte Údaje kliknite v skupine Zoradiť a filtrovať na položku Rozšírené.

  Zobrazí sa dialógové okno Rozšírený filter.

 3. Kliknite na položku Kopírovať na iné miesto.

 4. Do poľa Kopírovať do zadajte odkaz na bunku.

  Prípadne môžete kliknutím na položku Zbaliť dialógové okno Vzhľad tlačidla dočasne skryť dialógové okno, vybrať prvú bunku v hárku a potom kliknúť na položku Rozbaliť dialógové okno Vzhľad tlačidla.

 5. Začiarknite políčko Iba jedinečné záznamy a kliknite na tlačidlo OK.

  Jedinečné hodnoty zo zvoleného rozsahu sa skopírujú na nové miesto, ktoré začína bunkou uvedenou v poli Kopírovať do.

 6. Do prázdnej bunky pod poslednou bunkou v rozsahu zadajte funkciu ROWS. Ako argument použite rozsah jedinečných hodnôt, ktoré ste práve skopírovali, s výnimkou záhlavia stĺpca. Ak je rozsah jedinečných hodnôt napríklad B2:B45, zadáte =ROWS(B2:B45).

Na vykonanie tejto úlohy sa používa kombinácia funkcií IF, SUM, FREQUENCY, MATCH a LEN:

 • Pomocou funkcie IF sa priradí hodnota 1 ku každej pravdivej podmienke.

 • Pomocou funkcie SUM sa vypočíta súčet.

 • Zistenie počtu jedinečných hodnôt pomocou funkcie FREQUENCY. Funkcia FREQUENCY ignoruje textové a nulové hodnoty. Pri prvom výskyte konkrétnej hodnoty táto funkcia vráti číslo rovnajúce sa počtu výskytov danej hodnoty. Pre každý výskyt rovnakej hodnoty po prvom vráti táto funkcia nulu.

 • Pozíciu textovej hodnoty v rozsahu môžete získať pomocou funkcie MATCH. Táto vrátená hodnota sa potom použije ako argument funkcie FREQUENCY, aby bolo možné vyhodnotiť zodpovedajúce textové hodnoty.

 • Prázdne bunky nájdete pomocou funkcie LEN. Prázdne bunky majú dĺžku 0.

Príklady vnorených funkcií na spočítanie počtu jedinečných hodnôt medzi duplicitnými

Poznámky: 

 • Vzorce v tomto príklade treba zadať ako vzorce poľa. Ak máte aktuálnu verziu služieb Microsoft 365, môžete jednoducho zadať vzorec v bunke v ľavom hornom rohu výstupného rozsahu a stlačením klávesu ENTER potvrdiť vzorec ako vzorec dynamického poľa. Inak sa vzorec musí zadať ako vzorec staršieho poľa tak, že najprv vyberiete výstupný rozsah, potom zadáte vzorec v bunke v ľavom hornom rohu výstupného rozsahu a napokon potvrdíte stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + ENTER. Excel vloží zložené zátvorky na začiatok a koniec vzorca za vás. Ďalšie informácie o vzorce polí nájdete v téme Vzorce poľa – pokyny a príklady.

 • Ak chcete zobraziť vyhodnotenie funkcie po jednotlivých krokoch, vyberte bunku so vzorcom a na karte Vzorce v skupine Kontrola vzorca kliknite na tlačidlo Vyhodnotiť vzorec.

 • Funkcia FREQUENCY vypočíta početnosť výskytu jednotlivých hodnôt v zadanom rozsahu hodnôt, ktorú vráti ako zvislé pole čísiel. Funkciu FREQUENCY možno použiť napríklad na spočítanie počtu výsledkov testov, ktorých výsledky patria do určitého bodového rozpätia. Keďže táto funkcia vráti pole, musí byť zadaná ako vzorec poľa.

 • Funkcia MATCH vyhľadá konkrétnu položku v rozsahu buniek a vráti relatívnu pozíciu tejto položky v rozsahu. Ak napríklad rozsah buniek A1:A3 obsahuje hodnoty 5, 25 a 38, potom vzorec =MATCH(25;A1:A3;0) vráti číslo 2, pretože číslo 25 je druhá položka v rozsahu.

 • Funkcia LEN vráti počet znakov v textovom reťazci.

 • Pomocou funkcie SUM sa sčítajú všetky čísla zadané ako argumenty. Každý argument môže byť rozsah, odkaz na bunku, pole, konštanta, vzorec alebo výsledok z inej funkcie. Pomocou vzorca SUM(A1:A5) sa sčítajú všetky čísla v bunkách A1 až A5.

 • Funkcia IF vráti jednu hodnotu, ak je zadaná podmienka vyhodnotená ako TRUE, inú hodnotu, ak je podmienka vyhodnotená ako FALSE.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite Excel Tech Community alebo získať podporu v komunitách.

Pozrite tiež

Filtrovanie jedinečných hodnôt alebo odstránenie duplicitných hodnôt

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×