(Iba Office Insider Beta)
Windows: 2203 (zostava 15104)
Mac: 16.60 (220304)

Vráti text, ktorý sa vyskytuje po danom znaku alebo reťazci. Je to opak funkcie TEXTBEFORE.

Syntax

=TEXTAFTER(text;oddeľovač;[instance_num]; [match_mode]; [match_end]; [if_not_found])

Syntax funkcie TEXTAFTER obsahuje tieto argumenty:

text       Text, v rámci ktorého hľadáte. Zástupné znaky nie sú povolené. Povinný argument.

oddeľovač   Text, ktorý označuje bod, po ktorom chcete extrahovať. Povinný argument.

instance_num       Inštancia oddeľovača, po ktorom chcete extrahovať text.  Predvolene instance_num = 1.  Záporné číslo začne hľadať text od konca. Voliteľný argument.

match_mode    Určuje, či sa pri vyhľadávaní textu rozlišujú malé a veľké písmená. Predvolene sa rozlišujú malé a veľké písmená. Voliteľný argument. Zadajte jednu z nasledujúcich možností:

  • 0      Rozlišujú sa malé a veľké písmená.

  • 1      Nerozlišujú sa malé a veľké písmená.

match_end    Koniec textu spracuje ako oddeľovač. Predvolene je text presnou zhodou. Voliteľný argument. Zadajte jednu z nasledujúcich možností:

  • 0      Oddeľovač sa nezhoduje s koncom textu.

  • 1      Oddeľovač sa zhoduje s koncom textu.

if_not_found    Hodnota, ktorá sa vráti, ak sa nenájde žiadna zhoda. Predvolene sa vráti #N/A. Voliteľný argument.

Poznámky:

Pri vyhľadávaní s prázdnou hodnotou oddeľovača funkcia TEXTAFTER okamžite vyhľadá zhodu. Pri vyhľadávaní spredu vráti celý text (ak je instance_num kladné) a prázdny text pri vyhľadávaní od konca (ak je instance_num záporné).  

Príklad

Výsledok

=TEXTAFTER(„Červená čiapočka Červenej čiapočky“; „čiapočka“)

Červenej čiapočky

=TEXTAFTER(„Červená čiapočka Červenej čiapočky“; „“)

Červená čiapočka Červenej čiapočky

=TEXTAFTER(„Červená čiapočka Červenej čiapočky“; „“; -1)

Chyby

  • Ak text neobsahuje oddeľovač, Excel vráti chybu #N/A.

  • Excel vráti #HODNOTU! chyba, ak instance_num = 0 alebo ak je instance_num väčšia ako dĺžka textu.

  • Ak je hodnota instance_num väčšia ako počet výskytov oddeľovača, Excel vráti chybu #N/A.

Príklady

Vzorové údaje skopírujte do každej z nasledujúcich tabuliek a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Červená čiapočka malej Červenej čiapočky

Červená čiapočka Červenej čiapočky

Vzorce

Výsledky

=TEXTAFTER(A2;"Červená")

 čiapočka malej červenej čiapočky

=TEXTAFTER(A2; "košík")

#N/A

=TEXTAFTER(A3;"červená";2)

 čiapočky

=TEXTAFTER(A3;"červená";-2)

 čiapočka malej červenej čiapočky

=TEXTAFTER(A3;"Červená";;FALSE)

#N/A

=TEXTAFTER(A2;"červená";3)

#N/A

Údaje

Marcus Aurelius

Socrates

Immanuel Kant

Vzorce

Výsledky

=TEXTAFTER(A2;" ",,,1)

Aurelius

=TEXTAFTER(A3;" ",,,0)

#N/A

=TEXTAFTER(A3;" ",,,1)

=IF(TEXTAFTER(A3;" ",,,1)="";A3)

Socrates

=TEXTAFTER(A4;" ",,,1)

Kant

Pozrite tiež

Textové funkcie (odkaz)

Funkcia TEXTBEFORE

Funkcia TEXTSPLIT

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×