Textové funkcie (odkaz)

Ak chcete získať podrobné informácie o funkcii, kliknite na jej názov nachádzajúci sa v prvom stĺpci.

Poznámka: Označenia verzií predstavujú verziu Excelu, v ktorej bola funkcia predstavená. Tieto funkcie nie sú k dispozícii v starších verziách. Značka verzie 2013 napríklad označuje, že táto funkcia je k dispozícii v Exceli 2013 a všetkých novších verziách.

Funkcia

Popis

Funkcia ASC

Zmení písmená anglickej abecedy alebo znaky katakana s plnou šírkou (dvojbajtové) v rámci reťazca znakov na znaky s polovičnou šírkou (jednobajtové)

Funkcia BAHTTEXT

Konvertuje číslo na text vo formáte meny ß (baht)

Funkcia CHAR

Vráti znak určený číslom kódu

Funkcia CLEAN

Odstráni z textu všetky znaky, ktoré sa nedajú vytlačiť

Funkcia CODE

Vráti číselný kód prvého znaku textového reťazca

CONCAT (funkcia)
Excel 2016

Skombinuje text z viacerých rozsahov a/alebo reťazcov, ale neposkytuje argumenty delimiter ani IgnoreEmpty.

Funkcia CONCATENATE

Spojí niekoľko textových položiek do jednej položky

Funkcia DBCS
Exceli 2013

Zmení písmená anglickej abecedy alebo znaky katakana s polovičnou šírkou (jednobajtové) v rámci reťazca znakov na znaky s plnou šírkou (dvojbajtové)

Funkcia DOLLAR

Konvertuje číslo na text vo formáte meny $ (dolár)

Funkcia EXACT

Skontroluje, či sú dve textové hodnoty identické

Funkcie FIND a FINDB

Vyhľadá jednu textovú hodnotu v rámci druhej (s rozlíšením malých a veľkých písmen)

Funkcia FIXED

Formátuje číslo ako text so stanoveným počtom desatinných miest

Funkcie LEFT a LEFTB

Vráti znaky od začiatku textovej hodnoty

Funkcie LEN a LENB

Vráti počet znakov textového reťazca

Funkcia LOWER

Konvertuje text na malé písmená

Funkcie MID a MIDB

Vráti určitý počet znakov textového reťazca od pozície, ktorú zadáte

Funkcia NUMBERVALUE
Exceli 2013

Konvertuje text na číslo spôsobom, ktorý nie je závislý od miestnych nastavení

Funkcia PHONETIC

Vyberie z textového reťazca fonetické znaky (furigana)

Funkcia PROPER

Prvé písmeno v každom slove textovej hodnoty zmení na veľké

Funkcie REPLACE a REPLACEB

Nahradí znaky v rámci textu

Funkcia REPT

Text sa zopakuje podľa zadaného počtu opakovaní

Funkcie RIGHT a RIGHTB

Vráti znaky od pravého konca textovej hodnoty

Funkcie SEARCH a SEARCHB

Vyhľadá jednu textovú hodnotu v rámci druhej (bez rozlíšenia malých a veľkých písmen)

Funkcia SUBSTITUTE

Nahradí existujúci text v textovom reťazci novým textom

Funkcia T

Konvertuje argumenty na text

Funkcia TEXT

Formátuje číslo a konvertuje ho na text

TEXTJOIN (funkcia)
Excel 2016

Skombinuje text z viacerých rozsahov a/alebo reťazcov a použije medzi každou textovou hodnotou, ktorá sa skombinuje, vami určený oddeľovač. Ak je oddeľovačom prázdny textový reťazec, táto funkcia efektívne zreťazí rozsahy.

Funkcia TRIM

Odstráni z textu medzery

Funkcia UNICHAR
Exceli 2013

Vráti znak Unicode, na ktorý odkazuje daná numerická hodnota

Funkcia UNICODE
Exceli 2013

Vráti číslo (bod kódu), ktoré zodpovedá prvému znaku textu

Funkcia UPPER

Konvertuje text na veľké písmená

Funkcia VALUE

Konvertuje textový argument na číslo

Dôležité: Vypočítané výsledky vzorcov a niektoré funkcie excelových hárkov sa v počítačoch s Windowsom používajúcich architektúru x86 alebo x86-64 a počítačoch s Windowsom RT používajúcich architektúru ARM môžu mierne líšiť. Ďalšie informácie o odlišnostiach.

Pozrite tiež

Zoznam funkcií programu Excel (podľa kategórie)

Zoznam funkcií programu Excel (podľa abecedy)

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×