Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Ak chcete získať podrobné informácie o funkcii, kliknite na jej názov nachádzajúci sa v prvom stĺpci.

Poznámka: Označenia verzií predstavujú verziu Excelu, v ktorej bola funkcia predstavená. Tieto funkcie nie sú k dispozícii v starších verziách. Značka verzie 2013 napríklad označuje, že táto funkcia je k dispozícii v Exceli 2013 a všetkých novších verziách.

Funkcia

Popis

ARRAYTOTEXT (funkcia)
Tlačidlo Office 365

Vráti pole textových hodnôt z ľubovoľného zadaného rozsahu

ASC (funkcia)

Zmení písmená anglickej abecedy alebo znaky katakana s plnou šírkou (dvojbajtové) v rámci reťazca znakov na znaky s polovičnou šírkou (jednobajtové)

Funkcia BAHTTEXT

Konvertuje číslo na text vo formáte meny ß (baht)

Funkcia CHAR

Vráti znak určený číslom kódu

Funkcia CLEAN

Odstráni z textu všetky znaky, ktoré sa nedajú vytlačiť

Funkcia CODE

Vráti číselný kód prvého znaku textového reťazca

CONCAT (funkcia)
Excel 2016

Kombinuje text z viacerých rozsahov a/alebo reťazcov, ale neposkytuje argumenty delimiter alebo IgnoreEmpty.

Funkcia CONCATENATE

Spojí niekoľko textových položiek do jednej položky

Funkcia DBCS
Excel 2013

Zmení písmená anglickej abecedy alebo znaky katakana s polovičnou šírkou (jednobajtové) v rámci reťazca znakov na znaky s plnou šírkou (dvojbajtové)

Funkcia DOLLAR

Konvertuje číslo na text vo formáte meny $ (dolár)

Funkcia EXACT

Skontroluje, či sú dve textové hodnoty identické

Funkcie FIND a FINDB

Vyhľadá jednu textovú hodnotu v rámci druhej (s rozlíšením malých a veľkých písmen)

Funkcia FIXED

Formátuje číslo ako text so stanoveným počtom desatinných miest

Funkcie LEFT a LEFTB

Vráti znaky od začiatku textovej hodnoty

Funkcie LEN a LENB

Vráti počet znakov textového reťazca

Funkcia LOWER

Konvertuje text na malé písmená

Funkcie MID a MIDB

Vráti určitý počet znakov textového reťazca od pozície, ktorú zadáte

Funkcia NUMBERVALUE
Excel 2013

Konvertuje text na číslo spôsobom, ktorý nie je závislý od miestnych nastavení

Funkcia PHONETIC

Vyberie z textového reťazca fonetické znaky (furigana)

Funkcia PROPER

Prvé písmeno v každom slove textovej hodnoty zmení na veľké

Funkcie REPLACE a REPLACEB

Nahradí znaky v rámci textu

Funkcia REPT

Text sa zopakuje podľa zadaného počtu opakovaní

Funkcie RIGHT a RIGHTB

Vráti znaky od pravého konca textovej hodnoty

Funkcie SEARCH a SEARCHB

Vyhľadá jednu textovú hodnotu v rámci druhej (bez rozlíšenia malých a veľkých písmen)

Funkcia SUBSTITUTE

Nahradí existujúci text v textovom reťazci novým textom

Funkcia T

Konvertuje argumenty na text

Funkcia TEXT

Formátuje číslo a konvertuje ho na text

TEXTAFTER (funkcia)
Tlačidlo Office 365

Vráti text, ktorý sa vyskytuje po danom znaku alebo reťazci

TEXTBEFORE (funkcia)
Tlačidlo Office 365

Vráti text, ktorý sa vyskytuje pred daným znakom alebo reťazcom

TEXTJOIN (funkcia)
Tlačidlo Office 365

Skombinuje text z viacerých rozsahov a/alebo reťazcov

TEXTSPLIT (funkcia)
Tlačidlo Office 365

Rozdelí textové reťazce pomocou oddeľovačov stĺpcov a riadkov

Funkcia TRIM

Odstráni z textu medzery

Funkcia UNICHAR
Excel 2013

Vráti znak Unicode, na ktorý odkazuje daná numerická hodnota

Funkcia UNICODE
Excel 2013

Vráti číslo (bod kódu), ktoré zodpovedá prvému znaku textu

Funkcia UPPER

Konvertuje text na veľké písmená

Funkcia VALUE

Konvertuje textový argument na číslo

VALUETOTEXT (funkcia)
Tlačidlo Office 365

Vráti text z ľubovoľnej zadanej hodnoty

Dôležité: Vypočítané výsledky vzorcov a niektoré funkcie excelových hárkov sa v počítačoch s Windowsom používajúcich architektúru x86 alebo x86-64 a počítačoch s Windowsom RT používajúcich architektúru ARM môžu mierne líšiť. Ďalšie informácie o odlišnostiach.

Pozrite tiež

Zoznam funkcií Excelu (podľa kategórie)

Zoznam funkcií Excelu (podľa abecedy)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×