Uloženie obrázka alebo prílohy z e-mailu v aplikácii Pošta pomocou čítačky obrazovky

Uloženie obrázka alebo prílohy z e-mailu v aplikácii Pošta pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Používajte Pošta pre Windows 10 klávesnicou a čítačkou obrazovky na uloženie priloženého súboru z e-mailu do zariadenia. Testovali sme ju s Moderátorom, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania.

Poznámky: 

Uloženie prílohy z e-mailu

  1. Otvorte e-mailovú správu s prílohou, ktorú chcete uložiť do zariadenia.

  2. Použite jeden z nasledovných postupov:

    • Ak chcete uložiť všetky prílohy pošty do rovnakého priečinka, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Save all attachments, link" (Uložiť všetky prílohy, prepojenie), a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa Windows dialógové okno Výber priečinka.

    • Ak je k dispozícii len jedna príloha alebo ak chcete prílohy uložiť po jednej do rôznych priečinkov, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Open" (Otvoriť) spolu s názvom súboru prílohy. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Save button" (Tlačidlo Uložiť), a stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Otvorenie súboru Windowsu.

  3. Prejdite do priečinka v zariadení, do ktorého chcete uložiť súbory, a potom stlačte kláves Enter. Súbory sa uložia do vášho zariadenia.

    Poznámka: Ak chcete prílohy uložiť do svojej OneDrive, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve"Tree view" (Stromové zobrazenie). Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve "OneDrive", a potom stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v aplikácii Pošta

Formátovanie textu e-mailu v aplikácii Pošta pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v aplikácii Pošta

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Prehľadávanie a navigácia v aplikácii Pošta pomocou čítačky obrazovky

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×