Vlastný skript formulára je teraz predvolene vypnutý

Posledná aktualizácia: 13. októbra 2017

PROBLÉM

Skript vlastného formulára je teraz predvolene zakázaný a jeho opätovné povolenie vyžaduje nastavenie kľúčov databázy Registry.

 1. Nový kľúč databázy Registry má predvolenú hodnotu 1, čo znamená, že skript formulára by sa nemal spustiť.

  Najskôr vytvorte tento kľúč:

  32-bitová verzia balíka Office v 64-bitovej verzii Windowsu

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Security

  32-bitová verzia balíka Office v 32-bitovej verzii Windowsu alebo 64-bitová verzia balíka Office v 64-bitovej verzii Windowsu

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Security

  Následne vytvorte hodnotu DWORD (32-bitovú) 0 a nastavte názov ako DisableCustomFormItemScript, čím povolíte skripty vlastných formulárov.

 2. Po povolení skriptov vlastných formulárov je ich potrebné povoliť pre príslušnú triedu správ formulárov. Ak máte napríklad formulár s triedou správ IPM.Note.Custom, je potrebné zaregistrovať IPM.Note.Custom ako dôveryhodnú triedu správ formulárov. Ak to chcete urobiť, najskôr vytvorte tento kľúč:

  32-bitová verzia balíka Office v 64-bitovej verzii Windowsu

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Forms\TrustedFormScriptList

  32-bitová verzia balíka Office v 32-bitovej verzii Windowsu alebo 64-bitová verzia balíka Office v 64-bitovej verzii Windowsu

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Forms\TrustedFormScriptList

Potom v kľúči vytvorte hodnoty REG_SZ pre každý formulár, ktorému chcete povoliť spúšťanie skriptov. V uvedenom príklade by ste vytvorili hodnotu REG_SZ nazvanú IPM.Note.Custom s prázdnymi údajmi.

Keď navrhujete formulár, príkaz Spustiť tento formulár spustí formulár pomocou triedy správ základného formulára. Ak ste teda začali navrhovaním formulára IPM.Note a chcete spustiť tento formulár, bude potrebné mať formulár IPM.Note zaregistrovaný. Po publikovaní sa skontroluje trieda publikovaných správ. Po dokončení navrhovania formulára a jeho publikovaní do názvu vlastného formulára odstráňte štandardný formulár IPM.Note zo zoznamu dôveryhodných.

Poznámky: 

 • Po nastavení kľúča TrustedFormScriptList je Outlook potrebné reštartovať.

 • Príkladové kľúče databázy Registry používajú hodnotu 16.0 pre Outlook 2016. Pre Outlook 2013 sa používa hodnota 15.0, pre Outlook 2010 hodnota 14.0 a pre Outlook 2007 hodnota 12.0.

Po vykonaní uvedených zmien budú kľúče databázy Registry vyzerať asi takto:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Security]

DisableCustomFormItemScript"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Forms\TrustedFormScriptList]

"IPM.Note.Custom"=""

"IPM.Note"=""

Kľúče databázy Registry

Kľúče databázy Registry

POZNÁMKA: V niektorých prípadoch formuláre v sekundárnych poštových schránkach a verejných priečinkoch po nastavení kľúča databázy Registry stále nefungujú. Problém môžete vyriešiť povolením skriptov v Centre dôveryhodnosti:

 1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti. Potom vyberte položky Centrum dôveryhodnosti > Nastavenie centra dôveryhodnosti > Zabezpečenie e-mailu.

 2. V časti Skript v priečinkoch kliknite na začiarkavacie políčko pre možnosti Povoliť skript v zdieľaných priečinkochPovoliť skript vo verejných priečinkoch, kliknite na tlačidlo OK, potom znova na tlačidlo OK a okno sa zavrie.

STAV

Zmena bola prvý raz zavedená 12. septembra 2017 v rámci verejných aktualizácií Outlooku a je zahrnutá v nasledovných aktualizáciách MSI, ktoré teraz vyžadujú kľúče databázy Registry.

Outlook 2007

Outlook 2010

Outlook 2013

Outlook 2016

V prípade technológie Klikni a spusti je stav takýto:

 1. Mesačný kanál (Aktuálny kanál) začne podporovať kľúče databázy Registry v aktualizácii zostavy 16.0.8431.2079, ktorej vydanie je naplánované na 18. septembra.

 2. Polročný kanál (FRDC) podporuje kľúče databázy Registry od zostavy 16.0.8431.2079.

 3. Oneskorený kanál podporuje kľúče databázy Registry od zostavy 16.0.8201.2193.

 4. Stav pre oneskorený rozšírený kanál je Ešte bude určené.

 5. Stav pre kanál Insider Fast je Ešte bude určené.

 6. Kanál Insider Slow podporuje kľúče databázy Registry od zostavy 16.0.8431.2079.

Ďalšie zdroje informácií

Ikona odborníkov (mozog, ozubené kolieska)

Opýtajte sa odborníkov

Spojte sa s odborníkmi, diskutujte o novinkách v Outlooku a najvhodnejších postupoch a prečítajte si náš blog.

Komunita Tech Community pre Outlook

Ikona Komunita

Získajte pomoc v komunite

Položte otázku zástupcom oddelenia podpory, odborníkom MVP, technikom a iným používateľom Outlooku a nájdite riešenia.

Fórum o Outlooku na lokalite Answers

Ikona požiadavky na funkciu ikonu (žiarovka, nápad)

Navrhnite novú funkciu

Radi si prečítame vaše návrhy a pripomienky. Zdieľajte svoje nápady. Váš názor nás zaujíma.

Outlook UserVoice

Pozrite tiež

Opravy alebo alternatívne riešenia nedávnych problémov v Outlooku pre Windows

Riešenie problémov s Outlookom pre Windows pomocou automatizovaných nástrojov na riešenie problémov

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×