V programoch Microsoft Word, PowerPoint a Excel môžete veľa akcií vrátiť späť, opakovať alebo opätovne vykonať tie, ktoré ste vrátili späť. Zmeny môžete vrátiť späť dokonca aj po ich uložení a potom ich znova uložiť, no takáto akcia má obmedzenie (predvolene Office ukladá posledných 100 vratných akcií). 

Vrátenie akcie späť

Ak chcete akciu vrátiť späť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Z. 

Ak radšej používate myš, kliknite na položku Späť na paneli s nástrojmi Rýchly prístup. Opakovaným stláčaním položky Späť (alebo kombinácie klávesov CTRL + Z) môžete vrátiť späť viacero krokov.

Príkaz Späť na paneli s nástrojmi Rýchly prístup

Poznámka: Ďalšie informácie o paneli s nástrojmi Rýchly prístup nájdete v téme Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup.

Niektoré akcie, napríklad kliknutie na príkazy na karte Súbor alebo uloženie súboru, nie je možné vrátiť späť. Ak sa akcia nedá vrátiť späť, príkaz Späť sa zmení na položku Nedá sa vrátiť.

Ak chcete vrátiť späť viacero akcií naraz, kliknite na šípku vedľa položky Späť Tlačidlo späť, v zozname vyberte akcie, ktoré chcete vrátiť späť, a potom kliknite na zoznam.

Tip: Ak nemôžete zrušiť zmeny, ktoré chcete vrátiť, možno sa bude dať obnoviť predchádzajúca verzia súboru. Pozrite si tému Obnovenie predchádzajúcej verzie súboru vo OneDrive alebo OneDrive for Business

Zopakovanie akcie

Ak chcete opätovne vykonať akciu, ktorú ste vrátili späť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Y alebo kláves F4. (Ak sa zdá, že kláves F4 nefunguje, stlačte kláves F-Lock alebo kláves Fn a potom kláves F4).

Ak radšej používate myš, kliknite na príkaz Znova na paneli s nástrojmi Rýchly prístup. (Tlačidlo Znova sa zobrazí až po vrátení akcie späť.)

Príkaz Znova na paneli s nástrojmi Rýchly prístup

Poznámka: Ďalšie informácie o paneli s nástrojmi Rýchly prístup nájdete v téme Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup.

Zopakovanie akcie

Ak chcete zopakovať jednoduchú akciu, napríklad operáciu prilepenia, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Y alebo kláves F4. (Ak sa zdá, že kláves F4 nefunguje, stlačte kláves F-Lock alebo Fn a potom kláves F4.)

Ak radšej používate myš, kliknite na položku Opakovať na paneli s nástrojmi Rýchly prístup.

Príkaz Opakovať na paneli s nástrojmi Rýchly prístup

Poznámky: 

 • Predvolene príkaz Opakovať Obrázok tlačidla nie je k dispozícii na paneli s nástrojmi Rýchly prístup v Exceli. Ak chcete zopakovať poslednú akciu, musíte najskôr pridať príkaz Opakovať na panel s nástrojmi Rýchly prístup. Postup nájdete v časti Pridanie príkazu, ktorý sa nenachádza na páse s nástrojmi, na panel s nástrojmi Rýchly prístup.

 • Niektoré akcie, ako je napríklad použitie funkcie v bunke v Exceli, nie je možné zopakovať. Ak nie je možné opakovať poslednú akciu, príkaz Opakovať sa zmení na Nedá sa opakovať.

Excel a všetky ostatné programy v Office majú predvolené maximum 100 akcií, ktoré možno vrátiť späť alebo ktorých vrátenie možno zopakovať. Môžete to však zmeniť pridaním položky v databáze registry v systéme Microsoft Windows.

Dôležité: Nezabudnite, že niektoré akcie, ako sú napríklad kliknutie na príkazy na karte Súbor alebo uloženie súboru, nie je možné vrátiť späť a spustením makra v Exceli sa zruší zásobník, čiže táto akcia nebude k dispozícii.

Upozornenie: Pri zvyšovaní počtu úrovní vrátenia akcie späť je potrebné postupovať obozretne a opatrne: čím viac zvýšite počet úrovní vrátenia späť, tým viac pamäte RAM bude Excel vyžadovať na ukladanie histórie vrátenia späť a bude to mať vplyv na výkon Excelu.

Nasledujúci postup využíva Editor databázy Registry na zmenu počtu úrovní vrátenia späť pre Excel, rovnaký postup však môžete použiť aj pre Word alebo PowerPoint.

 1. Zavrite všetky spustené programy balíka Office.

 2. Vo Windowse 10 alebo Windowse 8 kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart a potom na položku Spustiť.

  Vo Windowse 7 alebo Windowse Vista kliknite na tlačidlo Štart.

  Vo Windowse XP kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Spustiť.

 3. Do poľa hľadania alebo okna Spustiť zadajte regedit a stlačte kláves Enter.

  V závislosti od verzie Windowsu sa môže zobraziť výzva na potvrdenie, že chcete otvoriť Editor databázy Registry.

 4. V Editore databázy Registry rozbaľte niektorý z nasledujúcich podkľúčov v závislosti od verzie Excelu, ktorý používate:

  • Excel 2007: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel\Options

  • Excel 2010: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Excel\Options

  • Excel 2013: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Excel\Options

  • Excel 2016: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Excel\Options

 5. V ponuke Edit (Úpravy) ukážte na položku New (Nové) a potom kliknite na položku DWORD Value (Hodnota DWORD). Vyberte položku New Value #1 (Nová hodnota #1), zadajte UndoHistory a potom stlačte kláves ENTER.

 6. V ponuke Edit (Úpravy) kliknite na príkaz Modify (Upraviť).

 7. V dialógovom okne Edit DWORD Value (Úprava hodnoty DWORD) kliknite na položku Decimal (Desatinné) v časti Base (Základ). Zadajte hodnotu do poľa Value (Hodnota), kliknite na tlačidlo OK a potom zatvorte Editor databázy Registry.

 8. Spustite program Excel. Excel uchováva históriu vrátenia akcií späť v počte, ktorý ste zadali v kroku 7.

Súvisiace prepojenia

Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup (Windows)

Konfigurácia alebo vypnutie automatického formátovania textu (Automatický formát)

Vrátenie akcie späť

Stláčajte kombináciu klávesov PRÍKAZ + Z, kým sa problém neodstráni.

Prípadne môžete kliknúť na položku Späť v ľavom hornom rohu pása s nástrojmi.

Príkaz Späť je zvýraznený na páse s nástrojmi.

Niektoré akcie, napríklad kliknutie na príkazy v ponuke Súbor alebo uloženie súboru, nie je možné vrátiť späť. Ak sa akcia nedá vrátiť späť, príkaz Späť sa zmení na položku Nedá sa vrátiť.

Ak chcete vrátiť späť viacero akcií naraz, kliknite na šípku vedľa položky Späť, v zozname vyberte akcie, ktoré chcete vrátiť späť, a potom kliknite na zoznam.

Tip: Ak nemôžete zrušiť zmeny, ktoré chcete vrátiť, možno sa bude dať obnoviť predchádzajúca verzia súboru. Pozrite si tému Obnovenie predchádzajúcej verzie súboru vo OneDrive alebo OneDrive for Business

Zopakovanie akcie

Ak chcete opätovne vykonať akciu, ktorú ste vrátili späť, stlačte kombináciu klávesov PRÍKAZ + Y.

Prípadne môžete kliknúť na položku Znova v ľavom hornom rohu pása s nástrojmi. (Tlačidlo Znova sa zobrazí len po vrátení akcie späť.)

Príkaz Znova je zvýraznený na páse s nástrojmi.

Zopakovanie akcie

Ak chcete zopakovať jednoduchú akciu, ako je napríklad operácia prilepenia, stlačte kombináciu klávesov PRÍKAZ + Y.

Prípadne môžete kliknúť na položku Opakovať v ľavom hornom rohu pása s nástrojmi.

Príkaz Opakovať je zvýraznený na páse s nástrojmi.

V Word pre web,PowerPoint pre web a Excel pre web môžete vrátiť späť alebo znova použiť základné akcie. Ďalšie rozšírené možnosti sú k dispozícii v počítačových verziách balíka Office.

Vrátenie akcie späť

Stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + Z alebo klikajte na príkaz Tlačidlo Späť vo Worde Online (Späť) na páse s nástrojmi, kým sa problém neodstráni.

Vrátenie zmeny späť vo Worde Online

Niektoré akcie, napríklad kliknutie na príkazy na karte Súbor alebo uloženie súboru, nie je možné vrátiť späť. Ak sa akcia nedá vrátiť späť, príkaz Späť je neaktívny. Tlačidlo Späť v prípade, keď je vo Worde Online neaktívne.

Tip: Ak nemôžete zrušiť zmeny, ktoré chcete vrátiť, možno sa bude dať obnoviť predchádzajúca verzia súboru. Pozrite si tému Obnovenie predchádzajúcej verzie súboru vo OneDrive alebo OneDrive for Business

Zopakovanie akcie

Ak chcete zopakovať akciu, ktorú ste vrátili späť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Y alebo kliknite na príkaz Zopakovanie zmeny vo Worde Online (Znova) na páse s nástrojmi.

Zopakovanie zmeny vo Worde Online

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×