Vyhľadávanie v centrách Pošta a Ľudia v službe Outlook.com

V Outlook.com môžete pomocou panela hľadania v hornej časti stránky vyhľadať e-mailové správy, kontakty alebo súbory.

 1. Do poľa Hľadať v pošte zadajte, čo chcete vyhľadať (kontakt, predmet, časť správy alebo názov súboru) a stlačte kláves Enter.

  Snímka obrazovky s panelom vyhľadávania

 2. Po skončení vyhľadávania vyberte šípku späť v poli Hľadať alebo kliknite na ľubovoľný priečinok na navigačnej table na ľavej strane a ukončite vyhľadávanie.

  Snímka obrazovky s tlačidlom Ukončiť vyhľadávanie

Ak viete, že správa bola odoslaná, ale nedostali ste ju, prečítajte si článok Oprava problémov so synchronizáciou e Outlook.com na Outlook.com

 1. Do vyhľadávacieho poľa začnite písať meno. Vyberte ľudí navrhovaných v zozname pod vyhľadávacím poľam alebo stlačením klávesu Enter zobrazte ďalšie výsledky.

  Snímka obrazovky s navrhovanými ľuďmi vo výsledkoch vyhľadávania
 2. Po výbere kontaktu vo výsledkoch hľadania sa zobrazí zoznam e-mailových správ súvisiacich s kontaktom.

  Vyhľadanie osoby na zobrazenie všetkých e-mailových správ

  Ak chcete kontaktu odoslať správu, vyberte pod menom kontaktu položku Odoslať e-mail. Ak chcete kontakt pridať doobľúbených Pridať medzi obľúbené položky vyberte položku Kontakty vedľa mena kontaktu.

Ak často vyhľadávate e-maily od rovnakých ľudí, môžete týchto ľudí pridať medzi obľúbené položky. Ak chcete kontakt pridať do obľúbenýchpoložiek , vyhľadajte kontakt, vyberte jeho meno vo výsledkoch hľadania a Pridať medzi obľúbené položky vedľa mena kontaktu.

Snímka obrazovky s tlačidlom Pridať medzi obľúbené položky

Ak chcete zobraziť všetky e-mailové správy od tejto osoby, vyberte jej meno v časti Obľúbené na ľavej table.

Pri vyhľadávaní v priečinku doručenej pošty Outlook.com predvolene vyhľadáva vo všetkých priečinkoch. Pomocou filtra napravo od vyhľadávacieho poľa môžete vyhľadávať v konkrétnych priečinkoch, ako sú napríklad Odstránené položky alebo Odoslaná pošta.

Snímka obrazovky s tlačidlom Filter na paneli vyhľadávania

Kontakty môžete vyhľadať aj pomocou poľa Prehľadať kontakty, adresár a skupiny v časti Ľudia.

 1. Do poľa Prehľadať kontakty, adresár a skupiny zadajte meno osoby, skupiny alebo zdroja, ktoré chcete vyhľadať.

 2. Ak sa v zozname návrhov nezobrazuje želaný kontakt, stlačením klávesu Enter zobrazíte úplné výsledky vyhľadávania.

 3. Spresnite vyhľadávanie výberom položky Filter v hornej časti zoznamu výsledkov.

 4. Keď vyhľadávanie ukončíte, vyberte do vyhľadávacieho poľa šípku Späť alebo vyberte ľubovoľný priečinok na navigačnej table na ľavej strane.

Vyhľadávanie pomocou rozšírených dotazov na spresnenie výsledkov

Vyhľadávanie pomocou rozšírených dotazov (Advanced Query Search, AQS) sa používa na spresnenie výsledkov hľadania. Do vyhľadávacieho poľa zadajte kľúčové slovo AQS z nasledujúcej tabuľky, za ním dvojbodku a výraz, ktorý chcete vyhľadať. Ak chcete napríklad nájsť správy s predmetom, ktorý obsahuje výraz "zostava", zadajte dopoľa Hľadať v poli Hľadať výraz Outlook.com beta.

Kľúčové slovo AQS

Popis

Príklad

From

Vyhľadáva sa v poli Od.

From:JerriFrye

To

Vyhľadáva sa v poli Komu.

To:JerriFrye

Cc

Vyhľadáva sa v poli Kópia.

Cc:JerriFrye

Bcc

Vyhľadáva sa v poli Skrytá.

Bcc:JerriFrye

Participants

Vyhľadáva sa v poliach Komu, Kópia a Skrytá.

Participants:JerriFrye

Subject

Vyhľadáva sa v predmete.

Subject:zostava

Body or Content

Vyhľadáva sa v texte správy.

Body:zostava

Sent

Vyhľadáva sa v dátume odoslania. Môžete vyhľadať konkrétny dátum alebo rozsah dátumov oddelených dvomi bodkami (..). Môžete vyhľadávať aj relatívne dátumy: today, tomorrow, yesterday, this week, next month, last week, past month. Môžete vyhľadať deň v týždni alebo mesiac v roku.

Dôležité: Vyhľadávanie dátumov je potrebné zadať vo formáte mesiac/deň/rok: MM/DD/YYYY.

Sent:01.01.2017

Received

Vyhľadáva sa dátum prijatia. Môžete použiť rovnaké vyhľadávacie výrazy ako v prípade položky Odoslané.

Received:01.01.2017

Category

Vyhľadáva sa v poli Kategória.

Category:zostavy

HasAttachment:yes

Vyhľadávanie s nastavením HasAttachment:yes vráti len e-maily s prílohami.

Ak chcete ešte podrobnejšie určiť e-maily, ktoré sa majú prehľadať, použite spolu s hľadaným kľúčovým slovom aj slová alebo mená z pošty. Napríklad výraz modrá hasattachment:yes vráti len e-maily obsahujúce slovo modrá, ktoré obsahujú prílohy.

zostava HasAttachment:yes

HasAttachment:no

Vyhľadávanie s nastavením HasAttachment:no vráti len e-maily bez príloh.

zostava HasAttachment:no

IsFlagged:yes

Vyhľadávanie s nastavením IsFlagged:yes vráti len označené e-maily.

zostava IsFlagged:yes

IsFlagged:no

Vyhľadávanie s nastavením IsFlagged:no vráti len neoznačené e-maily.

zostava IsFlagged:no

Ak používate vyhľadávanie pomocou rozšírených dotazov, môžete vyhľadávať viacero hľadaných výrazov v ľubovoľnom slovnom spojení, vo všetkých slovných spojeniach alebo iba v konkrétnom slovnom spojení.

 • Po zadaní reťazca Subject:produktový plán sa vyhľadajú všetky správy so slovom „produktový“ alebo „plán“ v predmete.

 • Po zadaní reťazca Subject:(produktový plán) sa vyhľadajú všetky správy so slovami „produktový“ a „plán“ v predmete.

 • Po zadaní reťazca Subject:“produktový plán” sa vyhľadajú všetky správy s výrazom „produktový plán“ v predmete.

Na vyhľadávanie viacerých výrazov môžete použiť aj operátory AND alebo OR. Napríklad môžete vyhľadať správy od Jerri, ktoré majú v predmete výraz „zostava“ – do poľa hľadania zadajte From:Jerri AND Subject:zostava.

Tipy a triky pre vyhľadávanie

Ak chcete definovať podmienky vyhľadávania presnejšie, použite tieto tipy a triky.

 • Vyhľadávanie podľa kľúčových slov nerozlišuje veľké a malé písmená. Výraz mačkaMAČKA vráti napríklad rovnaké výsledky.

 • Pri vyhľadávaní vo výraze typu vlastnosť:hodnota nezadávajte medzeru za dvojbodkou. Ak zadáte medzeru, vami určená hodnota bude predmetom celotextového hľadania. Napríklad zadaním reťazca to: JerriFrye sa budú vyhľadávať správy s kľúčovým slovom JerriFrye, a nie správy odoslané osobe JerriFrye. Ak chcete vyhľadať správy odoslané osobe JerriFrye, zadajte reťazec to:JerriFrye.

 • Medzera medzi dvomi kľúčovými slovami alebo dvomi výrazmi typu vlastnosť:hodnota má rovnaký účinok ako použitie logickej spojky AND. Napríklad reťazec from:"Jerri Frye"subject:reorganizácia vráti všetky správy od odosielateľa Jerri Frye, ktoré obsahujú v riadku predmetu výraz reorganizácia.

 • Pri vyhľadávaní podľa vlastností príjemcov, ako napríklad Komu, Od, Kópia alebo Príjemcovia, môžete na označenie príjemcu používať SMTP adresu, alias alebo zobrazované meno. Môžete použiť napríklad JerriFrye@contoso.com, JerriFrye, alebo "JerriFrye".

 • Môžete použiť len zástupné vyhľadávanie s príponou – napríklad cat* alebo set*. Zástupné vyhľadávanie s predponou (*cat) alebo zástupné vyhľadávanie s podreťazcom (*cat*) nie je podporované.

 • Pri vyhľadávaní podľa vlastností použite dvojité úvodzovky („ “), ak sa hľadaná hodnota skladá z viacerých slov. Výraz subject:rozpočet Q1 vráti napríklad správy, ktoré obsahujú rozpočet v riadku predmetu a Q1 kdekoľvek v správe alebo vo vlastnostiach správy. Použitie výrazu subject:„rozpočet Q1“ vráti všetky správy, ktoré obsahujú rozpočet Q1 kdekoľvek v riadku predmetu.

 • Ak chcete vylúčiť obsah označený určitou hodnotou vlastnosti z výsledkov vyhľadávania, umiestnite znamienko mínus (-) pred názov vlastnosti. Výraz -from:„Jerry Frye“ vylúči napríklad všetky správy odoslané od Jerri Frye.

Stále potrebujete pomoc?

Ak chcete získať podporu v službe Outlook.com, kliknite sem alebo vyberte položku Outlook.com – ikona Pomocníka na paneli s ponukami a zadajte dotaz. Ak problém svojpomocne nevyriešite, posuňte sa nadol na položku Stále potrebujete pomoc? a vyberte možnosť Áno.

Ak nás chcete kontaktovať v službe Outlook.com, musíte sa prihlásiť. Ak sa nemôžete prihlásiť, kliknite sem

Ďalšiu pomoc s kontom Microsoft a predplatnými nájdete v Pomocníkovi pre konto a fakturáciu.

Ikona aplikácie Získať pomoc

Ak chcete získať pomoc a riešiť problémy s inými produktmi a službami spoločnosti Microsoft, sem zadajte problém

Zverejňujte otázky, sledujte diskusie a zdieľajte svoje poznatky na lokalite Outlook.com Community.

Máte požiadavku na funkciu?

Žiarovka – nápad

Pošlite nám svoje pripomienky a pomôžte nám stanoviť priority pre nové funkcie v budúcich aktualizáciách. Ďalšie informácie nájdete v téme Ako môžem poskytnúť pripomienky k balíku Microsoft Office.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×