Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.
Vyhľadávanie v centrách Pošta a Ľudia v službe Outlook.com

V Outlook.com môžete pomocou panela hľadania v hornej časti stránky vyhľadávať e-mailové správy, kontakty alebo súbory.

 1. Do vyhľadávacieho poľa v pošte zadajte, čo chcete vyhľadať (kontakt, predmet, časť správy alebo názov súboru) a stlačte kláves Enter.

  Snímka obrazovky s panelom vyhľadávania

 2. Po dokončení vyhľadávania vyberte šípku späť vo vyhľadávacom poli alebo kliknutím na ľubovoľný priečinok na navigačnej table na ľavej strane ukončite vyhľadávanie.

  Snímka obrazovky s tlačidlom Ukončiť vyhľadávanie

Ak viete, že správa bola odoslaná, ale ešte ste ju nedostali, prečítajte si článok Riešenie problémov so synchronizáciou e-mailov Outlook.com

 1. Začnite písať meno do vyhľadávacieho poľa. Vyberte si z navrhovaných ľudí v zozname pod vyhľadávacím poľom alebo stlačením klávesu Enter zobrazte ďalšie výsledky.

  Snímka obrazovky s navrhovanými ľuďmi vo výsledkoch vyhľadávania
 2. Po výbere kontaktu vo výsledkoch hľadania sa zobrazí zoznam e-mailových správ súvisiacich s daným kontaktom.

  Vyhľadanie osoby na zobrazenie všetkých e-mailových správ

  Ak chcete kontaktu odoslať správu, vyberte položku Odoslať e-mail pod menom kontaktu. Ak chcete kontakt pridať medzi obľúbené položky, vyberte Pridať medzi obľúbené položky vedľa mena kontaktu.

Ak často vyhľadávate e-maily od tých istých ľudí, môžete ich pridať medzi obľúbené položky. Ak chcete kontakt pridať medzi obľúbené položky, vyhľadajte daný kontakt, vo výsledkoch hľadania vyberte jeho meno a potom vyberte Pridať medzi obľúbené položky vedľa mena kontaktu.

Snímka obrazovky s tlačidlom Pridať medzi obľúbené položky

Ak chcete zobraziť všetky e-mailové správy od danej osoby, vyberte jej meno v časti Obľúbené na ľavej table.

Pri vyhľadávaní v priečinku doručenej pošty Outlook.com vyhľadávania v predvolenom nastavení vo všetkých priečinkoch . Pomocou filtra napravo od vyhľadávacieho poľa môžete vyhľadávať v konkrétnych priečinkoch, ako sú napríklad Odstránené položky alebo Odoslaná pošta.

Snímka obrazovky s tlačidlom Filter na paneli vyhľadávania

Kontakty môžete vyhľadať aj pomocou poľa Hľadať kontakty, adresár a skupiny v Ľudia.

 1. Do poľa Hľadať kontakty, adresár a skupiny zadajte meno osoby, skupiny alebo zdroja, ktorý chcete vyhľadať.

 2. Ak sa požadovaný kontakt nezobrazuje v zozname návrhov, stlačením klávesu Enter zobrazte úplné výsledky hľadania.

 3. Spresnite vyhľadávanie výberom položky Filter v hornej časti zoznamu výsledkov.

 4. Po dokončení vyhľadávania vyberte vo vyhľadávacom poli šípku späť alebo vyberte ľubovoľný priečinok na navigačnej table na ľavej strane a ukončite vyhľadávanie.

Vyhľadávanie pomocou rozšírených dotazov na spresnenie výsledkov

Vyhľadávanie pomocou rozšírených dotazov (Advanced Query Search, AQS) sa používa na spresnenie výsledkov hľadania. Do vyhľadávacieho poľa zadajte kľúčové slovo AQS z nasledujúcej tabuľky, za ním dvojbodku a výraz, ktorý chcete vyhľadať. Ak chcete napríklad vyhľadať správy s predmetom, ktorý obsahuje výraz "zostava", zadajte predmet:zostavu do vyhľadávacieho poľa v Outlook.com beta.

Kľúčové slovo AQS

Popis

Príklad

From

Vyhľadáva sa v poli Od.

From:JerriFrye

To

Vyhľadáva sa v poli Komu.

To:JerriFrye

Cc

Vyhľadáva sa v poli Kópia.

Cc:JerriFrye

Bcc

Vyhľadáva sa v poli Skrytá.

Bcc:JerriFrye

Participants

Vyhľadáva sa v poliach Komu, Kópia a Skrytá.

Participants:JerriFrye

Subject

Vyhľadáva sa v predmete.

Subject:zostava

Body or Content

Vyhľadáva sa v texte správy.

Body:zostava

Sent

Vyhľadáva sa v dátume odoslania. Môžete vyhľadať konkrétny dátum alebo rozsah dátumov oddelených dvomi bodkami (..). Môžete vyhľadávať aj relatívne dátumy: today, tomorrow, yesterday, this week, next month, last week, past month. Môžete vyhľadať deň v týždni alebo mesiac v roku.

Dôležité: Vyhľadávanie dátumov je potrebné zadať vo formáte mesiac/deň/rok: MM/DD/YYYY.

Sent:01.01.2017

Received

Vyhľadáva sa dátum prijatia. Môžete použiť rovnaké vyhľadávacie výrazy ako v prípade položky Odoslané.

Received:01.01.2017

Category

Vyhľadáva sa v poli Kategória.

Category:zostavy

HasAttachment:yes

Vyhľadávanie s nastavením HasAttachment:yes vráti len e-maily s prílohami.

Ak chcete ešte podrobnejšie určiť e-maily, ktoré sa majú prehľadať, použite spolu s hľadaným kľúčovým slovom aj slová alebo mená z pošty. Napríklad výraz modrá hasattachment:yes vráti len e-maily obsahujúce slovo modrá, ktoré obsahujú prílohy.

zostava HasAttachment:yes

HasAttachment:no

Vyhľadávanie s nastavením HasAttachment:no vráti len e-maily bez príloh.

zostava HasAttachment:no

IsFlagged:yes

Vyhľadávanie s nastavením IsFlagged:yes vráti len označené e-maily.

zostava IsFlagged:yes

IsFlagged:no

Vyhľadávanie s nastavením IsFlagged:no vráti len neoznačené e-maily.

zostava IsFlagged:no

Ak používate vyhľadávanie pomocou rozšírených dotazov, môžete vyhľadávať viacero hľadaných výrazov v ľubovoľnom slovnom spojení, vo všetkých slovných spojeniach alebo iba v konkrétnom slovnom spojení.

 • Po zadaní reťazca Subject:produktový plán sa vyhľadajú všetky správy so slovom „produktový“ alebo „plán“ v predmete.

 • Po zadaní reťazca Subject:(produktový plán) sa vyhľadajú všetky správy so slovami „produktový“ a „plán“ v predmete.

 • Po zadaní reťazca Subject:“produktový plán” sa vyhľadajú všetky správy s výrazom „produktový plán“ v predmete.

Na vyhľadávanie viacerých výrazov môžete použiť aj operátory AND alebo OR. Napríklad môžete vyhľadať správy od Jerri, ktoré majú v predmete výraz „zostava“ – do poľa hľadania zadajte From:Jerri AND Subject:zostava.

Tipy a triky pre vyhľadávanie

Ak chcete definovať podmienky vyhľadávania presnejšie, použite tieto tipy a triky.

 • Vyhľadávanie podľa kľúčových slov nerozlišuje veľké a malé písmená. Výraz mačkaMAČKA vráti napríklad rovnaké výsledky.

 • Pri vyhľadávaní vo výraze typu vlastnosť:hodnota nezadávajte medzeru za dvojbodkou. Ak zadáte medzeru, vami určená hodnota bude predmetom celotextového hľadania. Napríklad zadaním reťazca to: JerriFrye sa budú vyhľadávať správy s kľúčovým slovom JerriFrye, a nie správy odoslané osobe JerriFrye. Ak chcete vyhľadať správy odoslané osobe JerriFrye, zadajte reťazec to:JerriFrye.

 • Medzera medzi dvomi kľúčovými slovami alebo dvomi výrazmi typu vlastnosť:hodnota má rovnaký účinok ako použitie logickej spojky AND. Napríklad reťazec from:"Jerri Frye"subject:reorganizácia vráti všetky správy od odosielateľa Jerri Frye, ktoré obsahujú v riadku predmetu výraz reorganizácia.

 • Pri vyhľadávaní podľa vlastností príjemcov, ako napríklad Komu, Od, Kópia alebo Príjemcovia, môžete na označenie príjemcu používať SMTP adresu, alias alebo zobrazované meno. Môžete použiť napríklad JerriFrye@contoso.com, JerriFrye, alebo "JerriFrye".

 • Môžete použiť len zástupné vyhľadávanie s príponou – napríklad cat* alebo set*. Zástupné vyhľadávanie s predponou (*cat) alebo zástupné vyhľadávanie s podreťazcom (*cat*) nie je podporované.

 • Pri vyhľadávaní podľa vlastností použite dvojité úvodzovky („ “), ak sa hľadaná hodnota skladá z viacerých slov. Výraz subject:rozpočet Q1 vráti napríklad správy, ktoré obsahujú rozpočet v riadku predmetu a Q1 kdekoľvek v správe alebo vo vlastnostiach správy. Použitie výrazu subject:„rozpočet Q1“ vráti všetky správy, ktoré obsahujú rozpočet Q1 kdekoľvek v riadku predmetu.

 • Ak chcete vylúčiť obsah označený určitou hodnotou vlastnosti z výsledkov vyhľadávania, umiestnite znamienko mínus (-) pred názov vlastnosti. Výraz -from:„Jerry Frye“ vylúči napríklad všetky správy odoslané od Jerri Frye.

Stále potrebujete pomoc?

Ak chcete získať podporu v Outlook.com, kliknite sem alebo vyberte Pomocníka na paneli s ponukami a zadajte dotaz. Ak problém svojpomocne nevyriešite, posuňte sa nadol na položku Stále potrebujete pomoc? a vyberte možnosť Áno.

Ak nás chcete kontaktovať v Outlook.com, musíte sa prihlásiť. Ak sa nemôžete prihlásiť, kliknite sem

Ďalšiu pomoc s kontom Microsoft a predplatnými nájdete v Pomocníkovi pre konto a fakturáciu.

Ikona aplikácie Získať pomoc

Ak chcete získať pomoc a riešiť problémy s inými produktmi a službami spoločnosti Microsoft, sem zadajte problém

Zverejňujte otázky, sledujte diskusie a zdieľajte svoje poznatky na lokalite Outlook.com Community.

Máte požiadavku na funkciu?

Žiarovka – nápad

Ak chcete požiadať o túto funkciu, odošlite nám pripomienky. Pomôže nám to stanoviť priority pre nové funkcie v budúcich aktualizáciách. Ďalšie informácie nájdete v téme Ako môžem poskytnúť pripomienky k balíku Microsoft Office.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×