Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Ak často vytvárate určitý typ dokumentu, ako je napríklad mesačná zostava, prognóza predaja alebo prezentácia s logom spoločnosti, uložte ho ako šablónu, aby ste ju mohli použiť ako východiskový bod namiesto opätovného vytvorenia súboru úplne od začiatku zakaždým, keď ho potrebujete. Začnite dokumentom, ktorý ste už vytvorili, stiahnutým dokumentom alebo novou šablónou spoločnosti Microsoft , ktorú ste prispôsobili. 

Uloženie šablóny

 1. Ak chcete uložiť súbor ako šablónu, kliknite na položky Súbor > Uložiť ako.

 2. Dvakrát kliknite na položku Počítač alebo v programoch balíka Office 2016 dvakrát kliknite na položku Toto PC.

  Okno Uložiť ako obsahujúce zoznam umiestnení, kam môžete uložiť dokument

 3. Do poľa Názov súboru zadajte názov šablóny.

 4. V prípade základnej šablóny kliknite na položku šablóny v zozname Uložiť vo formáte. Vo Worde kliknite napríklad na položku Šablóna programu Word.

  Uloženie dokumentu ako šablóny

  Ak dokument obsahuje makrá, kliknite na položku Šablóna s povolenými makrami programu Word.

  Office automaticky prejde do priečinka Vlastné šablóny balíka Office.

 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Tip: Ak chcete zmeniť miesto automatického ukladania šablón aplikáciou, kliknite na položku Možnosti > > Súbor > Uložiť a do poľa Predvolené umiestnenie osobných šablón zadajte priečinok a cestu, ktorú chcete použiť. Všetky nové šablóny, ktoré uložíte, sa uložia do daného priečinka a po kliknutí na položku Súbor > Nové > Osobné sa šablóny zobrazia v danom priečinku.

Úprava šablóny

Ak chcete šablónu aktualizovať, otvorte daný súbor, vykonajte požadované zmeny a šablónu uložte.

 1. Kliknite na položky Súbor > Otvoriť.

 2. Dvakrát kliknite na položku Počítač alebo Toto PC.

 3. Prejdite do priečinka Vlastné šablóny balíka Office v časti Moje dokumenty.

 4. Kliknite na požadovanú šablónu a potom na tlačidlo Otvoriť.

 5. Vykonajte požadované zmeny, uložte šablónu a zatvorte ju.

Vytvorenie nového dokumentu pomocou šablóny

Ak chcete vytvoriť nový súbor založený na šablóne, kliknite na položku Súbor > Nový > Vlastné a kliknite na šablónu.

Prepojenie na osobné šablóny

Poznámka: Ak používate Office 2013, na tomto tlačidli sa môže namiesto vlastného použiť možnosť Osobné.

Použitie šablón zo starších verzií balíka Office

Ak ste vytvorili šablóny v starších verziách balíka Office, môžete ich použiť aj v Office 2013 a 2016. Najskôr ich treba presunúť do priečinka Vlastné šablóny balíka Office, kde ich neskôr nájdete. Šablóny môžete rýchlo presunúť pomocou nástroja Fix it.

Word

 1. Otvorte wordový dokument, ktorý chcete uložiť ako šablónu.

 2. V ponuke Súbor kliknite na položku Uložiť ako šablónu.

 3. Do poľa Uložiť ako zadajte názov novej šablóny.

 4. (Voliteľné) V poli Kde vyberte umiestnenie, kam sa šablóna uloží.

 5. Vedľa položky Formát súboru kliknite na šablónu Microsoft Wordu (.dotx) alebo ak dokument obsahuje makrá, kliknite na položku Microsoft Word Macro-Enabled šablónu (.dotm).

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Ak nevyberiete iné umiestnenie, šablóna sa uloží v umiestnení /Users/username/Library/Group Containers/UBF8T346G9. Office,používateľský obsah/šablóny.

  Ak chcete zmeniť miesto automatického ukladania šablón vo Worde, v ponuke Wordu kliknite na položku Predvoľby a potom v časti Osobné nastavenia kliknite na položku Umiestnenia súborov. V časti Umiestnenia súborov vyberte v zozname položku Používateľské šablóny a potom kliknite na položku Upraviť. Zadajte názov nového priečinku a cestu, ktoré chcete použiť, a Word bude všetky nové šablóny ukladať do daného priečinka.

Existujúcu šablónu môžete prispôsobiť tak, aby bola ešte užitočnejšia. K existujúcej šablóne pridajte statické informácie a potom súbor uložte znovu (ako šablónu).

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Nové zo šablóny.

 2. Kliknite na šablónu, ktorá je podobná tej, ktorú chcete vytvoriť, a potom kliknite na položku Vytvoriť.

  Poznámka: Ak nemôžete nájsť šablónu, môžete ju vyhľadať na základe kľúčových slov v poli Hľadať všetky šablóny .

 3. Pridajte, odstráňte, alebo zmeňte ľubovoľný text, grafické prvky alebo formátovanie a vykonajte akékoľvek iné zmeny, ktoré sa majú zobraziť vo všetkých nových dokumentoch založených na šablóne.

 4. V ponuke Súbor kliknite na položku Uložiť ako šablónu.

 5. Do poľa Uložiť ako zadajte názov novej šablóny.

 6. (Voliteľné) V poli Kde vyberte umiestnenie, kam sa šablóna uloží.

 7. Vedľa položky Formát súboru kliknite na šablónu Microsoft Wordu (.dotx) alebo ak šablóna obsahuje makrá, kliknite na položku Microsoft Word Macro-Enabled šablónu.

 8. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Ak nevyberiete iné umiestnenie, šablóna sa uloží v umiestnení /Users/username/Library/Group Containers/UBF8T346G9. Office,používateľský obsah/šablóny.

  Ak chcete zmeniť miesto automatického ukladania šablón vo Worde, v ponuke Wordu kliknite na položku Predvoľby a potom v časti Osobné nastavenia kliknite na položku Umiestnenia súborov. V časti Umiestnenia súborov vyberte v zozname položku Používateľské šablóny a potom kliknite na položku Upraviť. Zadajte názov nového priečinku a cestu, ktoré chcete použiť, a Word bude všetky nové šablóny ukladať do daného priečinka.

Ak chcete vytvoriť nový dokument na základe šablóny, v ponuke Súbor kliknite na položku Nové zo šablóny a potom vyberte šablónu, ktorú chcete použiť.

 1. Vo Finderi otvorte súbor /Users/username/Library/Group Containers/UBF8T346G9. Office,používateľský obsah/šablóny.

 2. Šablóny, ktoré chcete odstrániť, presuňte do Koša.

PowerPoint

 1. Otvorte prázdnu prezentáciu a na karte Zobraziť kliknite na položku Predloha snímky.

  Predloha snímky je najväčší obrázok snímky v hornej časti zoznamu miniatúr snímok. Priradené rozloženia sú umiestnené pod ňou.

  PowerPoint for Mac Slide Master

 2. Ak chcete vykonať zmeny v predlohe alebo v rozloženiach snímok, vykonajte na karte Predloha snímky niektorý z týchto krokov:

  PowerPoint for Mac Slide Master
  • Ak chcete pridať farebný motív so špeciálnym písmom a efektmi, kliknite na položku Motívy a vyberte tému.

  • Ak chcete zmeniť pozadie, kliknite na položku Štýly pozadia a vyberte pozadie.

  • Ak chcete pridať zástupný objekt pre text, obrázok, graf alebo iné objekty, kliknite na table miniatúr na rozloženie snímky, ktoré má obsahovať zástupný objekt. Zo zoznamu Vložiť zástupný objekt vyberte typ zástupného objektu, ktorý chcete pridať, a potiahnutím nakreslite veľkosť zástupného objektu.

   PowerPoint for Mac Insert Placeholder

 1. Otvorte prezentáciu, ktorú chcete uložiť ako šablónu.

 2. Na karte Súbor kliknite na položku Uložiť ako šablónu.

 3. Do poľa Uložiť ako zadajte názov novej šablóny.

 4. (Voliteľné) V poli Kde vyberte umiestnenie, kam sa šablóna uloží.

 5. Vedľa položky Formát súboru kliknite na položku Šablóna programu PowerPoint (.potx) alebo ak prezentácia obsahuje makrá, kliknite na položku PowerPoint Macro-Enabled šablónu (.potm).

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Ak nevyberiete iné umiestnenie, šablóna sa uloží v umiestnení /Users/username/Library/Group Containers/UBF8T346G9. Office,používateľský obsah/šablóny.

Existujúcu šablónu môžete prispôsobiť tak, aby bola ešte užitočnejšia. K existujúcej šablóne pridajte statické informácie a potom súbor uložte znovu (ako šablónu).

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Nové zo šablóny.

 2. Kliknite na šablónu, ktorá je podobná tej, ktorú chcete vytvoriť, a potom kliknite na položku Vytvoriť.

  Poznámka: Ak nemôžete nájsť šablónu, môžete ju vyhľadať na základe kľúčových slov v poli Hľadať všetky šablóny .

 3. Pridajte, odstráňte, alebo zmeňte ľubovoľný text, grafické prvky alebo formátovanie a vykonajte akékoľvek iné zmeny, ktoré sa majú zobraziť vo všetkých nových prezentáciách založených na šablóne.

 4. V ponuke Súbor kliknite na položku Uložiť ako šablónu.

 5. Do poľa Uložiť ako zadajte názov novej šablóny.

 6. (Voliteľné) V poli Kde vyberte umiestnenie, kam sa šablóna uloží.

 7. Vedľa položky Formát súboru kliknite na položku Šablóna programu PowerPoint (.potx) alebo ak šablóna obsahuje makrá, kliknite na položku PowerPoint Macro-Enabled šablónu (.potm).

 8. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Ak nevyberiete iné umiestnenie, šablóna sa uloží v umiestnení /Users/username/Library/Group Containers/UBF8T346G9. Office,používateľský obsah/šablóny.

Ak chcete začať novú prezentáciu založenú na šablóne, v ponuke Súbor kliknite na položku Nové zo šablóny a potom vyberte šablónu, ktorú chcete použiť.

 1. Vo Finderi otvorte súbor /Users/username/Library/Group Containers/UBF8T346G9. Office,používateľský obsah/šablóny.

 2. Šablóny, ktoré chcete odstrániť, presuňte do Koša.

Excel

 1. Otvorte zošit, ktorý chcete uložiť ako šablónu.

 2. V ponuke Súbor kliknite na položku Uložiť ako šablónu.

 3. Do poľa Uložiť ako zadajte názov novej šablóny.

 4. (Voliteľné) V poli Kde vyberte umiestnenie, kam sa šablóna uloží.

 5. Vedľa položky Formát súboru kliknite na položku Šablóna programu Excel (.xltx) alebo ak zošit obsahuje makrá, kliknite na položku Excel Macro-Enabled šablóna (.xltm).

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Ak nevyberiete iné umiestnenie, šablóna sa uloží v umiestnení /Users/username/Library/Group Containers/UBF8T346G9. Office,používateľský obsah/šablóny.

Existujúcu šablónu môžete prispôsobiť tak, aby bola ešte užitočnejšia. K existujúcej šablóne pridajte statické informácie a potom súbor uložte znovu (ako šablónu).

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Nové zo šablóny.

 2. Kliknite na šablónu, ktorá je podobná tej, ktorú chcete vytvoriť, a potom kliknite na položku Vytvoriť.

  Poznámka: Ak nemôžete nájsť šablónu, môžete ju vyhľadať na základe kľúčových slov v poli Hľadať všetky šablóny .

 3. Pridajte, odstráňte alebo zmeňte ľubovoľný obsah, grafiku alebo formátovanie a vykonajte všetky ostatné zmeny, ktoré sa majú zobraziť vo všetkých nových zošitoch, ktoré sú základom šablóny.

 4. V ponuke Súbor kliknite na položku Uložiť ako šablónu.

 5. Do poľa Uložiť ako zadajte názov novej šablóny.

 6. (Voliteľné) V poli Kde vyberte umiestnenie, kam sa šablóna uloží.

 7. Vedľa položky Formát súboru kliknite na položku Šablóna programu Excel (.xltx) alebo ak šablóna obsahuje makrá, kliknite na položku Excel Macro-Enabled šablóna (.xltm).

  Tlačidlo Kopírovať

 8. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Ak nevyberiete iné umiestnenie, šablóna sa uloží v umiestnení /Users/username/Library/Group Containers/UBF8T346G9. Office,používateľský obsah/šablóny.

Ak chcete vytvoriť nový zošit založený na šablóne, v ponuke Súbor kliknite na položku Nové zo šablóny a potom vyberte šablónu, ktorú chcete použiť.

 1. Vo Finderi otvorte súbor /Users/username/Library/Group Containers/UBF8T346G9. Office,používateľský obsah/šablóny.

 2. Šablóny, ktoré chcete odstrániť, presuňte do Koša.

Pozrite tiež

Rozdiely medzi šablónami, motívmi a wordovými štýlmi

Word

 1. Otvorte dokument.

 2. Pridajte, odstráňte, alebo zmeňte ľubovoľný text, grafické prvky alebo formátovanie a vykonajte akékoľvek iné zmeny, ktoré sa majú zobraziť vo všetkých nových dokumentoch založených na šablóne.

 3. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Uložiť ako.

 4. V kontextovej ponuke Formát kliknite na položku Wordová šablóna (.dotx).

 5. Do poľa Uložiť ako zadajte názov novej šablóny a potom kliknite na položku Uložiť.

  Ak nevyberiete iné umiestnenie, šablóna sa uloží v umiestnení /Users/username/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates.

 6. V ponuke Súbor kliknite na položku Zavrieť.

  Ak chcete šablóny usporiadať, pomocou Findera vytvorte nový priečinok v priečinku /Users/username/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates a potom uložte šablónu do nového priečinka. 

  Poznámka: Ak používate Mac OS X 7 (Lion), priečinok Knižnice je predvolene skrytý. Ak chcete zobraziť priečinok Knižnica, vo Finderi kliknite na ponuku Prejsť a podržte stlačený kláves OPTION.

Existujúcu šablónu môžete prispôsobiť tak, aby bola ešte užitočnejšia. K existujúcej šablóne pridajte statické informácie a potom súbor uložte znovu (ako šablónu).

 1. Na paneli s nástrojmi Štandardné kliknite na položku Nové zo šablóny New From Template button.

 2. Na ľavej navigačnej table v časti ŠABLÓNY kliknite na položku Všetky.

  Poznámka: Ak nemôžete nájsť šablónu, môžete ju vyhľadať na základe kľúčových slov vo vyhľadávacom poli.

 3. Kliknite na šablónu podobnú tej, ktorú chcete vytvoriť, a potom kliknite na tlačidlo Vybrať.

 4. Pridajte, odstráňte, alebo zmeňte ľubovoľný text, grafické prvky alebo formátovanie a vykonajte akékoľvek iné zmeny, ktoré sa majú zobraziť vo všetkých nových dokumentoch založených na šablóne.

 5. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Uložiť ako.

 6. V kontextovej ponuke Formát kliknite na položku Wordová šablóna (.dotx).

 7. Do poľa Uložiť ako zadajte názov novej šablóny a potom kliknite na položku Uložiť.

  Ak nevyberiete iné umiestnenie, šablóna sa uloží v umiestnení /Users/username/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates.

  Ak chcete šablóny usporiadať, pomocou Findera vytvorte nový priečinok v priečinku /Users/username/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates a potom uložte šablónu do nového priečinka. 

  Poznámka: Ak používate Mac OS X 7 (Lion), priečinok Knižnice je predvolene skrytý. Ak chcete zobraziť priečinok Knižnica, vo Finderi kliknite na ponuku Prejsť a podržte stlačený kláves OPTION.

 1. Na paneli s nástrojmi Štandardné kliknite na položku Nové zo šablóny New From Template button.

 2. Na ľavej navigačnej table v časti ŠABLÓNY kliknite na položku Moje šablóny.

  Poznámka: Ak ste vytvorili priečinky na usporiadanie šablón, zobrazia sa v časti Moje šablóny. Ak chcete šablóny zobraziť, musíte kliknúť na priečinok.

 3. Kliknite na vytvorenú šablónu a potom kliknite na položku Vybrať.

 1. Vo Finderi otvorte položku /Users/username/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates.

  Poznámka: Ak používate Mac OS X 7 (Lion), priečinok Knižnice je predvolene skrytý. Ak chcete zobraziť priečinok Library, kliknite vo Finderi na ponuku Prejsť a potom podržte stlačený kláves OPTION.

 2. Šablóny, ktoré chcete odstrániť, presuňte do Koša.

PowerPoint

 1. Otvorte prezentáciu, na základe ktorej chcete vytvoriť novú šablónu.

 2. Pridajte, odstráňte, alebo zmeňte ľubovoľný text, grafické prvky alebo formátovanie a vykonajte akékoľvek iné zmeny, ktoré sa majú zobraziť vo všetkých nových prezentáciách založených na šablóne.

 3. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Uložiť ako.

 4. V kontextovej ponuke Formát kliknite na položku Powerpointová šablóna (.potx).

 5. Do poľa Uložiť ako zadajte názov novej šablóny a potom kliknite na položku Uložiť.

  Ak nevyberiete iné umiestnenie, šablóna sa uloží v umiestnení /Users/username/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates.

  Ak chcete šablóny usporiadať, pomocou Findera vytvorte nový priečinok v priečinku /Users/username/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates a potom uložte šablónu do nového priečinka. 

  Poznámka: Ak používate Mac OS X 7 (Lion), priečinok Knižnice je predvolene skrytý. Ak chcete zobraziť priečinok Knižnica, vo Finderi kliknite na ponuku Prejsť a podržte stlačený kláves OPTION.

Existujúcu šablónu môžete prispôsobiť tak, aby bola ešte užitočnejšia. K existujúcej šablóne pridajte statické informácie a potom súbor uložte znovu (ako šablónu).

 1. Na paneli s nástrojmi Štandardné kliknite na položku Nové zo šablóny New From Template button.

 2. Na ľavej navigačnej table v časti ŠABLÓNY kliknite na položku Všetky.

  Poznámka: Ak ste šablónu nenašli, môžete ju vyhľadať na základe kľúčových slov v poli Hľadať.

 3. Kliknite na šablónu podobnú tej, ktorú chcete vytvoriť, a potom kliknite na tlačidlo Vybrať.

 4. Pridajte, odstráňte, alebo zmeňte ľubovoľný text, grafické prvky alebo formátovanie a vykonajte akékoľvek iné zmeny, ktoré sa majú zobraziť vo všetkých nových dokumentoch založených na šablóne.

  Ak chcete namiesto jednotlivých zmien každého rozloženia snímky aplikovať opakovanie zmeny na viacerých rozloženiach snímky, môžete upraviť predlohy snímky.

 5. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Uložiť ako.

 6. V kontextovej ponuke Formát kliknite na položku Powerpointová šablóna (.potx).

 7. Do poľa Uložiť ako zadajte názov novej šablóny a potom kliknite na položku Uložiť.

  Ak nevyberiete iné umiestnenie, šablóna sa uloží v umiestnení /Users/username/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates.

  Ak chcete šablóny usporiadať, pomocou Findera vytvorte nový priečinok v priečinku /Users/username/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates a potom uložte šablónu do nového priečinka. 

  Poznámka: Ak používate Mac OS X 7 (Lion), priečinok Knižnice je predvolene skrytý. Ak chcete zobraziť priečinok Knižnica, vo Finderi kliknite na ponuku Prejsť a podržte stlačený kláves OPTION.

 1. Na paneli s nástrojmi Štandardné kliknite na položku Nové zo šablóny New From Template button.

 2. Na ľavej navigačnej table v časti ŠABLÓNY kliknite na položku Moje šablóny.

  Poznámka: Ak ste vytvorili priečinky na usporiadanie šablón, zobrazia sa v časti Moje šablóny. Ak chcete šablóny zobraziť, musíte kliknúť na priečinok.

 3. V pravej navigačnej table môžete pre šablónu vybrať farby, písmo a veľkosti snímky.

 4. Kliknite na vytvorenú šablónu a potom kliknite na položku Vybrať.

 1. Vo Finderi otvorte položku /Users/username/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates.

  Poznámka: Ak používate Mac OS X 7 (Lion), priečinok Knižnice je predvolene skrytý. Ak chcete zobraziť priečinok Library, kliknite vo Finderi na ponuku Prejsť a potom podržte stlačený kláves OPTION.

 2. Šablóny, ktoré chcete odstrániť, presuňte do Koša.

Excel

 1. Otvorte zošit, na základe ktorého chcete vytvoriť novú šablónu.

 2. Pridajte, odstráňte, alebo zmeňte ľubovoľný text, grafické prvky alebo formátovanie a vykonajte akékoľvek iné zmeny, ktoré sa majú zobraziť vo všetkých nových dokumentoch založených na šablóne.

 3. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Uložiť ako.

 4. V kontextovej ponuke Formát kliknite na položku Šablóna Excelu (.xltx).

 5. Do poľa Uložiť ako zadajte názov novej šablóny a potom kliknite na položku Uložiť.

  Ak nevyberiete iné umiestnenie, šablóna sa uloží v umiestnení /Users/username/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates.

  Ak chcete šablóny usporiadať, pomocou Findera vytvorte nový priečinok v priečinku /Users/username/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates a potom uložte šablónu do nového priečinka. 

  Poznámka: Ak používate Mac OS X 7 (Lion), priečinok Knižnice je predvolene skrytý. Ak chcete zobraziť priečinok Knižnica, vo Finderi kliknite na ponuku Prejsť a podržte stlačený kláves OPTION.

Existujúcu šablónu môžete prispôsobiť tak, aby bola ešte užitočnejšia. K existujúcej šablóne pridajte statické informácie a potom súbor uložte znovu (ako šablónu).

 1. Na paneli s nástrojmi Štandardné kliknite na položku Nové zo šablóny New From Template button.

 2. Na ľavej navigačnej table v časti ŠABLÓNY kliknite na položku Všetky.

  Poznámka: Ak ste šablónu nenašli, môžete ju vyhľadať na základe kľúčových slov v poli Hľadať.

 3. Kliknite na šablónu podobnú tej, ktorú chcete vytvoriť, a potom kliknite na tlačidlo Vybrať.

 4. Pridajte, odstráňte, alebo zmeňte ľubovoľný text, grafické prvky alebo formátovanie a vykonajte akékoľvek iné zmeny, ktoré sa majú zobraziť vo všetkých nových dokumentoch založených na šablóne.

 5. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Uložiť ako.

 6. V kontextovej ponuke Formát kliknite na položku Šablóna Excelu (.xltx).

 7. Do poľa Uložiť ako zadajte názov novej šablóny a potom kliknite na položku Uložiť.

  Ak nevyberiete iné umiestnenie, šablóna sa uloží v umiestnení /Users/username/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates.

  Ak chcete šablóny usporiadať, pomocou Findera vytvorte nový priečinok v priečinku /Users/username/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates a potom uložte šablónu do nového priečinka. 

  Poznámka: Ak používate Mac OS X 7 (Lion), priečinok Knižnice je predvolene skrytý. Ak chcete zobraziť priečinok Knižnica, vo Finderi kliknite na ponuku Prejsť a podržte stlačený kláves OPTION.

 1. Na paneli s nástrojmi Štandardné kliknite na položku Nové zo šablóny New From Template button.

 2. Na ľavej navigačnej table v časti ŠABLÓNY kliknite na položku Moje šablóny.

  Poznámka: Ak ste vytvorili priečinky na usporiadanie šablón, zobrazia sa v časti Moje šablóny. Ak chcete šablóny zobraziť, musíte kliknúť na priečinok.

 3. Kliknite na vytvorenú šablónu a potom kliknite na položku Vybrať.

 1. Vo Finderi otvorte položku /Users/username/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates.

  Poznámka: Ak používate Mac OS X 7 (Lion), priečinok Knižnice je predvolene skrytý. Ak chcete zobraziť priečinok Library, kliknite vo Finderi na ponuku Prejsť a potom podržte stlačený kláves OPTION.

 2. Šablóny, ktoré chcete odstrániť, presuňte do Koša.

Pozrite tiež

Úprava predlohy snímky

Prispôsobenie spôsobu spustenia Excelu v Excel pre Mac

Rozdiely medzi šablónami, motívmi a wordovými štýlmi

Ak si ako šablónu predstavujete svoj aktuálny dokument, môžete ho uložiť pod iným menom a vytvoriť na základe neho nový dokument. Vždy, keď budete chcieť taký dokument vytvoriť, otvoríte ho v Word pre web, prejdete na položky Súbor > Uložiť ako a vytvoríte dokument, ktorý je kópiou toho, s ktorým ste začali.

Uloženie kópie do OneDrivu

Na druhej strane, ak uvažujete o druhu šablón, ktoré vidíte prechodom na položku Súbor > Nové, potom nie: nemôžete ich vytvoriť v Word pre web.

Namiesto toho postupujte takto:

Ak máte počítačovú aplikáciu Word, otvorte dokument vo Worde v počítači pomocou príkazu Otvoriť v programe Word v Word pre web.

Obrázok príkazu Otvoriť v počítačovej aplikácii

Odtiaľto môžete vytvoriť šablónu. Keď v počítačovej aplikácii Word prejdete na položky Súbor > Nové, budete môcť svoju šablónu použiť na vytvorenie nových dokumentov. Ak dokumenty uložíte online, môžete ich upraviť v Word pre web.

Pozrite tiež

Šablóny a motívy spoločnosti Microsoft

Stiahnutie bezplatných, vopred vytvorených šablón

Bezplatné šablóny pozadia pre PowerPoint

Úprava šablón

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti

PRESKÚMAŤ ŠKOLENIE >

Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie

PRIDAJTE SA K PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDERS >

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×