Formuláre v Accesse sú ako výstavné vitríny v obchodoch, ktoré uľahčujú prezeranie a výber požadovaného tovaru. Keďže formuláre sú objekty, pomocou ktorých môžete vy alebo ostatní používatelia pridávať, upravovať alebo zobrazovať údaje uložené v počítačovej databáze Accessu, je dôležité, ako je formulár navrhnutý. V počítačovej databáze Accessu, ktorú budú využívať viacerí používatelia, sú dobre navrhnuté formuláre základom efektívnosti a presnosti zadávania údajov.

Je niekoľko spôsobov vytvorenia formulára v databáze programu Access v počítači a v tomto článku uvedieme niektoré bežné spôsoby.

Poznámka: Informácie v tomto článku sa nevzťahujú na webové databázy Accessu a webové aplikácie Accessu.

Čo vás zaujíma?

Vytvorenie formulára z existujúcej tabuľky alebo dotazu v Accesse

Ak chcete vytvoriť formulár z tabuľky alebo dotazu v databáze, kliknite na navigačnej table na tabuľku alebo dotaz s požadovanými údajmi a na karte Vytvoriť kliknite na položku Formulár.

Access vytvorí formulár, ktorý sa otvorí v zobrazení rozloženia. Návrh môžete podľa potreby meniť, napríklad upraviť veľkosť textových polí tak, aby sa prispôsobili údajom. Ďalšie informácie nájdete v článku o používaní nástroja formulár.

Vytvorenie prázdneho formulára v Accesse

 1. Vytvorenie formulára bez ovládacích prvkov alebo predformátovaných prvkov: Na karte Vytvoriť kliknite na Prázdny formulár. V Accesse sa otvorí prázdny formulár v zobrazení rozloženia a zobrazí sa tabla Zoznam polí.

 2. Na table Zoznam polí kliknite na znamienko plus (+) vedľa tabuľky alebo tabuliek obsahujúcich polia, ktoré chcete zobraziť vo formulári.

 3. Ak chcete pridať pole do formulára, dvakrát naň kliknite alebo ho do formulára presuňte myšou. Ak chcete pridať viacero polí naraz, podržte stlačený kláves CTRL a kliknite na požadované polia. Vybraté polia potom naraz presuňte do formulára pomocou myši.

  Poznámka:  Poradie tabuliek na table Zoznam polí sa môže zmeniť podľa toho, ktorá časť formulára je práve vybratá. Ak sa vám nepodarí pridať pole do formulára, skúste vybrať inú časť formulára a potom znova skúste pridať pole.

 4. Pomocou nástrojov v skupine Ovládacie prvky na karte Nástroje pre rozloženie formulárov môžete do formulára pridať logo, názov, čísla strán alebo dátum a čas.

 5. Ak chcete pridať do formulára väčšie množstvo ovládacích prvkov, kliknite na položku Návrh a využite nástroje v skupine Ovládacie prvky.

Vytvorenie rozdeleného zobrazenia v Accesse

Rozdelený formulár poskytuje dve zobrazenia údajov naraz: formulárové zobrazenie a údajové zobrazenie. Práca s rozdelenými formulármi poskytuje výhody oboch typov formulárov v jednom formulári. Časť s údajovým zobrazením môžete napríklad použiť na rýchle vyhľadanie záznamu a potom môžete použiť formulárové zobrazenie na zobrazenie a úpravu tohto záznamu. Obidve zobrazenia sú pripojené k rovnakému zdroju údajov a sú navzájom synchronizované v každom okamihu.

Rozdelený formulár v počítačovej accessovej databáze

Ak chcete vytvoriť nový rozdelený formulár pomocou nástroja Rozdelený formulár, kliknite na navigačnej table na tabuľku alebo dotaz s údajmi a potom na karte Vytvoriť na položku Ďalšie formuláre a potom na položku Rozdeliť formulár.

Program Access vytvorí formulár a vy môžete zmeniť jeho návrh. Môžete napríklad upraviť veľkosť textových polí tak, aby sa prispôsobila zobrazovaným údajom. Ďalšie informácie o práci s rozdeleným formulárom nájdete v článku o vytváraní rozdeleného formulára.

Vytvorenie formulára so zobrazením viacerých záznamov v Accesse

Formulár s viacerými položkami, známy aj ako spojitý formulár, sa používa, ak potrebujete formulár zobrazujúci viacero záznamov, ktorý možno prispôsobovať jednoduchšie ako údajový hárok, pričom môžete použiť nástroj Viaceré položky.

 1. Na navigačnej table kliknite na tabuľku alebo dotaz obsahujúci údaje, ktoré sa majú zobraziť vo formulári.

 2. Na karte Vytvoriť kliknite na položky Ďalšie formuláre> Viaceré položky.

Program Access vytvorí formulár a zobrazí ho v zobrazení rozloženia. V zobrazení rozloženia môžete vykonať zmeny v návrhu formulára, pričom vo formulári sú naďalej zobrazené údaje. Môžete napríklad upraviť veľkosť textových polí tak, aby sa prispôsobila zobrazovaným údajom. Ďalšie informácie nájdete v časti Vytvorenie formulára pomocou nástroja Viaceré položky

Vytvorenie formulára s podformulárom v Accesse

Pri práci so súvisiacimi údajmi uloženými v samostatných tabuľkách je často potrebné zobraziť v tom istom formulári údaje z viacerých tabuliek alebo dotazov. Na ich zobrazenie sú vhodné podformuláre. Máte k dispozícii niekoľko možností, ako pridať podformulár v závislosti od vašich potrieb, preto si ďalšie informácie pozrite v článku Vytvorenie formulára s podformulárom (formulár typu 1:N).

Vytvorenie formulára navigácie v Accesse

Formulár navigácie je formulár, ktorý obsahuje ovládacie prvky navigácie. Formuláre navigácie sú veľkým doplnením každej databázy, ale vytvorenie formulára navigácie je veľmi dôležité, ak plánujete zverejniť databázu na webe, pretože v prehliadači sa nezobrazí navigačná tabla prístupu.

 1. Otvorte databázu, do ktorej chcete pridať formulár navigácie.

 2. Na karte Vytvoriť kliknite v skupine Formuláre na položku Navigácia a potom vyberte požadovaný štýl formulára navigácie.

Program Access vytvorí formulár, pridá do neho ovládací prvok navigácie a zobrazí formulár v zobrazení rozloženia. Ďalšie informácie nájdete v časti Vytvorenie formulára navigácie.

Ďalšie informácie

K dispozícii máte viacero možností na prispôsobenie formulárov. Pozrite sa, či je pre vás vhodná niektorá z nasledujúcich možností:

Možnosti

Pozrite si tento zdroj

Ak chcete mať možnosť vyberať polia, ktoré sa majú zobraziť vo formulári, vytvorte formulár pomocou Sprievodcu formulárom.

Vytvorenie formulára pomocou Sprievodcu formulárom

Pridaním kariet možno dosiahnuť vyššiu organizovanosť vzhľadu formulára a jednoduchosť používania, najmä vo formulároch s mnohými ovládacími prvkami.

Vytvorenie formulára s kartami

Ovládací prvok webového prehliadača umožňuje zobraziť vo formulári webové stránky. Ovládací prvok môžete prepojiť s poľami alebo ovládacími prvkami v databáze na dynamické určovanie zobrazenej stránky. Môžete napríklad použiť informácie o adrese v databáze na vytvorenie vlastných máp na lokalite s mapovaním internetu alebo informácie o produkte v databáze na hľadanie položiek na webovej lokalite dodávateľa.

Pridanie funkcie prehľadávania webu do formulára

Program Access umiestni ovládacie prvky na vodiace čiary nazývané rozloženia, čím umožní zarovnanie ovládacích prvkov vo formulári. Prečítajte si ďalšie informácie o nezávislom premiestnení a zmene veľkosti ovládacích prvkov.

Nezávislé premiestnenie a zmena veľkosti ovládacích prvkov

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×