Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.
Vytvorenie formulára pomocou nástroja Formulár

Pomocou nástroja Formulár v Accesse môžete rýchlo vytvoriť formulár s jednou položkou. Tento typ formulára zobrazuje informácie vždy iba o jednom zázname, ako je zobrazené na nasledujúcom obrázku:

Formulár s jednou položkou

1. Formulár zobrazuje informácie pre jeden záznam.

2. V niektorých prípadoch Access pridá podriadený údajový hárok na zobrazenie súvisiacich informácií. Ďalšie informácie nájdete v časti Automatické vytvorenie podriadeného údajového hárka.

Keď použijete nástroj Formulár, do formulára sa pridajú všetky polia z podkladového zdroja údajov. Nový formulár môžete okamžite začať používať alebo ho môžete prispôsobiť svojim potrebám v zobrazení rozloženia alebo v návrhovom zobrazení.

Poznámka: Tento článok sa nevzťahuje na webové aplikácie Accessu – druh databázy, ktorý navrhujete pomocou Accessu a publikujete online.

Vytvorenie formulára jednej položky

  1. Na navigačnej table kliknite na tabuľku alebo dotaz obsahujúci údaje, ktoré sa majú zobraziť vo formulári.

  2. Na karte Vytvoriť kliknite v skupine Formuláre na položku Formulár.

    Access vytvorí formulár a zobrazí ho v zobrazení rozloženia. V zobrazení rozloženia môžete vykonať zmeny v návrhu formulára, pričom vo formulári sú naďalej zobrazené údaje. Môžete napríklad upraviť veľkosť textových polí tak, aby vyhovovali zobrazovaným údajom. Ďalšie informácie o zobrazeniach formulára nájdete v článku Ktoré zobrazenie mám použiť: zobrazenie rozloženia alebo návrhové zobrazenie?

  3. Ak chcete začať pracovať s formulárom, prepnite do zobrazenia formulára:

    • Na karte Domov kliknite v skupine Zobrazenia na položku Zobraziť a potom kliknite na položku Formulárové zobrazenie.

Automatické vytvorenie podriadeného údajového hárka

Ak program Access nájde tabuľku so vzťahom typu „one-to-many“ k tabuľke alebo dotazu, ktorý ste použili na vytvorenie formulára, pridá podriadený údajový hárok do formulára založeného na súvisiacej tabuľke alebo dotaze. Ak napríklad vytvoríte jednoduchý formulár pre tabuľku Zákazník a medzi touto tabuľkou a tabuľkou Objednávky je definovaný vzťah typu „one-to-many“, v podriadenom údajovom hárku sa zobrazia všetky záznamy z tabuľky Objednávky, ktoré patria aktuálnemu záznamu z tabuľky Zákazník. Ak sa rozhodnete, že vo formulári nechcete mať podriadený údajový hárok, môžete ho odstrániť tak, že prepnete do Zobrazenia rozloženia, vyberiete údajový hárok a potom stlačíte kláves DELETE.

Ak existuje viacero tabuliek so vzťahom typu „one-to-many“ k tabuľke použitej na vytvorenie formulára, program Access nepridá do formulára žiadny údajový hárok.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×