Vytvorte Grafický prvok SmartArt na rýchle a jednoduché vizuálne znázornenie informácií. Pri efektívnej komunikácii svojich správ a nápadov si môžete vybrať z rôznych rozložení. Grafické prvky SmartArt možno vytvoriť vo Excel, Outlook, PowerPoint a Word a možno ich používať v rámci Office.

Prehľad rôznych Grafické prvky SmartArt vrátane informácií o výbere najlepšieho typu grafického prvku a rozloženia na zobrazenie údajov alebo sprostredkovanie konceptu nájdete v téme Výber grafického prvku SmartArt.

Vloženie grafického prvku SmartArt a pridanie textu

 1. Na karte Vložiť kliknite v skupine Ilustrácie na položku Grafické prvky SmartArt.

  Položka Grafické prvky SmartArt na karte Vložiť

 2. V dialógovom okne Výber grafických prvkov SmartArt kliknite na požadovaný typ grafického prvku a rozloženia.

 3. Zadajte text použitím jednej z nasledujúcich možností:

  • Na table Text kliknite na položku [Text] a potom zadajte požadovaný text.

  • Skopírujte text z iného umiestnenia alebo programu, na table Text kliknite na položku [Text] a potom text prilepte.

   Poznámky: 

   • Ak sa tabla Text nezobrazuje, kliknite na šípku ovládacieho prvku na ľavej strane grafického prvku SmartArt.

   • Ak chcete pridať text, napríklad názov, na ľubovoľnú pozíciu v blízkosti hornej časti alebo v hornej časti grafického prvku SmartArt, kliknite na karte Vložiť v skupine Text na položku Textové pole, čím textové pole vložíte. Ak chcete, aby sa v textovom poli zobrazil iba text, kliknite na položku Formátovať tvar alebo Formátovať textové pole a potom nastavte textové pole tak, aby neobsahovalo žiadnu farbu pozadia a aby nebolo orámované.

  • Kliknite na pole v grafickom prvku SmartArt a zadajte text. Najlepší výsledok dosiahnete, ak túto možnosť použijete až po pridaní všetkých požadovaných textových polí.

Pridanie alebo odstránenie tvarov v grafickom prvku SmartArt

 1. Kliknite na grafický prvok SmartArt, do ktorého chcete pridať ďalší tvar.

 2. Kliknite na existujúci tvar, ktorý je umiestnený najbližšie k miestu, kam chcete pridať nový tvar.

 3. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh kliknite v skupine Vytvoriť grafický objekt na šípku vedľa položky Pridať tvar.

  Tlačidlo Pridať tvar v skupine Vytvoriť grafický objekt

  Ak sa karta Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta Návrh nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali grafický prvok SmartArt. Kartu Návrh možno budete musieť otvoriť dvojitým kliknutím na grafický prvok SmartArt.

 4. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete vložiť tvar za vybratý tvar, kliknite na položku Pridať tvar za.

  • Ak chcete vložiť tvar pred vybratý tvar, kliknite na položku Pridať tvar pred.

Poznámky: 

 • Ak chcete pridať tvar z tably Text, kliknite na existujúci tvar, presuňte kurzor pred alebo za text, kam chcete pridať tvar, a potom stlačte kláves ENTER.

 • Ak chcete odstrániť tvar z grafického prvku SmartArt, kliknite na tvar, ktorý chcete odstrániť, a potom stlačte kláves DELETE. Ak chcete odstrániť celý grafický prvok SmartArt, kliknite na ohraničenie grafického prvku SmartArt a stlačte kláves DELETE.

 • Ak chcete pridať tvar, ako je napríklad bublina alebo riadok, pozrite si tému Pridanie tvarov.

Zmena farieb celého grafického prvku SmartArt

Pre tvary v grafickom prvku SmartArt je možné použiť farebné variácie, ktoré sú odvodené od farby motívu.

 1. Kliknite na grafický prvok SmartArt.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Štýly grafických prvkov SmartArt kliknite na položku Zmeniť farby.

  Tlačidlo Zmeniť farby na karte Návrh v nástrojoch pre grafické prvky SmartArt

  Ak sa karta Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta Návrh nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali grafický prvok SmartArt. Kartu Návrh možno budete musieť otvoriť dvojitým kliknutím na grafický prvok SmartArt.

 3. Kliknite na požadovaný farebný odtieň.

Použitie štýlu grafického prvku SmartArt v grafickom prvku SmartArt

Štýl grafického prvku SmartArt je kombináciou rôznych efektov, ako napríklad štýlu čiary, skosenia alebo priestorového efektu, ktoré je možné použiť na tvary v grafických prvkoch SmartArt. Získate tak jedinečný, profesionálne navrhnutý vzhľad.

 1. Kliknite na grafický prvok SmartArt.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Štýly grafických prvkov SmartArt kliknite na požadovaný štýl grafického prvku SmartArt.

  Ak chcete zobraziť ďalšie štýly grafických prvkov SmartArt, kliknite na tlačidlo Tlačidlo Viac.

Vloženie Grafický prvok SmartArt a pridanie textu

 1. Na karte Vložiť kliknite v skupine Ilustrácie na položku Grafické prvky SmartArt.

  Vloženie grafického prvku SmartArt z pása s nástrojmi

 2. V zobrazenej ponuke typov ukážte na typ a potom vyberte rozloženie.

 3. Zadajte text použitím jednej z nasledujúcich možností:

  • Na table Text kliknite na položku [Text] a potom zadajte požadovaný text.

  • Skopírujte text z iného umiestnenia alebo programu, na table Text kliknite na položku [Text] a potom text prilepte.

   Poznámky: 

   • Ak sa tabla Text nezobrazuje, kliknite na ovládací prvok šípky na ľavej strane Grafický prvok SmartArt.

   • Ak chcete pridať text, napríklad názov, na ľubovoľnú pozíciu v blízkosti alebo v hornej časti Grafický prvok SmartArt, na karte Vložiť kliknite v skupine Text na položku Textové pole a vložte textové pole. Ak chcete, aby sa v textovom poli zobrazil iba text, kliknite na položku Formátovať tvar alebo Formátovať textové pole a potom nastavte textové pole tak, aby neobsahovalo žiadnu farbu pozadia a aby nebolo orámované.

  • Kliknite na pole v Grafický prvok SmartArt a zadajte text. Najlepší výsledok dosiahnete, ak túto možnosť použijete až po pridaní všetkých požadovaných textových polí.

Pridanie alebo odstránenie tvarov v grafickom prvku SmartArt

 1. Kliknite na Grafický prvok SmartArt, do ktorej chcete pridať ďalší tvar.

 2. Kliknite na existujúci tvar, ktorý je umiestnený najbližšie k miestu, kam chcete pridať nový tvar.

 3. Na karte Návrh grafiky SmartArt v skupine Vytvoriť grafický objekt kliknite na šípku vedľa položky Pridať tvar.

  Pridanie tvaru do obrázka SmartArt

  Ak sa karta Návrh grafiky SmartArt zobraziť, skontrolujte, či ste vybrali Grafický prvok SmartArt. Kartu Návrh grafiky SmartArt možno budete musieť Grafický prvok SmartArt dvakrát na kartu Návrh.

 4. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete vložiť tvar za vybratý tvar, kliknite na položku Pridať tvar za.

  • Ak chcete vložiť tvar pred vybratý tvar, kliknite na položku Pridať tvar pred.

Poznámky: 

 • Ak chcete pridať tvar počas používania tably Text, kliknite na existujúci tvar, presuňte kurzor pred alebo za text, kam chcete pridať tvar, a potom stlačte kláves ENTER.

 • Ak chcete odstrániť tvar z Grafický prvok SmartArt, kliknite na tvar, ktorý chcete odstrániť, a potom stlačte kláves DELETE. Ak chcete odstrániť celý Grafický prvok SmartArt, kliknite na orámovanie Grafický prvok SmartArt a potom stlačte kláves DELETE.

 • Ak chcete pridať tvar, ako je napríklad bublina alebo riadok, pozrite si tému Pridanie tvarov.

Zmena farieb celého grafického prvku SmartArt

Na tvary v farby motívu môžete použiť farebné variácie, ktoré sú odvodené farby motívuGrafický prvok SmartArt.

 1. Kliknite na Grafický prvok SmartArt.

 2. Na karte Návrh grafiky SmartArt v skupine Štýly grafických prvkov SmartArt kliknite na položku Zmeniť farby.

  Zmena farieb grafiky SmartArt

  Ak sa karta Návrh grafiky SmartArt zobraziť, skontrolujte, či ste vybrali Grafický prvok SmartArt. Kartu Návrh grafiky SmartArt možno budete musieť Grafický prvok SmartArt dvakrát na kartu Návrh.

 3. Kliknite na požadovaný farebný odtieň.

Použitie štýlu grafického prvku SmartArt na Grafický prvok SmartArt

Štýl grafického prvku SmartArt je kombináciou rôznych efektov, ako napríklad štýlu čiary, skosenia alebo priestorového efektu, ktoré môžete použiť na tvary v Grafický prvok SmartArt a vytvoriť tak jedinečný, profesionálne navrhnutý vzhľad.

 1. Kliknite na Grafický prvok SmartArt.

 2. Na karte Návrh grafiky SmartArt v skupine Štýly grafických prvkov SmartArt kliknite na požadovaný štýl grafického prvku SmartArt.

  Ak chcete zobraziť ďalšie štýly grafických prvkov SmartArt, kliknite na tlačidlo Ďalšie.

  Kliknutím na šípku smerujúcu nadol zobrazíte ďalšie možnosti štýlu grafického prvku SmartArt

Vloženie Grafický prvok SmartArt a pridanie textu

 1. V ponuke Vložiť vyberte položku Grafický prvok SmartArt.

 2. Na karte SmartArt na páse s nástrojmi v skupine Vložiť grafický prvok SmartArt vyberte typ grafického prvku, ktorý chcetepoužiť(Zoznam,Proces atď.) a potom vyberte rozloženie.

 3. Zadajte text použitím jednej z nasledujúcich možností:

  • Na table Text kliknite na položku [Text] a potom zadajte požadovaný text.

  • Skopírujte text z iného umiestnenia alebo programu, na table Text kliknite na položku [Text] a potom text prilepte.

   Poznámky: 

   • Ak sa tabla Text nezobrazuje, kliknite na ovládací prvok editora na ľavej strane Grafický prvok SmartArt.

   • Ak chcete pridať text, napríklad názov, na ľubovoľnú pozíciu v blízkosti alebo v hornej časti Grafický prvok SmartArt, na karte Vložiť kliknite v skupine Text na položku Textové pole a vložte textové pole. Ak chcete, aby sa v textovom poli zobrazil iba text, kliknite na položku Formátovať tvar alebo Formátovať textové pole a potom nastavte textové pole tak, aby neobsahovalo žiadnu farbu pozadia a aby nebolo orámované.

  • Kliknite na pole v Grafický prvok SmartArt a zadajte text. Najlepší výsledok dosiahnete, ak túto možnosť použijete až po pridaní všetkých požadovaných textových polí.

Pridanie alebo odstránenie tvarov v grafickom prvku SmartArt

 1. Kliknite na Grafický prvok SmartArt, do ktorej chcete pridať ďalší tvar.

 2. Stlačte tlačidlo Control a kliknite na existujúci tvar, ktorý je umiestnený najbližšie k miestu, kam chcete pridať nový tvar.

 3. V kontextovej ponuke ukážte na položku Pridaťtvar a potom vyberte požadovanú možnosť vloženia:

  • Ak chcete vložiť tvar za vybratý tvar, kliknite na položku Pridať tvar za.

  • Ak chcete vložiť tvar pred vybratý tvar, kliknite na položku Pridať tvar pred.

  Poznámky: 

  • Ak chcete pridať tvar počas používania tably Text, kliknite na existujúci tvar, presuňte kurzor pred alebo za text, kam chcete pridať tvar, a potom stlačte kláves ENTER.

  • Ak chcete odstrániť tvar z Grafický prvok SmartArt, kliknite na tvar, ktorý chcete odstrániť, a potom stlačte kláves DELETE. Ak chcete odstrániť celý Grafický prvok SmartArt, kliknite na orámovanie Grafický prvok SmartArt a potom stlačte kláves DELETE.

  • Ak chcete pridať tvar, ako je napríklad bublina alebo riadok, pozrite si tému Pridanie tvarov.

Zmena farieb celého grafického prvku SmartArt

Na tvary v farby motívu môžete použiť farebné variácie, ktoré sú odvodené farby motívuGrafický prvok SmartArt.

 1. Kliknite na Grafický prvok SmartArt.

 2. Na karte SmartArt kliknite v skupine Štýly grafiky SmartArt na položku Farby.

 3. Kliknite na požadovaný farebný odtieň.

Použitie štýlu grafického prvku SmartArt na Grafický prvok SmartArt

Štýl grafického prvku SmartArt je kombináciou rôznych efektov, ako napríklad štýlu čiary, skosenia alebo priestorového efektu, ktoré môžete použiť na tvary v Grafický prvok SmartArt a vytvoriť tak jedinečný, profesionálne navrhnutý vzhľad.

 1. Kliknite na Grafický prvok SmartArt.

 2. Na karte SmartArt v skupine Štýly grafiky SmartArt kliknite na požadovaný štýl grafického prvku SmartArt.

  Ak chcete zobraziť ďalšie štýly grafických prvkov SmartArt, kliknite na tlačidlo Ďalšie.

  Kliknutím na šípku smerujúcu nadol zobrazíte ďalšie možnosti štýlu grafického prvku SmartArt

V PowerPoint pre web môžete pridať a upraviť Grafické prvky SmartArt.

Vloženie grafického prvku SmartArt a pridanie textu

 1. Na karte Vložiť vyberte položku SmartArt.

  On the Insert tab, select SmartArt

 2. V rozbaľovacej ponuke vyberte rozloženie, ktoré chcete použiť.

  Obrázok sa vloží na snímku. Na ľavej strane grafického prvku sa zobrazí textový editor. Každá položka odrážky v editore zodpovedá jednej položke na obrázku.

  Pridanie textu do grafického prvku SmartArt v textovom editore na ľavej strane
 3. Ak chcete zadať text, v textovom editore kliknite na položku vedľa odrážky a potom zadajte text alebo prilepte text, ktorý ste skopírovali z iného miesta.

Pridanie alebo odstránenie tvarov v grafickom prvku SmartArt

Tvary v textovom editore pridáte stlačením klávesu Enter, ak chcete pridať ďalšiu položku odrážky.

Tvary v textovom editore odstránite tak, že znova otvoríte položku s odrážkou, ktorú chcete odstrániť.

Zmena farieb celého grafického prvku SmartArt

Na tvary v prezentácii môžete použiť farebné variácie (ktoré sú odvodené od farby motívu prezentácie) Grafický prvok SmartArt.

 1. Kliknite na Grafický prvok SmartArt.

 2. Na páse s nástrojmi vyberte v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArtpoložku Zmeniť farby.

  V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt vyberte položku Zmeniť farby a otvorte galériu farieb.

 3. V zobrazenej ponuke vyberte požadovanú farebnú variáciu.

Použitie štýlu grafického prvku SmartArt v grafickom prvku

Štýl grafického prvku SmartArt je kombináciou efektov, ako napríklad štýlu čiary, skosenia alebo 3D efektu, ktoré môžete použiť na tvary v Grafický prvok SmartArt a vytvoriť tak profesionálny vzhľad.

 1. Kliknite na Grafický prvok SmartArt.

 2. Na páse s nástrojmi v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArtvyberte položku Štýly.

  V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt vyberte šípku Ďalšie štýly, aby ste otvorili galériu Štýly grafických prvkov SmartArt.

 3. V zobrazenej ponuke vyberte požadovaný štýl.

  Ukážte myšou na ľubovoľnú možnosť a zobrazte názov popisu možnosti.

Obrátenie poradia tvarov v grafickom prvku

Tvary v grafickom prvku sú predvolene usporiadané zľava doprava (alebo v smere hodinových ručičiek, ak je grafický prvok kruhový). 

Ak chcete poradie tvarov obrátiť:

 1. Vyberte obrázok.

 2. Na páse s nástrojmi vyberte v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArtpoložku Doprava doľava.

Zmena úrovne zoznamu položky

Textová tabla funguje ako prehľad alebo zoznam s odrážkami, ktorý mapuje informácie priamo ku grafickému prvku SmartArt. Každý Grafický prvok SmartArt definuje vlastné mapovanie odrážok v textovom editore ku skupine tvarov v Grafický prvok SmartArt.

Ak chcete odsadiť riadok na textovej table, vyberte požadovaný riadok a potom v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh kliknite na položku Degradovať.

Ak chcete úroveň zoznamu zmenšiť, vyberte riadok, ktorý chcete odsadiť, a potom kliknite na položku Povýšiť (alebo stlačte kombináciu klávesov Shift + Tab).

Tipy

 • Ak chcete zmeniť veľkosť celej Grafický prvok SmartArt, kliknite na orámovanie Grafický prvok SmartArt a potom presúvajte rukoväte na zmenu veľkosti tak, aby Grafický prvok SmartArt veľkosť požadovanú veľkosť.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×