Text môžete usporiadať do stĺpcov v textovom poli alebo tvare. Môžete tiež zadať medzery (v palcoch) medzi stĺpcami. Postup:

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na textové pole, zástupný objekt alebo orámovanie tvaru a potom kliknite na položku Formátovať tvar.

 2. Na pravej strane okna kliknite na položku Možnosti textu a > Textové Tlačidlo Textové pole.

  Nastavenie okrajov textového poľa
 3. Kliknite napoložku Stĺpce , do poľa Číslo zadajte počet stĺpcov a do poľa Medzery zadajte medzery medzi jednotlivými stĺpcami (v cm).
  Usporiadanie textu do stĺpcov

  Ak je tlačidlo Stĺpce neaktívne, je pravdepodobné, že pracujete na tabuľke. Stĺpce tabuliek sú popísané v samostatnom článku. Pozrite si časť Pridanie alebo odstránenie riadkov a stĺpcov tabuľky.

 4. Všetok text, ktorý teraz zadáte, sa zobrazí v stĺpcoch. Ak objekt, na ktorý ste klikli pravým tlačidlom myši v kroku 1, už obsahoval text, daný text sa zobrazí v stĺpcoch.

  Pridaním alebo odstránením zlomov riadkov môžete upraviť vyváženie textu v stĺpcoch: Ak chcete pridať prázdne riadky a premiestniť text do ďalšieho stĺpca, stlačte kláves Enter alebo stlačte kláves Backspace alebo odstráňte prázdne riadky a premiestnite text do predchádzajúceho stĺpca.

  Ak chcete, môžete zmeniť aj veľkosť poľa obsahujúceho stĺpce a upraviť tak stĺpce ešte viac.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na textové pole, zástupný objekt alebo orámovanie tvaru a potom kliknite na položku Formátovať tvar.

 2. Na pravej strane okna kliknite na položku Možnosti textu > Textové pole. In the Format Shape pane, select Text Options > Textbox .

 3. Kliknite napoložku Stĺpce , do poľa Číslo zadajte počet stĺpcov a do poľa Medzery zadajte medzery medzi jednotlivými stĺpcami (v cm).

  Možnosť Stĺpce na table Formátovať tvar umožňuje usporiadať text do stĺpcov

  Ak je tlačidlo Stĺpce neaktívne, je pravdepodobné, že pracujete na tabuľke. Stĺpce tabuliek sú popísané v samostatnom článku. Pozrite si časť Pridanie alebo odstránenie riadkov a stĺpcov tabuľky.

 4. Všetok text, ktorý teraz zadáte, sa zobrazí v stĺpcoch. Ak objekt, na ktorý ste klikli pravým tlačidlom myši v kroku 1, už obsahoval text, daný text sa zobrazí v stĺpcoch.

  Pridaním alebo odstránením zlomov riadkov môžete upraviť vyváženie textu v stĺpcoch: Ak chcete pridať prázdne riadky a premiestniť text do ďalšieho stĺpca, stlačte kláves Enter alebo stlačte kláves Backspace alebo odstráňte prázdne riadky a premiestnite text do predchádzajúceho stĺpca.

  Ak chcete, môžete zmeniť aj veľkosť poľa obsahujúceho stĺpce a upraviť tak stĺpce ešte viac.

Zlomy stĺpcov

Zlom stĺpca nie je možné vložiť do textového poľa s viacerými stĺpcami. Ak chcete požiadať o túto funkciu, odošlite nám pripomienky. Pomôže nám to stanoviť priority pre nové funkcie v budúcich aktualizáciách. Ďalšie informácie nájdete v téme Ako môžem poskytnúť pripomienky k balíku Microsoft Office?.

Vytváranie stĺpcov v tabuľke

Ak používate tabuľku, funkciana vytvorenie stĺpcov sa líši. Prečítajte si namiesto tohto článku pridanie alebo odstránenie riadkov a stĺpcov tabuľky.

Pozrite tiež

Pridanie tabuľky na snímku

Premiestnenie alebo zmena veľkosti tabuľky

Zmena vzhľadu tabuľky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×