Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Teraz, keď máte pripojený zdroj údajov, je čas začať údaje streamovať do Excelu.

Zaznamenávanie údajov

V prípade mikroradičov vyberte tlačidlo Start Data (Spustiť údaje) na karte Data Streamer. Údaje sa budú streamovať do hárka Data In (Vstupné údaje).

Vstupné údaje

Na hárku Data In (Vstupné údaje) nájdete údaje zadané do zošita. Údaje sa zobrazia v tabuľke údajov, ktorá môže mať ľubovoľný počet riadkov vyšší ako 1 a ľubovoľný počet stĺpcov vyšší ako 1. Veľkosť a ďalšie parametre je možné zmeniť v hárku Nastavenia.

Hárok Data In (Vstupné údaje) obsahuje dve tabuľky:

  • Current Data (Aktuálne údaje) – riadok s aktuálnymi údajmi vždy obsahuje najnovšiu množinu údajových bodov. Ak potrebujete jeden údajový bod, vytvorte prepojenie na túto tabuľku.

  • Historical Data (Historické údaje) – tabuľka s historickými údajmi obsahuje rad údajových bodov. Údaje môžu byť usporiadané v dvoch smeroch: 

    • Newest First (Od najnovších po najstaršie) – v hornom riadku sa zobrazuje najnovšia množina údajových bodov. Údaje následne pokračujú od tohto riadka nadol. 

    • Newest Last (Od najstarších po najnovšie) – v dolnom riadku sa zobrazuje najnovšia množina údajových bodov. Údaje následne pokračujú od tohto riadka nahor.

Výstupné údaje

Na hárku Data Out (Výstupné údaje) nájdete údaje, ktoré sa odosielajú naspäť na základnú dosku mikroradiča. Takýmito údajmi môžu byť premenné ovládacieho prvku programu, čísla alebo text. Medzi bežné spôsoby použitia hárka Data Out (Výstupné údaje) patrí napríklad resetovanie programu, nastavenie čísla premennej a ďalšie. Nové údaje sa odosielajú len vtedy, ak nastane zmena v zvýraznenej tabuľke údajov.   

Nahrávanie údajov

Ukladanie údajov počas používania doplnku Data Streamer

  • Ak chcete nahrať dynamické údaje prichádzajúce zo zariadenia, vyberte tlačidlo Record Data (Nahrať údaje). Nahrávanie sa ihneď spustí.

  • Ak ho chcete zastaviť, vyberte položku Stop Recording (Zastaviť nahrávanie). Následne sa zobrazí výzva na uloženie nahratých údajov do .csv súboru:

  • Ak si chcete údaje prehrať, odpojte sa od zariadenia prechodom na položky Data Sources (Zdroje údajov) > Disconnect Device (Odpojiť zariadenie) a vyberte položku Import Data File (Importovať údajový súbor).

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite Excel Tech Community alebo získať podporu v komunitách.

Pozrite tiež

Čo je Data Streamer?

Povolenie doplnku Data Streamer

Nahratie kódu a prepojenie mikroradiča s doplnkom Data Streamer

Rozšírené nastavenia pre doplnok Data Streamer

Nastavenia zošita pre doplnok Data Streamer

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×