Zabezpečenie hárka

Ak chcete zabrániť ostatným používateľom v náhodnej alebo úmyselnej zmene, premiestnení alebo odstránení údajov hárka, môžete bunky excelového hárka uzamknúť a potom hárok zabezpečiť heslom. Povedzme, že vlastníte hárok so správou o stave pracovnej skupiny, a chcete, aby členovia tímu pridali údaje len do konkrétnych buniek a nemohli upraviť nič iné. Pomocou zabezpečenia hárka môžete umožniť úpravu len určitých častí hárka, vďaka čomu používatelia nebudú môcť upravovať údaje v iných oblastiach hárka.

Dôležité: 

 • Zabezpečenie na úrovni hárka sa nie je zamýšľané ako funkcia zabezpečenia. Iba bráni používateľom v úprave zamknutých buniek pracovného hárka.

 • Zabezpečenia hárka sa líši od zabezpečenia excelového súboru alebo zošita heslom. Ďalšie informácie nájdete nižšie:

 • Ak chcete súbor uzamknúť, aby ho ostatní používatelia nemohli otvoriť, pozrite si tému Zabezpečenie excelového súboru.

 • Ak chcete používateľom zabrániť v pridávaní, úprave, premiestňovaní, kopírovaní alebo skrytí/odkrytí hárkov zošita, pozrite si tému Zabezpečenie zošita.

 • Informácie o rozdieloch medzi zabezpečením excelového súboru, zošita alebo hárka nájdete v téme Ochrana a zabezpečenie v Exceli.

Výber prvkov buniek, ktoré sa majú zamknúť

Tieto prvky možno uzamknúť v nezabezpečenom hárku:

Poznámka: Napríklad ovládacie prvky ActiveX, ovládacie prvky formulára, tvary, grafy, grafiky SmartArt, krivky, rýchle filtre alebo časové osy sú už uzamknuté, keď ich do tabuľkového hárka pridáte. Uzamknutie však bude fungovať len vtedy, keď povolíte zabezpečenie hárka. Ďalšie informácie o povolení zabezpečenia hárka nájdete v nasledujúcej časti.

Povolenie zabezpečenia hárka

Zabezpečenie hárka je dvojstupňový proces: najskôr sa odomknú bunky, ktoré môžu ostatní upravovať, a potom zabezpečí hárok heslom alebo bez neho.

Krok 1: Odomknutie buniek, ktoré sa majú dať upravovať

 1. V excelovom súbore vyberte uško hárka, ktorý chcete zabezpečiť.

 2. Vyberte bunky, ktoré budú môcť ostatní upravovať.

  Tip: Podržaním klávesu Ctrl a kliknutím ľavým tlačidlom myši môžete vybrať viaceré nesúvislé bunky.

 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na ľubovoľné miesto v hárku, vyberte položku Formát buniek (prípadne použite kombináciu klávesov Ctrl + 1 alebo Command + 1 v Macu), prejdite na kartu Chrániť a zrušte začiarknutie políčka Zamknuté.

  Karta Ochrana v dialógovom okne Formátovanie buniek

Krok 2: Zabezpečenie hárka

Potom vyberte akcie, ktoré môžu používatelia v hárku vykonávať, napríklad vloženie alebo odstránenie stĺpcov a riadkov, úpravu objektov, usporiadanie alebo používanie automatického filtra. Okrem toho môžete špecifikovať heslo, ktorým hárok uzamknete. Heslo zabráni iným ľuďom v zrušení zabezpečenia hárka – je ho potrebné zadať na zrušenie zabezpečenia.

Nižšie sa uvádzajú kroky na zabezpečenie hárka.

 1. Na karte Revízia kliknite na položku Zabezpečiť hárok.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel
 2. V zozname Činnosti povolené všetkým používateľom hárka vyberte prvky, ktoré budú môcť používatelia meniť.

  Dialógové okno Zabezpečenie hárka

  Možnosť

  Umožňuje používateľom

  Vybrať uzamknuté bunky

  Premiestniť ukazovateľ na bunky, pre ktoré je začiarknuté políčko Zamknuté na karte Chrániť v dialógovom okne Formát buniek. Predvolene majú používatelia povolené vyberať zamknuté bunky.

  Vybrať neuzamknuté bunky

  Premiestniť ukazovateľ na bunky, pre ktoré je zrušené začiarknutie políčka Zamknuté na karte Chrániť dialógového okna Formát buniek. Predvolene môžu používatelia vyberať neuzamknuté bunky a stlačením klávesu TAB sa môžu premiestňovať medzi neuzamknutými bunkami v zabezpečenom hárku.

  Formátovať bunky

  Zmeniť ľubovoľnú z možností v dialógovom okne Formát buniek alebo v dialógovom okne Podmienené formátovanie. Ak ste pred zabezpečením hárka použili podmienené formátovanie, bude sa po zadaní hodnoty, ktorá spĺňa inú podmienku, naďalej meniť.

  Formátovať stĺpce

  Použiť ľubovoľný z príkazov na formátovanie stĺpcov vrátane zmeny šírky stĺpca alebo skrytia stĺpcov (karta Domov, skupina Bunky, tlačidlo Formát).

  Formátovať riadky

  Použiť ľubovoľný z príkazov na formátovanie riadkov vrátane zmeny výšky riadka alebo skrytia riadkov (karta Domov, skupina Bunky, tlačidlo Formát).

  Vložiť stĺpce

  Vložiť stĺpce.

  Vložiť riadky

  Vložiť riadky.

  Vložiť hypertextové prepojenia

  Vložiť nové hypertextové prepojenia, a to aj v prípade neuzamknutých buniek.

  Odstrániť stĺpce

  Odstrániť stĺpce.

  Poznámka: Ak je políčko Odstrániť stĺpce chránené a Vložiť stĺpce nie je zabezpečené, používateľ môže vkladať stĺpce, ale nemôže ich odstrániť.

  Odstrániť riadky

  Odstrániť riadky.

  Poznámka: Ak je zabezpečené Odstránenie riadkov a Vloženie riadkov nie je zabezpečené, používateľ môže vkladať riadky, ale nemôže ich odstrániť.

  Zoradiť

  Použiť všetky príkazy na zoraďovanie údajov (karta Údaje, skupina Zoradiť a filtrovať).

  Poznámka: Používatelia nemôžu v zabezpečenom hárku bez ohľadu na toto nastavenie zoraďovať rozsahy, ktoré obsahujú uzamknuté bunky.

  Použiť automatický filter

  Použiť rozbaľovacie šípky na zmenu filtra rozsahov pri použití automatických filtrov.

  Poznámka: Bez ohľadu na toto nastavenie používatelia nemôžu v zabezpečenom hárku používať ani odstraňovať automatické filtre.

  Použiť zostavy kontingenčnej tabuľky

  Formátovať, zmeniť rozloženie, obnoviť a inak upraviť zostavy kontingenčných tabuliek alebo vytvoriť nové zostavy.

  Upraviť objekty

  Vykonávať ktorúkoľvek z týchto akcií:

  • Vykonávať zmeny v grafických objektoch vrátane máp, vložených grafov, tvarov, textových polí a ovládacích prvkov, ktoré ste pred zabezpečením pracovného hárka neuzamkli. Ak sa napríklad v pracovnom hárku nachádza tlačidlo, ktorým sa spúšťa makro, môžete kliknutím na tlačidlo makro spustiť, ale toto tlačidlo nemôžete odstrániť.

  • Uskutočniť ľubovoľné zmeny vo vloženom grafe, ako je napríklad formátovanie. Po zmene zdrojových údajov sa bude graf ďalej aktualizovať.

  • Pridajte alebo upravte poznámky.

  Upraviť scenáre

  Prezerať scenáre, ktoré ste skryli, uskutočňovať zmeny v scenároch, pre ktoré ste zakázali zmeny, a tieto scenáre odstraňovať. Používatelia môžu meniť hodnoty v meniacich sa bunkách v prípade, že tieto bunky nie sú zabezpečené, a pridávať nové scenáre.

 3. Prípadne môžete do poľa Heslo na zrušenie zabezpečenia hárka zadať heslo a kliknúť na tlačidlo OK. V dialógovom okne Potvrdiť heslo zadajte heslo znovu a kliknite na tlačidlo OK.

  Dôležité: 

  • Používajte silné heslá, ktoré pozostávajú z malých a veľkých písmen, číslic a symbolov. Jednoduché heslá tieto prvky neobsahujú. Heslá by mali mať dĺžku 8 a viac znakov. Ešte lepšie je použiť prístupovú frázu, ktorá má 14 a viac znakov.

  • Je veľmi dôležité zapamätať si heslo. Ak heslo zabudnete, spoločnosť Microsoft ho obnoviť nedokáže.

Keď je hárok zabezpečený, možnosť Zabezpečiť hárok uvedená na páse s nástrojmi sa zmení na možnosť Zrušiť zabezpečenie hárka. Ak chcete túto možnosť zobraziť, kliknite na páse s nástrojmi na kartu Revízia a v skupine Zmeny vyhľadajte položku Zrušiť zabezpečenie hárka.

Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

Ak chcete zrušiť zabezpečenie hárka, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Prejdite do hárka, ktorého zabezpečenie chcete zrušiť.

 2. Prejdite na položky Súbor > Informácie > Chrániť > Zrušiť zabezpečenie hárka alebo na karte Revízia vyberte v skupine Zmeny položku Zrušiť zabezpečenie hárka.

 3. Ak je hárok zabezpečený heslom, zadajte heslo do dialógového okna Zrušiť zabezpečenie hárka a kliknite na tlačidlo OK.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Pozrite tiež

Ochrana a zabezpečenie v Exceli

Zabezpečenie excelového súboru

Ochrana zošita

Uzamknutie alebo odomknutie konkrétnych oblastí v chránenom hárku

Zabezpečenie buniek zamknutím

Zobrazenie alebo skrytie vzorcov

Zabezpečenie ovládacích prvkov a prepojených buniek v hárku

Kopírovanie a prilepenie v zabezpečenom hárku

Video: zabezpečenie zošitov a hárkov heslom (Excel 2013)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

×