Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo vytvorte konto.
Dobrý deň,
Select a different account.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.
Zdieľanie súborov a priečinkov vo OneDrive

Súbory vo vašom OneDrive sú súkromné, kým sa ich nerozhodnete zdieľať. Majte na pamäti, že pri zdieľaní priečinkov s povolením na úpravy môžu ľudia, s ktorými ich zdieľate, pridať zdieľané priečinky do vlastného OneDrivu. To im umožňuje ponechať si okrem daného priečinka aj vlastné priečinky a položky, jednoducho premiestňovať položky medzi priečinkami a ľahšie pracovať offline. Všetky vykonané aktualizácie sa synchronizujú so zdieľaným priečinkom, vďaka čomu majú všetky osoby s prístupom k priečinku aktuálnu verziu.

Tipy: 

Zdieľanie s konkrétnymi ľuďmi

Tip: Foto príbeh je nová časť OneDrivu, ktorá uľahčuje zdieľanie fotografií a videí s priateľmi a rodinou. Ďalšie informácie 

Túto možnosť vyberte, ak chcete odoslať e-mailovú pozvánku ľuďom alebo skupinám a sledovať, koho ste pozvali. Pomocou tejto možnosti môžete neskôr povolenie pre jednotlivcov alebo skupiny aj odstrániť, ak to bude potrebné.

 1. Prejdite na webovú lokalitu OneDrivu a prihláste sa so svojím kontom Microsoft alebo so svojím pracovným či školským kontom.

 2. Výberom ikony kruhu vyberte súbory alebo priečinky, ktoré chcete zdieľať.

  Poznámka: Zdieľanie viacerých položiek súčasne nie je k dispozícii pre všetky OneDrive pre pracovné alebo školské kontá.

  1. Ak používate zobrazenie zoznamu, vyberte kruh na ľavej strane položky. Môžete tiež vybrať viaceré položky a zdieľať ich spoločne.

  2. Ak používate zobrazenie dlaždíc, vyberte kruh v pravom hornom rohu položky. Môžete tiež vybrať viaceré položky a zdieľať ich spoločne.

 3. V hornej časti stránky vyberte možnosť Zdieľať Ikona Zdieľať.

  Poznámky: 

  • Ak sa vybratý súbor alebo priečinok už s niekým zdieľa, v dolnej časti sa nachádza zoznam Zdieľané s. Každý obrázok je profilovou fotografiou jednotlivca alebo iniciálami skupiny, s ktorou bol súbor zdieľaný. Ak chcete upraviť úroveň prístupu pre jednotlivca alebo skupinu, vyberte fotografiu alebo iniciály skupiny a otvorte položku Spravovať prístup.

  • Ak vybratý súbor alebo priečinok momentálne s nie je zdieľaný, zoznam Zdieľané s nie je k dispozícii. 

  Snímka obrazovky stránky Nastavenia prepojenia v kontextovej ponuke Zdieľať vo OneDrive

 4. V časti Odoslať prepojenie vyberte možnosť Ktokoľvek s prepojením môže upravovať a otvorte nastavenia prepojenia.

  Poznámka: V závislosti od nastavení, ktoré nastavil váš správca, môžete mať rôzne predvolené nastavenia. Toto tlačidlo môže napríklad uvádzať aj možnosť Ľudia vo <vaša organizácia> môžu upravovať.

  Snímka obrazovky kontextovej ponuky Zdieľať vo OneDrive.

 5. Ak používate OneDrive v práci alebo škole, môžete zmeniť povolenia na prepojenie. V opačnom prípade tento krok preskočte.

  1. Vyberte možnosť, komu chcete poskytnúť prístup pomocou prepojenia:

   Poznámka: Ak je možnosť zdieľania neaktívna, pravdepodobne ju obmedzujú správcovia vo vašej organizácii. Môžu sa napríklad rozhodnúť zakázať možnosť Každý, aby zabránili preposielaniu použiteľných prepojení ostatným používateľom mimo vašej organizácie.

   • Možnosť Každý poskytuje prístup komukoľvek, kto získa toto prepojenie. Môže ho získať priamo od vás alebo mu ho môže preposlať niekto iný. Môžu to byť ľudia mimo vašej organizácie.

   • Možnosť Ľudia v organizácii <Vaša organizácia> s prepojením poskytuje prístup k súboru každému vo vašej organizácii, kto má prepojenie. Ľudia ho môžu získať priamo od vás alebo im ho môže preposlať niekto iný.

   • Možnosť Ľudia s existujúcim prístupom môžu na prístup k dokumentu alebo priečinku použiť len osoby, ktorým je už prístup udelený. Nezmení to sa žiadne povolenia. Túto možnosť použite, ak chcete len odoslať prepojenie niekomu, kto už prístup má. 

   • Možnosť Konkrétni ľudia poskytuje prístup len ľuďom, ktorých zadáte. Aj iní ľudia však už mohli mať prístup predtým. Ak ľudia prepošlú pozvanie na zdieľanie, prepojenie budú môcť používať len ľudia, ktorí už majú k položke prístup.

    Poznámka: Na sledovanie prístupu a zaistenie bezpečnosti môžete zdieľať len s ľuďmi, ktorí sú vo vašej organizácii alebo majú konto Microsoft.

 6. V časti Ďalšie nastavenia môžete nastaviť ľubovoľnú z týchto možností:

  • Povolenie úprav umožňuje používateľom prihláseným pomocou konta Microsoft upravovať súbory alebo priečinky, ku ktorým majú prístup. Pri zdieľaní priečinka môžu ľudia s povolením na úpravy kopírovať, premiestňovať, upravovať, premenúvať, zdieľať a odstraňovať ľubovoľné položky v priečinku, kam majú prístup. Zrušenie začiarknutia tohto políčka znamená, že ľudia môžu zobrazovať, kopírovať alebo sťahovať položky bez prihlásenia. Môžu tiež preposielať prepojenie iným ľuďom. Nemôžu však zmeniť verziu vo vašom OneDrive.

   Poznámky: 

   • Predvolene je zapnutá možnosť Povoliť úpravy.

   • Povolenia na úpravy môžete nastaviť aj na predchádzajúcej obrazovke. V časti Odoslať prepojenie vedľa poľa Názov, skupina alebo e-mail vyberte ikonu ceruzky a zmeňte povolenia na úpravy pre ľudí alebo skupiny, ktoré ste zadali. 

  • Blokovanie sťahovania zabraňuje používateľom v sťahovaní súborov alebo priečinkov, ku ktorým majú prístup. Zrušenie začiarknutia tohto políčka znamená, že ľudia si môžu súbory stiahnuť do svojich zariadení. 

   Poznámka: Táto možnosť je k dispozícii len pre pracovné alebo školské kontá a ak nepovoľujete úpravy.

  • Nastavenie dátumu vypršania platnosti umožňuje nastaviť dátum vypršania platnosti prepojenia. Po nastavenom dátume prepojenie už nebude fungovať a bude potrebné vytvoriť nové prepojenie pre používateľov, ktorí potrebujú prístup k súboru alebo priečinku.

  • Možnosť Nastaviť heslo vám umožňuje nastaviť heslo na prístup k súboru. Keď používateľ klikne na prepojenie, pred prístupom k súboru sa zobrazí výzva na zadanie hesla. Heslo je potrebné poskytnúť samostatne každému, s kým chcete súbor zdieľať.

  • Otvoriť len v režime revízie obmedzuje ľudí na zanechanie komentárov a vytváranie návrhov k súboru. 

   Poznámky: 

   • Túto možnosť povolenia majú iba wordové dokumenty alebo súbory.

   • Ak už niektorí používatelia majú povolenia na úpravu dokumentu, výberom možnosti Otvoriť len v režime revízie sa im nezabráni vo vykonávaní úprav. Dokument sa im otvorí v režime úprav.

 7. Po nastavení všetkých nastavení prepojení a povolení vyberte položku Použiť

 8. Do poľa Meno, skupina alebo e-mail začnite písať e-mailové adresy alebo mená kontaktov, s ktorými chcete položku zdieľať. Keď začnete zadávať informácie do poľa, môžete vybrať kontakt v zobrazenom zozname.

  Tip: Ak chcete rýchlo zdieľať s konkrétnymi ľuďmi, môžete zadať ich meno alebo e-mail a potom použiť ikonu ceruzky napravo od poľa Meno, skupina alebo e-mail a vybrať možnosť Môže upravovať alebo Môže zobraziť. Potom postupujte podľa rovnakých krokov nižšie a zdieľajte danú položku s konkrétnymi ľuďmi, ktorých ste uviedli. Vo wordových dokumentoch môžete použiť možnosť Môže skontrolovať a umožniť niekomu pridávať komentáre a návrhy, ale zabrániť im v úpravách.

  Quick permissions in OneDrive Share dialog box

 9. Ak chcete, môžete do poľa Názov, skupina alebo e-mail zahrnúť správu.

  Poznámka: Ak chcete vytvoriť správu v Outlooku, vyberte tlačidlo Outlook. Prepojenie sa vloží do konceptu e-mailu a všetci, s ktorými ho chcete zdieľať, budú v zozname príjemcov.

 10. Vyberte položku Odoslať

Poznámky: 

Zdieľanie pomocou príkazu Kopírovať prepojenie

Túto možnosť vyberte, ak chcete zdieľať položky s množstvom ľudí, ktorých nemusíte ani osobne poznať. Tieto prepojenia môžete použiť napríklad na uverejnenie príspevku na Facebooku, Twitteri alebo LinkedIne alebo ich zdieľať v e-maile či správe. Každý, kto prepojenie dostane, bude môcť v závislosti od povolení, ktoré nastavíte, danú položku zobraziť alebo upraviť. Používatelia s prepojením nemôžu nahrávať nové položky. Ak prepojenie na zdieľanie odkazuje na priečinok, pravdepodobne sa budete musieť prihlásiť pomocou Microsoft konta. Nemáte ho?

Tip: Prepojenia na zdieľanie môžete generovať prostredníctvom počítačovej aplikácie OneDrive pre Windows 7, Windows 10, Windows 11 a Mac. Stačí kliknúť pravým tlačidlom myši na súbor alebo priečinok vo OneDrive v počítači a vybrať položku Zdieľať OneDrive prepojenie. Prepojenie sa tým skopíruje do schránky, ktoré môžete prilepiť na miesto, kam ho budete chcieť odoslať. Tieto prepojenia sú však predvolene nastavené na možnosť Povolenie úprav. Ak chcete zmeniť povolenia, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

 1. Prejdite na webovú lokalitu OneDrivu a prihláste sa so svojím kontom Microsoft alebo so svojím pracovným či školským kontom.

 2. Výberom ikony kruhu vyberte súbory alebo priečinky, ktoré chcete zdieľať.

  Poznámka: Zdieľanie viacerých položiek súčasne nie je k dispozícii pre všetky OneDrive pre pracovné alebo školské kontá.

  1. Ak používate zobrazenie zoznamu, vyberte kruh na ľavej strane položky. Môžete tiež vybrať viaceré položky a zdieľať ich spoločne.

  2. Ak používate zobrazenie dlaždíc, vyberte kruh v pravom hornom rohu položky. Môžete tiež vybrať viaceré položky a zdieľať ich spoločne.

 3. V hornej časti stránky vyberte možnosť Zdieľať Ikona Zdieľať.

  Poznámky: 

  • Ak sa vybratý súbor alebo priečinok už s niekým zdieľa, v dolnej časti sa nachádza zoznam Zdieľané s. Každý obrázok je profilovou fotografiou jednotlivca alebo iniciálami skupiny, s ktorou bol súbor zdieľaný. Ak chcete upraviť úroveň prístupu pre jednotlivca alebo skupinu, vyberte fotografiu alebo iniciály skupiny a otvorte položku Spravovať prístup.

  • Ak vybratý súbor alebo priečinok momentálne s nie je zdieľaný, zoznam Zdieľané s nie je k dispozícii. 

  Snímka obrazovky stránky Nastavenia prepojenia v kontextovej ponuke Zdieľať vo OneDrive

 4. V časti Kopírovať prepojenie vyberte možnosť Ktokoľvek s prepojením môže upravovať a otvorte nastavenia prepojenia.

  Poznámka: V závislosti od nastavení, ktoré nastavil váš správca, môžete mať rôzne predvolené nastavenia. Toto tlačidlo môže napríklad uvádzať aj možnosť Ľudia vo <vaša organizácia> môžu upravovať.

  Snímka obrazovky kontextovej ponuky Zdieľať vo OneDrive.

 5. Ak chcete zmeniť povolenia prepojenia, vyberte možnosť, komu chcete poskytnúť prístup pomocou prepojenia:

  Poznámka: Ak je možnosť zdieľania neaktívna, pravdepodobne ju obmedzujú správcovia vo vašej organizácii. Môžu sa napríklad rozhodnúť zakázať možnosť Každý, aby zabránili preposielaniu použiteľných prepojení ostatným používateľom mimo vašej organizácie.

  • Možnosť Každý poskytuje prístup komukoľvek, kto získa toto prepojenie. Môže ho získať priamo od vás alebo mu ho môže preposlať niekto iný. Môžu to byť ľudia mimo vašej organizácie.

  • Možnosť Ľudia v organizácii <Vaša organizácia> s prepojením poskytuje prístup k súboru každému vo vašej organizácii, kto má prepojenie. Ľudia ho môžu získať priamo od vás alebo im ho môže preposlať niekto iný.

  • Možnosť Ľudia s existujúcim prístupom môžu na prístup k dokumentu alebo priečinku použiť len osoby, ktorým je už prístup udelený. Nezmení to sa žiadne povolenia. Túto možnosť použite, ak chcete len odoslať prepojenie niekomu, kto už prístup má. 

  • Možnosť Konkrétni ľudia poskytuje prístup len ľuďom, ktorých zadáte. Aj iní ľudia však už mohli mať prístup predtým. Ak ľudia prepošlú pozvanie na zdieľanie, prepojenie budú môcť používať len ľudia, ktorí už majú k položke prístup.

   Poznámka: Na sledovanie prístupu a zaistenie bezpečnosti môžete zdieľať len s ľuďmi, ktorí sú vo vašej organizácii alebo majú konto Microsoft.

 6. V časti Ďalšie nastavenia môžete nastaviť ľubovoľnú z týchto možností:

  • Povolenie úprav umožňuje používateľom prihláseným pomocou konta Microsoft upravovať súbory alebo priečinky, ku ktorým majú prístup. Pri zdieľaní priečinka môžu ľudia s povolením na úpravy kopírovať, premiestňovať, upravovať, premenúvať, zdieľať a odstraňovať ľubovoľné položky v priečinku, kam majú prístup. Zrušenie začiarknutia tohto políčka znamená, že ľudia môžu zobrazovať, kopírovať alebo sťahovať položky bez prihlásenia. Môžu tiež preposielať prepojenie iným ľuďom. Nemôžu však zmeniť verziu vo vašom OneDrive.

   Poznámky: 

   • Predvolene je zapnutá možnosť Povoliť úpravy.

   • Povolenia na úpravy môžete nastaviť aj na predchádzajúcej obrazovke výberom ikony ceruzky napravo od mien ľudí, s ktorými súbor zdieľate. 

  • Blokovanie sťahovania zabraňuje používateľom v sťahovaní súborov alebo priečinkov, ku ktorým majú prístup. Zrušenie začiarknutia tohto políčka znamená, že ľudia si môžu súbory stiahnuť do svojich zariadení. 

  • Nastavenie dátumu vypršania platnosti umožňuje nastaviť dátum vypršania platnosti prepojenia. Po nastavenom dátume prepojenie už nebude fungovať a bude potrebné vytvoriť nové prepojenie pre používateľov, ktorí potrebujú prístup k súboru alebo priečinku.

  • Možnosť Nastaviť heslo vám umožňuje nastaviť heslo na prístup k súboru. Keď používateľ klikne na prepojenie, pred prístupom k súboru sa zobrazí výzva na zadanie hesla. Heslo je potrebné poskytnúť samostatne každému, s kým chcete súbor zdieľať.

  • Otvoriť len v režime revízie obmedzuje ľudí na zanechanie komentárov a vytváranie návrhov k súboru. 

   Poznámky: 

   • Túto možnosť povolenia majú iba wordové dokumenty alebo súbory.

   • Ak už niektorí používatelia majú povolenia na úpravu dokumentu, výberom možnosti Otvoriť len v režime revízie sa im nezabráni vo vykonávaní úprav. Dokument sa im otvorí v režime úprav.

 7. Po nastavení všetkých nastavení prepojení a povolení vyberte položku Použiť

 8. V časti Kopírovať prepojenievyberte položku Kopírovať.

  Poznámka: Adresa https://1drv.ms je skrátená URL adresa pre OneDrive. Skrátené URL adresy sú užitočné na zdieľanie cez Twitter.

 9. Prilepte prepojenie a odošlite ho tam, kam ho chcete odoslať, napríklad e-mailom, v správe alebo v príspevku.

Zdieľanie pomocou mobilných aplikácií OneDrive

Informácie a pomoc nájdete v témach:

Ďalšie informácie

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ikona Kontaktovať podporu

Kontaktovanie podpory
Ak potrebujete pomoc pre svoje konto Microsoft a predplatné, prejdite na Pomocníka pre konto a fakturáciu.

Ak potrebujete technickú podporu, prejdite na položku Kontaktovať podporu spoločnosti Microsoft, zadajte svoj problém a vyberte položku Získať pomoc. Ak stále potrebujete pomoc, vyberte položku Kontaktovať podporu a následne budete presmerovaní na najlepšiu možnosť podpory.

Pracovný alebo školský štítok

Správcovia
Správcovia by si mali pozrieť Pomocníka pre správcov služby OneDrive, komunitu OneDrive Tech Community alebo kontaktovať podporu pre Microsoft 365 pre podniky.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti

PRESKÚMAŤ ŠKOLENIE >

Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie

Pripojiť k Microsoft insiderov chcú >

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×