You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.
Zmena farby textu hypertextových prepojení v celej prezentácii

Môžete si zmeniť farbu všetkých textov hypertextových prepojení v prezentácii.

 1. Na karte Návrh v skupine Varianty vyberte šípku nadol a otvorí sa galéria variantov farieb:

  Výberom šípky nadol otvoríte galériu variantov farieb
 2. V rozbaľovacej ponuke vyberte položku Farby a potom kliknite na položku Prispôsobiť farby v dolnej časti ponuky.

  V dolnej časti ponuky Farby vyberte položku Prispôsobiť farby.

  Otvorí sa dialógové okno Vytvorenie nových farieb motívu.

 3. V dialógovom okne Vytvorenie nových farieb motívu postupujte v časti Farby motívu takto:

  • Ak chcete zmeniť farbu textu hypertextového prepojenia, kliknite na šípku vedľa položky Hypertextové prepojenie a vyberte požadovanú farbu.

  • Ak chcete zmeniť farbu textu použité prepojenie, kliknite na šípku vedľa položky Použité prepojenie a vyberte požadovanú farbu.

   Výber farieb hypertextových prepojení a sledovaných hypertextových prepojení

   Tip: Ďalšie farby na výber zobrazíte kliknutím na položku Ďalšie farby.

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Od PowerPoint 2016 môžete tiež zmeniť farbu jednotlivých hypertextových prepojení priamo pomocou ovládacieho prvku farby textu. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie hypertextového prepojenia na snímku.

Výberom nižšie uvedenej hlavičky ju otvorte a pozrite si podrobné pokyny.

Poznámka:  Ak sa hypertextové prepojenie zobrazuje v zástupnom nadpise aj podnadpise, nemeňte text hypertextového prepojenia v motíve.

 1. Na karte Návrh kliknite v skupine Motívy na položku Farby a potom kliknite na položku Vytvoriť nové farby motívu.

 2. V dialógovom okne Vytvorenie nových farieb motívu postupujte v časti Farby motívu takto:

  • Ak chcete zmeniť farbu textu hypertextového prepojenia, kliknite na šípku vedľa položky Hypertextové prepojenie a vyberte požadovanú farbu.

  • Ak chcete zmeniť farbu textu použité prepojenie, kliknite na šípku vedľa položky Použité prepojenie a vyberte požadovanú farbu.

   Zmena farby textu hypertextového prepojenia

   Tip: Ďalšie farby na výber zobrazíte kliknutím na položku Ďalšie farby.

 3. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Na začiatok stránky

 1. Vyberte text vo farbe, ktorú chcete použiť pre text hypertextového prepojenia, kliknite na text pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Písmo.

 2. Na karte Písmo kliknite v časti Celý text na šípku vedľa položky Farba písma a potom kliknite na položku Ďalšie farby.

 3. V dialógovom okne Farby (zobrazené nižšie) sú na karte Vlastné v poli Model farieb a v poliach farieb Červená, Zelená a Modrá uvedené hodnoty vzorca farby, ktoré si poznačte.

  Farby motívu

 4. Postupným kliknutím na dve tlačidlá Zrušiť zatvorte dialógové okná Farby a Písmo.

 5. Vyberte text hypertextového prepojenia, ktorého farbu chcete zmeniť.

 6. Na karte Návrh kliknite v skupine Motívy na položku Farby a potom kliknite na položku Vytvoriť nové farby motívu.

 7. V dialógovom okne Vytvorenie nových farieb motívu postupujte v časti Farby motívu takto:

  • Ak chcete zmeniť farbu textu hypertextového prepojenia, kliknite na položku Hypertextové prepojenie a potom na položku Ďalšie farby.

  • Ak chcete zmeniť farbu textu použité prepojenie kliknite na položku Sledovanéprepojenie a potom kliknite na položku Ďalšie farby.

 8. Na karte Vlastná v dialógovom okne Farby zadajte hodnoty vzorca farby (poznačené v kroku 3) do poľa Model farby a do polí farieb Červená, Zelená a Modrá.

 9. Kliknite na tlačidlo OK a potom na tlačidlo Uložiť.

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Vytvorenie hypertextového prepojenia

Odstránenie hypertextového prepojenia z textu alebo objektu

Odstránenie podčiarknutia z textu hypertextového prepojenia

Zmena farby textu na snímke

Na začiatok stránky

 1. V ponuke Formát vyberte položku Farby motívu.

  Otvorí sa dialógové okno Vytvorenie farieb motívu.

  Výber farieb hypertextových prepojení a sledovaných hypertextových prepojení
 2. V dialógovom okne Vytvorenie farieb motívu vyberte farebné pole vedľa položky Hypertextové prepojenie alebo Sledované prepojenie a zmeňte nastavenie tejto farby.

  Otvorí sa dialógové okno Farby.

  Existuje niekoľko kariet v dialógovom okne, ktoré vám poskytujú rôzne spôsoby výberu farby, ako napríklad koliesko farieb, pruhy jazdca, paleta farieb alebo ceruzky.

 3. Vyberte farbu. Okamžite sa prejaví v dialógovom okne Vytvorenie farieb motívu.

 4. Zatvorte dialógové okno Farby a potom kliknite na tlačidlo Uložiť v dialógovom okne Vytvorenie farieb motívu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×