Príbuzné témy
×
Text a tabuľky
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.
Text a tabuľky

Pridanie hypertextového pripojenia na snímku

Najrýchlejší spôsob, ako vytvoriť základné webové hypertextové prepojenie na snímke programu PowerPoint, je stlačiť po zadaní adresy existujúcej webovej stránky (ako napríklad http://www.contoso.com) kláves Enter.

Môžete vytvoriť prepojenie na webovú stránku alebo na nový dokument či na miesto v existujúcom dokumente, prípadne na začiatok správy odosielanej na e-mailovú adresu.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

48 sekúnd

Prepojenie na webovú lokalitu

 1. Vyberte text, tvar alebo obrázok, ktorý chcete použiť ako hypertextové prepojenie.

 2. Vyberte položku Vložiť > prepojenie > vložiť prepojenie.

 3. Vyberte položku Existujúci súbor alebo stránka a potom pridajte:

  • Zobrazovaný text: Zadajte text, ktorý sa má zobrazovať ako hypertextové prepojenie.

  • Obrazovkový komentár: Zadajte text, ktorý sa má zobraziť po ukázaní myšou na hypertextové prepojenie (voliteľné).

  • Aktuálny priečinokPrehľadávané stránky alebo Naposledy otvorené súbory: Vyberte miesto, na ktoré má prepojenie smerovať.

  • Adresa: Ak ste ešte nevybrali umiestnenie vyššie, vložte URL adresu webovej lokality, na ktorú má prepojenie smerovať.

   Ak vytvoríte prepojenie na súbor v počítači a potom powerpointovú prezentáciu premiestnite do iného počítača, musíte spolu s ňou premiestniť aj všetky prepojené súbory.

  • 4. Vyberte položku OK.

Prepojenie na miesto v dokumente, nový dokument alebo e-mailovú adresu

 1. Vyberte text, tvar alebo obrázok, ktorý chcete použiť ako hypertextové prepojenie.

 2. Vyberte položku Vložiť > prepojenie > vložiť prepojenie a vyberte niektorú z možností:

  • Miesto v tomto dokumente: Prepojenie na konkrétnu snímku v prezentácii.

  • Vytvorenie nového dokumentu: Prepojenie z prezentácie na inú prezentáciu.

  • E-mailová adresa: Prepojenie na zobrazenú e-mailovú adresu, ktorým sa otvorí e-mailový program používateľa.

 3. Vyplňte polia Zobrazovaný textObrazovkový komentár a miesto, na ktoré má prepojenie smerovať.

 4. Vyberte položku OK.

Zmena farby hypertextového prepojenia

Farbu hypertextového prepojenia môžete ľubovoľne zmeniť. Ak chcete zmeniť zobrazovaný text prepojenia, kliknite naň pravým tlačidlom myši a vyberte položku Upraviť prepojenie.

 1. Vyberte hypertextové prepojenie, ktorého farbu chcete zmeniť.

 2. Na karte Domov na páse s nástrojmi vyberte šípku nadol vedľa tlačidla Farba písma a otvorte ponuku farieb.

  Výberom šípky nadol vedľa tlačidla Farba písma otvorte ponuku farieb
 3. Vyberte požadovanú farbu hypertextového prepojenia.

Otestovanie hypertextového prepojenia

Po vložení prepojenia ho môžete otestovať (v normálnom zobrazení) kliknutím pravým tlačidlom myši na hypertextové prepojenie a výberom položky Otvoriť hypertextové prepojenie

Zobrazenie a návrát

Pole Zobraziť a vrátiť sa je sivé, pokiaľ nevytvárate prepojenie na vlastnú prezentáciu v prezentácii.

Ak ste predplatiteľom Microsoft 365 a chcete používať funkciu, ako je napríklad Zobraiť a vrátiť sa, kliknite sem a prečítajte si informácie o vytvorení prepojenia na inú snímku pomocou funkcie Náhľad pre PowerPoint a pozrite si časť Výber návratu na konci článku.

Pozrite tiež

Odstránenie podčiarknutia z textu hypertextového prepojenia

Zmena farby textu hypertextových prepojení v celej prezentácii

Vytvorenie záložky snímky a jej prepojenie z iného miesta v prezentácii

Najrýchlejší spôsob, ako vytvoriť základné webové hypertextové prepojenie na snímke programu PowerPoint, je stlačiť po zadaní adresy existujúcej webovej stránky (ako napríklad http://www.contoso.com) kláves Enter.

Môžete vytvoriť prepojenie na webovú stránku, vytvoriť prepojenie na iné miesto v prezentácii, otvoriť inú prezentáciu alebo začať písať správu na e-mailovú adresu.

Prepojenie na webovú stránku

 1. V normálnom zobrazení vyberte text, tvar alebo obrázok, ktorý chcete použiť ako hypertextové prepojenie.

 2. Na karte Vložiť vyberte položku Prepojenie.

  Zobrazí sa dialógové okno Vloženie hypertextového prepojenia.

  Dialógové okno Hypertextové prepojenie v Office pre Mac

  1 – Zobrazovaný text: Prepojený text v dokumente.

  2 – Obrazovkový komentár: Text, ktorý sa zobrazí, keď na snímke myšou ukážete na text s prepojením.

 3. Do poľa Adresa zadajte webovú adresu. (Príklad: https://www.contoso.com)

Zmena farby hypertextového prepojenia

 1. Vyberte hypertextové prepojenie, ktorého farbu chcete zmeniť.

 2. Na karte Domov na páse s nástrojmi vyberte šípku nadol vedľa tlačidla Farba písma a otvorte ponuku farieb.

  Výber farby písma
 3. Vyberte požadovanú farbu hypertextového prepojenia.

Prepojenie na snímku v rovnakej prezentácii

 1. V dialógovom okne Vloženie hypertextového pripojenia kliknite na položku Tento dokument.

 2. V časti Vyberte miesto v tomto dokumente kliknite na snímku, ku ktorej chcete vytvoriť prepojenie.

Prepojenie na inú prezentáciu

 1. V dialógovom okne Vloženie hypertextového pripojenia kliknite na položku Webová stránka alebo súbor.

 2. Kliknite na položku Vybrať a potom kliknite na prezentáciu alebo súbor, ku ktorému chcete vytvoriť prepojenie.

  Poznámka:  PowerPoint pre macOS neumožňuje vytvoriť prepojenie na konkrétnu snímku v inej prezentácii.

Prepojenie na e-mailovú adresu

 1. V dialógovom okne Vloženie hypertextového pripojenia kliknite na položku E-mailová adresa.

 2. Do poľa E-mailová adresa zadajte e-mailovú adresu, na ktorú chcete vytvoriť prepojenie, alebo kliknite na e-mailovú adresu uvedenú v poli Naposledy použité e-mailové adresy.

 3. Do poľa Predmet zadajte predmet e-mailovej správy.

Pozrite tiež

Vytvorenie záložky snímky a jej prepojenie z iného miesta v prezentácii

 1. Zvýraznite text, ktorý má byť hypertextovým pripojením.

  Zvýraznenie textu
 2. Na karte Vložiť vyberte položku Ikona prepojenia hypertextového prepojenia v OutlookuPrepojenie.

  Otvorí sa dialógové okno Prepojenie.

 3. Do poľa Zobrazovaný text zadajte text, ktorý sa má zobraziť na snímke pre hypertextové prepojenie.

  Vloženie hypertextového prepojenia
 4. Do poľa Adresa zadajte webovú adresu. (Príklad: https://www.contoso.com)

 5. Vyberte položku Vložiť.

 6. Ak chcete otestovať hypertextové prepojenie, vyberte kartu Prezentácia na páse s nástrojmi a potom vyberte položku Prehrať od začiatku.

  (Ak ste vypli zjednodušený pás s nástrojmi, nemáte kartu Prezentácia. Na spustenie prezentácie použite namiesto toho kartu Zobraziť.)

Poznámky: 

 • Môžete vytvoriť aj hypertextové prepojenie na e-mailovú adresu. Namiesto zadania webovej adresy do poľa Adresa (krok 4 vyššie) napíšte mailto:// a potom celú e-mailovú adresu.

Vloženie hypertextového prepojenia

 1. Na snímke ťuknite na miesto, kam chcete pridať prepojenie.

 2. Na karte Vložiť na páse s nástrojmi vyberte položku Prepojenie.

 3. Vyberte položku Vložiť prepojenie.

  Alebo: Prepojenie na nedávno použitú webovú adresu alebo nedávno otvorený súbor môžete vytvoriť tak, že danú položku vyberiete zo zoznamu Naposledy použité položky, ktorý sa zobrazí.

 4. Do poľa Text na zobrazenie zadajte text, ktorý bude hypertextovým prepojením.

 5. Do poľa Adresa zadajte adresu, na ktorú má smerovať prepojenie. (Príklad: https://www.contoso.com)

 6. Vyberte položku Vložiť.

Zmena farby hypertextového prepojenia

Funkcia je k dispozícii len pre insiderov pre Office Túto funkciu majú momentálne k dispozícii len insideri pre Office.

 1. Vyberte hypertextové prepojenie, ktorého farbu chcete zmeniť.

 2. Na karte Domov na páse s nástrojmi ťuknite na tlačidlo Farba písma a otvorte ponuku farieb.

  Tlačidlo Farba písma
 3. Ťuknite na požadovanú farbu hypertextového prepojenia.

Vloženie hypertextového prepojenia

 1. Na snímke ťuknite na miesto, kam chcete pridať prepojenie.

 2. Na karte Vložiť na páse s nástrojmi vyberte položku Prepojenie.

 3. Vyberte položku Vložiť prepojenie.

  Alebo: Prepojenie na nedávno použitú webovú adresu alebo nedávno otvorený súbor môžete vytvoriť tak, že danú položku vyberiete zo zoznamu Naposledy použité položky, ktorý sa zobrazí.

 4. Do poľa Text na zobrazenie zadajte text, ktorý bude hypertextovým prepojením.

 5. Do poľa Adresa zadajte adresu, na ktorú má smerovať prepojenie. (Príklad: https://www.contoso.com)

 6. Vyberte položku Vložiť.

Zmena farby hypertextového prepojenia

 1. Vyberte hypertextové prepojenie, ktorého farbu chcete zmeniť.

 2. Na karte Domov na páse s nástrojmi ťuknite na šípku nadol vedľa tlačidla Farba písma a otvorte ponuku farieb.

  Tlačidlo Farba písma
 3. Ťuknite na požadovanú farbu hypertextového prepojenia.

Vloženie hypertextového prepojenia

 1. Na snímke zadajte text, ktorý chcete zmeniť na hypertextové prepojenie.

 2. Vyberte text.

 3. Na karte Vložiť na páse s nástrojmi vyberte položku Prepojenie.

 4. Vyberte položku Vložiť prepojenie.

  Alebo: Prepojenie na nedávno otvorený súbor môžete vytvoriť tak, že tento súbor vyberiete zo zoznamu Naposledy použité položky, ktorý sa zobrazí.

 5. V dialógovom okne, ktoré sa zobrazí, zadajte do poľa Adresa adresu, na ktorú má smerovať prepojenie. (Príklad: https://www.contoso.com)

 6. Vyberte položku Vložiť.

Zmena farby hypertextového prepojenia

 1. Vyberte hypertextové prepojenie, ktorého farbu chcete zmeniť.

 2. Na karte Domov na páse s nástrojmi ťuknite na šípku nadol vedľa tlačidla Farba písma a otvorte ponuku farieb.

  Tlačidlo Farba písma
 3. Ťuknite na požadovanú farbu hypertextového prepojenia.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×