Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Označenia údajov zjednodušujú pochopenie grafu, pretože zobrazujú podrobnosti o rade údajov alebo jeho jednotlivých údajových bodoch. V koláčovom grafe nižšie by bolo bez označení údajov napríklad náročné zistiť, že káva predstavovala 38 % z celkového predaja. Označenia môžete naformátovať tak, aby zobrazovali konkrétne prvky, ako napríklad percentá, názov série alebo kategórie.

Dialógové okno Spravovanie správ zhromažďovania údajov

Označenia údajov možno formátovať mnohými spôsobmi. Môžete ich spojiť vodiacimi čiarami, zmeniť ich tvar aj veľkosť. Všetky formáty sa nastavujú na pracovnej table Formátovať označenia údajov. Ak sa tam chcete dostať, po pridaní označení údajov vyberte označenie, ktoré chcete formátovať, a potom kliknite na položky Prvky grafu Tlačidlo Prvky grafu > Označenia údajov > Ďalšie možnosti.

Kliknutím na niektorú zo štyroch ikon prejdete na príslušnú oblasť (Výplň a čiara, Efekty, Veľkosť a vlastnosti (Rozloženie a vlastnosti v Outlooku alebo Worde)) alebo Možnosti označenia), ako je tu znázornené.

Tabla Formátovať označenia údajov

Tip: Skontrolujte, či je vybraté iba jedno označenie údajov, a potom, ak chcete rýchlo použiť vlastné formátovanie označenia údajov na iné údajové body v rade, kliknite na položky Možnosti označenia > Označenia radov údajov > Klonovať aktuálne označenie.

Tu sú podrobné pokyny pre niekoľko najobľúbenejších možností. Ak chcete získať ďalšie informácie o nadpisoch v označeniach údajov, pozrite si tému Úprava nadpisov alebo označení údajov v grafe.

Čiara, ktorá spája označenie údajov s priradeným údajovým bodom, sa nazýva vodiaci čiara, ktorá je užitočná, keď umiestnite označenie údajov mimo údajového bodu. Ak chcete do grafu pridať vodiaci čiaru, kliknite na označenie a presuňte ho po tom, ako sa zobrazí štvorsmerná šípka. Ak presuniete označenie údajov, vodiaci čiara sa automaticky upraví a nasleduje za ním. V starších verziách mali túto funkciu iba koláčové grafy– teraz to majú všetky typy grafov s označeniami údajov.

Časť čiarového grafu s vodiacimi čiarami

 1. Kliknite na spojnice, ktoré chcete zmeniť.

 2. Kliknite na položky Výplň a čiara > Čiara a potom vykonajte požadované zmeny.

  Ikona Čiara v časti možností na table Formátovať vodiace čiary

Vzhľad označenia údajov možno zmeniť mnohými spôsobmi. Označenie údajov môžete napríklad zvýrazniť zmenou farby jeho orámovania.

 1. Kliknite na označenia údajov, ktorých orámovanie chcete zmeniť. Ak chcete zmeniť orámovanie len pre jedno označenie údajov, stačí naň dvakrát kliknúť.

 2. Kliknite na položky Výplň a čiara > Orámovanie a potom vykonajte požadované zmeny.

  Karta Výplň a čiara na pracovnej table Formátovať označenia údajov

  Tip: Označenie môže byť skutočne výrazné pridaním efektu. Kliknite na položku Efekty a vyberte požadovaný efekt. Len si dajte pozor, aby ste to s pridávaním efektov neprehnali.

  Karta Efekty na table Formátovať označenia údajov

Označenie údajov môže mať prakticky ľubovoľný tvar, čím získate prispôsobenejší graf.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na označenie údajov, ktoré chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Zmeniť tvary označenia údajov.

  Príkaz ponuky Zmeniť tvar označenia údajov a galéria tvarov

 2. Vyberte si tvar, ktorý sa vám páči.

Kliknite na označenie údajov a presunutím myši ho nastavte na požadovanú veľkosť.

Tip: Ďalšie možnosti veľkosti (v Exceli a PowerPointe) a zarovnania môžete nastaviť na karte Veľkosť a vlastnosti (Rozloženie a vlastnosti v Outlooku alebo Worde). Dvakrát kliknite na označenie údajov a potom kliknite na položku Veľkosť a vlastnosti.

Karta Veľkosť a vlastnosti na table Formátovať označenia údajov

Do označenia údajov môžete pridať vstavané pole grafu, napríklad názov radu alebo kategórie. Omnoho pôsobivejšie je však pridať odkaz na bunku s vysvetľujúcim textom alebo vypočítanú hodnotu.

Časť grafu s označením údajov obsahujúcim text v bunke
 1. Kliknite na označenie údajov, kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Vložiť pole s označením údajov.

  Ak ste vybrali celý rad údajov, tento príkaz sa nezobrazí. Skontrolujte, či ste vybrali len jedno označenie údajov.

  Príkaz Vložiť pole s označením údajov v ponuke po kliknutí pravým tlačidlom myši

 2. Kliknite na pole, ktoré chcete pridať do označenia údajov.

  Možnosti príkazu Vložiť pole s označením údajov

 3. Ak chcete prepojiť označenie údajov s odkazom na bunku, kliknite na položku [Bunka] Vybrať bunky a potom zadajte odkaz na bunku.

  Pole s odkazom na pole s označením údajov

Tip: Ak chcete prepnúť z vlastného textu späť na vopred vytvorené označenia údajov, kliknite v časti Možnosti označenia na položku Vynulovať text označenia.

 1. Ak chcete naformátovať označenia údajov, vyberte graf a potom na karte Návrh grafu kliknite na položky Pridať prvok grafu > Označenia údajov > Ďalšie možnosti označenia údajov.

  Tlačidlo balíka Office v programe Word
 2. Kliknite na položku Možnosti označenia a v časti Obsah označenia vyberte požadované možnosti. Čitateľnosť označení údajov môžete zlepšiť ich premiestnením do údajových bodov alebo dokonca mimo grafu.

  Tabla Formátovať označenia údajov v Office pre Mac

Pozrite tiež

Vytvorenie grafu v Exceli

Filtrovanie údajov z grafu

Zmena typu grafu

Pridanie radov údajov do grafov

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×