Pri zobrazení prezentácie môžete ukazovateľ myši premeniť na laserový ukazovateľ a upozorniť na niečo na snímke.

Zapnutie laserového ukazovateľa

 1. Vykonajte jednu z nasledovných činností:

  • Použitie laserového ukazovateľa v zobrazení prezentácie:   Na karte prezentácia kliknite na položku od začiatku alebo od aktuálnej snímky , čím spustíte prezentáciu.

   Prezentáciu môžete spustiť od začiatku alebo od aktuálnej snímky.
  • Použitie laserového ukazovateľa v zobrazení na čítanie:   Na karte Zobraziť kliknite na položku zobrazenie na čítanie.

   Zobrazenie na čítanie je vhodné na čítanie PowerPointovej prezentácie na celú obrazovku, ak neexistuje žiadny prezentujúci.
 2. Stlačte a podržte kláves CTRL a potom kliknutím a potiahnutím ľavého tlačidla myši ukážte na obsah na snímke, na ktorú chcete upozorniť.

  Tip:   Ak chcete, aby cieľová skupina zobrazovala laserový ukazovateľ, ale nie ukazovateľ myši, pred premiestnením myši držte stlačený kláves CTRL, aby sa ukazovateľ myši neskryl.

Farba ukazovateľa je predvolene červená, ale zelená a modrá sú tiež k dispozícii. Ak chcete zmeniť farbu laserového ukazovateľa, použite nasledujúci postup:

 1. Na karte Prezentácia v skupine Nastaviť kliknite na položku Nastaviť prezentáciu.

 2. V dialógovom okne Nastaviť prezentáciu vyberte v časti Možnosti prezentácie v zozname Farba laserového ukazovateľa požadovanú farbu a kliknite na tlačidlo OK.

  Zobrazuje možnosti laserového ukazovateľa v PowerPointe

(Podrobné informácie o zaznamenávaní a časovaní prezentácií nájdete v téme zaznamenanie prezentácie s hovoreným komentárom a časovaním snímok.)

Ak chcete zaznamenávať pohyby laserového ukazovateľa na vylepšenie webovej alebo automatickej prezentácie, použite nasledujúci postup:

 1. Na karte prezentácia v skupine nastaviť ukážte na šípku vedľa položky zaznamenať Obrázok tlačidlaprezentácie .

  V závislosti od toho, odkiaľ sa má spustiť zaznamenávanie prezentácie, kliknite na položku Spustiť záznam od začiatku alebo na položku Spustiť záznam od aktuálnej snímky.

 2. V dialógovom okne Zaznamenanie prezentácie začiarknite políčko Hovorené komentáre a laserový ukazovateľ.

 3. Kliknite na tlačidlo Spustiť zaznamenávanie.

  Tip:   Ak chcete hovorený komentár pozastaviť, v poli Záznam kliknite na tlačidlo Pozastaviť. Ak ho chcete obnoviť, kliknite na tlačidlo Obnoviť zaznamenávanie.

 4. Stlačte a podržte stlačený kláves CTRL a potom kliknutím a potiahnutím ľavého tlačidla myši ukážte na obsah na snímke, na ktorý chcete upozorniť.

 5. Ak sa chcete presunúť na nasledujúcu snímku, uvoľnite kláves CTRL a potom kliknite ľavým tlačidlom myši.

 6. Ak chcete skončiť nahrávanie prezentácie, kliknite pravým tlačidlom myši na snímku a potom kliknite na položku Skončiť prezentáciu.

  Zaznamenané časovania prezentácie sa automaticky uložia a prezentácia sa zobrazí v zobrazení radenia snímok, pričom pod každou snímkou sa zobrazí hodnota časovania.

 7. Ak chcete zobraziť pohyby ukazovateľa a časovania, ktoré ste práve zaznamenali, na karte Prezentácia kliknite v skupine Spustiť prezentáciu na položku Od začiatku alebo Od aktuálnej snímky.

Ak chcete opakovať pohyby ukazovateľa alebo časovania snímok, stačí zopakovať tieto kroky.

Ukazovateľ je nastavený na možnosť automaticky,čo znamená, že sa automaticky skryje po troch sekundách nečinnosti. Keď presuniete myš, ukazovateľ sa zobrazí znova.

Snímka obrazovky zobrazuje možnosti, ktoré sú k dispozícii pre ukazovateľ použitý v prezentácii. Možnosti sú automatické, skryté, Šípky, pero a farba pera.

Počas prezentácie vyberte v pravom dolnom rohu snímky položku Pen button during slide show a potom vykonajte niektorý z týchto krokov:  

Akcia

Vyberte

Automatické zobrazenie ukazovateľa

Automatické

Vždy skrývať ukazovateľ

Skryté

Vždy zobraziť ukazovateľ

Arrow

Písanie na snímkach

Pero

Výber farby písania rukou pre pero

Farba pera

Tip: Ak chcete prepínať medzi ukazovateľom a perom, stlačte kombináciu klávesov PRÍKAZ+ A a PRÍKAZ+ P.

Zapnutie laserového ukazovateľa

 1. Ak chcete spustiť prezentáciu, na karte prezentácia kliknite na položku Prehrať od začiatku alebo Prehrať od aktuálnej snímky .

  Prehratie prezentácie od začiatku alebo od aktuálnej snímky.
 2. V zobrazení prezentácie sa v ľavom dolnom rohu snímky zobrazia štyri pomocné tlačidlá. Druhý z nich určuje, ako sa ukazovateľ myši zobrazí divákom:

  Tlačidlo, ktoré vyzerá ako pero, určuje spôsob zobrazenia ukazovateľa myši v zobrazovači

  Kliknite na toto tlačidlo pera a potom v kontextovej ponuke vyberte položku laserové ukazovátko :

  Výber laserového ukazovateľa z kontextovej ponuky
 3. Stlačte kláves Option a potom kliknutím a potiahnutím ľavého tlačidla myši ukážte na obsah na snímke, na ktorý chcete upozorniť.

Zmena farby pre laserový ukazovateľ

Farba ukazovateľa je predvolene červená, ale zelená a modrá sú tiež k dispozícii. Ak chcete zmeniť farbu laserového ukazovateľa, použite nasledujúci postup:

 1. V režime prezentácie kliknite na ikonu laserového ukazovateľa v ľavej dolnej časti snímky:

  Ikona ukazovateľa sa zmení na laserový ukazovateľ
 2. V kontextovej ponuke ukážte na položku Farba laseraa potom vyberte požadovanú farbu.

  Farbu laserového ukazovateľa môžete vybrať červenou, zelenou alebo modrou farbou

Ukazovateľ je nastavený na možnosť automaticky,čo znamená, že sa automaticky skryje po troch sekundách nečinnosti. Keď presuniete myš, ukazovateľ sa zobrazí znova.

Snímka obrazovky zobrazuje možnosti, ktoré sú k dispozícii pre ukazovateľ použitý v prezentácii. Možnosti sú automatické, skryté, Šípky, pero a farba pera.

Počas prezentácie vyberte v pravom dolnom rohu snímky položku Pen button during slide show a potom vykonajte niektorý z týchto krokov:  

Akcia

Vyberte

Automatické zobrazenie ukazovateľa

Automatické

Vždy skrývať ukazovateľ

Skryté

Vždy zobraziť ukazovateľ

Arrow

Písanie na snímkach

Pero

Výber farby písania rukou pre pero

Farba pera

Tip: Ak chcete prepínať medzi ukazovateľom a perom, stlačte kombináciu klávesov PRÍKAZ+ A a PRÍKAZ+ P.

Pozrite tiež

Kliknutie cez prezentáciu pomocou pera Bluetooth

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×