Zmena veľkosti obrázka, tvaru, textového poľa alebo objektu WordArt

V súbore balíka Office môžete jednoducho zmeniť veľkosť obrázkov, textových polí, tvarov a objektov WordArt. Nechcené časti obrázka môžete odstrániť aj orezaním.

Príklad zmeny veľkosti pred a po úprave

Ak chcete obrázok alebo tvar roztiahnuť, zmenšiť alebo iba zmeniť jeho veľkosť, použite rukoväte na zmenu veľkosti. Na presnejšie ovládanie môžete použiť možnosti Veľkosť na karte Nástroje obrázka – Formát alebo na karte Nástroje na kreslenie – Formát.

Microsoft 365 účastníci, ktorí majú dotykovú obrazovku, môžu použiť prst alebo digitálny Stylus na uchopenie rukoväti na zmenu veľkosti.

Ďalšie informácie získate kliknutím na nasledujúci ovládací prvok rozbalenia.

 1. Kliknite na obrázok, tvar, objekt WordArt alebo iný objekt (napríklad graf), ktorého veľkosť chcete zmeniť.

 2. Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť veľkosť v jednom alebo viacerých smeroch, presuňte rukoväť na zmenu veľkosti smerom od stredu alebo smerom k stredu a vykonaním niektorého z týchto krokov:

  • Ak chcete stred zachovať na rovnakom mieste, stlačte a počas presúvania rukoväte na zmenu veľkosti podržte stlačený kláves Ctrl.

  • Ak chcete zachovať pomer strán, stlačte a počas presúvania rukoväte na zmenu veľkosti podržte stlačený kláves Shift.

  • Ak chcete zachovať pomer strán a udržať stred na rovnakom mieste, stlačte a počas presúvania rukoväte na zmenu podržte stlačený kláves Ctrl aj kláves Shift.

   Tvar so zvýraznenou rukoväťou na zmenu veľkosti

Poznámka: Ak týmto spôsobom zmeníte veľkosť objektu WordArt, zmení sa iba veľkosť poľa, v ktorom sa objekt WordArt nachádza. Samotný text objektu WordArt sa chová rovnako ako akýkoľvek iný text. Ak chcete zmeniť jeho veľkosť, stačí vybrať text, ktorého veľkosť chcete zmeniť a potom na páse s nástrojmi na karte Domov zmeňte veľkosť písma.

 1. Kliknutím vyberte obrázok, tvar, objekt WordArt alebo iný objekt, ktorého veľkosť chcete presne zmeniť.

  Ak chcete zmeniť veľkosť viacerých objektov súčasne, stlačte a podržte kláves Ctrl a vyberte jednotlivé objekty.

 2. V závislosti od typu vybratého objektu vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete zmeniť veľkosť obrázka, na karte Nástroje obrázka – Formát v skupine Veľkosť zadajte do polí Výška a Šírka rozmery.

   Polia Výška a Šírka na karte Nástroje obrázka – Formát

  • Ak chcete zmeniť veľkosť tvaru alebo iného objektu, na karte Nástroje na kreslenie – Formát v skupine Veľkosť zadajte do polí Výška a Šírka rozmery.

   Polia Výška a Šírka na karte Nástroje na kreslenie – Formát

   Poznámka: Ak máte menšiu obrazovku, možno bude potrebné kliknúť na šípku nadol v skupine Veľkosť, aby sa zobrazili polia Výška a Šírka.
   Skupina Veľkosť je na menšej obrazovke zmenšená

Ak nie je možné zmeniť výšku a šírku nezávisle od seba, bude potrebné odomknúť pomer strán:

 1. Kliknite na spúšťač dialógového okna Vzhľad ikony v pravom dolnom rohu skupiny Veľkosť.

 2. Na table Formát alebo v zobrazenom dialógovom okne zrušte začiarknutie políčka Zamknúť pomer strán.

 1. Kliknite na obrázok, tvar, objekt WordArt alebo iný objekt, ktorého veľkosť chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť veľkosť viacerých objektov súčasne, stlačte a podržte kláves Ctrl a vyberte jednotlivé objekty.

 2. Postupujte takto:

  • Ak chcete zmeniť veľkosť obrázka, na karte Nástroje obrázka – Formát kliknite v skupine Veľkosť na spúšťač dialógového okna Vzhľad ikony .

   Spúšťač dialógového okna v skupine Veľkosť na karte Nástroje obrázka – Formát

  • Ak chcete zmeniť veľkosť tvaru alebo iného objektu, na karte Nástroje na kreslenie – Formát kliknite v skupine Veľkosť na spúšťač dialógového okna Vzhľad ikony .

   Spúšťač dialógového okna v skupine Veľkosť na karte Nástroje na kreslenie – Formát

   Poznámky: 

   • Ak máte menšiu obrazovku, možno bude potrebné kliknúť na šípku nadol v skupine Veľkosť, aby sa zobrazil spúšťač dialógového okna.

   • Skupina Veľkosť je na menšej obrazovke zmenšená

 3. Na table Formát alebo zobrazenom dialógovom okne vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • ak chcete zachovať pôvodné rozmery, začiarknite políčko Zamknúť pomer strán a zadajte v položke Mierka percentuálne hodnoty pre polia Výška alebo Šírka,

  • ak chcete zmeniť rozmery, zrušte začiarknutie políčka Zamknúť pomer strán a zadajte v položke Mierka percentuálne hodnoty pre polia Výška a Šírka.

Pozrite tiež

Zmenou veľkosti sa roztiahne alebo zmenší veľkosť objektu.

Príklad zmeny veľkosti pred a po úprave

Manuálna zmena veľkosti

 1. Kliknite na obrázok, tvar, textové pole alebo objekt WordArt, ktorého veľkosť chcete zmeniť.

 2. Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť veľkosť v jednom alebo viacerých smeroch, presuňte rukoväť na zmenu veľkosti smerom od stredu alebo smerom k stredu a vykonaním niektorého z týchto krokov:

  • Ak chcete ponechať stred objektu na rovnakom mieste, stlačte a podržte stlačený kláves CTRL a posúvajte rukoväť na zmenu veľkosti.

  • ak chcete zachovať pomer strán objektu, počas posúvania rukoväte myšou podržte stlačený kláves SHIFT,

  • ak chcete zachovať pomer strán objektu a udržať jeho stred na rovnakom mieste, stlačte a počas presúvania rukoväte na zmenu podržte stlačený kláves CTRL aj kláves SHIFT.

Zmena veľkosti na presnú výšku a šírku

 1. Kliknite na obrázok, tvar, textové pole alebo objekt WordArt, ktorého veľkosť chcete zmeniť.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete zmeniť veľkosť obrázka, v časti Nástroje obrázka na karte Formát v skupine Veľkosť zadajte do polí Výška a Šírka rozmery.

   Skupina Veľkosť na karte Formát v časti Nástroje obrázkov

   Poznámka: Ak sa časť Nástroje obrázka a karta Formát nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali obrázok. Na otvorenie karty Formát môže byť potrebné dvakrát kliknúť na obrázok.

  • Ak chcete zmeniť veľkosť tvaru, textového poľa alebo objektu WordArt, v časti Nástroje na kreslenie na karte Formát v skupine Veľkosť zadajte do polí Výška a Šírka rozmery.

   Skupina Veľkosť na karte Formát v časti Nástroje na kreslenie

   Poznámka: Ak sa karty Nástroje na kreslenieFormát nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali obrázok, tvar, textové pole alebo objekt WordArt. Na otvorenie karty Formát môže byť potrebné dvakrát kliknúť na obrázok.

 3. V skupine Veľkosť kliknite na spúšťač dialógového okna Veľkosť a pozícia Vzhľad ikony .

 4. Na karte Veľkosť v časti Veľkosť a otočenie zrušte začiarknutie políčka Zamknúť pomer strán.

Zmena veľkosti na presný pomer strán

 1. Kliknite na obrázok, tvar, textové pole alebo objekt WordArt, ktorého veľkosť chcete zmeniť.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete zmeniť veľkosť obrázka, v časti Nástroje obrázka na karte Formát v skupine Veľkosť kliknite na spúšťač dialógového okna Veľkosť a pozícia Vzhľad ikony .

   Skupina Veľkosť na karte Formát v časti Nástroje obrázkov

   Poznámka: Ak sa časť Nástroje obrázka a karta Formát nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali obrázok. Na otvorenie karty Formát môže byť potrebné dvakrát kliknúť na obrázok.

  • Ak chcete zmeniť veľkosť tvaru, textového poľa alebo objektu WordArt, v časti Nástroje na kreslenie na karte Formát v skupine Veľkosť kliknite na spúšťač dialógového okna Veľkosť a pozícia Vzhľad ikony .

   Skupina Veľkosť na karte Formát v časti Nástroje na kreslenie

   Poznámka: Ak sa karty Nástroje na kreslenieFormát nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali obrázok, tvar, textové pole alebo objekt WordArt.

 3. Na karte Veľkosť v časti Mierka zadajte do polí Výška a Šírka percentuálnu hodnotu zo súčasnej výšky a šírky, na ktorú chcete rozmery zmeniť.

 4. Zrušte začiarknutie políčka Zamknúť pomer strán.

Tip: Ak chcete nastaviť rovnakú výšku a šírku pre rôzne objekty, vyberte všetky objekty, ktoré majú mať rovnaké rozmery, a potom v skupine Veľkosť zadajte tieto rozmery do polí Výška a Šírka. Ak chcete vybrať viaceré objekty, kliknite na prvý objekt, stlačíte a podržíte stlačený kláves CTRL a kliknite na ďalšie objekty.

Upozornenie: Obrázok nie je možné vrátiť do pôvodnej veľkosti, ak ste ho orezali a uložili, alebo ak ste vybrali z dialógového okna Nastavenie kompresie (ak chcete otvoriť dialógové okno Nastavenie kompresie, v časti Nástroje obrázka na karte Formát v skupine Upraviť kliknite na položku Komprimovať obrázky a potom kliknite na položku Možnosti) nasledujúce možnosti: začiarkavacie políčko Odstrániť odrezané časti obrázkov a položky Tlač (220 ppi): vynikajúca kvalita vo väčšine tlačiarní a obrazoviek alebo Obrazovka (150 ppi): vhodné pre webové stránky a projektory.

 1. Vyberte obrázok, ktorý chcete vrátiť do pôvodnej veľkosti.

 2. V časti Nástroje obrázka na karte Formát v skupine Veľkosť kliknite na spúšťač dialógového okna Veľkosť a pozícia Vzhľad ikony .

  Skupina Veľkosť na karte Formát v časti Nástroje obrázkov

  Poznámka: Ak sa časť Nástroje obrázka a karta Formát nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali obrázok. Na otvorenie karty Formát môže byť potrebné dvakrát kliknúť na obrázok.

 3. V dialógovom okne Formátovať obrázok kliknite na kartu Veľkosť a v časti Pôvodná veľkosť zrušte začiarknutie políčka Zamknúť pomer strán a potom kliknite na položku Obnoviť.

Keď upravujete obrázok vo formáte .gif (Graphics Interchange Format, .jpg (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format) alebo .png (Portable Network Graphics), je možné uložiť pôvodnú verziu upraveného obrázka.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na upravený obrázok a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Uložiť ako obrázok .

 2. V dialógovom okne Uložiť ako obrázok kliknite na šípku vedľa tlačidla Uložiť a potom na položku Uložiť pôvodný obrázok.

Pozrite tiež

Orezanie obrázka

Vloženie objektu WordArt

Zmenšenie veľkosti súboru obrázka

Premiestnenie alebo zmena veľkosti tabuľky v PowerPointe

Ak chcete roztiahnuť, zmenšiť alebo len zmeniť veľkosť obrázka (alebo tvaru), použite rukoväte na zmenu veľkosti. Ak chcete presnejšie ovládať, môžete použiť možnosti veľkosti na karte Formát .

Rýchla zmena veľkosti obrázka, tvaru, objektu WordArt alebo iného objektu

 1. Kliknite na obrázok, tvar alebo WordArt, ktorého veľkosť chcete zmeniť.

 2. Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť veľkosť v jednom alebo viacerých smeroch, presuňte rukoväť na zmenu veľkosti smerom od stredu alebo smerom k stredu a vykonaním niektorého z týchto krokov:

  • Ak chcete stred objektu zachovať na rovnakom mieste, stlačte a počas presúvania rukoväti na zmenu veľkosti držte stlačený kláves OPTION.

  • Ak chcete zachovať pomer strán počas zmeny veľkosti objektu, stlačte a počas presúvania rohovej rukoväti na zmenu veľkosti držte stlačený kláves SHIFT.

 1. Kliknite na obrázok, tvar alebo WordArt, ktorého veľkosť chcete presne zmeniť.

 2. Kliknite na kartu formát obrázka alebo Formát tvaru a potom skontrolujte, či je zrušené začiarknutie políčka Zamknúť pomer strán .

  Vymazané pole Zachovať pomer strán je zvýraznené

 3. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete zmeniť veľkosť obrázka, na karte Formát obrázka zadajte do polí VýškaŠírka požadované rozmery.

   Karta Formát obrázka so zvýraznenými poliami Výška a Šírka.

  • Ak chcete zmeniť veľkosť tvaru alebo objektu WordArt, na karte Formát tvaru zadajte do polí VýškaŠírka požadované rozmery.

   Na karte Formát tvaru sú zvýraznené polia Výška a Šírka.

 1. Kliknite na obrázok, tvar alebo WordArt, ktorého veľkosť chcete zmeniť.

 2. Postupujte takto:

  • Ak chcete zmeniť veľkosť obrázka, kliknite na kartu formát obrázka , kliknite na položku pozícia > Ďalšie možnosti rozloženia.

   Na karte Formát obrázka sú zvýraznené položky Umiestnenie a Ďalšie možnosti rozloženia.

  • Ak chcete zmeniť veľkosť tvaru alebo objektu WordArt, na karte Formát tvaru kliknite na položky Pozícia > Ďalšie možnosti rozloženia.

 3. Kliknite na kartu Veľkosť a v časti Mierka sa uistite, že políčko Zachovať pomer strán nie je začiarknuté.

  Do polí VýškaŠírka zadajte požadované percentuálne hodnoty.

  Na karte Veľkosť v poli Rozšírené rozloženia sú zvýraznené možnosti mierky.

 4. Po dokončení kliknite na tlačidlo OK.

Tip: Ak chcete nastaviť rovnakú výšku a šírku pre rôzne objekty, vyberte všetky objekty, ktoré majú mať rovnaké rozmery, a potom tieto rozmery zadajte do polí VýškaŠírka. Ak chcete vybrať viaceré objekty, kliknite na prvý objekt, podržte stlačený kláves SHIFT a kliknite na ďalšie objekty.

Ak chcete roztiahnuť, zmenšiť alebo len zmeniť veľkosť obrázka (alebo tvaru), použite rukoväte na zmenu veľkosti. Na dotykovej obrazovke môžete použiť prst alebo digitálny Stylus na uchopenie rukoväti.

Ak chcete presnejšie ovládať, ak máte počítačovú verziu Excelu alebo PowerPointu, môžete použiť možnosti veľkosti na karte Nástroje obrázka – formát alebo na karte Nástroje na Kreslenie – formát .

Ďalšie informácie získate kliknutím na nasledujúci ovládací prvok rozbalenia.

 1. Kliknite na obrázok, tvar, objekt WordArt alebo iný objekt (napríklad graf), ktorého veľkosť chcete zmeniť.

 2. Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť veľkosť v jednom alebo viacerých smeroch, presuňte rukoväť na zmenu veľkosti smerom od stredu alebo smerom k stredu a vykonaním niektorého z týchto krokov:

  • Ak chcete stred zachovať na rovnakom mieste, stlačte a počas presúvania rukoväte na zmenu veľkosti podržte stlačený kláves Ctrl.

  • Ak chcete zachovať pomer strán, stlačte a počas presúvania rukoväte na zmenu veľkosti podržte stlačený kláves Shift.

  • Ak chcete zachovať pomer strán a udržať stred na rovnakom mieste, stlačte a počas presúvania rukoväte na zmenu podržte stlačený kláves Ctrl aj kláves Shift.

   Tvar so zvýraznenou rukoväťou na zmenu veľkosti

Poznámka: Ak týmto spôsobom zmeníte veľkosť objektu WordArt, zmení sa iba veľkosť poľa, v ktorom sa objekt WordArt nachádza. Samotný text objektu WordArt sa chová rovnako ako akýkoľvek iný text. Ak chcete zmeniť jeho veľkosť, stačí vybrať text, ktorého veľkosť chcete zmeniť a potom na páse s nástrojmi na karte Domov zmeňte veľkosť písma.

Ak chcete vykonať tento postup, musíte mať počítačovú verziu Excelu alebo PowerPointu.

 1. Kliknite na položku Upraviť v <PowerPointu alebo excelu>.

 2. Kliknite na obrázok, tvar, objekt WordArt alebo iný objekt, ktorého veľkosť chcete presne zmeniť.

  Ak chcete zmeniť veľkosť viacerých objektov súčasne, stlačte a podržte kláves Ctrl a vyberte jednotlivé objekty.

 3. V závislosti od typu vybratého objektu vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete zmeniť veľkosť obrázka, na karte Nástroje obrázka – Formát v skupine Veľkosť zadajte do polí Výška a Šírka rozmery.

   Polia Výška a Šírka na karte Nástroje obrázka – Formát

  • Ak chcete zmeniť veľkosť tvaru alebo iného objektu, na karte Nástroje na kreslenie – Formát v skupine Veľkosť zadajte do polí Výška a Šírka rozmery.

   Polia Výška a Šírka na karte Nástroje na kreslenie – Formát

   Poznámka: Ak máte menšiu obrazovku, možno bude potrebné kliknúť na šípku nadol v skupine Veľkosť, aby sa zobrazili polia Výška a Šírka.
   Skupina Veľkosť je na menšej obrazovke zmenšená

Ak nie je možné zmeniť výšku a šírku nezávisle od seba, bude potrebné odomknúť pomer strán:

 1. Kliknite na spúšťač dialógového okna Vzhľad ikony v pravom dolnom rohu skupiny Veľkosť.

 2. Na table Formát alebo v zobrazenom dialógovom okne zrušte začiarknutie políčka Zamknúť pomer strán.

Ak chcete vykonať tento postup, musíte mať počítačovú verziu Excelu alebo PowerPointu.

 1. Kliknite na položku Upraviť v <PowerPointu alebo excelu>.

 2. Kliknite na obrázok, tvar, objekt WordArt alebo iný objekt, ktorého veľkosť chcete presne zmeniť.

  Ak chcete zmeniť veľkosť viacerých objektov súčasne, stlačte a podržte kláves Ctrl a vyberte jednotlivé objekty.

 3. Postupujte takto:

  • Ak chcete zmeniť veľkosť obrázka, na karte Nástroje obrázka – Formát kliknite v skupine Veľkosť na spúšťač dialógového okna Vzhľad ikony .

   Spúšťač dialógového okna v skupine Veľkosť na karte Nástroje obrázka – Formát

  • Ak chcete zmeniť veľkosť tvaru alebo iného objektu, na karte Nástroje na kreslenie – Formát kliknite v skupine Veľkosť na spúšťač dialógového okna Vzhľad ikony .

   Spúšťač dialógového okna v skupine Veľkosť na karte Nástroje na kreslenie – Formát

   Poznámky: 

   • Ak máte menšiu obrazovku, možno bude potrebné kliknúť na šípku nadol v skupine Veľkosť, aby sa zobrazil spúšťač dialógového okna.

   • Skupina Veľkosť je na menšej obrazovke zmenšená

 4. Na table Formát alebo zobrazenom dialógovom okne vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • ak chcete zachovať pôvodné rozmery, začiarknite políčko Zamknúť pomer strán a zadajte v položke Mierka percentuálne hodnoty pre polia Výška alebo Šírka,

  • ak chcete zmeniť rozmery, zrušte začiarknutie políčka Zamknúť pomer strán a zadajte v položke Mierka percentuálne hodnoty pre polia Výška a Šírka.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×