Príbuzné témy
×
Text a tabuľky
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.
Text a tabuľky

Vloženie objektu WordArt

Vďaka objektom WordArt a ich špeciálnym efektom môže váš text rýchlo vyniknúť. Začnite výberom štýlu WordArt z galérie objektov WordArt na karte Vložiť, následne si text môžete podľa potreby prispôsobiť.

Dôležité: V Word a Outlooku musíte najprv ukotviť viaceré objekty a až potom ich vybrať. Vyberte jeden objekt. Potom stlačte a podržte kláves Ctrl a vyberte ďalšie objekty.

Príklad objektu WordArt s ohnutým textom Všetko najlepšie k narodeninám.
Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.
 1. Kliknite na položky Vložiť > WordArt a vyberte požadovaný štýl.

  Výber možnosti objektu WordArt

  V galérii WordArt predstavuje písmeno A rôzne druhy dizajnu, ktoré sa použijú na celý napísaný text.

  Poznámka: Ikona WordArt sa nachádza v skupine Text, ktorá sa môže líšiť v závislosti od používaného programu a veľkosti obrazovky. Pozrite sa na jednu z ikon:

  Veľká ikona objektu WordArt Stredná ikona objektu WordArt Malá ikona objektu WordArt
 2. Zobrazí sa zástupný text „Sem zadajte text“ so zvýraznením textu.

  Zástupný text objektu WordArt

  Zadajte vlastný text, ktorým nahradíte zástupný text.

  Objekt WordArt s vlastným textom

Tipy: 

Ďalšie možnosti práce s objektmi WordArt

Výberom niektorého nadpisu ho otvorte a pozrite si podrobné pokyny.

Možno ste sa pokúsili pomocou štýlov tvaru zmeniť tvar objektu WordArt a potom ste boli zmätení, lebo text sa nezmenil. Namiesto toho používajte možnosti textu v skupine Štýly WordArt. Štýly tvarov a efekty sa vzťahujú na pole a pozadie okolo objektu WordArt, nie na text objektu WordArt. Preto ak chcete pridať efekty k objektu WordArt, napríklad tiene, otáčanie, krivky a farby výplne a obrysu, použijete možnosti v skupine Štýly WordArt, vrátane položiek Výplň textu, Obrys textu a Textové efekty.

Skupina Štýly WordArt

Poznámka: V závislosti od veľkosti vašej obrazovky sa vám môžu pre Štýly WordArt zobrazovať iba ikony.

Skupina Štýly grafiky WordArt zobrazuje iba ikony

 1. Vyberte text WordArt alebo znaky, ktoré chcete zmeniť.

  Zobrazí sa karta Nástroje na kreslenie – Formát.

 2. Na karte Nástroje na kreslenie – Formát kliknite na položku Výplň textu alebo Obrys textu a vyberte požadovanú farbu.

  Výber farby výplne textu
 3. Ak chcete vidieť účinok, kliknite mimo textového poľa.

  V tomto príklade sa použila svetlomodrá výplň textu a červený obrys textu.

  Objekt WordArt s použitou farbou pre výplň a obrys textu

Text môžete zakriviť podľa kruhového objektu.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

90 sekúnd

 1. Vyberte text WordArt alebo znaky, ktoré chcete zmeniť.

  Zobrazí sa karta Nástroje na kreslenie – Formát.

 2. Ak chcete vytvoriť efekt zakrivenia, kliknite na karte Nástroje na kreslenie – Formát na položky Textové efekty > Transformácia a vyberte požadovaný efekt.

  Dôležité: Ponuka Textové efekty Tlačidlo ponuky efektov textu nie je to isté ako ponuka Efekty tvarov Tlačidlo ponuky efektov tvaru. Ak sa v dolnej časti ponuky nezobrazuje položka Transformácia, uistite sa, že ste klikli na ponuku Textové efekty.

  V tomto príklade je vybratý prvý efekt transformácie podľa krivky.

  Výber textového efektu s transformáciou podľa krivky
 3. Ak chcete vidieť účinok, kliknite mimo textového poľa.

  Použite ponuku Textové efekty, ak chcete vytvoriť ďalšie efekty, ako napríklad tieň, odraz, žiara, skosenie a otočenie v 3-D. V tomto príklade je objekt WordArt s efektom transformácie podľa krivky a použitím tieňa.

  Objekt WordArt s efektom transformácie podľa krivky a použitím tieňa

 • Ak chcete otočiť text objektu WordArt pod ľubovoľným uhlom, vyberte ho a potom presuňte rukoväť kruhového otáčania v hornej časti poľa.

  Otočenie objektu WordArt pomocou rukoväte otáčania
 • Ak chcete prevrátiť objekt WordArt alebo ho otočiť o 90 stupňov, kliknite na kartu Nástroje na kreslenie – Formát a kliknite na položku Otočiť v skupine Usporiadať a potom vyberte niektorú z možností.

  Možnosti ponuky Otočiť

Zmena veľkosti písma alebo štýlu textu v objekte WordArt:

 1. Vyberte text WordArt alebo znaky, ktoré chcete zmeniť.

 2. Na karte Domov vyberte možnosti v skupine Písmo, ako napríklad štýl písma, veľkosť písma alebo podčiarknutie.

 1. Vo wordovom dokumente vyberte text, ktorý chcete konvertovať na objekt WordArt.

 2. Na karte Vložiť kliknite na položku WordArt a potom vyberte požadovaný štýl.

  Výber možnosti objektu WordArt

Dvakrát kliknite na objekt WordArt, ktorý chcete odstrániť, a potom stlačte kláves Delete.

Chcete viac?

Pridanie tvarov

Použitie štýlov

 1. Vyberte kartu Vložiť na páse s nástrojmi.

 2. Vyberte objekt WordArt a vyberte požadovaný štýl objektu WordArt.

  Karta Vložiť so zvýraznenou možnosťou WordArt.

  V galérii WordArt predstavuje písmeno A rôzne druhy dizajnu, ktoré sa použijú na celý napísaný text.

 3. Zadajte text.

Tip: Súčasťou textu WordArt môžu byť aj symboly. Ak chcete takýto symbol vložiť, kliknite v dokumente na miesto pre symbol, na karte Vložiť kliknite na položku Rozšírený symbol a vyberte požadovaný symbol.

Ďalšie možnosti práce s objektmi WordArt

Výberom niektorého nadpisu ho otvorte a pozrite si podrobné pokyny.

Ak chcete vytvoriť zakrivený alebo kruhový text WordArt, pridajte textový efekt Transformácia.

 1. Vyberte objekt WordArt.

  Príklad objektu WordArt

  Ak to urobíte, zobrazí sa karta Formát tvaru.

 2. Kliknite na položky Textové efekty > Transformácia a vyberte požadovaný efekt.

  Karta Formát tvaru so zvýraznenou možnosťou Textové efekty.

Ak chcete zmeniť farbu textu WordArt, môžete zmeniť výplň textu.

 1. Vyberte text WordArt alebo znaky, ktoré chcete zmeniť.

  Príklad objektu WordArt

  Ak to urobíte, zobrazí sa karta Formát tvaru.

 2. Kliknite na položku Výplň textu a vyberte požadovanú farbu.

  Karta Formát tvaru so zvýraznenou možnosťou Výplň textu.

Tip: Ak chcete zmeniť obrys textu WordArt, kliknite na karte Formát tvaru na položku Obrys textu.

 1. Vyberte text, ktorý chcete konvertovať na text WordArt.

 2. Na karte Vložiť kliknite na položku WordArt a potom vyberte požadovaný štýl objektu WordArt.

  Karta Vložiť so zvýraznenou možnosťou WordArt.

V Microsoft 365 pre web sa zobrazí objekt WordArt, ktorý už je vo vašom dokumente, prezentácii alebo hárku. Ak však chcete objektov WordArt pridať viac, musíte dokument otvoriť alebo upraviť v počítačovej verzii programu Word, PowerPoint alebo Excel.

V Microsoft 365 pre web môžete pomocou funkcií v skupine Písmo na karte Domov meniť farbu a veľkosť písma, ako aj použiť v texte tučné písmo, kurzívu alebo podčiarknutie.

Ak nemáte počítačovú verziu programu Word alebo PowerPoint, môžete si ju vyskúšať alebo zakúpiť ako súčasť najnovšej verzie balíka Office.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×