Zmena veľkosti tabuľky, stĺpca alebo riadka v PowerPoint

Úprava veľkosti tabuľky alebo stĺpcov alebo riadkov je zvyčajne rovnako jednoduchá ako presunutie ukazovateľom. Ak chcete, môžete zadať aj konkrétnu veľkosť.

Zmena šírky stĺpca tabuľky alebo výšky riadka

 1. Kliknite na tabuľku obsahujúcu stĺpec alebo riadok, ktorému chcete zmeniť veľkosť.

 2. Použite jeden alebo oba z týchto postupov:

  • Ak chcete zmeniť šírku stĺpca, potiahnite ukazovateľ myši nad orámovanie stĺpca, ktorému chcete zmeniť veľkosť, a keď sa ukazovateľ zmení na Obrázok zvislej obojstrannej šípky, presuňte stĺpec doprava alebo doľava.

  • Ak chcete zmeniť výšku riadka, podržte ukazovateľ myši nad orámovaním riadka, ktorému chcete zmeniť veľkosť, a keď sa ukazovateľ zmení na Obrázok vodorovnej obojstrannej šípky, presuňte riadok nahor alebo nadol.

   Poznámky: 

   • Môžete tiež vybrať možnosti v skupine Veľkosť bunky a zmeniť veľkosť riadkov a stĺpcov. V časti Nástroje tabuliek zadajte na karte Rozloženie v skupine Veľkosť bunky požadovanú veľkosť do polí Výška a Šírka .

   • K dispozícii je minimálna výška bunky, ktorá závisí od veľkosti písma textu v bunke tabuľky.

Zmena veľkosti tabuľky

Presunutím zmeníte veľkosť tabuľky

 1. Kliknite na tabuľku, ktorej veľkosť chcete zmeniť.

 2. Na orámovaní tabuľky ukážte na rukoväť na zmenu veľkosti a keď sa ukazovateľ zmení na Obojstranná šípka, kliknutím a presunutím rukoväte zväčšíte alebo zväčšíte tabuľku. Rukoväť na zmenu veľkosti je zhluk bodiek, ktorý sa zobrazuje v rohoch a stranách tabuľky.

  Majte na pamäti:

  • Ak chcete zachovať rovnaký pomer medzi výškou a šírkou tabuľky pri zmene jej veľkosti, stlačte a podržte stlačený kláves Shift a zároveň presúvaním zmeňte veľkosť tabuľky.

  • Ak chcete tabuľku ponechať na snímke v strede, počas presúvania myšou podržte stlačený kláves Ctrl a zmeňte veľkosť tabuľky.

  • Ak je tabuľka príliš veľká pre snímku, kliknite na položku Späť Tlačidlo späť na paneli s nástrojmi Rýchly prístup a vráťte tabuľku do pôvodnej veľkosti.

Zadanie konkrétnej veľkosti tabuľky

 1. Kliknite na tabuľku, ktorej veľkosť chcete zmeniť.

 2. V časti Nástroje tabuliek zadajte na karte Rozloženie v skupine Veľkosť tabuľky požadovanú veľkosť do polí Výška a Šírka .

  Zmena veľkosti tabuľky

  Ak chcete zachovať rovnaký pomer medzi výškou a šírkou tabuľky pri zmene jej veľkosti, začiarknite políčko Zamknúť pomer strán .

Premiestnenie tabuľky

 1. Kliknite na tabuľku, ktorú chcete premiestniť.

 2. Ponechajte ukazovateľ myši na najvzdialenejšom orámovaní tabuľky (ale nie na bodkách) a keď sa ukazovateľ zmení na move cursor, kliknutím a presunutím orámovania premiestnite tabuľku.

Tip: Ak chcete tabuľku premiestniť a vytvoriť jej duplikát, počas presúvania tabuľky podržte stlačený kláves Ctrl.

Pozrite tiež

Zmena okrajov medzi textom a okrajom textového poľa alebo tvaru

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti

PRESKÚMAŤ ŠKOLENIE >

Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie

Pripojiť k Microsoft insiderov chcú >

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×